برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1327 100 1

شعله

/So'le/

مترادف شعله: بارقه، جرقه، زبانه، سعیر، شراره، شرر، لهب، لهیب، وراغ

برابر پارسی: اخگر، افرازه، تابش، زبانه، فروزینه

معنی اسم شعله

اسم: شعله
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: šoele) (عربی) زبانه ی آتش، بخش گرم و نورانی آتش - زبانه و درخشش آتش، فروغ، روشنی

معنی شعله در لغت نامه دهخدا

شعلة. [ ش ُ ل َ ] (ع اِ) شعله. سپیدی در دم اسب و پیشانی و پس سر آن. (منتهی الارب ) (ازاقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و رجوع به شَعَل شود. || هیمه ای که در آن آتش درگرفته باشد. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || زبانه ودرخشش آتش. ج ، شُعُل. (منتهی الارب ). ج ، شُعَل ، شُعَلات ، شُعول. (ناظم الاطباء). درخشش و زبانه ٔ آتش. به فتح خطاست. (غیاث اللغات ) (از آنندراج ). پاره ٔ آتش که می درخشد. (از اقرب الموارد) (مهذب الاسماء). زبانه. زبانه ٔ آتش. (یادداشت مؤلف ). و رجوع به شعله شود.

شعلة. [ ش ُ ل َ ] (اِخ ) ابوالعباس شعلةبن بدر اخشیدی. فرمانروای دمشق و امیری شجاع و زبردست بود. وی در سال 344 هَ. ق. در جنگی که با مهلهل عقیلی میکرد کشته شد. (از اعلام زرکلی ).

شعله. [ ش ُ ل َ /ل ِ ] (از ع ، اِ) شعلة. زبانه ٔ آتش و وراغ. (ناظم الاطباء). زبانه. زبانه ٔ آتش. الاو. الو. آتش افروخته. لهیب. آفرازه. پاره ٔ آتشی که می درخشد. پاره ٔ آتش که می بجهد. قبس. مقباس. (یادداشت مؤلف ). صاحب آنندراج گوید: زبانه ٔ درخشش آتش ، وشو، سرکش ، بیباک ، درگیر، دوزخ سوار، موجدار، خس پوش ، افسرده ، از صفات آن و تیغ، خنجر، سنان ، علم ، نخل ، شاخ ، شاخسار، انگشت ، مینا، گل ،شبنم ، آب ، موج ، جویبار، طلا، حریر، کلاه ، عروس ، از تشبیهات اوست ، و با لفظ چیدن و نهادن و زدن و فکندن و گرفتن و پیچیدن و کشیدن و مکیدن و کشتن و نشاندن و نشستن و کشته شدن مستعمل است. (آنندراج ) :
به دست هریک از ایشان یکی پلارک تیغ
چنانکه باشد در دست دیو شعله ٔ نار.
؟ (از فرهنگ اسدی نسخه ٔ نخجوانی ).
دم اندر حلق آن چون تفته شعله
مژه بر پلک این چون تیر خار است.
مسعودسعد.
مستحق است که... از شعله ٔ صولت انصار حق شرری در نهاد او زنند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 345). شعله ٔ آن حرب بر آن حالت زبانه میزند.(ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 352).
مرا چون خلیل آتشی در دل است
که پنداری این شعله بر من گِل است.
(بوستان ).
آتش چو به شعله برکشد سر
چه هیزم خشک و چه گل تر.
امیرخسرو دهلوی.
ز اقتدار تو نَبْوَدعجب اگر یابد
سنان شعله ٔ هیجا ز نوک خار شکست. ...

معنی شعله به فارسی

شعله
زبانه آتش، آنچه که با آن آتش رامشتعل کنند
( اسم ) ۱ - زبانه ( آتش ) . ۲ - فروغ روشنی تابش .
شعله سپیدی در دم اسب و پیشانی و پس سر آن . یا زبانه و درخشش آتش .
[flame] [شیمی] موج داغ و درخشان ناشی از واکنش در محیطی گازی که واکنشگرها به آن وارد و محصولات از آن خارج می شوند
مانند شعله چون شعله شعله وار
مشتعل و ملتهب و افروخته
آواز هیجان آورنده روح آواز باریک پر سوز که در دلها اثر کند .
( صفت ) گستراننده زبانه آتش .
مشتعل کردن افروختن بر افروختن
روشن و تابان کردن نورانی ساختن
( صفت ) گستراننده زبانه آتش .
[flame-out] [علوم نظامی] توقف احتراق در موتور توربین گازی به دلیلی غیر از قطع سوخت
آنکه هماره با آتش پاره بازی کند
شعله خوی آتشی آتش طبع
تند خویی عمل شعله خو
۱ - زانه دار . ۲ - تابان درخشان .
تابنده روی شعله روی
شعله رخ ...

معنی شعله در فرهنگ معین

شعله
(شُ لَ یا لِ) [ ع . شعلة ] (اِ.) ۱ - زبانه آتش . ۲ - فروغ ، روشنی .
( ~ . وَ) [ ع - فا. ] (ص مر.) چیزی که آتش در آن گرفته باشد، مشتعل .

معنی شعله در فرهنگ فارسی عمید

شعله
۱. (شیمی) زبانۀ آتش.
۲. آنچه با آن آتش را مشتعل می کنند.
* شعله زدن: (مصدر لازم) زبانه زدن، زبانه کشیدن آتش.
۱. ویژگی آتش زبانه دار.
۲. ویژگی چیزی که آتش در آن در گرفته باشد، شعله خیز، شعله دار، شعله زن، شعله ناک.

شعله در دانشنامه اسلامی

در این مقاله به بررسی آیاتی که مربوط به عذاب و سختی و دردآور بودن شعله های آتش جهنم می باشد می پردازیم.
کلا انها لظی• نزاعة للشوی. «اما هرگز چنین نیست شعله های سوزان آتش است. دست و پا و پوست سر را می کند و می برد».خداوند می فرماید: (هرگز چنین نیست) هیچ فدیه و فدائی پذیرفته نمی شود (کلا). (آن شعله های سوزان آتش است) (انها لظی). پیوسته زبانه می کشد، و هر چیز را در کنار و مسیر خود می یابد می سوزاند. دست و پا و پوست سر را می کند و با خود می برد (نزاعة للشوی). (لظی) به معنی شعله خالص آتش است، و یکی از نام های جهنم نیز می باشد، و در آیات فوق هر دو معنی ممکن است. (نزاعة) به معنی چیزی است که پی درپی جدا می کند. و (شوی) به معنی دست و پا و اطراف بدن است، و گاه به معنی بریان کردن نیز آمده، ولی در اینجا منظور همان معنی اول است، زیرا هنگامی که آتش سوزان و شعله وری به چیزی می رسد اول اطراف و جوانب و شاخ و برگ آن را می سوزاند و جدا می کند.
وعده عذاب الهی
سیصلی نارا ذات لهب. «و به زودی وارد آتشی می شود که دارای شعله فروزان است».در این آیه می افزاید: به زودی وارد آتشی می شود که دارای شعله برافروخته است (سیصلی نارا ذات لهب). اگر نام او (ابولهب) بود، آتش عذاب او نیز ابولهب است و شعله های عظیم دارد (توجه داشته باشید لهب در اینجا به صورت نکره و دلالت بر عظمت آن شعله می کند). نه تنها (ابولهب) که هیچیک از کافران و بدکاران اموال و ثروت و موقعیت اجتماعیشان آنها را از آتش دوزخ و عذاب الهی رهائی نمی بخشد، چنانکه در آیه ۸۸ و ۸۹ سوره شعراء می خوانیم: یوم لا ینفع مال و لا بنون الا من اتی الله بقلب سلیم: قیامت روزی است که نه اموال و نه فرزندان، هیچکدام سودی به حال انسان ندارد، مگر آن کس که با قلب سالم (روحی با ایمان و با تقوی) در محضر پروردگار حاضر شود. مسلما منظور از آیه (سیصلی نارا ذات لهب) آتش دوزخ است، ولی بعضی احتمال داده اند که آتش دنیا را نیز شامل شود.

شعله در دانشنامه ویکی پدیا

شعله
شُعله یا اَخگَر کوچک ترین شکل آتش است. شمع روشن نمونه خوبی از یک شعله است. زمانی که شعله سر بکشد و شعله های دیگری پدیدآورد آن را آتش می نامیم. سر کشیدن و ازدیاد پرسرعت آتش، آتش سوزی یا حریق نام دارد.
در گذشته های بسیار دور انسان های اولیه از شعله ایجاد شده توسط صاعقه می ترسیدند که بعدها نقش مهمی در زندگی بشر یافت.
شعله ها انواع مختلفی دارند و هر شعله با سوختن یک گاز یا ترکیب چند گاز پدید می آید یا سوختن زغال سنگ (زغال آنتراسیت)و چوب که دمای سوخت اکسیژن و گاز lpg حدود ۱۴۰۰ درجه و شعله چوب حدود ۶۰۰ درجه و شعله حاصل از زغال سنگ در مواقعی به ۱۵۰۰ درجه هم می رسد؛ که در گذشته تا به امروز برای ریخته گری از آن استفاده می شده.
شعله زمانی ایجاد می شود که در اثر گرم شدن یک نقطه یا محل، گازهایی ایجاد شوند و این گازها بسوزند.
عکس شعله
شعله یا «اخگر»، کوچک ترین شکل آتش است.
شعله (پروانه)، یک گونه از تبار کشیده بالان هلیکونینی
شعله (اینترنت)، برهم کنشی خصومت آمیز و توهین آمیز بین کاربران اینترنت، غالباً همراه با دشنام گویی
شعله همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره کند:
شعله کشیدن (انگلیسی: Flaming) برهم کنشی خصومت آمیز و توهین آمیز بین کاربران اینترنت است که غالباً همراه با دشنام گویی است.
ارعاب رایانه ای
قانون گادوین
ترول
شعله کشیدن معمولاً در زمینهٔ اجتماعی تالارهای گفتگو، آی آرسی، با ایمیل، در سرورهای بازی مثل ایکس باکس لایو یا شبکه پلی استیشن، و سایت های اشتراک گذاری ویدئو رخ می دهد. غالباً در نتیجهٔ مباحثات موضوعات داغ جهان واقعی مثل سیاست، دین، و فلسفه، یا مسایلی که خرده جمعیت ها را دوقطبی می کند رخ می دهد ولی تفاوت های ظاهراً جزئی می تواند آن را ایجاد کند.
شعله برانگیزی عمدی، بر خلاف شعله کشیدن در نتیجهٔ مباحثات احساسی، توسط افرادی که به عن ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

شعله در دانشنامه آزاد پارسی

شُعله (flame)
مخلوطی از گازهای داغ و درخشان، حاصل از اشتعال. واکنش های شیمیایی در شعله عموماً واکنش های زنجیرۀ رادیکال آزاد، و نور آن حاصل از درخشندگی مولکول ها یا یون های برانگیخته یا حاصل از التهاب ذرات ریز جامد، نظیر کربن، است. از شعله برای تشخیص بعضی از فلزات استفاده می کنند. شعله تقریباً به شکل مخروطی است که میانۀ آن خالی باشد. شعلۀ حاصل از دستگاه جوش اکسیژن به حدی داغ است که توانایی ذوب آهن را دارد.

ارتباط محتوایی با شعله

شعله در جدول کلمات

شعله
لهیب
شعله آتش
آلاو
شعله افکن و آتش آلود
شرربار
شعله مخفف
شله
شعله ور
ملتهب
آتش شعله ور
سعیر

معنی شعله به انگلیسی

flame (اسم)
تب و تاب ، تابش ، الو ، شعله ، شورعشق
ingle (اسم)
اتش ، شعله ، اتش منقل یا اجاق
flare (اسم)
نمایش ، شعله ، روشنایی خیرهکننده و نامنظم ، زبانه کشی ، شعله زنی ، چراغ یا نشان دریایی

معنی کلمه شعله به عربی

شعله
شعلة ضويية , لهب
بشع
مبهرج
حريق
بشع
لهب
شعلة ضويية
مبهرج
قابل للاشتعال
أجَّجَ
التهاب
اِحْتِدامُ الْمُناقَشَة
اِحْتِدامُ المعارِکِ
أزَّجَ

شعله را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیرمهدی
این واژه عربی است و پارسی آن، واژه ی پهلوی آتور می باشد
شهریار آریابد
در پهلوی " وخش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
وخشان = شعله ور
شعله ورشدن = وخشیدن
جوانشاهی
وخش::در زبان پارسی به معنی عطسه
سیدحسین اخوان بهابادی
در گویش شهرستان بهاباد به جای کلمه شعله در بعضی موارد از لفظ ضرب(zarb) استفاده می شود. مثال. ضرب گاز (اجاق‌گاز) را کم کن.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فیلم شعله دانلود   • شعله (فیلم ۱۹۷۵) بازیگران   • فیلم شعله آهنگها   • فیلم شعله بازیگران   • فیلم هندی شعله دوبله فارسی کامل   • معنی شعله   • شعله yeh dosti happy   • شعله فیلم ۱۹۷۵ آهنگها   • مفهوم شعله   • تعریف شعله   • معرفی شعله   • شعله چیست   • شعله یعنی چی   • شعله یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شعله
کلمه : شعله
اشتباه تایپی : augi
آوا : So'le
نقش : اسم
عکس شعله : در گوگل

آیا معنی شعله مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )