برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1323 100 1

شفانه

معنی شفانه در لغت نامه دهخدا

شفانه. [ ش َ ن َ / ن ِ ] (اِ) نام مرغی بزرگ و رنگارنگ و بزرگتر از زغن. (ناظم الاطباء). مرغی است بزرگتر از زغن و سه رنگ دارد و او را سبزگرا خوانند. (از فرهنگ اوبهی ). مرغی است بزرگتر از زغن که سر و بال او چند رنگ دارد. (آنندراج ) (غیاث اللغات ) (فرهنگ جهانگیری ) (انجمن آرا) (از برهان ) (از صحاح الفرس ). برخی آنرا پرنده ای بزرگتر از زغن دانسته اند وبرخی آنرا قسمی گنجشک نوشته اند. (فرهنگ نامهای پرندگان در زبان کردی ). (فرهنگ فارسی معین ) :
لب چشمه ها پر خشین سار و ماغ
زده صف شفانه همه دشت و راغ.
اسدی (از جهانگیری ).

معنی شفانه در فرهنگ فارسی عمید

شفانه
پرنده ای بزرگ تر از زغن با پرهای رنگارنگ: لب چشمه ها پر خشین سار و ماغ / زده صف شفانه همه دشت و راغ (اسدی: لغت نامه: شفانه).

شفانه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شفانه   • مفهوم شفانه   • تعریف شفانه   • معرفی شفانه   • شفانه چیست   • شفانه یعنی چی   • شفانه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شفانه
کلمه : شفانه
اشتباه تایپی : athki
عکس شفانه : در گوگل

آیا معنی شفانه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )