برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سیدهی

سیدهی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سیریزی
سیدهیSiddhi– بمعنی حدّ کمال.
سیدهی ها (کرامات) قدرت هایی هستند که بعنوان فرآوردۀ جانبی در طی پاکسازیِ یوگیانه ای که در راه روشن بینی در سیستم اعصاب رخ میدهد ایجاد می شوند. امری که بخصوص در تمرین سامیاما بسیار رخ میدهد. تمرینی که به روش هایی ویژه با پرورش حرکت آگاهی در سیستم اعصاب در جهت مقاصدی عالی ، باعث پرورش و گشودگیِ الوهیت درونی می شود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سیدهی   • مفهوم سیدهی   • تعریف سیدهی   • معرفی سیدهی   • سیدهی چیست   • سیدهی یعنی چی   • سیدهی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سیدهی
کلمه : سیدهی
اشتباه تایپی : sdnid
عکس سیدهی : در گوگل

آیا معنی سیدهی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )