انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 990 100 1

شعبه

/So'be/

مترادف شعبه: رشته، شاخه، بخش، قسمت، آژانس، باجه، فرع، نمایندگی، باند، دسته، فرقه، گروه

برابر پارسی: شاخه

معنی شعبه در لغت نامه دهخدا

شعبة. [ ش ُ ب َ ] (ع اِ) شعبه. شاخ. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (ترجمان القرآن جرجانی چ دبیرسیاقی ص 61). شاخ درخت. (مهذب الاسماء) (غیاث اللغات ) (از اقرب الموارد). شاخ برین درخت. (دهار). شاخه (در درخت ). شاخچه. شاخک. شاخ خرد درخت. ج ،شُعَبات ، شُعُب. (یادداشت مؤلف ). || آنچه مابین دو شاخ درخت و میان دو شاخ گاو و مانند آن بود. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). || طایفه ای از هر چیز. (از اقرب الموارد). پاره ای از هر چیز و منه : الحیاء شعبة من الایمان ؛ ای هو یمنع من المعاصی کما یمنع الایمان وکذا: الشباب شعبة من الجنون ؛ ای طائفة منه. (منتهی الارب ). جزء و پاره ای از چیزی. (ناظم الاطباء). || پیوند کاسه و خنور. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء) (آنندراج ). پاره ای که در کاسه بندند. (مهذب الاسماء). || کرانه ٔ شاخ. (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). کناره ٔ شاخه ٔ درخت. (از اقرب الموارد). || آبراهه ٔ خرد. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). مسیل خرد. (از اقرب الموارد). || آبراهه ٔ در ریگ. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). مسیل در ریگ. (از اقرب الموارد). || پشته ٔ خرد. || جوی بزرگ از جویهای رودبار. (منتهی الارب )(ناظم الاطباء) (از آنندراج ) (از اقرب الموارد). || شکاف کوه که آب باران در وی گرد آید و مرغان در آن جای گیرند. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) . || سختی زمانه. ج ، شُعَب ، شِعاب. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || فرقه. (اقرب الموارد).

شعبة. [ ش ُ ب َ ] (اِخ ) ابن حجاج بن ورد ازدی بصری ، مکنی به ابوبسطام و متوفای سال 160 هَ. ق. او راست : کتاب تفسیر. (از یادداشت مؤلف ). از ائمه ٔ مسلمین و رکنی متین از ارکان دین است. (از منتهی الارب ).

شعبة. [ ش ُ ب َ ] (اِخ ) ابن عیاش ، مکنی به ابوبکر. (یادداشت مؤلف ). رجوع به ابوبکربن عیاش و نامه ٔ دانشوران ج 1 ص 597 شود.

شعبه.[ ش ُ ب َ / ب ِ ] (ع اِ) شعبة. شاخه. (ناظم الاطباء). شاخه ٔ درخت. شاخ درخت. (یادداشت مؤلف ) :
این سید شعله ای بود از نور نبوت و شعبه ای از دوحه ٔرسالت. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 247).
مگر طوبی برآمد در سرابستان جان من
که بر هر شعبه ای مرغی شکرگفتار می بینم.
سعدی.
|| ریشه. || فرع. (ناظم الاطباء). فرعی که از اصلی جدا شود. (فرهنگ فارسی معین ). || جزء و پاره ای از هر چیزی. (ناظم الاطباء). طایفه ای از هر چیز. (غیاث اللغات ). || بخش کوچکی از یک اداره. (فرهنگ فارسی معین ). کوچکترین واحد اداری : دایره از مجموع چند شعبه. اداره از مجموع چند دایره ، و اداره ٔ کل از مجموع چند اداره تشکیل می شود. || (اصطلاح موسیقی ) به اصطلاح موسیقی شعبه به معنی نغمه که از نغمه ٔ دیگر برآورده شود چنانکه شعبه بیست و چهارند. دو شعبه از هر مقام و مقام دوازده گانه مشهورند. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). شعبه نزد قدما بیست و چهار است : 1- دوگاه 2- سه گاه 3- چهارگاه 4- پنج گاه 5- عشیرا 6- نوروز عرب 7- نوروز خارا 8- نوروز بیاتی 9- ماهور 10- حصار 11- نهفت 12- غزال 13- اوج 14- نیریز 15- مبرقع 16- رکب 17- صبا 18- همایون 19- زاولی 20- اصفهانک 21- روی عراق 22- نهاوند 23- فوزی 24- محیر. (فرهنگ فارسی معین ).
- شعبه ٔ رقص زرینه ؛ نام شعبه ای از موسیقی. (آنندراج ) (غیاث اللغات ) :
چو خواند شعبه ٔ رقص زرینه
نهفته کی بماند زو دفینه.
ملاطغرا (از آنندراج ).

شعبه. [ ش ُ ب ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان سنگان بخش رشخوار شهرستان تربت حیدریه. سکنه ٔ آن 150 تن و آب آن از قنات و محصول آنجا غلات و پنبه و صنایع دستی زنان قالیچه و برک بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

شعبه. [ ش ُ ب َ / ب ِ ] (اِخ ) نام یک سردار عرب. (فرهنگ لغات ولف ) :
چو شعبه بیامد به نزدیک سعد
ابا آن سخنها چو غرنده رعد.
فردوسی.

معنی شعبه به فارسی

شعبه
شاخ، شاخه درخت، جوی آب، فرقه، دسته، پاره چیزی
( اسم ) ۱ - شاخه شاخه درخت . ۲ - جوی آب که از رود و نهر بزرگ جدا گردد . ۳ - فرقه دسته . ۴ - فرعی که از اصلی جدا شود . ۵ - بخش کوچکی از یک اداره ۶ - هر یک از شعبات جمع : شعب شعاب .
شعبه شاخ یا آنچه مابین دو شاخ درخت و میان دو شاخ گاو و مانند آن بود
[branch] [زیست شناسی- علوم جانوری] یکی از چهار گروه اصلی جانوران در سازگان های اولیۀ رده بندی
[unit banking] [اقتصاد] فعالیت بانکی بدون مجوز تأسیس شعبه
( اسم ) پنج حس
دو شاخه .

معنی شعبه در فرهنگ معین

شعبه
(شُ بَ یا بِ) [ ع . شعبة ] (اِ.) ۱ - شاخه . ۲ - جوی آبی که از یک نهر بزرگ جدا گردد. ۳ - فرقه ، دسته . ۴ - فرعی که از اصلی جدا شود. ج . شعب .

معنی شعبه در فرهنگ فارسی عمید

شعبه
۱. بخشی از یک فروشگاه، شرکت، یا اداره.
۲. [قدیمی] شاخۀ درخت.
۳. چیزی فرعی که از یک اصل جدا شود، مثل رودی کوچک از رودخانه.

شعبه در دانشنامه اسلامی

شعبة بن حجاج بن ورد ازدی بصری (متوفای ۱۶۰)، از مفسران قرن دوم و تابعان تابعان و از اولین مدوّنان حدیث بشمار می آید.
شعبة بن حجاج بن ورد ازدی بصری (متوفای ۱۶۰) از تابعان تابعان و از محدثان و محققان بزرگ به شمار می رود. شعبه، اول کسی بود که تدوین حدیث کرد و از احوال محدثان گزارش هایی تهیه نمود. مشایخ و بزرگان فقه و حدیث از او روایت دارند و بر وثاقت و اتقان او اتفاق نظر دارند.
توصیف علمای عامه از شعبه
شافعی می گوید: اگر شعبه نبود روایت حدیث در عراق شناخته نمی شد. احمد بن حنبل می گوید: شعبه خود امتی بود. حاکم می گوید: شعبه پیشوای پیشوایان در حدیث بود. او از دو نفر صحابی (انس بن مالک و عمرو بن سلمه) و چهار صد تن از تابعان روایت دارد.
ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، تهذیب التهذیب، ج۴، ص۳۳۸، شماره ۵۸۰.    
شیخ ابوجعفر طوسی او را در زمره صحابه امام صادق (علیه السّلام) آورده است.
طوسی، محمد بن حسن، رجال طوسی، ص۲۲۴، شماره ۱۷.    
...
شعبة بن حنظله تمیمی یکی از شهدای کربلا است.
از احوال زندگانی او جز دوران حضور در کربلا اطلاعی در دست نیست و بنابر نسبتش (تمیمی) به احتمال از قبیله تمیم می باشد. وی در روز عاشورا پس از خالد بن عمرو ازْدی به میدان رفت.
رجز شعبه در عاشورا
رجز ذیل را قرائت کرد:صَبْراً عَلی الأسیافِ وَالأسِنَّةِ • صَبْراً علیها لِدخولِ الجنّةِوَحورَعَیْنِ ناعماتٍ حَسَنة • لِمَنْ یُریدُ الْفوزَ لا بالظِّنَّةِیا نفسُ لِلراحَةِ فَاحْمِدَنْهُ • وَفی طِلابِ الْخَیْرِ فَارْغَبَنَّهْ کسی که خواهان بهشت، حوریان نازپرورده زیبا و رستگاری است باید در برابر شمشیرها و نیزه ها بردبار باشد نه این که به تلاش اندک اکتفا کند. ای جان! برای آسودگی و سلامتی سپاسگزاری کن و برای به دست آوردن خوبی راغب باش.رجز فوق با اندکی تفاوت به سعد بن حنظله تمیمی نسبت داده شده است.
شهادت شعبه
پس از درگیری شدید با دشمن به درجه رفیع شهادت نایل گشت.
این صفحه مدخلی از فرهنگ قرآن است
شعبة بن عمرو، از یهودیان مدینه است. به نقل ضحاک، آیه 121 سوره بقره(2) درباره آن دسته از یهود، از جمله شعبة بن عمرو نازل شد که به دین اسلام گرویدند.
نزول آیه 208 سوره بقره نیز درباره وی و برخی یهودیان تازه مسلمان دانسته شده که از پیامبر صلی الله علیه و آله خواستار عمل به برخی دستورات تورات، چون گرامیداشت روز شنبه شدند. با نزول آیه آنان از دنباله روی شیطان نهی شدند.
آلِ ابی شُعْبه، خاندانی شیعی که در سده های ۱ و ۲ق محدّثان و فقهای نامداری از آن برخاستند و به همین علت این خاندان معروفیت بسیار یافت.
این خانواده اهل کوفه بوده، اما به سبب ارتباط بازرگانی مستمرّ افراد آن با حلب، به حلبی شهرت یافته است.
مشاهیر
مشاهیر آل شعبه ۹ تن اند: ابوشعبه، علی، عمر، عبیدالله، محمد، عمران، عبدالاعلی، احمد و یَحیی. ابوشعبه از امام حسن و امام حسین (علیهما السلام)؛ علی، عمر، عبیدالله، عمران و عبدالاعلی از امام صادق (علیه السلام)؛ محمد و یحیی از امام باقر و امام صادق (علیه السلام)؛ و احمد از امام صادق و امام رضا (علیه السلام) روایت کرده و همه آنان مورد وثوق اند. عبیدالله بن علی کتاب معتبری در فقه دارد که امام صادق (علیه السلام) آن را ستوده و به گفته شیخ طوسی، نخستین اثر فقهی شیعه است. محمد بن علی نیز رساله ای در فقه دارد و به احمد و یحیی نیز کتبی نسبت داده شده است.
آل ابی شُعْبه از خاندان های شیعی کوفه که در قرن اول و دوم هجری قمری، چند محدث و فقیه از میان ایشان برخاستند و به همین سبب مشهور شدند. این خانواده اهل کوفه بوده، اما به سبب ارتباط بازرگانی مستمرّ افراد آن با حلب، به حلبی شهرت یافته است.
مشاهیر آل آبی شعبه، نه نفرند: ابوشعبه، علی، عمر، عبیدالله، محمد، عمران، عبدالاعلی، احمد و یَحیی. ابوشعبه از امام حسن(ع) و امام حسین(ع)، علی، عمر، عبیدالله، عمران و عبدالاعلی از امام صادق(ع)، محمد و یحیی از امام باقر(ع) و امام صادق(ع)، و احمد از امام صادق(ع) و امام رضا(ع) روایت کرده اند و همه این نه نفر ثقه اند.
عبیدالله بن علی، کتاب معتبری در فقه دارد که امام صادق (ع) آن را ستوده و به گفته شیخ طوسی، نخستین اثر فقهی شیعه است. محمد بن علی نیز رساله ای در فقه دارد. به احمد و یحیی نیز کتاب هایی نسبت داده شده است.
تفسیر ابن ابی شعبه اثـر ابـوجـعفر محمد (م ۱۳۵ ق) علی بن ابی شعبه حلبی از ثقات مفسرین امامیه می باشد.
تفسیر ابن ابی شعبه اثـر ابـوجـعفر محمد (م ۱۳۵ ق) علی بن ابی شعبه حلبی از ثقات مفسرین امامیه و از برجستگان علمای خاندان آل ابی شعبه حلبی (آل ابی شعبه حلبی). وی حدیث تفسیر و تاویل را از حضرت امام جعفر الصادق (علیه السّلام) اخذ کرده است.
معرفی اجمالی تفسیر
در کتب رجالی بر توثیق وی اتفاق نظر است و تفسیر او به شیوه آن عصر روائی است و مفسرین دیگر از آن نقل کرده اند ولی اکنون وجود ندارد. ابوالعباس نجاشی (م ۴۵۰ ق) پس از توثیق ابی شعبه تفسیر وی را ضبط کرده و آن را توسط اسـتـادانـش در روایـت محمد بن جعفر نحوی تمیمی و ابن نوح سیرافی به سه واسطه روایت می نماید.
این صفحه مدخلی از کتاب فرهنگ عاشورا است
تیری زهرآگین که بر قلب امام حسین علیه السلام نشست.
در این باره به این نقل توجه کنید: «پس از جنگ های بسیار که روز عاشورا امام حسین علیه السلام داشت، لختی برای استراحت ایستاد. ناتوان شده بود. سنگی از سوی دشمن آمد و بر پیشانی او خورد که خون از آن جستن کرد.
امام خواست که با جامه، خون از چهره پاک کند که تیری سه شعبه و مسموم بر سینه حضرت نشست «اتاه سهم محدد مسموم له ثلاث شعب ». حضرت تیر را از پس سر بیرون آورد و خون از جای آن فوران زد. خون ها را به آسمان پاشید و بر چهره مالید تا رسول خدا را با چهره ای خون آلود دیدار کند».
در واقع، تیری که روز عاشورا بر سینه امام نشست، روز «سقیفه » بر کمان نهاده و رها شد و بسی قلب ها را خون کرد و در کربلا نیز خون سیدالشهدا علیه السلام را بر خاک ریخت. اگر آن بنای انحراف نخستین نبود، نیم قرن پس از وفات پیامبر، قلب فرزند پیامبر از سوی امت او هدف قرار نمی گرفت.
جواد محدثی، فرهنگ عاشورا، نشر معروف.
مغیرة بن شعبه ملقب به ابوعبدالله ثقفی، از صحابه پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) و از صاحب منصبان دستگاه خلفای راشدین و معاویه است.
مغیرة بن عامر بن مسعود ثقفی کوفی ملقب به ابوعبدالله و ابوعیسی، یکی از سرداران و ولات عرب و از صحابۀ رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) بوده است. پسرانش عروة، حمزه، عقّار و افرادی چون ابوامامه باهلی، عروة بن زبیر و دیگران از او حدیث روایت کرده اند و در صحیحین ۱۳۶ حدیث از وی نقل شده است.
اسلام آوردن مغیره
مغیره در طائف متولد شد و در ایام جاهلیت با گروهی از بنی مالک آن جا را ترک و به اسکندریه رفت. سپس به حجاز آمد و در ابتدا در قبول اسلام مردد بود تا این که در سال پنجم هجرت اسلام آورد و در جنگ های حدیبیه، یمامه، فتح شام و همدان شرکت کرد و چشم خود را در جنگ یرموک از دست داد. در جنگ قادسیه فرستادۀ سعد به سوی رستم، و در جنگ نهاوند در میسرۀ نعمان بن مقرّن بود. در جنگ فارس و عراق نیز به همراه مسلمین به مدائن رفت.
مغیره زناکار
مغیره در سال ششم هجری در حدیبیه و نیز در حجة الوداع حضور داشت. پس از رحلت پیامبر، ابوبکر او را به تجیر فرستاد. در روزگار عمر هنگامی که والی بصره بود برای اولین بار دیوان بصره را وضع کرد. سپس والی کوفه شد. و طبق گفته ابن عساکر و حلبی در آن جا به سال ۱۷ه. ق با زن شوهرداری به نام امٌ جمیل ارتباط نامشروع برقرار کرد. این کار آن قدر آشکار بود که چهار نفر از فضلای صحابه به نام های ابوبکرة، نافع بن حرث، شبل بن معبد و زیادبن سمیه بدان گواهی دادند اما چون زیاد بن سمیه به اشارۀ عمر شهادت ناقص داد، مغیره از سنگ سار شدن نجات یافت.
نورچشم عمر
...
مُغِیرَة بن شُعبَه از اصحاب پیامبر(ص) و از افرادی که در ماجرای هجوم به خانه فاطمه زهرا(س) نقش داشته است. او از سوی خلیفه دوم به حکومت بحرین و بصره و کوفه گمارده شد و در حکومت معاویه نیز حاکم کوفه بود. او بر منبر مسجد کوفه، امام علی(ع) و شیعیانش را لعن می کرد. ابولؤلؤ قاتل عمر بن خطاب، غلام مغیره بوده است.
مغیرة بن شعبة بن أبی عامر بن مسعود از قبیله ثقیف است. کنیه او أبوعیسی‏ یا ابوعبدالله بوده است. در سال دوم یا سوم بعثت متولد شد و در سال ۵۰ق در کوفه از دنیا رفت. او را فردی زیرک توصیف کرده اند.
در سال ۵ هجری اسلام آورد و در ماجرای صلح حدیبیه و بیعت رضوان حضور داشت. در سال ۹ هجری پس از آنکه قبیله ثقیف اسلام آوردند، به دستور پیامبر(ص) مغیره و ابوسفیان به طائف رفتند و بت لات را شکستند.

شعبه در دانشنامه ویکی پدیا

شعبه
شعبه، روستایی از توابع بخش جنگل شهرستان رشتخوار در استان خراسان رضوی ایران است.
این روستا در دهستان شعبه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۷۶۰ نفر (۲۰۱خانوار) بوده است.
شعبه ضد تروریست پلیس متروپولیتن (انگلیسی: Metropolitan Police Anti-Terrorist Branch) یا SO13 یک شعبه عملیاتی متخصص عملیات پلیس متروپولیتن لندن بود که برای پاسخ به فعالیت های تروریستی در پایتخت و مناطق اطراف آن تشکیل شده بود.
فرماندهی مبارزه با تروریسم
شعبه ضد تروریستی (که در آن زمان گروه بمب نامیده می شد) در ابتدا با بمب گذاری های انجام شده توسط گروه های آنارشیست برخورد می کرد. در طی دهه ۱۹۷۰، در کمپین علیه ارتش موقت جمهوریخواه ایرلند IRA، همراه با شعبه ویژه و سرویس امنیتی ام آی۵ کمک کرد. در اصل این شعبه برای بررسی تیپ عصبانی (Angry Brigade) سازمان داده شده بود و توسط فرمانده باند دستور داده شد.
در سال ۲۰۰۵، این شعبه ۳۴۵ مأمور در سازمان خود داشت و ۵۰۰ نفر دیگر نیز مورد نیاز بود. یان بلر، معاون پلیس متروپولیتن، اعلام کرد که واحدهای عملیات تخصصی باید دوباره هماهنگ شوند.
در سال ۲۰۰۵ شعبه ضد تروریستی و شعبه ویژه ادغام شدند و یک واحد جدید فرماندهی مبارزه با تروریسم یا SO15 ایجاد کردند.
شعبه فوق العاده کامبوج (انگلیسی: The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia) به طور عامیانه دادگاه خمر سرخ (به انگلیسی: Khmer Rouge Tribunal) و به اختصار ECCC یک دادگاه ملی بود که با همکاری سازمان ملل متحد به منظور محاکمه سران خمر سرخ و دیگر مسئولان نسل کشی کامبوج تشکیل شد. این دادگاه صلاحیت محاکمه جرایم بین المللی چون جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و نسل کشی را دارد.
کشتارهای جمعی در حکومت های کمونیستی
شعبه لحم (به عربی: شعبة اللحم) یک شهرداری در الجزایر است که در استان عین تموشنت واقع شده است. شعبه لحم ۶۶٫۶۲ کیلومتر مربع مساحت و ۱۴٬۷۳۰ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای الجزایر
شعبه، دهستانی است از توابع بخش جنگل شهرستان رشتخوار در استان خراسان رضوی ایران.
براساس سرشماری سال ۱۳۸۵جمعیت آن ۳۳۲۸نفر (۸۳۴خانوار) بوده است.
مغیره بن شعبه ابوعبدالله ثقفی، از صحابه محمد و از صاحب منصبان دستگاه خلفای راشدین و معاویه است.
مغیره جزو گروه احلاف ثقیف است و از قبیله بنی معتب است که نگهبانان بت لات طائف بودند. وی برادر زاده عروه بن مسعود صحابی محمد است که در طائف کشته شد. به علت حمله و غارت اموال گروهی از صحابیون مسافر که در خواب بودند، مغیره مجبور به ترک طائف و آمدن به مدینه نزد محمد گردید. محمد به مغیره فرمان داد که گروه ثقیف را جذب اسلام کند و پس از اسلام آوردن شهر طائف، مغیره مأمور گردید که به آنجا رفته و بت خانه و خزانه اش را خراب کند.
بنا به نوشتهٔ منابع شیعی وی به همراه قنفذ جزو افرادی بود که در واقعه خانه فاطمه (دختر محمد) یکی از نقش های اصلی را ایفا کرد. در یکی از منابع مذهبی به نقل از حسن بن علی نقل شده که به مغیره گفت: «تو همان هستی که فاطمه دخت رسول خدا را زدی؛ تا آنجا که خون آلود شد و فرزند در شکمش را سقط کرد.»
در زمان ابوبکر، با وجود اینکه قریشیان منصبهای مهمی را عهده دار شدند، وی نتوانست منصبی بگیرد اما در گروه حاکمان عضو بود. عمر او را به حکومت بصره گماشت. در آنجا به زنا متهم گردید و با وجود شاهدان کافی عمر تنها به عزلش کفایت نمود. مغیره در منابع بالاترین میزان ازدواج و طلاق را داراست. در منابع به عددهای ۳۰۰، ۷۰۰ و ۱۰۰۰ اشاره شده است. در سال ۲۱ هجری/۶۴۲ میلادی، وی دوباره به روال زندگی عادی اش برگشت و به حکومت کوفه منصوب شد. ابولؤلؤ قاتل عمر، غلام مغیره بود.
کاروانسرای شعبه مربوط به دوره صفوی است و در شهرستان خاتم، بخش مروست، شهر مروست، کنار قلعه تاریخی مروست واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۲۰۴۷۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

شعبه در دانشنامه آزاد پارسی

شُعْبه
از اصطلاحات قدیم موسیقی ایران. عبدالقادر مراغی در جامع الالحان در این باره چنین آورده است: «... پس گوییم که عشاق و نوا و ابوسلیک این هر سه پرده باشد چنان که بیشتر معلوم شد از یک دایره مترّتب می شوند. پس این سه دایره را با یکدیگر مناسبت تمام باشد و از شُعَبات، نهاوند و ماهور و بیاتی را با آن دوایر ثلاثه مناسبت باشد برای آن که در هر سه شعبه از نغمات عشاق و نوا و ابوسلیک، چند نغمه موجود باشد... و از شعبات پنج گاه، و چهارگاه ذی الاربع، و سه گاه زاولی، نیریز صغیر، و نیریز کبیر و عَشیرا و از شعبات نوروز عجم و خوزی و نوروز خارا و نوروز عرب و رکب مناسبت دارند و ... این بود بیان مناسبات پرده ها و آوازات و شعبات با یکدیگر ...». از نوشته های قدیم چنین برمی آید که شعبه از آواز و پرده کوچک تر بوده و شاید بتوان آن را با گوشۀ امروزی هم معنا دانست و پرده را با مفهوم مقام برابر درنظر گرفت.

شعبه در جدول کلمات

مهم ترین شعبه نژاد سفید
اریا

معنی شعبه به انگلیسی

wing (اسم)
جناح ، شاخه ، شعبه ، بال ، پره ، بال مانند ، گروه هوایی ، زائده حبابی ، زائده پره دار ، دسته حزبی ، قسمتی از یک بخش یا ناحیه
branch (اسم)
شاخ ، شاخه ، شعبه ، ترکه ، بخش ، انشعاب ، رشته ، فرع
member (اسم)
جزء ، شعبه ، اندام ، بخش ، عضو ، کارمند
arm (اسم)
بازو ، دست ، سلاح ، شاخه ، اسلحه ، شعبه ، قسمت ، جنگ افزار ، دستهء صندلی یا مبل
chapter (اسم)
باب ، شعبه ، قسمت ، مقاله ، فصل ، فصل یاقسمتی از کتاب ، فصل یا قسمت مختصری
substation (اسم)
شعبه ، ایستگاه فرعی ، خرده ایستگاه
department (اسم)
حوزه ، شعبه ، قسمت ، بخش ، دایره ، اداره گروه اموزشی
offshoot (اسم)
شعبه ، ترکه ، انشعاب ، فرع ، جوانه ، شاخه نورسته
prong (اسم)
شعبه ، زبانه ، چنگال ، چنگک ، تیزی چنگال ، تیزی دندان ، شاخه رود یانهر
embranchment (اسم)
شاخه ، شعبه ، انشعاب

معنی کلمه شعبه به عربی

شعبه
بنوي , جناح , عضو , فرع , فصل , قسم
منتجع

شعبه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی شعبه

شهریار آریابد ٠٨:١٢ - ١٣٩٨/٠١/٠٣
در پهلوی " اوارک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
|

پیشنهاد شما درباره معنی شعبهنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

صادق > برسلان
Dokhtare koli > Ladder
محمد قلی پور > it's not as if
> Ski poles
مصطفی لطفی > تولوا
مهیار تفوق > bioflocculation
DASY > caption
محمد ثابتی > boyka

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شعبه   • آدرس شعبه یک شمیران تامین اجتماعی   • شعبه یک تامین اجتماعی تهران   • شعبه 1 تامین اجتماعی اصفهان   • تامین اجتماعی شعبه یک شمیران   • شعبه در جدول   • شعبه یک تامین اجتماعی مشهد   • شعبه یک تامین اجتماعی کرج   • مفهوم شعبه   • تعریف شعبه   • معرفی شعبه   • شعبه چیست   • شعبه یعنی چی   • شعبه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شعبه
کلمه : شعبه
اشتباه تایپی : aufi
آوا : So'be
نقش : اسم
عکس شعبه : در گوگل


آیا معنی شعبه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )