برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1325 100 1

سیخ پر

معنی سیخ پر در لغت نامه دهخدا

سیخ پر. [ پ َ ](ص مرکب ) بچه ٔ جانوران پرنده را گویند که هنوز پر ایشان خوب برنیامده باشد و مانند خاری در نظر نماید گویند سیخ پر شده است. (برهان ). بچه ٔ مرغ که ابتدای پرآوردن او باشد. (فرهنگ رشیدی ). بچه ٔ جانوران پرنده که هنوز پرهایش کامل برنیامده و خوب پهن نشده باشد ومانند خار نمودار شوند. (غیاث اللغات ) :
سبزه ٔ نورسته تو گویی مگر
بچه ٔ طوطی است که شد سیخ پر.
امیرخسرو (از آنندراج ).

معنی سیخ پر به فارسی

سیخ پر
( صفت ) بچه پرنده که هنوز پرش خوب برنیامده و مانند خاری به نظر آید .

معنی سیخ پر در فرهنگ معین

سیخ پر
(پَ) (ص مر.) بچة پرنده که هنوز پرش خوب برنیامده و مانند خاری به نظر آید.

معنی سیخ پر در فرهنگ فارسی عمید

سیخ پر
جوجۀ مرغ که تازه پر درآورده و پرهایش مانند سیخ راست باشد، خارپر، سوزن پر، سوزن بال.

سیخ پر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سیخ پر   • مفهوم سیخ پر   • تعریف سیخ پر   • معرفی سیخ پر   • سیخ پر چیست   • سیخ پر یعنی چی   • سیخ پر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سیخ پر
کلمه : سیخ پر
اشتباه تایپی : sdo ~v
عکس سیخ پر : در گوگل

آیا معنی سیخ پر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )