برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شب دراز است وقلندر بیدار

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجادیه
ضرب المثل شب دراز است و قلندر بیدار مواقعی استفاده می شود که بخواهیم به کسی بگوییم که عجله نکند.یعنی وقت بسیار است شتاب و عجله شایسته نیست.بهتر است در انجام هیچکاری عجله نکنیم و کارهای خود را با صبر و آرام آرامی پیش ببریم .زیرا احتمال شکست خوردن کمتر می شود و در آخر نتیجه بهتری میگیریم .�وقتی در یک کاری عجله کنیم ممکن است نتوانیم درست تصمیم بگیریم یا دچار اشتباه شویم.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شب دراز است وقلندر بیدار   • مفهوم شب دراز است وقلندر بیدار   • تعریف شب دراز است وقلندر بیدار   • معرفی شب دراز است وقلندر بیدار   • شب دراز است وقلندر بیدار چیست   • شب دراز است وقلندر بیدار یعنی چی   • شب دراز است وقلندر بیدار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شب دراز است وقلندر بیدار
کلمه : شب دراز است وقلندر بیدار
اشتباه تایپی : af nvhc hsj ,rgknv fdnhv
عکس شب دراز است وقلندر بیدار : در گوگل

آیا معنی شب دراز است وقلندر بیدار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )