برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1319 100 1

شر فروختن

معنی شر فروختن در لغت نامه دهخدا

شر فروختن. [ ش َ ف ُ ت َ ] (مص مرکب ) کاری پرزحمت یا فساد را به دیگری محول کردن. || کسی را وکیل ادعای مشکل بر کسی کردن. (فرهنگ نظام ).

معنی شر فروختن به فارسی

شر فروختن
کار پر زحمت یا فساد را به دیگری محول کردن یا کسی را وکیل اعای مشکل بر کسی کردن .

شر فروختن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شر فروختن   • مفهوم شر فروختن   • تعریف شر فروختن   • معرفی شر فروختن   • شر فروختن چیست   • شر فروختن یعنی چی   • شر فروختن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شر فروختن
کلمه : شر فروختن
اشتباه تایپی : av tv,ojk
عکس شر فروختن : در گوگل

آیا معنی شر فروختن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )