برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1283 100 1

شبان

/SabAn/

مترادف شبان: چوپان، راعی، رمه بان، گله بان

معنی اسم شبان

اسم: شبان
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: چوپان، گله بان

معنی شبان در لغت نامه دهخدا

شبان. [ ش ُ / ش َ ] (اِ) چوپان را گویند که چراننده و محافظت کننده ٔ گوسفند باشد و او را به عربی راعی خوانند. (برهان قاطع). رشیدی در فرهنگ و هدایت صاحب انجمن آرا و به تبع اخیر صاحب آنندراج گوید: چوپان که اکثر در شب گله را پاسبانی کند ضد روزبان و شبانه نیز گویند.اما این گفته بر اساسی نیست و شبان از کلمه ٔ شب مشتق نمیباشد بلکه از ریشه ٔ «فشو» اوستایی است و با کلمه ٔ چوپان نیز هم ریشه است. چوپان. گله بان. چُپان. کُرد. رمیار. رمه یار. رامیار. پاده بان. گواره وان. وطاس. وقری. نخه :
پس بیوبارید ایشان را همه
نه شبان را هِشت زنده نه رمه.
رودکی.
خواسته تاراج گشته سرنهاده بر زیان
لشکرت همواره یافه چون رمه ٔ رفته شبان.
رودکی.
بعضی کشاورزی کنند و بعضی شبانانند و خواسته ٔایشان گوسپند است و اسب و مویهای گوناگون. (حدود العالم ). بلوچان مردمانی اند دزدپیشه و شبان و ناپاک. (حدود العالم ). این کوفجان نیز مردمانی اند دزدپیشه و شبان. (حدود العالم ).
یکی بیشه ای دید پر گوسفند
شبانان گریزان ز بیم گزند.
فردوسی.
بیامد شبان پیش او با گلیم
پر از برف پشمین و دل پرز بیم.
فردوسی.
هنرهای ما شاه داند همه
که او چون شبانست و ما چون رمه.
فردوسی.
از هنر نیکی نیاید بی دل و یاری تو
از رمه خیری نماند چون بماند بی شبان.
عنصری.
گرگ یکایک توان گرفت شبان را
صبر همی باید این فلان و فلان را.
منوچهری.
این رمه ٔ گوسفند سخت کلان است
یک تنه تنها بدین حظیره شبان است.
منوچهری.
ملکت چو چراگاه و رعیت رمه باشد
جلاب بود خسرو و دستور شبانست.
منوچهری.
بحقیقت بدانید که این رمه را شبانی آمد. (تاریخ بیهقی ص 385 چ ادیب ).
چنان بی بیم و ایمن کرد گرگان
که میشان را شبان بودند گرگان.
اسدی طوسی.
شود رمیده رمه چون شود گرفته شبان.
قطران.
مرو از پی این رمه ٔ بی شبان
ز هر های هایی چو اشتر مَرَم ...

معنی شبان به فارسی

شبان
چوپان، نگهبان گوسفند، شوبان، شوان هم میگویند
( اسم ) جمع شاب جوانان .
شبانی اشبانی
پرورده چوپان مربای چوپان
[ گویش مازنی ] /shabaan rooz/ شبانه روز
پسر چوپان چوپان زاده
( صفت اسم ) به قول بعضی پرنده ایست به جثه یک باشه ( قرقی ) و به نقل بعضی دیگر به اندازه یک چلچله که در داخل پوشالها و تیغهای تمشک تخم گذارد و غالبا بر زمین نشیند تا کسی به فاصله نزدیک وی نرسد نمی پرد . گروهی نیز او را مرغ عیسی دانند که همان شبکور است .
( صفت اسم ) به قول بعضی پرنده ایست به جثه یک باشه ( قرقی ) و به نقل بعضی دیگر به اندازه یک چلچله که در داخل پوشالها و تیغهای تمشک تخم گذارد و غالبا بر زمین نشیند تا کسی به فاصله نزدیک وی نرسد نمی پرد . گروهی نیز او را مرغ عیسی دانند که همان شبکور است .
شبان فریب .
( صفت اسم ) به قول بعضی پرنده ایست به جثه یک باشه ( قرقی ) و به نقل بعضی دیگر به اندازه یک چلچله که در داخل پوشالها و تیغهای تمشک تخم گذارد و غالبا بر زمین نشیند تا کسی به فاصله نزدیک وی نرسد نمی پرد . گروهی نیز او را مرغ عیسی دانند که همان شبکور است .
شبها عشیات .
بی چوپان ٠ بدون نگهبان گله ٠ بی پاسبان رمه ٠
تیره از ایل بیرانوند
سرخ شب ...

معنی شبان در فرهنگ معین

شبان
(شَ) [ په . ] (اِ.) چوپان .

معنی شبان در فرهنگ فارسی عمید

شبان
= شاب
چوپان، نگهبان گلۀ گوسفند.
= شبانه روز
پرنده ای شبیه باشه.

شبان در جدول کلمات

شبان
چوپان
شبان و چوپان
راعی
خدای شبان یونان باستان
پان

معنی شبان به انگلیسی

presbyter (اسم)
شیخ کلیسا ، شبان ، کشیش سرپرست کلیسا
shepherd (اسم)
چوپان ، شبان
pastor (اسم)
چوپان ، شبان ، شبانی ، پیشوای روحانی ، شعر روستایی
looker (اسم)
نگهدار ، شبان ، نگاه کننده

معنی کلمه شبان به عربی

شبان
راعي , غش , متفرج

شبان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

yegane
شبان علاوه بر چوپان معنی کسانی که پوست سورتشان به سرخی نیز می زند هم است.
امین کرد
Sheep در انگلیسی معنی گوسفند میدهد
شیپ پان .شیبان. شبان .شوپان.چوپان
شیپ= گوسفند
بان= نگهبان
ایمان
رمیار
فر کیانی
در پارسی پهلوی شپان= ŝap�n شبان، چوپان
شوبان= ŝub�n شبان، چوپان
شوپان= ŝup�n شبان چودار-چوبدار-چوپان (واژه اوستایی فشو-fshu-چو=گله-رمه-دام، بان-پان=دار)که در انگلیس چوپان* شبان = shepherd
سعید عزیزی
همین طور شبّان،با تشدید بر /ش/جمع مکسر( شاب)
است؛به معنی جوانان.

(... و فتیان وشبان را به حشر بخارا تعیین کرد...)

تاریخ جوینی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• شبان در جدول   • معنی شبان وچوپان   • شبان و چوپان در جدول   • معنی به زودی   • معنی شبان و چوپان در جدول   • یار شبان در جدول   • شبان و چوپان درحل جدول   • شبان وچوپان در جدول   • مفهوم شبان   • تعریف شبان   • معرفی شبان   • شبان چیست   • شبان یعنی چی   • شبان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شبان
کلمه : شبان
اشتباه تایپی : afhk
آوا : SabAn
نقش : اسم
عکس شبان : در گوگل

آیا معنی شبان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )