برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1315 100 1

شبهه محصوره

شبهه محصوره در دانشنامه اسلامی

شبهه محصوره
شبهه محصوره، شبهه در علم اجمالیِ دارای محتملات اندک می باشد.
شبهه محصوره، مقابل شبهه غیر محصوره بوده و هر دو اصطلاح معمولا در مشتبهات (احتمالات) واقع در اطراف علم اجمالی به کار می رود؛ به این بیان که هر گاه تعداد مشتبهات اطراف علم اجمالی کم و معدود باشد به آن شبهه محصوره اطلاق می گردد، مانند این که مکلف در ظهر جمعه شک کند تکلیف او نماز ظهر است یا نماز جمعه ، و یا شک کند ظرف «الف» خمر است یا ظرف «ب»، در حالی که علم اجمالی به خمر بودن یکی از این دو ظرف دارد.
منجزیت علم اجمالی در شبهه محصوره
مشهور علما بر این باورند که در شبهات محصوره، علم اجمالی منجّز است و در نتیجه، شخص باید احتیاط نموده و تمام اطراف شبهه را به جا آورده (در واجب ) یا ترک نماید (در حرام )، اما در شبهات غیر محصوره علم اجمالی اثر ندارد و احتیاط لازم نیست. برخی دیگر هم چون مرحوم « آخوند خراسانی » اعتقاد دارند ملاک منجّز بودن تکلیف این است که از همه نظر، دارای فعلیت باشد، چه شبهه، محصوره باشد و چه غیر محصوره.
احتمالات عقلی منطبق بر معلوم به اجمال، در شبهه محصوره را اطراف شبهه محصوره گویند.
اطراف شبهه محصوره، مقابل اطراف شبهه غیر محصوره و از اقسام اطراف علم اجمالی است و به معنای محدوده احتمالات عقلی منطبق با علم اجمالی در شبهه محصوره می باشد.
تعریف دیگر
به بیان دیگر، در صورتی که شخص، علم اجمالی به موضوعی پیدا نماید و از نوع شبهه محصوره باشد، همه احتمالات عقلی را که بر معلوم به اجمال منطبق است، اطراف شبهه محصوره می گویند؛ برای مثال، هنگامی که شخص به نجاست یکی از دو ظرف «الفب» علم اجمالی دارد، هر دو ظرف «الف» و «ب» طرف علم اجمالی او می باشد، چون معلوم به اجمال (ظرف نجس) احتمال دارد بر هر یک از این دو ظرف، منطبق باشد؛ یعنی احتمال داده می شود که یا ظرف «الف» و یا ظرف «ب» نجس باشد، پس دایره احتمالات این علم اجمالی فقط در محدوده این دو ظرف می باشد.

ارتباط محتوایی با شبهه محصوره

شبهه محصوره را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شبهه محصوره   • مفهوم شبهه محصوره   • تعریف شبهه محصوره   • معرفی شبهه محصوره   • شبهه محصوره چیست   • شبهه محصوره یعنی چی   • شبهه محصوره یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شبهه محصوره
کلمه : شبهه محصوره
اشتباه تایپی : afii lpw,vi
عکس شبهه محصوره : در گوگل

آیا معنی شبهه محصوره مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )