۶۰ق ) از شیعیان امام علی(ع) و از اشراف بصره در قرن اول هجری است. او با وجود تاکید منابع شیعه و سنی بر شیعه بودنش سمت هایی را از سوی امویان"> ۶۰ق ) از شیعیان امام علی(ع) و از اشراف بصره در قرن اول هجری است. او با وجود تاکید منابع شیعه و سنی بر شیعه بودنش سمت هایی را از سوی امویان" /> ۶۰ق ) از شیعیان امام علی(ع) و از اشراف بصره در قرن اول هجری است. او با وجود تاکید منابع شیعه و سنی بر شیعه بودنش سمت هایی را از سوی امویان">
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1137 100 1

شریک بن اعور

شریک بن اعور در دانشنامه اسلامی

شریک بن اعور
شریک بن اعور( درگذشت هجری قمری">۶۰ق ) از شیعیان امام علی(ع) و از اشراف بصره در قرن اول هجری است. او با وجود تاکید منابع شیعه و سنی بر شیعه بودنش سمت هایی را از سوی امویان در اختیار داشته است. شریک بن اعور در جنگ های جمل و صفین از یاران امام علی(ع) بود. او پیش از واقعه عاشورا نیز سعی داشت با ترور عبیدالله بن زیاد زمینه تسلط امام حسین(ع) بر حکومت را فراهم سازد.
شریک پسر حارث مشهور به اعور فرزند عبد یغوث فرزند خلف پسر سلمه فرزند دَهی از تیره های کلان قبیله مذحج بود.
با وجود شهرت شریک در منابع رجالی-تاریخی اطلاعات چندانی از زندگی وی در دست نیست. از نام مادر، محل تولد و بخش های عمده ای از دوران زندگی وی در منابع نشانی نمی توان یافت و بیشتر منابع به شرح چند حادثه مهم تاریخی در زندگی وی پرداخته اند. برخی از منابع، نام وی را در زمره شاعران بصره ذکر کرده اند.

ارتباط محتوایی با شریک بن اعور

شریک بن اعور را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شریک بن اعور   • مفهوم شریک بن اعور   • تعریف شریک بن اعور   • معرفی شریک بن اعور   • شریک بن اعور چیست   • شریک بن اعور یعنی چی   • شریک بن اعور یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شریک بن اعور
کلمه : شریک بن اعور
اشتباه تایپی : avd; fk hu,v
عکس شریک بن اعور : در گوگل

آیا معنی شریک بن اعور مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )