برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1167 100 1

سپاس پذیرفتن

معنی سپاس پذیرفتن در لغت نامه دهخدا

سپاس پذیرفتن. [ س ِپ َ رُ ت َ ] (مص مرکب ) قبول منت کردن. شکرگزاری کردن. ممنون شدن : ایشان از مجاعه ٔ بسیار سپاس پذیرفتند. (ترجمه ٔ طبری بلعمی ، از یادداشت مؤلف ).
بدو هر کسی گفت اخترشناس
بنزد تو آید پذیرد سپاس.
فردوسی.

معنی سپاس پذیرفتن به فارسی

سپاس پذیرفتن
قبول منت کردن شکر گزیاری کردن ممنون شدن : ایشان از مجاعه بسیار سپاس پذیرفتند

سپاس پذیرفتن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سپاس پذیرفتن   • مفهوم سپاس پذیرفتن   • تعریف سپاس پذیرفتن   • معرفی سپاس پذیرفتن   • سپاس پذیرفتن چیست   • سپاس پذیرفتن یعنی چی   • سپاس پذیرفتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سپاس پذیرفتن
کلمه : سپاس پذیرفتن
اشتباه تایپی : s~hs ~bdvtjk
عکس سپاس پذیرفتن : در گوگل

آیا معنی سپاس پذیرفتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )