برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1351 100 1

سگ زبان

/sagzabAn/

معنی سگ زبان به فارسی

سگ زبان
گیاهی است از تیره گاو زبانیان که علفی و دو ساله است و ارتفاعش بین ۴٠ تا ۸٠ سانتیمتر میباشد رنگش سبز مایل به سفید است و در اراضی شن زار و خشک اغلب نقاط اروپا و آمریکای شمالی و آسیا ( از جمله ایران ) میرود . ریشه اش ضخیم و دراز و دوکی شکل و گوشتدار و برنگ خاکستری تیره است برگهایش نرم و سبز مایل به سفید و از کرکهای ظریفی پوشیده شده است . گلهایش به رنگ قرمز یا بنفش تیره و مجتمع به صورت خوشه و کوچکند و در ماه های اردیبهشت و خرداد ظاهر میگردد ریشه آن در طب مورد استفاده است لسان الکلب اذن الارنب .

معنی سگ زبان در فرهنگ فارسی عمید

سگ زبان
گیاهی از نوع گاوزبان با برگ های پوشیده از کرک، گل های خوشه ای قرمز یا بنفش، دانه های خاردار و ریشه ضخیم که بلندیش تا شصت سانتی متر می رسد و در اراضی خشک و شنی می روید.

سگ زبان در دانشنامه آزاد پارسی

سگ زبان (Cynoglossum officinale)
گیاهی علفی دوساله با نام علمی Cynoglossum officinale از تیرۀ گاوزبان، به ارتفاع ۳۰ تا ۸۰ سانتی متر و به رنگ سبز مایل به سفید که در کنار جاده ها، زمین های سنگلاخی، شن زارها و اماکن خشک غالب نقاط اروپا، امریکای شمالی و بعضی نواحی آسیا مانند ایران (شمال و شمال غربی ایران) به حالت خودرو می روید. قسمت مورد استفادۀ این گیاه ریشه آن است. آرام کنندۀ سرفه و دارای اثر مخدر به صورت خفیف است. در استعمال خارجی، ضماد برگ های تازه و ریشۀ له شده گیاه با شیرۀ جوشانده آن ها جهت تسکین درد در سوختگی ها به کار می رود.

معنی سگ زبان به انگلیسی

hound's-tongue (اسم)
لسان الکلب ، سگ زبان ، گل گاو زبان

سگ زبان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• گیاه سگ زبان   • گل نسترن   • معنی سگ زبان   • مفهوم سگ زبان   • تعریف سگ زبان   • معرفی سگ زبان   • سگ زبان چیست   • سگ زبان یعنی چی   • سگ زبان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سگ زبان
کلمه : سگ زبان
اشتباه تایپی : s' cfhk
آوا : sagzabAn
نقش : اسم
عکس سگ زبان : در گوگل

آیا معنی سگ زبان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )