برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1179 100 1

سپاس گفتن


مترادف سپاس گفتن: حمدگفتن، ستایش کردن، قدردانی کردن، سپاسگزاری کردن، حق شناسی کردن، تشکر کردن، امتنان داشتن

معنی سپاس گفتن در لغت نامه دهخدا

سپاس گفتن. [ س ِ گ ُ ت َ ] (مص مرکب ) شکر کردن. شکر گزاردن :
الوان نعمتی که نشاید سپاس گفت
اسباب راحتی که ندانی شمار کرد.
سعدی.
بسرپنجگی کس نبرده ست گوی
سپاس خداوند توفیق گوی.
سعدی (بوستان ).

معنی سپاس گفتن به فارسی

سپاس گفتن
شکر کردن شکر گزاردن

سپاس گفتن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سپاس گفتن   • مفهوم سپاس گفتن   • تعریف سپاس گفتن   • معرفی سپاس گفتن   • سپاس گفتن چیست   • سپاس گفتن یعنی چی   • سپاس گفتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سپاس گفتن
کلمه : سپاس گفتن
اشتباه تایپی : s~hs 'tjk
عکس سپاس گفتن : در گوگل

آیا معنی سپاس گفتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )