برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1087 100 1

سیدمحمدباقر بن سیدحسن گلستانه اصفهانی

سیدمحمدباقر بن سیدحسن گلستانه اصفهانی در دانشنامه اسلامی

سیدمحمدباقر بن سیدحسن گلستانه اصفهانی
سیدمحمدباقر گلستانه، از خطاطان اصفهان می باشد.
سیّدمحمّدباقر بن سیدحسن گلستانه، از خطاطان اصفهان. خط نستعلیق را زیبا می نوشته و تا سال ۱۲۶۶ه. ق زنده بوده است. او در این تاریخ نسخه ای از «ترجمه توحید مفضل» از تالیفات علّامه مجلسی را به خط نستعلیق خوش کتابت نموده که در کتابخانه علّامه طباطبائی شیراز موجود است.
فهرست خوشنویسان و کاتبان اصفهان: (نسخه خطی).
 ۱. ↑ فهرست خوشنویسان و کاتبان اصفهان: (نسخه خطی).
منبع
مهدوی، سیدمصلح الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۷۹.    
...

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سیدمحمدباقر بن سیدحسن گلستانه اصفهانی   • مفهوم سیدمحمدباقر بن سیدحسن گلستانه اصفهانی   • تعریف سیدمحمدباقر بن سیدحسن گلستانه اصفهانی   • معرفی سیدمحمدباقر بن سیدحسن گلستانه اصفهانی   • سیدمحمدباقر بن سیدحسن گلستانه اصفهانی چیست   • سیدمحمدباقر بن سیدحسن گلستانه اصفهانی یعنی چی   • سیدمحمدباقر بن سیدحسن گلستانه اصفهانی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سیدمحمدباقر بن سیدحسن گلستانه اصفهانی
کلمه : سیدمحمدباقر بن سیدحسن گلستانه اصفهانی
اشتباه تایپی : sdnlplnfhrv fk sdnpsk 'gsjhki hwtihkd
عکس سیدمحمدباقر بن سیدحسن گلستانه اصفهانی : در گوگل

آیا معنی سیدمحمدباقر بن سیدحسن گلستانه اصفهانی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )