برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شاعر خسرو و شیرین

شاعر خسرو و شیرین را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمیدرضاداعی
نظامی گنجوی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شاعر خسرو و شیرین   • مفهوم شاعر خسرو و شیرین   • تعریف شاعر خسرو و شیرین   • معرفی شاعر خسرو و شیرین   • شاعر خسرو و شیرین چیست   • شاعر خسرو و شیرین یعنی چی   • شاعر خسرو و شیرین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شاعر خسرو و شیرین
کلمه : شاعر خسرو و شیرین
اشتباه تایپی : ahuv osv, , advdk
عکس شاعر خسرو و شیرین : در گوگل

آیا معنی شاعر خسرو و شیرین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )