انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1049 100 1

شرک

/Serk/

مترادف شرک: الحاد، بت پرستی، رجز، کفر

متضاد شرک: توحید

معنی شرک در لغت نامه دهخدا

شرک. [ ش َ / ش ِ ] (اِ) جامه. (ناظم الاطباء). || پارچه ای که در آن دارو بندند. (از انجمن آرا) (از برهان ) (ناظم الاطباء). خرقه ای که دارو در او بندند. (آنندراج ) (شرفنامه ٔ منیری ) (از فرهنگ جهانگیری ). || سیل را نیز گویند. (شرفنامه ٔ منیری ).

شرک. [ ش َ رَ ] (اِ) شرا و حصبه. (ناظم الاطباء). جوششی بود که بسبب خون یا صفرا آمیخته بهم رسد و آن راشرا نیز گویند. (فرهنگ جهانگیری ) (از انجمن آرا) (از برهان ) (از آنندراج ). جوششی بود. (غیاث اللغات ).

شرک.[ ش ِ ] (اِ) آبله و چیچک و جدری. (ناظم الاطباء). نوعی از دمیدگی باشد که به بشره ٔ کودکان برآید و آن رابه تازی جدری گویند. (فرهنگ جهانگیری ) (از برهان ) (شرفنامه ٔ منیری ). || زور. (منتهی الارب ).

شرک. [ ش ِ ] (ع اِ) انباز. (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (مقدمه ٔ لغت میر سید شریف جرجانی ص 3) (مهذب الاسماء) (آنندراج ) (از اقرب الموارد) :
به باد مرکب کرده بهار شرک خزان
به ابر دولت کرده خزان عصر بهار.
مسعودسعد (دیوان ص 215).
سوی ایوان شرک روی نهی
شب تاری چو کوکب سیار.
مسعودسعد.
|| ریا. || دادن بر کسی زمین را بر نصف یا ثلث. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || (اِ) حصه و نصف. ج ، اَشراک. || (اِمص ) انبازی در نسب. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). || کفر. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). کافر شدن باشد بسبب آنکه انباز بجهت حق تعالی آورند. (فرهنگ جهانگیری ) (از برهان ) (از اقرب الموارد). انبازی که بت پرستان و مشرکین برای خداوند عالم جل شأنه قرار داده اند. (ناظم الاطباء). انباز گفتن خدای را. دو یا چند خدای گفتن. خدای را دو گفتن. (یادداشت مؤلف ). اعتقاد انباز به خدای بی انباز. دانشمندان گفته اند شرک بر چهار گونه است : 1- شرک در الوهیت. 2- شرک در وجوب وجود. 3- شرک در بندگی. 4- شرک در تدبیر.در جهان هنوز کسی که در هر چهارگونه ٔ شرک برای خدا انبازی جسته باشد یافت نشده ، مگر طایفه ٔ ثنویه که قائل به دو خدای می باشند یکی دانا و مصدر نیکیها، و دیگری نادان و منشاء بدیها، که اولی را یزدان و دومی را اهریمن نامند. اما آنان که در بندگی و تدبیر خدای به انباز معتقدند فراوانند، مانند: ستاره پرستان. اماگروهی دیگر در شرک غلو کرده منکر صانع بیچون گردند و گویند: این افلاک و کواکب واجب الوجودند. و هستی آنها به ذات خویش باشد و نیستی را بدانها راه نیست... واینان دهریه ٔ خالص اند. دیگر از طوایفی که به خدای یکتا قایل نیستند نصاری میباشند که حضرت عیسی (ع ) را آفریننده ٔ مطلق شناسند. و از جمله ٔ منکران الوهیت بت پرستانند. در اینکه آیا اهل کتاب هم در شمار اهل شرکند یا نه بین دانشمندان اختلاف است ، گروهی شرک را مخصوص بت پرستان دانند به دلیل آیه ٔ شریفه ٔ: ان الذین من اهل الکتاب و المشرکین فی نار جهنم خالدین فیها... (قرآن 6/98). ولی بیشتر دانشمندان شرک را شامل اهل کتاب نیز بکنند، بحکم آیه ٔ: ان اﷲ لایغفر ان یُشرَک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. (قرآن 48/4، 116). (ازکشاف اصطلاحات الفنون ). اعتقاد انباز به خدای بی انباز و آن شرکت در عبادت است ، مانند: ثنویان و نصاری و حرام است و کفر است : «ان اﷲ لایغفر ان یشرک به و یغفرما دون ذلک ». (قرآن 48/4، 116) (فرهنگ علوم سجادی ):اعوذ باﷲ من شر الشیطان و شرکه ؛ ای ما یوسوس به من الاشراک باﷲ. (ناظم الاطباء) :
بزن بیخی که آن را کفر شاخ است
ببر شاخی که آن را شرک بار است.
مسعودسعد.
لا زآن شد اژدهای دوسر تا فروخورد
هر شرک و شک که در ره الا شود عیان.
خاقانی.
دست تو شمس و خطی تو خط استوا است
کاقلیم شرک را به تعزا برافکند.
خاقانی.
خلق را از شرک شرک رهانید [ حضرت محمد (ص ) ]. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 2).
برون پرده گر مویی کنی اثبات شرک افتد
که من در پرده جز نامی ز مرد و زن نمی دانم.
عطار.
اکثر شیعه ٔ شرک در شرک فنا افتادند. (تاریخ جهانگشای جوینی ).
در یکی گفته که جوع و جود تو
شرک باشد از تو با معبود تو.
مولوی.
روی از خدا به هرچه کنی شرک خالص است
توحید محض کز همه رو در خدا کنیم.
سعدی.
درین نوع از شرک پوشیده هست
که زیدم بیازرد و عمرم بخست.
سعدی (بوستان ).
- اهل شرک ؛ ثنویه ؛ یعنی آنان که به دو خدا قائل شده اند. (ناظم الاطباء) :
از دو جانب با اهل شرک جنگ پیوستند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 355).
- || بت پرستان. (ناظم الاطباء).
- || آن طایفه از نصاری که معتقد به ثالث ثلاثه شده اند. (ناظم الاطباء).
- شرک اصغر ؛ شرک خفی. (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به ترکیب شرک خفی شود.
- شرک جلی ؛ قایل شدن شریک برای خدا. مقابل شرک خفی. (از فرهنگ فارسی معین ).
- شرک خفی ؛ ریا. شرک اصغر. مقابل شرک جلی. (فرهنگ فارسی معین ).

شرک. [ ش ِ ] (ع مص ) مصدر، به معنی شِرکَة. (ناظم الاطباء). رجوع به شرکة شود.

شرک. [ ش َ رَ ] (ع اِ) دام صیاد. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (آنندراج ). دام. (دهار) (نصاب الصبیان ) : وکیف ترجوا النجاة من شرک لانجی منها کسری ولا دارا. (از مقامات حریری ). خلق را از شرک شرک رهانید. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 2). و اکثر شیعه ٔ شرک در شرک فنا افتادند. (تاریخ جهانگشای جوینی ). || آنچه برای صید مرغان برپا کنند. ج ، اَشراک ، شُرُک. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). حلقه های دام. (غیاث اللغات ). آن باشد که سر ریسمان حلقه حلقه کرده گره بزنند و سر دیگرش را از میان آن بگذرانند بر نهجی که بمجرد کشیدن ریسمان آن حلقه تنگ شود چنانچه بر سر دامها مثل آن سازند و آن را به تازی بلغثنه خوانند. (فرهنگ جهانگیری ). || ج ِ شَرَکة. (ناظم الاطباء). رجوع به شرکة شود. || شاهراه و راه میانه ٔ روشن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (برهان ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). راههای بزرگ. (از فرهنگ جهانگیری ). راه وسیع و بزرگ. (فرهنگ جهانگیری ) (غیاث اللغات ). || میان و وسط راه. (برهان ) (ناظم الاطباء). میانه ٔ راه بود. (فرهنگ جهانگیری ). آنجای از راه که در اثر عبور ستور و برخورد سم آنان کوبیده و کنده باشد. (از اقرب الموارد).

شرک. [ ش َ رِ ] (ع مص ) مصدر، به معنی شِرکَة و شِرک. (ناظم الاطباء). رجوع به شرکة شود.

شرک. [ ش ُ رُ ] (ع اِ) ج ِ شَرَک. رجوع به شَرَک شود. || ج ِ شِراک. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). رجوع به شراک شود.

شرک. [ ش ُ رَ ] (اِخ ) کوهی است در حجاز. (منتهی الارب ) (از معجم البلدان ).

شرک. [ ش ُ رَ ] (اِخ ) موضعی است به حجاز. (منتهی الارب ).

شرک. [ ش ِ ] (اِخ ) آبی است مر بنی اسد را وراء کوه قتان. (منتهی الارب ).

معنی شرک به فارسی

شرک
انباز، انبازی، کفر، اعتقادبه تعددخدایان، شریک دانستن برای خدا، بهره، نصیب، اشراک جمع
قول به انبازی برای خدا قایل شدن شریک برای خدا اعتقاد به تعدد خدایان بت پرستی کفر مقابل توحید . یا شرک اصغر . شرک خفی . یا شرک جلی . قایل شدن شریک برای خدا مقال خفی . ریا شرک اصغر مقابل شرک جلی .
جمع شرک یا جمع شراک
[ گویش مازنی ] /sharak/ رگ اصلی پشت پاشنه ی پا
[ گویش مازنی ] /sharak haakordan/ بریدن رگ اصلی پاشنه ی پا و از حرکت انداختن طرف مقابل
[ گویش مازنی ] /pas sharak/ بالای پاشنه ی پا تا زانو

معنی شرک در فرهنگ معین

شرک
(ش ) [ ع . ] (اِمص .) برای خدا شریک قایل شدن .
(شَ رَ) [ ع . ] (اِ.) دام (صید)، ج . شُرُک و اشراک .

معنی شرک در فرهنگ فارسی عمید

شرک
شریک دانستن برای خدا، اعتقاد به تعدّد خدایان.
آنچه برای صید پرندگان به کار می برند، دام صیاد.

شرک در دانشنامه اسلامی

شرک
در دین اسلام، شرک در برابر توحید قرار دارد یعنی اعتقاد داشتن به چندین خدا و از گناهان کبیره محسوب می شود که نابخشودنی است.
شرک یعنی شریک قائل شدن برای ذات باری تعالی. کسی که برای خدا شریک قائل شود مشرک است. و چنین شخصی قابل آمرزش نیست. مگر اینکه در دنیا، توبه کند. إِنَّ اللَهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ؛ هم چنان که توحید، مراتب و درجات دارد شرک نیز به نوبه خود مراتبی دارد که از مقایسه مراتب توحید با مراتب شرک به حکم «تُعْرَفُ الْاشْیاءُ باضْدادِها»، هم توحید را بهتر می توان شناخت و هم شرک را. تاریخ نشان می دهد که در برابر توحیدی که پیامبران الهی از فجر تاریخ به آن دعوت می کرده اند، انواع شرک ها نیز وجود داشته است.
اقسام شرک
۱- قول به دو خدای متمایز که عبارت از اعتقاد به دو خدای جدا از یکدیگر مثل ثنویت. (شرک ذاتی)۲- قول به ترکیب خدا به این معنی که خدا مرکب از چند خدای کوچک تر از خود است.۳- شرک در تدبیر عالم به این معنی که خداوند عالم را آفرید و تدبیر آن را به عقول و نفوسی که خود آفریده است واگذاشت. مثل اعتقاد به ارباب انواع. (شرک ربوبی)۴- شرک در عبادت که عبارتست از جمع بین عبادت خداوند و عبادت غیر خدا. (شرک عبادی)
← شرک ذاتی
جمله آخر این آیه که ناظر به این است که آنگاه که حکومت حق و خلافت الهی برقرار می شود اهل ایمان از قید اطاعت هر جبّاری آزادند، به این صورت بیان شده که تنها مرا عبادت می کنند و شریکی برای من نمی سازند. از این معلوم می شود که از نظر قرآن هر اطاعت امری عبادت است؛ اگر برای خدا باشد اطاعت خداست و اگر برای غیر خدا باشد شرک به خداست. این جمله عجیب است که فرمان برداری های اجباری که از نظر اخلاقی به هیچ وجه عبادت شمرده نمی شود از نظر اجتماعی عبادت شمرده می شود رسول اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) فرمود: اِذا بَلَغَ بَنُو الْعاصِ ثَلثینَ اِتَّخَذوا مالَ اللهِ دُوَلاً وَ عِبادَ اللهِ خِوَلاً وَ دینَ اللهِ دَخَلاً؛ هرگاه اولاد عاص بن امیه (جدّ مروان حکم و اکثریت خلفای اموی) به سی تن رسد، مال خدا را میان خود دست به دست می کنند، بندگان خدا را بنده خود قرار می دهند و دین خدا را مغشوش می سازند.» اشاره است به ظلم و استبداد امویان. بدیهی است که امویان نه مردم را به پرستش خود می خواندند و نه آنها را مملوک و برده خود ساخته بودند، بلکه استبداد و جبّاریّت خود را بر مردم تحمیل کرده بودند. رسول خدا (صلّی الله علیه وآله) با آینده نگری الهی خود، این وضع را نوعی شرک و رابطه «ربّ و مربوبی» خواند.
ماخذ
...
شرک
شرک، اصطلاحی دینی به معنای شریک قائل شدن برای خدا. در منابع روایی و کتاب های اخلاقی، مراتب مختلفی برای شرک شمرده شده و از گناهان کبیره محسوب می شود.
شرک در لغت به معنای همتا قائل شدن است و در اصطلاح کلام اسلامی، شریک قائل شدن برای خداوند متعال در اموری که مختص به اوست. مانند وجوب وجود، الوهیت، بندگی و تدبیر شئون آفریدگان.
مفهوم شرک در مقابل مفهوم توحید است، زیرا توحید، اعتقاد به وحدت و یگانگی خداست، در حالی که شرک، اعتقاد به تعدد، مشارکت و انکار وحدت و یگانگی اوست.
شرک
شرک در لغت به معنای مشارکت و در اصطلاح، همتا قرار دادن برای خداست و ممکن است در صفات، افعال و یا حتی ذات باشد. ولی آنچه بیش از همه در قرآن مطرح و نقد شده شرک در عبادت است؛ زیرا اکثر مردم گرفتار این نوع از شرک بوده و هستند.
آنچه در قرآن مقابل شرک قرار گرفته، عنوان ایمان است و در جایی لفظ توحید بیان نشده است. هر جا که عنوان شرک آمده به معنای بت پرستی و خروج از توحید و زمره مسلمانان نیست. زیرا در قرآن علاوه بر اطلاق لفظ مشرک بر بت پرستان، بر اهل کتاب و برخی از اهل ایمان نیز اطلاق شده است.
در اینجا به برخی از آیات که شرک در آنها آمده، اشاره می شود:
در آیه دیگری می فرماید: «و بیشتر آنها به خدا ایمان نمی آورند، مگر آن که ایمان خود را با شرک آلوده می کنند».
روایات بسیاری در باب شرک بیان شده که برخی اقسام شرک را بیان کرده و برخی دیگر نفی اقسام آن را عنوان کرده است. در اینجا به چند نمونه از آن اشاره می کنیم.
1. در بخش پایانی روایتی از امام باقر علیه السلام که تفسیر آیه «لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ» است، آن حضرت می فرمایند: خداوند نزاییده تا این که برای او فرزندی باشد، تا از او ارث ببرد و از کسی زاییده نشده تا این که برای او پدری باشد که در ربوبیت و ملک با او شریک شود. این روایت اشاره به نفی شریک قرار دادن برای خداوند در مقام ربوبیت است.
2. امام علی علیه السلام فرموده است: خداوند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را به حق مبعوث کرده است، تا این که بندگان خودش را از پرستش دیگر بندگان به سوی پرستش خداوند درآورد و از اطاعت دیگر بندگان به اطاعت خودش رهنمون کند.
شرک
معنی شِرْکٌ: شرکت
معنی لَّا يُشْرِکْنَ: كه شرك نورزند
معنی مَا أَشْرَکُواْ: شريک قرارنمي دادند - شرك نمي آوردند
معنی تُشْرِکُونَ: شرک مي ورزيد-شريک مي سازيد
معنی لَا يُشْرِکُونَ: شرک نمي ورزند-شريک نمي سازند
معنی يُشْرَکَ: که شريک ساخته شود - که شرک ورزيده شود
معنی يُشْرِکْ: که شريک بسازد - که شرک ورزد
معنی رَّسِّ: چاهي که طوقه چيني شده باشد( روایتی از حضرت رضا علیه السلام است که آن حضرت از امیر المؤمنین علیه السلام نقل می کند که اصحاب رس مردمي بودند که درخت صنوبري را ميپرستيدند و نام آن را شاه درخت نهاده بودند و آن درخت رايافث فرزند نوح بر کنار چشمهاي به نام ر...
ریشه کلمه:
شرک‌ (۱۶۸ بار)
در دین اسلام، شرک در برابر توحید قرار دارد یعنی اعتقاد داشتن به چندین خدا و از گناهان کبیره محسوب می شود که نابخشودنی است.
شرک یعنى شریک قائل شدن براى ذات بارى تعالى. کسى که براى خدا شریک قائل شود مشرک است. و چنین شخصى قابل آمرزش نیست. مگر اینکه در دنیا، توبه کند. إِنَّ اللَهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ؛
نساء/سوره ۴،آیه۴۸.    
۱- قول به دو خداى متمایز که عبارت از اعتقاد به دو خداى جدا از یکدیگر مثل ثنویت. (شرک ذاتی)۲- قول به ترکیب خدا به این معنى که خدا مرکب از چند خداى کوچک تر از خود است.۳- شرک در تدبیر عالم به این معنى که خداوند عالم را آفرید و تدبیر آن را به عقول و نفوسى که خود آفریده است واگذاشت. مثل اعتقاد به ارباب انواع. (شرک ربوبی)۴- شرک در عبادت که عبارتست از جمع بین عبادت خداوند و عبادت غیر خدا. (شرک عبادی)
طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج۲، ص۲۶۷.    
جمله آخر این آیه که ناظر به این است که آنگاه که حکومت حق و خلافت الهی برقرار می شود اهل ایمان از قید اطاعت هر جبّاری آزادند، به این صورت بیان شده که تنها مرا عبادت می کنند و شریکی برای من نمی سازند. از این معلوم می شود که از نظر قرآن هر اطاعت امری عبادت است؛ اگر برای خدا باشد اطاعت خداست و اگر برای غیر خدا باشد شرک به خداست. این جمله عجیب است که فرمان برداری های اجباری که از نظر اخلاقی به هیچ وجه عبادت شمرده نمی شود از نظر اجتماعی عبادت شمرده می شود رسول اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) فرمود: اِذا بَلَغَ بَنُو الْعاصِ ثَلثینَ اِتَّخَذوا مالَ اللهِ دُوَلاً وَ عِبادَ اللهِ خِوَلاً وَ دینَ اللهِ دَخَلاً؛
ابن ابی الحدید معتزلی، عبدالحمید، شرح ابن ابی الحدید بر نهج البلاغه، ج۸، ص۲۵۸، شرح خطبه ۱۲۸.    
...
احبار نسبت به جبت و طاغوت و بت های قریش مشرک بودند.
شرک ورزی احبار با ایمان به جبت (معبودی غیر از خدا) و طاغوت : الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتـب یؤمنون بالجبت والطغوت.... (این آیه در حق کعب بن اشرف و گروهی از یهود نازل شده که برای هم پیمانی با مشرکان قریش بر بت آنان سجده کردند.)
با یک تعریف منطقی برای عبادت می توان بر بسیاری از اختلافات با وهابیان در مورد توحید و شرک پایان بخشید.
اساسی ترین مسائل قرآنی و کلامی، مساله توحید و شرک است و علماء و دانشمندانی که درباره توحید و شرک سخن گفته اند، به اقسام گوناگون آن دو اشاره کرده اند، توحید همانند شرک، برای خود انواع و اقسامی دارد که در کتاب های عقیدتی و احیانا تفسیری پیرامون آنها بحث و گفتگو شده است. برای اینکه خوانندگان گرامی از مجموع اقسام آن به صورت فشرده آگاه باشند، فهرست آن را در اینجا می آوریم، سپس درباره یک قسم که همان توحید و شرک در عبادت است، به طور گسترده سخن می گوییم، زیرا محور بحث ابن تیمیه و پیرو او محمد بن عبد الوهاب، همین مساله است. آنان مسلمانان را به شرک در عبادت، متهم می کنند و در دیگر اقسام، همه را با خود همآهنگ می دانند، و آنچه که بیش از همه در کتاب های آنها به چشم می خورد، مساله شرک است. و نازل ترین بدگوئی آنان درباره یک نفر، متهم کردن او به «شرک» است، از آنجا که برای «توحید در عبادت»، غالبا در تشخیص مصادیق آن دچار اشتباه شده و چیزهائی که ارتباطی به عبادت و پرستش ندارد، از مصادیق آن می انگارند.
راه حل اشکالات توحیدی وهابیون
اصولا کلید مناظره با وهابیان و حل عقده ها و گره هائی که از جمود آنان مایه می گیرد تفسیر صحیح از «عبادت» است که در نتیجه، موارد آن روشن شود، و انسان عبادت و پرستش را از احترام و ارج گذاری و دیگر مفاهیم جدا سازد، و تا این گره گشوده نشود و عبادت و پرستش به شکل دقیق، تفسیر نگردد، هر نوع بحث و مذاکره با این گروه سودی نداشته و طرفین به نتیجه نمی رسند. مثلا پیروان محمد بن عبد الوهاب می گویند: توسل به پیامبران و صالحان، استغاثه به آنان و استمداد از اولیاء عبادت آنهاست، و از آنجا که عبادت، مخصوص خداست، طبعا چنین اعمالی پرستش غیر خدا به شمار می رود و پرستش گر غیر او مشرک و محکوم به قتل است. در حالی که گروه های دیگر می گویند توسل به صالحان، از مقوله توسل به اسباب است استغاثه و استمداد از ارواح صالحان، پرستش آنها نیست بلکه توسل به وسائل غیبی است که در شرائطی مؤثر می باشند.ما صریحا این مساله را اعلام می کنیم که نقطه مرکزی اختلاف وهابیان با دیگر مسلمانان، مساله تحدید معنای عبادت و پرستش و در نتیجه جداسازی مصادیق آن، از مصادیق دیگر مفاهیم، مانند احترام و بزرگداشت یا توسل به اسباب و وسائل، است و به کلیه مناظران و نویسندگان با هدف توصیه می کنیم که پیش از هر چیز، این مشکل را حل کنند و مناظر را وادار سازند که از «عبادت» یک تعریف جامع و مانع ارائه دهد. مایه تاسف اینکه در این سه قرن که کتاب های وهابیان، در اکثر مناطق منتشر شده و همه مسلمانان را به جز گروه خود متهم به شرک می کنند، فصلی و یا بابی برای تعریف عبادت، اختصاص نداده اند، و غیر از کلی گویی کار دیگری نکرده اند. و چون این بحث جنبه کلیدی دارد، اگر اندکی سخن به درازا کشد و از حالت فشرده بیرون آید، از خواننده گرامی پوزش می خواهیم و برای اینکه این راه را به صورت روشن و ساده بپیماییم، یک رشته مسائل اساسی را تحت عناوینی جداگانه می آوریم.
اقسام توحید
همانطور که یادآور شدیم توحید برای خود و قهرا شرک نیز در برابر آن اقسامی دارد که فقط عناوین آنها را با یک تفسیر اجمالی می آوریم.
← توحید ذاتی
...


شرک در دانشنامه ویکی پدیا

شرک
شرک می تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:
شرک (فیلم)
شرک ۲
شرک ۳
شرک ۴
در اسلام شرک در برابر توحید قرار دارد و مفهوم آن اعتقاد داشتن به چندخدایی (وجود چند خدا) یا فرض نمودن شریک برای خداست. شِرک واژه ای عربی است و به معنی شریک بودن است. شرک تنها گناه نابخشودنی در قرآن عنوان شده است:
سایت توحید
«الله شرک به خود را نمی بخشد و گناهان دیگر جز آن را برای هرکه بخواهد می آمرزد. آنکه برای الله شریکی قرار می دهد گناه بسیار عظیمی مرتکب شده است.» (۴:۴۸)
برای شناخت درست شرک و شرک ورزیدن، رجوع به قرآن و آیات موجود پیرامون آن راهگشا خواهد بود. در زیر آیاتی به عنوان نمونه درج می شوند:
﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾ (سورهٔ فرقان-آیهٔ ۴۳) «کسی را که هوای نفس خود به خدایی گرفته دیده ای؟ آیا می توانی حامی و کارساز او باشی؟»
شرک (انگلیسی: Shrek) یک شخصیت کارتونی است که قهرمان داستان در مجموعه انیمیشن های شرک است.
خر
این فیلم در ایران دوبار دوبله شد؛ که بار اول هومن حاجی عبداللهی و باردیگر نیما رئیسی به جای شرک گویندگی کردند. دوبله اول این فیلم در مؤسسه قرن ۲۱ و دوبله دوم این فیلم در انجمن گویندگان جوان دوبله شده است، و در صداوسیما پخش شده اند.
مایک مایرز در نقش شرک
کامرون دیاز در نقش پرنسس فیونا
ادی مورفی در نقش الاغ
جان لیثگو در نقش پادشاه
ونسان کسل در نقش رابین هود
کریس میلر در نقش ژپتو
کودی کامرون در نقش پینوکیو
آرون وارنر در نقش گرگ
شرک (انگلیسی: Sherek تولد ۲۷ نوامبر ۱۹۹۴– مرگ ۶ ژانویه ۲۰۱۱) نام گوسفندی از نژاد مرینوس است که از ترس پشم چینی فرار کرد و به مدت شش سال در کوه زندگی نمود. رشد پشم هایش در آن مدت باعث معروف شدن این گوسفند در کشور نیوزلند شد، به طوری که پشم چینی آن در برنامه زنده تلویزیونی به نمایش درآمد. بیش از ۲۷ کیلوگرم پشم از این گوسفند به دست آمد.
شرک به عنوان یک نماد ملی در نیوزلند تبدیل شد و در ماه مه ۲۰۰۴ دهمین سالگرد تولد شرک با حضورش در مجلس نیوزلند جشن گرفته شد. در این برنامه هلن کلارک نخست وزیر نیوزلند نیز حضور داشت.
در نوامبر سال ۲۰۰۶، سی ماه پس از اولین باری که پشم چینی شده بود، بار دیگر پشم هایش چیده شد و این اتفاق بر یک قطعه یخ شناور در سواحل دنیدن افتاد.
شرک در سن ۱۶ سالگی پس از طی سه هفته نقاهت به درخواست صاحبش ،اوتانازی شد.
شرک ۲ (به انگلیسی: Shrek 2) کارتون محصول سال ۲۰۰۴ شرکت آمریکایی دریم ورکس است. این کارتون قسمت دوم از سری کارتون های شرک است.
مایک مایرز در نقش شرک
ادی مورفی در نقش الاغ
کامرون دیاز در نقش پرنسس فیونا
جولی اندروز در نقش ملکه
آنتونیو باندراس در نقش گربه چکمه پوش
جان کلیز در نقش پادشاه
شرک ۲ بیست و هفتمین فیلم پرفروش تاریخ سینمای جهان است. همچنین پرفروش ترین انیمیشن جهان بعد از داستان اسباب بازی ۳ و شیر شاه نیز هست.
زمانی که شرک و فیونا از ماه عسل بازمی گردند دعوتنامه ای از پادشاه و ملکه (پدر و مادر فیونا) دریافت می کنند که آن ها را به قصرشان دعوت کرده اند؛ و در قصر پادشاه اتفاقات جالبی برای آن ها رخ می دهد…
هیچ کدام از گویندگان قسمت قبل در این فیلم به جای شرک گویندگی نکردند. این بار محمدرضا علیمردانی به جای شرک گویندگی کرد. مدیر دوبلاژ این فیلم مهرداد رئیسی است. فیلم در انجمن گویندگان جوان دوبله و از صداوسیما پخش شده است.
شرک ۳ (به انگلیسی: Shrek ۳) یا شرک سوم (به انگلیسی: Shrek the Third) قسمت سوم سری کارتون های شرک است که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد.
مایک مایرز در نقش شرک
ادی مورفی در نقش الاغ
کامرون دیاز در نقش پرنسس فیونا
آنتونیو باندراس در نقش گربه چکمه پوش
وقتی پدر فیونا در حال مرگ است از شرک درخواست می کند تا پادشاه شود اما شرک نمی خواهد که چنین مسئولیتی را قبول کند؛ و دوست دارد که آزاد باشد و آزاد زندگی کند. برای همین شرک به همراه فیونا، دانکی (الاغ) و پوس (گربه) به دنبال یک پادشاه مناسب می گردند و شاه آرتور بهترین کسی است که می تواند این مسئولیت را قبول کند. والبته آرتور را بادردسرهای عظیم به شهر خیلی خیلی دور می آورند و در آنجا پرنس چارمینگ در نبود شرک سلطنت را در دست گرفته بود و پرنسس فیونا و راپونزل و ملکه و سفید برفی وزیبای خفته و سیندرلا در چاهی به دنبال راه فرار می گردند بدون اینکه بدانند راپونزل جاسوس چارمینگ است وشرک بالاخره به قلعه نفوذ می کند و…
این بار این انیمیشن توسط انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم دوبله شد. گوینده شرک میثم نیکنام بود. البته یک آنونس از دوبله انجمن گویندگان جوان هم وجود دارد که در آن مشخص شده است محمدرضا علیمردانی به جای شرک گویندگی کرده و مدیر دوبلاژ نیز خودش است. البته این دوبله سال ها پخش نشده بود اما پس از ۱۲ سال دوبله آن در سایت انجمن گویندگان جوان قرار گرفت.
انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم در ویکی پدیا
شرک برای همیشه (به انگلیسی: Shrek Forever After) یک فیلم پویانمایی فانتزی-خانوادگی و آخرین فیلم از مجموعه فیلم های شرک است به کارگردانی مایک میچل محصول آمریکا که در سال ۲۰۱۰ منتشر شد.
وبگاه رسمی
شرک برای همیشه در وب گاه آل مووی
شرک برای همیشه در بانک اطلاعات بیگ کارتون
شرک برای همیشه در بانک اطلاعات اینترنتی فیلم ها (IMDb)
شرک برای همیشه در راتن تومیتوز
Shrek Forever After Gallery
شرک برای همیشه در باکس آفیس موجو
شرک از زندگی یکنواخت خود خسته شده است. او هر روز از خواب برمی خیزد و کارهای تکراری انجام می دهد. برای همین آرزو دارد تا به روزهای قبل که مردم از او می ترسیدند و به تنهایی زندگی می کرد بازگردد. در جشن تولد فرزندانش عصبانی می شود و کیک را خراب می کند و از خانه بیرون می رود. از طرف دیگر رامپل استیلسکی جادوگری است که در گذشته در تصاحب تاج و تخت پادشاهی ناکام مانده است. او که خود جادوگر است، می خواسته با سحر و جادو فیونا را از قصر نجات دهد و در عوض پادشاهی را از پدر و مادر وی دریافت کند؛ ولی ناگهان شرک فیونا را نجات می دهد و همهٔ نقشه های او نقش بر آب می شود. برای همین او از شرک کینه دارد. او که وضعیت شرک را می بیند پیش او می رود و می گوید می تواند او را به همان روزهایی که می خواهد بازگرداند و در عوض یک چیز کوچک می خواهد و آن یک روز از زندگی شرک است که شرک حتی آن را به یاد هم نمی آورد. شرک قبول می کند و قرارداد را امضا می کند. اما رامپل استیلسکی روز تولد شرک را از او می گیرد و دنیای شرک به شکلی در می آید که انگار او هیچ گاه وجود نداشته است. خر و گربهٔ چکمه پوش و فیونا او را نمی شناسند و از همه مهم تر این که رامپل استیلسکی پادشاه شده است و مردم در فقر و بدبختی هستند. از طرف دیگر غول های دیگر که شبیه شرک هستند توسط رامپل استیلسکی به بیگاری گرفته شده اند. شرک این وضعیت را اصلاً دوست ندارد و درمی یابد اگر فیونا او را از روی عشق ببوسد، او به زندگی قبلی خود بازمی گردد و اگر این کار را قبل از ۲۴ ساعت انجام ندهد، شرک برای همیشه از بین خواهد رفت. از طرف دیگر فیونا و دیگر غول ها در حال برنامه ریزی برای قیام علیه رامپل استیلسکی هستند. اما رامپل استیلسکی با توطئه ای همهٔ غول ها به غیر از فیونا و شرک را دستگیر و زندانی می کند. هم چنین می گوید هرکسی شرک را تحویل بدهد، هر آرزویی که داشته باشد برایش برآورده می کند. شرک تصمیم می گیرد خودش را تحویل بدهد و آرزو را خودش بکند. او آرزو می کند که همهٔ غول ها آزاد شوند. این اتفاق می افتد، ولی رامپل استیلسکی شرک و فیونا را زندانی می کنند. غول ها تصمیم می گیرند تا به قصر رامپل استیلسکی حمله کنند و آن ها را نجات دهند. آن ها به قصر حمله می کنند و موفق می شوند. در آخر در زمانی که شرک در حال مرگ است، فیونا او را می بوسد و همه چیز به حالت اول بازمی گردد.
این فیلم در انجمن گویندگان جوان دوبله شد. مدیر دوبلاژ مهرداد رئیسی و گوینده شرک هومن خیاط بود. این انیمیشن از صداسیما پخش شده است.
در تاریخ ۷ دسامبر ۲۰۱۰ نسخهٔ دی وی دی و بلو-ری این فیلم منتشر شد و تا ۱۳ مارس ۳٬۴۳۸٬۱۹۸ کپی از دی وی دی های این فیلم فروش رفت، که این تعداد معادل مبلغ ۵۷٬۶۳۴٬۲۴۲ دلار می شود. هم چنین یک پکیج کامل شرک حاوی تمامی ۴ قسمت فیلم های شرک منتشر شده است.
شرک در لغت به معنای نصیب (سهم) قراردادن و در اصطلاح قرآن، مراد از شرک، شریک و مثل و مانند قراردادن برای الله است. شرک به دو قسم شرک در عقیده و شرک در عمل تقسیم می شود.
نومیدی از رحمت خدا
شرک: روح لرد فارکواد یک انیمیشن کوتاه چهار بعدی است.این انیمیشن محصول سال ٢٠٠٣ ایالات متحده آمریکا می باشد.
لرد فارکواد توسط اژدهایی بلعیده می شود. اما روح او باز گذشته و به اعمال شرورانه خود ادامه می دهد ...
اشتفان شرک (انگلیسی: Stephan Schreck؛ زادهٔ ۱۵ ژوئیهٔ ۱۹۷۸) دوچرخه سوار اهل آلمان است.
شرک مخاطبان خود را از همان فیلم موفق اول با گسترش دادن آن به عنوان مجموعه ای خنده دار در همه سنین به دست آورد. او یک غول سبز است که از مرداب بد بو خود را در ماجراهایی با دوست خود خر، در راه نجات دادن و سپس ازدواج با پرنسس فیونا قرار می گیرد.. در این پیچ و تاب، بوسه عشق واقعی برای همیشه فیونا را در شکل غول قرار می دهد، در حالی که مادربزرگ پری و پسرش شاهزاده چارمینگ دشمنان آن ها هستند. طراحان فیلم از ابتدا معنویاتی را از ابتدا تا انتهای فیلم را در نظر گرفته اند. در شرک ۱ با خودتان روراست باشید ؛ بخشی از یک خانواده بودن (شرک ۲)، قبول مسئولیت (شرک ۳) – در کنار خانواده خود بودن (شرک ۴) می باشد.
شرک شخصیت اصلی فیلم است. او به این که یک غول بزرگ سبز وحشتناک است می بالد. او یک شخص گوشه نشین منزوی است تا اینکه بهترین دوست خود (خر) را پیدا می کند. در معامله با لرد فارکواد او و الاغ در تلاش هستند که پرنسس فیونا را از قلعه ای که او در ان محبوس است نجات دهند. با وجود تفاوت های آن ها شرک و فیونا عاشق می شوند و در انتهای فیلم اول ازدواج می کنند و سه نوزاد غول در فیلم سوم دارند. صدای شرک(نسخه اصلی) توسط مایک مایرز (Mike Myers)و صدای آواز خواندن توسط Michael Gough خوانده شده است.
یک خر سخنگو بهترین دوست و همراه شرک و شخصیت دوم فیلم است. او پدر نوزادان خر واژدها (Debbie، Coco، Bananas، Peanut، Parfait and Èclair) وهمسر اژدها است. صدای خر(نسخه اصلی) توسط ادی مورفی (Eddie Murphy)، ابراز شده است، مگر در Scared Shrekless که توسط دین ادواردز (Dean Edwards) ابراز شده است. او در هر ۴ فیلم شرک حضور دارد.
پرنسس فیونا شاهزاده ای از کشور خیلی خیلی دور (Far Far Away) است، دختر شاه هارولد و ملکه لیلیان، و همسر شرک در پایان فیلم اول است.. او شاهزاده ای زیباست که با غروب آفتاب به یک غول مبدل می شود.. در پایان فیلم اول، طلسم او باطل می شود و او برای همیشه به شکل یک غول در می آید وقتی که متوجه مشود شرک عشق واقعی اوست. صدای شاهزاده خانم فیونا (نسخه اصلی) توسط کامرون دیاز (Cameron Diaz) ابراز شده است، و صدای آواز خواندن او توسط Renee Sands ارائه شده است. درابتدای فیلم اول، فیونا به عنوان یک انسان در آینه جادویی دیده می شود.او اول از شرک بدش می امد ولی با گذشت زمان عاشق او شد.
بدی شرک قناتی است که در روستای آغلدر از توابع بخش مرکزی، شهرستان بیرجند در استان خراسان جنوبی قرار دارد.
ماکس شرک (انگلیسی: Max Schreck؛ ۶ سپتامبر ۱۸۷۹ – ۲۰ فوریه ۱۹۳۶(1936-02-20)) یک هنرپیشه اهل آلمان بود.
از فیلم ها یا برنامه های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته است می توان به نوسفراتو، دارایی های دوک بزرگ و عروس معاوضه شده اشاره کرد.
یولیوس شرک (به آلمانی: Julius Schreck) (زاده ۱۳ ژوئیه ۱۸۹۸- مرگ ۱۶ می ۱۹۳۶) یک نظامی آلمانی و از ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۶ فرمانده نیروی اِس اِس بود. وی در کودتای مونیخ شرکت داشت و در ۱۶ می ۱۹۳۶ درگذشت.
یولیوس شرک راننده شخصی هیتلر بود. هنگامی که وی در سال ۱۹۳۶ درگذشت، هیتلر در مراسم خاکسپاریش شرکت و در ستایش او سخنرانی کرد.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

شرک در دانشنامه آزاد پارسی

شِرک
(یا: چندگانه پرستی) درسیر تطورادیان،پرستش خدایان متعددی که ممکن است هم رتبه شمرده شوند یا یکی از آن ها برتر از بقیه دانسته شود. ذهن انسانی در حرکت تکاملی خود از ابهام به تعیین و از کثرت به وحدت می رود و چون مفهوم روح مبهم تر از مفهوم خداست، پرستش ارواح طبعاً بر پرستش خدایان مقدم بود. در این مرحله در هر شیئی روحی می بیند. در مرحلۀ بعد، با آگاهی بیشتر انسان از طبیعت اشیاء، برای هر طبقه و نوع، خدایی تصور می کند، سپس خدایان در ذهن آدمی چهرۀ انسان گونه پیدا می کنند. شرک در ادیان و جوامع گوناگون به عوامل مختلف طبیعی و نژادی و تاریخی بستگی دارد. یونانیان و ژاپنی ها برای خدایان خویش اساطیر مفصل داشتند، در آیین مهری ایران هم به مهر صفات انسانی، اما با قدرت خارق العاده و نیروی فوق بشری نسبت می دادند. بت پرستی نوعی شرک است که بت ها در آن نمادی از خدایان شمرده می شوند. پرستش خدایان متعدد در چین، مصر، بابل، روم و مکزیک نیز معمول بود. در کیش هندو، ضمن آن که خدا در صورت های چندگانه پرستش می شود، اعتقاد به یک خدای بزرگ واحد هم وجود دارد. پرستش خدای واحد در ایران با ظهور زردشت رواج گرفت و در ادیان ابراهیمی یهودی و مسیحی به سمت تکامل رفت و با دین اسلام صورتی کاملاً منجّز و بدون هیچ پیرایه به خود گرفت. شرک در یک تقسیم بندی کلّی به دو نوع نظری (اعتقادی) و عملی تقسیم می شود. نوع نظری آن نیز به شرک ذاتی، صفاتی و افعالی تقسیم می شود. منظور از شرک عملی، شرک در مقام عبادت است. در تقسیم بندی دیگر، شرک به دو گونه تقسیم می شود: خفی و جلی؛ یا پنهان و آشکار. در اسلام نسبت به شرک و راه یافتن آن در اعتقادات یا زندگی عملی مسلمانان حساسیت ویژه ای وجود دارد و با تمهیدات و آموزش های لازم سعی بر دورماندن تعالیم اسلامی از انواع مختلف شرک شده است. این امر نشان دهنده اهمیت خاص توحید و یگانه پرستی ـ در عمل و نظر ـ از نظر اسلام است.

نقل قول های شرک

شِرک در اسلام، به گناهِ پرستش خدایان متعدد یا بت پرستی اشاره دارد.
• «خدا ایمان را واجب کرد برای پاکی از شرک ورزیدن ...» نهج البلاغه، کلمات قصار، ۲۵۲ -> علی بن ابی طالب
• «بدانید که ستم بر سه گونه است: آن که آمرزیدنی نیست، و آن که واگذاشتنی نیست، و آن که بخشوده است، و بازخواست کردنی نیست. امّا آن که آمرزیدنی نیست، همتا انگاشتن برای خداست که بزرگترین ظلم هاست و خدا در قرآن فرمود: «همانا خدا شرک آوران را نخواهد بخشود .» امّا ستمی که بر بنده ببخشایند، ستم اوست بر خود به برخی کارهای ناخوشایند. امّا آن که واگذاشتنی نیست، ستم کردن بر بندگان است.» نهج البلاغه، خطبه، ۱۷۶ -> علی بن ابی طالب

ارتباط محتوایی با شرک

شرک در جدول کلمات

رسول خدا (ص) فرمود: از •••• اجتناب کنید | بدرستی که آن شرک به خداست
ریا
رسول خدا (ص) فرمود:از •••• اجتناب کنید | بدرستی که آن شرک بخداست
ریا

شرک را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

غزل > cookpit
s.m > Caterpillar
مرتضی بزرگیان > misjudgment
jim potter > set up camp
Mostafa.Z > بزغاله
.. > slowly
حیدر نیک آیین > انتقادی
علی خراسانی > low income

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• شرک 5   • شرک به خدا   • شرک 1   • شرک 4   • شرک ۲   • شرک شخصیتهای فیلم   • شرک ۳   • شرک برای همیشه   • معنی شرک   • مفهوم شرک   • تعریف شرک   • معرفی شرک   • شرک چیست   • شرک یعنی چی   • شرک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شرک
کلمه : شرک
اشتباه تایپی : av;
آوا : Serk
نقش : اسم
عکس شرک : در گوگل


آیا معنی شرک مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )