برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سوگوسرا

سوگوسرا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرسام آرامیس
سمت شمال آذربایجان نام شهر سوگوسرا (سرای استراحت و خواب کاروانها) در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سوگوسرا   • مفهوم سوگوسرا   • تعریف سوگوسرا   • معرفی سوگوسرا   • سوگوسرا چیست   • سوگوسرا یعنی چی   • سوگوسرا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سوگوسرا
کلمه : سوگوسرا
اشتباه تایپی : s,',svh
عکس سوگوسرا : در گوگل

آیا معنی سوگوسرا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )