انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1010 100 1

سینوس

/sinus/

معنی سینوس در لغت نامه دهخدا

سینوس. (فرانسوی ، اِ) جیب. یکی از نسبتهای مثلثاتی و یکی از خطوط مثلثاتی. سینوس زاویه ٔ a یا قوس a را بعلامت a sin نمایش میدهند. بنابر تعریف در یک مثلث قائم الزاویه سینوس هر زاویه ٔ حاده عبارت است از نسبت ضلع مقابل آن زاویه به وتر. (از دائرة المعارف فارسی ). بطور کلی در هر مثلث قائم الزاویه نسبت ضلع روبروی زاویه را به وتر مثلث سینوس آن زاویه میگویند. (از فرهنگ فارسی معین ). رجوع به جیب در دائرة المعارف فارسی و لغت نامه شود.

معنی سینوس به فارسی

سینوس
حفره، حفره توخالی، محوطه توخالی، مانندبینی
( اسم ) به طور کلی در هر مثلث قائم الزاویه نسبت ضلع روبروی زاویه را به وتر مثلث سینوس گویند .
[sine] [ریاضی] اگر زاویه ای در نظر بگیریم که رأس آن در مبدأ یک دستگاه مختصات قائم در صفحه و ضلع اول آن منطبق بر قسمت مثبت محور X باشد، سینوس آن زاویه عبارت است از عرض هر نقطه واقع بر ضلع دوم زاویه به جز رأس، تقسیم بر فاصلۀ بین رأس و آن نقطه
[زیست شناسی] ← کاوک
[arcsine] [ریاضی] آرک سینوس یک عدد مفروض زاویه ای است که سینوس آن برابر آن عدد مفروض است

معنی سینوس در فرهنگ معین

سینوس
[ فر. ] (اِ.) ۱ - به طور کلی در هر مثلث قائم الزاویه نسبت ضلع روبروی زاویه را به وتر مثلث سینوس گویند. ۲ - حفرة استخوان های پیشانی و فک اعلی .

معنی سینوس در فرهنگ فارسی عمید

سینوس
۱. (زیست شناسی) هریک از دو حفره که در استخوان پیشانی قرار دارند.
۲. (ریاضی) یکی از نسبت های مثلثاتی که با علامت sin نشان داده می شود.
۳. (ریاضی) نسبت ضلع رو به روی زاویۀ حاده در مثلث قائم الزاویه به وتر، جیب.

سینوس در دانشنامه ویکی پدیا

سینوس
واژه سینوس در معانی زیر کاربرد دارد:
در مثلثات، سینوس یک زاویه به معنی نسبت ضلع مقابل زاویه به وتر در مثلث قائم الزاویه است.
سینوس در کالبدشناسی به معنی حفره ای در بخش جلوی سر انسان و دیگر جانوران است.
در بافت شناسی قلب و عروق سینوس به معنای محل اتصال و ورود سیاهرگ به دو دهلیز قلب است
سینوس یکی از نسبت های مثلثاتی است.
الف برای اعداد حقیقی.
ب متغیر k یک عدد صحیح است.
نام سینوس از واژه سانسکریت جیوا گرفته شده است. این واژه در عربی، به جیب تبدیل شد و پس از ترجمه متون عربی به لاتین، مترجمان که آن را به اشتباه، جَیب (به معنی خلیج) خوانده بودند، این واژه را به سینوس (به معنی خلیج) برگرداندند.
در مثلث قائم الزاویه نسبت ضلع مقابل هر زاویه حاده به وتر را سینوس آن زاویه می نامند.سینوس را در متن های عربی و فارسی قدیم «جَیب» می نامیدند. طبق تعریف بالا در مثلث قائم الزاوی روبرو داریم: sin ⁡ A = B C A C {\displaystyle \sin A={\frac {BC}{AC}}}   و sin ⁡ C = A B A C {\displaystyle \sin C={\frac {AB}{AC}}}
اگر در دایره مثلثاتی از زاویه صفر شروع کرده و یک دور کامل در جهت مثلثاتی (خلاف حرکت عقربه ساعت) بگردیم، تغییرات سینوس بدین صورت خواهد بود:
سینوس ها حفره هایی خالی هستند که درون استخوان های صورت قرار دارند. سطح داخلی سینوس ها با غشاهای مخاطی پوشیده شده اند و سینوس های پارانازال هریک توسط مجرایی به بینی راه پیدا می کنند. سینوس های پارانازال (نزدیک بینی) هشت عدد هستند که به صورت چهار عدد سمت راست و چهار عدد سمت چپ و شامل سینوس های پیشانی (فرونتال) و پرویزنی (اتموئید) و فکی (ماگزیلاری) و شب پره ای (اسفنوئید).
سینوزیت
سینوس فکی
در هر طرف صورت ۴ عدد سینوس وجود دارد که عبارت اند از:
۱- سینوس فکی (maxillary sinuses): در زیر چشم و در استخوان گونه واقع است. سینوزیت فکی باعث ایجاد درد و احساس فشار در گونه ها می شود (دندان درد و سردرد).
۲- سینوس پیشانی (frontal sinuses): در بالای چشم و در استخوان پیشانی قرار دارد. سینوس های پیشانی تا سن ۵–۱۰ سالگی وجود ندارند. این سینوس ها از سن ۷ سالگی به بعد پدید می آیند. سینوزیت پیشانی باعث ایجاد درد و احساس فشار در بالای چشم ها می شود (سردرد).
سینوس پروانه ای (به انگلیسی: sphenoid sinuses) در پشت سینوس پرویزنی و چشم و در مرکز استخوان جمجمه، زیر غدهٔ هیپوفیز قرار دارد. سینوسهای پروانه ای (شب پره ای) در سنین بلوغ ظاهر می گردند. سینوزیت شب پره ای باعث ایجاد درد و احساس فشار پشت چشم ها می شود.
سینوس ها حفره هایی خالی هستند که درون استخوان های صورت قرار دارند. سطح داخلی سینوسها با غشاهای مخاطی پوشیده شده اند و سینوس های پارانازال هریک توسط مجرایی به بینی راه پیدا می کنند. سینوس اسفنوئید در بالای کونکای فوقانی وارد بینی میشود.
استخوان پروانه ای
سینوس
سینوس پرویزنی(به انگلیسی: ethmoid sinuses)بین چشم و بینی و در استخوان پرویزنی واقع است. سینوس های فکی و پرویزنی از بدو تولد وجود داشته و تا ۱۸ سالگی به رشد خود ادامه می دهند. سینوزیت پرویزنی باعث ایجاد درد و احساس فشار بین بینی و چشم ها می شود(سردرد).
سینوس ها حفره هایی خالی هستند که درون استخوان های صورت قرار دارند. سطح داخلی سینوسها با غشاهای مخاطی پوشیده شده اند و سینوس های پارانازال هریک توسط مجرایی به بینی راه پیدا می کنند.
سینوس
سینوزیت
سینوس پیشانی (به انگلیسی: frontal sinuses) در بالای چشم و در استخوان پیشانی قرار دارد.سینوس های پیشانی تا سن ۵-۱۰ سالگی وجود ندارند. این سینوس ها از سن ۷ سالگی به بعد پدید می آیند. سینوزیت پیشانی باعث ایجاد درد و احساس فشار در بالای چشم ها می شود (سردرد).
سینوس ها حفره هایی خالی هستند که درون استخوان های صورت قرار دارند. سطح داخلی سینوسها با غشاهای مخاطی پوشیده شده اند و سینوس های پارانازال هریک توسط مجرایی به بینی راه پیدا می کنند.
سینوس
سینوزیت
سینوس تاجی، جیب اکلیلی، یا سینوس کورونری (انگلیسی: Coronary sinus) انتهاء متسع سیاهرگ قلبی را می گویند که به وسیله سیاهرگ های کوچک تری خون سیاهرگی ماهیچه قلب را زهکشی کرده و وارد دهلیز راست می کند. سینوس تاجی مجموعه ای از سیاهرگ هاست که به هم پیوسته و نهایتاً خون تیرهٔ قسمت اعظم ماهیچهٔ قلب را به دهلیز راست می آورد.
سرخرگ کرنری
Diagram showing completion of development of the parietal veins.
Posterior view of coronary circulation
سینوس سیاهرگی یا جیب وریدی (انگلیسی: Sinus venosus) مخزن سیاهرگی عمومی در جنین اولیه است که به دیوار پسین دهلیز اولیه می چسبد.
نقص دیواره بین دهلیزی
سینوس فکی (maxillary sinuses): در زیر چشم و در استخوان گونه واقع است. سینوزیت فکی باعث ایجاد درد و احساس فشار در گونه ها می شود (دندان درد و سردرد).
سینوس ها حفره هایی خالی هستند که درون استخوان های صورت قرار دارند. سطح داخلی سینوسها با غشاهای مخاطی پوشیده شده اند و سینوس های پارانازال هریک توسط مجرایی به بینی راه پیدا می کنند.
سینوس
سینوزیت
سینوس های سیاهرگی سخت شامه یا جــِیب های سیاهرگی سخت شامه (انگلیسی: Dural venous sinuses) مجاری عریضی برای خون سیاهرگی هستند که یک سامانهٔ پیوندی در بین لایه های سخت شامه مغز تشکیل می دهند و CSF را از مغز گرفته و به داخل سیاهرگ های فرق سر یا سیاهرگ های عمقی قاعده جمجمه می ریزند.
سینوس کرونری (انگلیسی: Coronary sinus) مجموعه ای از سیاهرگهاست که به هم پیوسته و نهایتاً خون تیرهٔ قسمت اعظم ماهیچهٔ قلب را به دهلیز راست می آورد.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

سینوس را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی سینوس

بهرام س ٠٨:٤٣ - ١٣٩٧/٠٢/٢٩
رُخَک

در ریاضیات، نسبت ضلع روبرو به وتر یک زاویه سینوس گفته می شود. اگر وتر را یک زه بیانگاریم، ضلع روبرو می تواند رخ آن زه با یک زاویه مشخص باشد. به گونه ای که اگر زاویه نگاه به زه 30 درجه باشد، طول رخ زه یک دوم طول زه می شود و اگر زاویه نگاه به زه 90 درجه باشد طول رخ زه برابر طول زه می شود که در هر دو مورد، نسبت طول رخ زه به طول زه با سینوس زاویه نگاه به زه برابر است. از این رو واژه رُخَک پیشنهاد می شود.
|

نظری ١١:٤٧ - ١٣٩٧/٠٩/١١
سینوس از موج دریا در یونانی گرفته شده موج سینوسی در الکترونیک شبیه موج.دریاست پس سینوس میش موجک
|

پیشنهاد شما درباره معنی سینوسنام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سینوس و کسینوس   • سینوس کیست مویی   • سینوس ریاضی   • سینوس مقعدی   • درمان سینوس   • عمل سینوس   • بیماری سینوس   • سینوس مثلثات   • معنی سینوس   • مفهوم سینوس   • تعریف سینوس   • معرفی سینوس   • سینوس چیست   • سینوس یعنی چی   • سینوس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سینوس
کلمه : سینوس
اشتباه تایپی : sdk,s
آوا : sinus
نقش : اسم
عکس سینوس : در گوگل


آیا معنی سینوس مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )