برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1290 100 1

شبهت

معنی شبهت در لغت نامه دهخدا

شبهت. [ ش ُ هََ ] (ع اِمص ، اِ) به معنی شبهه و اشتباه است که در فارسی با تاء کشیده به کار رفته است :
من مانده به یمگان درون از آنم
کاندر دل من شبهت و ریا نیست.
ناصرخسرو.
بر در شبهت مدار عقل که ناخوش بود
بر سر زند مغان بسم رقم ساختن.
خاقانی.
دل گرسنه درآمد بر خوان کاینات
چون شبهتی بدید برون رفت ناشتا.
خاقانی.
لشکر را باید که در این اعتقادشبهتی نبود. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 89). اگر از این علامات چیزی مشاهدت افتد شبهت زایل گردد. (کلیله و دمنه ). اما بعد از تأمل غبار شبهت و حجاب ریبت برخیزد. (کلیله و دمنه ). شبهت نکرد که دشمن تقبیح صورت کرده است. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 347).

معنی شبهت به فارسی

شبهت
۱ - ( اسم ) پوشیدگی امری . ۲ - مشابهت . ۳ - ( اسم ) شک تردید . ۴ - ظن احتمال . ۵ - اشتباه . ۶ - اشکال . ۷ - مثل ماند جمع : شبهات یا دفع شبهت کردن . برطرف کردن شک و گمان از امری . یا زایل کردن شبهت . دفع شبه کردن .
( صفت ) آلوده به شبهه و اشکال .
بی شک بی تردید . یا حلال . بدون شب. شرعی .

معنی شبهت در فرهنگ معین

شبهت
(شُ هَ) [ ع . شبهة ] ۱ - (اِمص .) پوشیدگی امری . ۲ - شک و گمان . ۳ - اشک ال در تشخیص حق از باطل . ۴ - (اِ.) مثل ، مانند.

شبهت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد
پوشیدگی امری
متین دهقانی پور
سو ظن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شبهت   • مفهوم شبهت   • تعریف شبهت   • معرفی شبهت   • شبهت چیست   • شبهت یعنی چی   • شبهت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شبهت
کلمه : شبهت
اشتباه تایپی : afij
عکس شبهت : در گوگل

آیا معنی شبهت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )