برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1175 100 1

سپاس گزاردن

معنی سپاس گزاردن در لغت نامه دهخدا

سپاس گزاردن. [ س ِ گ ُ دَ ] (مص مرکب ) شکر کردن. شاکر بودن :
خدای رابشناس و سپاس او بگزار
که جز بدین دو نخواهیم بود ما مأخوذ.
ناصرخسرو.

معنی سپاس گزاردن به فارسی

سپاس گزاردن
شکر کردن شاکر بودن

سپاس گزاردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سپاس گزاردن   • مفهوم سپاس گزاردن   • تعریف سپاس گزاردن   • معرفی سپاس گزاردن   • سپاس گزاردن چیست   • سپاس گزاردن یعنی چی   • سپاس گزاردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سپاس گزاردن
کلمه : سپاس گزاردن
اشتباه تایپی : s~hs 'chvnk
عکس سپاس گزاردن : در گوگل

آیا معنی سپاس گزاردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )