برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1322 100 1

شافعی

/SAfe'i/

معنی شافعی در لغت نامه دهخدا

شافعی. [ ف ِ ] (ص نسبی ) نسبت به جد اعلی و او جد امام ابوعبداﷲ محمدبن ادریس بن العباس بن عثمان بن شافعبن السائب بن عبیدبن عبدیزیدبن هشام بن عبدالمطلب بن عبدمناف الشافعی است. جماعتی از بنی اعمام امام شافعی نیز بهمین نسبت منسوبند. (از لباب الانساب ).

شافعی. [ ف ِ ] (ص نسبی ) مذهب شافعی و آن یکی از مذاهب اربعه ٔ اهل سنت منسوب به امام شافعی است. رجوع به شافعی محمدبن ادریس و شافعیه شود :
مذهب شافعی از خواجه بیفزود شرف
حجت شافعی از خواجه قوی گشت بیان.
فرخی.
شافعی مذهب و پاکیزه که روزی صدبار
شافعی را شود از مذهب او شاد روان.
فرخی.
به قول صاحب تبصرة العوام اصحاب شافعی شش فرقت باشند. فرقت اول از اصحاب شافعی مشبهی باشند و در تشبیه غلو کنند مثل اهل همدان و کَرِّه و بروجرد و اصفهان و یزد و هرات و سلماس و شیراز و غیر آن ، فرقت دوم که ایشان خود را سلفی خوانند، این قوم به تشبیه نزدیک باشند الا آنکه غلو نکنند، فرقت سوم خوارج باشندو رئیس ایشان حسین کرابیسی بود... و جمله ٔ خوارج بصره و مرباط و عمان و اسفراین شافعی (کرابیسی ) باشند... فرقت چهارم از اصحاب شافعی معتزلی باشند و رئیس ایشان ماوردی بود و راغب اصفهانی مؤلف کتاب محاضرات ،و این مشهور است و درزمان ما آنچه میدانیم قصبه ای هست از اعمال خوزستان میان بصره و عسکر مکرم که آن رامفردات خوانند، جمله معتزلی باشند و مذهب شافعی دارند و در قدیم اهل ارجان از بلاد پارس جمله معتزلی بودند شافعی مذهب ، و بعضی از اهل پسا، و هنوز در این زمان در شیراز کاروانسرایی هست خراب که وقف عدلیان پسابوده است. فرقت پنجم از اصحاب شافعی اشعری باشند...فرقت ششم از اصحاب شافعی یزیدی اند و ایشان هم مشبهیند و هم خارجی و یزید را خلیفه ٔ پنجم خوانند... چون از این جماعت تفسیر طلبی و گویی این خلفا کدامند گویند ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و یزید از شهرزور تا بلاد شام هر گروهی که باشند این اعتقاد دارند و لشکر شام هر که در او باشند، الا آنکه روز آدینه در خطبه در شهرها نام علی درآرند و با نام ابوبکر و عمر و عثمان یاد کنند و خواص و فقهای ایشان پیش مخالفان ایشان اظهار نکن ...

معنی شافعی به فارسی

شافعی
محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان ابن شافع هاشمی قرشی مطلبی مکنی به ابوعبد الله یکی از ائمه چهارگانه اهل سنت ( و. غزه ۱۵٠ ه. ق ./ ۷۶۷ م .- ف. ۲٠۴ ه. ق ./ ۸۲٠ م .). وی مدتی در مکه نزد سفیان بن عیینه و مسلم بن خالد زنجی فقه آموخت و سپس بمدینه رفت و در خدمت مالک تلمذ کرد و بعد از وفات مالک بیمن رفت و سپس در سال ۱۹۵ ببغداد عزیمت کرد و در همانجا در گذشت . شافعی در اثنای اقامت خود در عراق با محمد بن حسن شاگرد ابوحنفیه آشنایی یافت و از وقفه را بروش عراقیان آموخت و بدین ترتیب علم اهل حدیث و اهل رای هر دو در او جمع شد. آنگاه خود درین هر دو طریقه تصرفاتی کرد و قواعدی بوجود آورد. روش وی در فقه چنین است : اصل در فتوی کتاب و سنت و اجماع و آثار و قیاس بر آنهاستو قیاس هم جز با علم بکتاب الله و اطلاع از اقاویل و سنن گذشتگان و اجماع ناس و اختلاف آنان میسر نیست . وی را تصانیفی است که مشهور ترین آنها کتاب [ الام ] است در فقه ۷ مجلد. این کتاب را بویطی جمع کرد و ربیع بن سلیمان بابواب تقسیم نمود . از کتب دیگر اوست : [ المسند ] در حدیث [ احکام القر آن ] [ السنن ] [ الرساله ] در اصول فقه [ اختلاف الحدیث ] [ السبق و الرمی ] [ قضایل قریش ] [ ادب القاضی ] [ المواریث ] . وی موسس فرقه شافعیه است .
یکی ازمذاهب چهارگانه اهل سنت به ادریس شافعی
( صفت ) کسی که پیرو طریقه شافعی است .
محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبید بن عبد یزید بن هاشم بن عبدالمطلب بن عبد مناف قرشی مطلبی مکنی به ابو عبدالله .
( صفت ) کسی که پیرو طریقه شافعی است .
شیخ محمد بن علی بن بدرالدین بن محمد بن عبدالعزیز بساطی شافعی از مولفان قرن یازدهم هجری بوده است .
علی بن محمد باجی
علی بن عطیه بن حسن بن محمد بن حداد هیتی حموی شاذلی
عماد الدی ...

معنی شافعی در فرهنگ معین

شافعی
(فِ) [ ع . ] (ص نسب .) ۱ - منسوب به مذهب شافعی . ۲ - منسوب به محمدبن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع هاشمی قرشی مطلبی ، مکنی به ابوعبدالله. یکی از ائمه چهارگانه اهل سنت .

معنی شافعی در فرهنگ فارسی عمید

شافعی
۱. یکی از مذاهب چهارگانۀ اهل سنت.
۲. ویژگی کسی که از این مذهب پیروی می کند، پیرو مذهب شافعی، شافعیه.

شافعی در دانشنامه اسلامی

شافعی
محمد بن ادریس شافعی پیشوای یکی از مذاهب چهارگانه فقهی اهل سنت است و به پیروان او در فقه شافعی گفته می شود.
نامش محمد و فرزند ادریس ابن عباس بن عثمان ابن شافع می باشد و کنیه اش ابوعبدالله است، در سال 150 هجری بعد از وفات ابو حنیفه در شهر غزه متولد شد. شافعی در نزد اهل سنت به "ناصرالحدیث" و "مجددالقرن الثالث" معروف است.
امام شافعی در مکه حدیث و فقه را از مسلمی زنجی فراگرفت. در سن 20 سالگی در محضر امام مالک ابن انس در مدینه علم آموزی کرد و با محمد ابن حسن شیبانی و عبدالله ابن عباس مراوداتی داشت.
شافعی در تاریخ 200 هجری به مصر رفت و در اواخر ماه رجب سال 204 وفات یافته در قاهره به خاک سپرده شد.
روایت شده است که 113 کتاب در فقه و تفسیر و اصول و ادبیات و... نوشته است. کتابهایی مانند"الرساله" در علم اصول،" الحجه"،"الوصایا الکبیره"،" اختلاف اهل العراق"،"ابطال الاستحسان"،"جامع المزنی الکبیر و الصغیر" از او به یادگار مانده است. کتاب الام مهمترین کتاب فقهی او به شمار می رود.
الف) رهبر دینی باید از دو ویژگی بر خوردار باشد اول اینکه باید قرشی باشد، دوم اینکه مردم نسبت به او باید نظر موافق داشته باشند. رهبری بدون بیعت مگر در زمان ضرورت نامشروع است به همین دلیل شافعی خلافت حضرت علی را بر حق دانسته ورویارویان با اورا همچون معاویه اهل بغی دانسته است.
ب) حدیث فقط بر سخن رسول الله صدق می کند.
ج) علاقه زیاد به صحابه در مکتب شافعی به چشم می خورد.
ابوعبدالله محمد بن ادریس شافعی، پیشرو مذهب شافعیه، در سال 150ق در غزّه، از شهرهای فلسطین، چشم به جهان گشود و در سال 204ق در فسطاط، از شهرهای مصر، چشم از جهان فرو بست.
مناقب بسیاری در متون کلاسیک برای شافعی ذکر شده است، امّا بیم این می رود که تذکره نویسان در مناقب ایشان، همانند بسیاری دیگر به افسانه سازی و شخصیت پردازی، گرویده باشند تبیین دقیق و موشکافانۀ وقایع زندگی شافعی اندکی نیز دشوار می نماید.مادرش از قبیلۀ ازد بوده است.شافعی پدرش را در کودکی از دست داد.مادرش به آموزش و پرورش او همّت گمارد.شافعی سالهای بسیاری را در میان «ا ...


شافعی در دانشنامه ویکی پدیا

شافعی
برای دیگر کاربردها، بنگرید به شافعی (ابهام زادیی)
از مذاهب اسلاماهل سنت
مذاهب فقهی
حنفی · مالکی · شافعی · حنبلی
عکس شافعی
شافعی چندین کاربرد دارد:
شافعی نام یکی از شاخه های کیش سنی
ابوعبدالله شافعی از فرماندهان عملیات های تروریستی در عراق و رهبر سازمان انصار السنه طی سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ بود. وی از سال ۲۰۱۰ و پس از دستیگیری در زندان به سرمی برد.
شاروف شافعی (انگلیسی: Farouk Chafaï؛ زادهٔ ۲۳ ژوئن ۱۹۹۰) بازیکن فوتبال اهل الجزایر است.
تعداد بازی ها و گل ها فقط مربوط به بازی های لیگ داخلی است و آمار به روز شده در تاریخ ۱۸:۰۰, ۳۰ ژوئن ۲۰۱۷ (EST).
از باشگاه هایی که در آن بازی کرده است می توان به باشگاه فوتبال اتحاد الجزایر و باشگاه فوتبال مولودیه الجزایر اشاره کرد.
وی همچنین در تیم های ملی فوتبال زیر ۲۳ سال الجزایر و الجزایر بازی کرده است.
محمد بن حسن بن محمد بن احمد بن عمر طیبی شافعی از خوشنویسان اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم است. که در زمان ملک اشرف «قانصوره غوری» آخرین سلطان ممالیک مصر می زیست. او به خطوط ششگانه تسلط داشته است.
فضاپلی، حبیب الله، اطلس خط، چاپ دوم ۱۳۶۲ اصفهان، انتشارات مشعل اصفهان، ص ۲۰۹-۲۱۰ و ۲۲۸-۲۲۹
او مولف کتاب جامع محاسن کتابة الکُتّاب است که در ۹۰۸ ه‍.ق نوشته شده است.
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با شافعی

شافعی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ازدواج شیعه با سنی شافعی   • محمد ادریس شافعی   • تفاوت مذهب شافعی با شیعه   • مذهب شافعی در ایران   • احکام مذهب شافعی   • حاج کریم شافعی   • عقاید مذهب شافعی   • شافعی اتاق بازرگانی   • معنی شافعی   • مفهوم شافعی   • تعریف شافعی   • معرفی شافعی   • شافعی چیست   • شافعی یعنی چی   • شافعی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شافعی
کلمه : شافعی
اشتباه تایپی : ahtud
آوا : SAfe'i
نقش : صفت
عکس شافعی : در گوگل

آیا معنی شافعی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )