انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1049 100 1

شفا

/SafA/

مترادف شفا: التیام، بهبودی، بهی، تشفی، درمان، صحت، علاج، مداوا، معالجه

برابر پارسی: درمان، تندرستی، بهبود، بهبودی

معنی اسم شفا

اسم: شفا
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: ša (e) fā) (عربی) بهبود، بهبود یافتن از بیماری، (در اصطلاح عرفانی) از میان رفتن بیماری دل به سبب تابش انوار ملکوتی است - بهبود یافتن از بیماری، تندرستی

معنی شفا در لغت نامه دهخدا

شفا. [ ش َ ] (ص ، اِ) روا و مشروع و جایز. و هر چیز جایز و روا و مشروع. (ناظم الاطباء).

شفا. [ ش ِ / ش َ ] (از ع ، اِمص ) شفاء. تندرستی و بهبود از مرض. (ناظم الاطباء). بهبود. برء از مرض. بِل ّ. (در فارسی بیشتر به فتح شین تلفظ کنند). (یادداشت مؤلف ) :
آنها که به تقریر جهان داور ما را
از درد جهالت بنکوهند و شفایند.
ناصرخسرو.
بر ره دین رو که سوی عاقلان
علت نادانی رادین شفاست.
ناصرخسرو.
جز درد و رنج هیچ نگردید حاصلم
زآن کس که سوی او به امید شفا شدم.
ناصرخسرو.
چگونه آنرا سبب شفا شمرد. (کلیله و دمنه ). چون خوره در دندان جای گرفت از درد او شفا نباشد مگر به قلع. (کلیله و دمنه ).
خاقانیا نجات مخواه و شفا ببین
کآرد شفات علت و زاید نجات بیم.
خاقانی.
ذوق تو بود عارضه ٔ احمقی از خصم
احسنت زهی زهر که تریاق شفایی.
خاقانی.
باد چو باد عیسوی گرد سم براق او
از پی چشم درد جان شاف شفای ایزدی.
خاقانی.
تب لرزه یافت پیکرخاک از فراق او
هم مرقد مقدس او شد شفای خاک.
خاقانی.
در دین شفای علت عالم برای خلق
زین حق شفیع زلت آدم پی جنان.
خاقانی.
دی گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید
هیهات که رنج تو ز قانون شفا رفت .
حافظ.
- امثال :
آن قدر نبود (آن قدر نداد) که کور بگوید شفا.(از امثال و حکم دهخدا).
شفا بایدت داوری تلخ نوش . (امثال و حکم دهخدا).
شفا ته پیاله است (در ته پیاله است ). (امثال و حکم دهخدا).
- شفاپذیر ؛ بهبودپذیر. قابل علاج. معالجه پذیر. صحت پذیر.(از یادداشت مؤلف ).
- شفاجوی ؛ که در جستجوی شفا و بهبود است. که در طلب علاج و شفای درد و مرض باشد :
عقل شفاجوی و طبیبش تویی
ماه سفرسازو غریبش تویی.
نظامی.
و رجوع به ماده ٔ شفا جستن شود.
- شفا خواستن ؛ شفا جستن. (از یادداشت مؤلف ). استشفاء. (المصادر زوزنی ) (منتهی الارب ).
- شفا کردن ؛ شفا دادن. شفا بخشیدن :
چه شود گر دل بیمار مرا شاه جهان
از شراب لب جانبخش شفایی بکند.
اسیری لاهیجی (از آنندراج ).
|| دواء. علاج. (یادداشت مؤلف ).
- دارالشفاء ؛ بیمارستان. (ناظم الاطباء). و رجوع به دارالشفاء در حرف دال شود.
|| (اِخ ) نام کتابی از ابوعلی سینا جامع همه ٔ علوم معقول مانند منطق و حکمت و طب. (ناظم الاطباء) (از غیاث اللغات ).

شفا. [ ش ُ / ش ِ ] (اِ) ترکش و تیردان. || جعبه. (ناظم الاطباء) .

شفا. [ ش َ] (ع اِ) بقیه ٔ هلاک. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). آخر عمر. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). || کرانه ٔ هر چیز. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). کران. (ترجمان القرآن جرجانی چ دبیرسیاقی ص 61). کناره. کنار. لب.دم. حَرْف. (یادداشت مؤلف ). کرانه ٔ رود. (دهار). کنار و طرف هر چیز. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). کناره. ج ، اشفاء. (مهذب الاسماء). || گوشه. ج ، اشفاء، شُفی ّ، شِفی ّ. (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
- شفاجُرُف ؛ کناره ٔ وادی و آبگیر وتالاب. (ناظم الاطباء). لب وادی. (یادداشت مؤلف ). لب و کناره ٔ وادی و آبگیر، چه ، شفا بمعنی کناره و طرف و جُرُف به معنی وادی و تالاب و آبگیر است. (از غیاث اللغات ) (از آنندراج ) :
رو کاین شفا شفاجرف است از سبق مرا
آنرا شفا مخوان که شقاییست بس عظیم.
خاقانی.
علی شفا حفرة من النار؛ بر کناره ٔ مغاکی از آتش. (قرآن 103/3). علی شفاجُرُف هار؛ بر کنار گذرگاه سیل خالی شده. (قرآن 109/9). || اندک. (ناظم الاطباء). اندکی ، برای مرد هنگام مرگ ، برای ماه هنگام محاق گویند: مابقی منه الا شفاً؛ و کذلک للشمس عند غروبها. (ناظم الاطباء).

شفا. [ ش َ ] (ع مص ) فروشدن آفتاب. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

معنی شفا به فارسی

شفا
کتابی است به زبان عربی تالیف ابن سینا در منطق الهیات و طبیعیات و آن از مهمترین کتب فلسفی اسلام است و در حکمت همان مقام را دارد که قانون در طب و مکرر بر آن شرح نوشته اند و مشروحترین آنها شرح صدرالدین شیرازی است .
۱ - ( مصدر ) بهبود یافتن از بیماری . ۲ - ( اسم ) بهبودی رهایی از مرض . ۳ - ( اسم ) دوا درمان جمع : اشفیه .
فرو شدن آفتاب
( صفت ) پزشک یا دارویی که دیگران را شفا دهد .
شفا دادن بیماران .
شفا دادن بهبود بخشیدن
تشفی
( مصدر ) بهبود بخشیدن از مرض نجات دادن .
پاد زهر و داروی شفا
شفا سازنده نافع و سودمند و شفا دهنده .
چاره و مداوا و معالجه
شهریست در جلیل اعلی ( فلسطین ) دارای ۵٠٠٠ تن سکنه .
( مصدر ) بهبود یافتن از مرض معالجه شدن .
کنایه از خاک کربلای معلی می باشد .
حکیم حاذق . یا نسخه طبیب و دستور طبیب .

معنی شفا در فرهنگ معین

شفا
(ش ) [ ع . شفاء ] ۱ - (مص ل .) تندرستی یافتن پس از بیماری . ۲ - (اِمص .) بهبودی ، تندرستی . ۳ - (اِ.) درمان .

معنی شفا در فرهنگ فارسی عمید

شفا
۱. بقیۀ ماه پیش از آن که ناپدید شود.
۲. کنارۀ چیزی، لبۀ چیزی.
۱. تندرستی دادن، کسی را از بیماری رهانیدن، تندرست ساختن.
۲. بهبود و رهایی از مرض.
۳. [جمع: اَشفیة] دوا، دارو، درمان.

شفا در دانشنامه اسلامی

شفا
معنی شَفَا: لبه هر چيز
معنی شَفَا جُرُفٍ: لبه مسيل ( جرف محلي است که سيل زير آن را شسته باشد ، بطوري که بالاي آن هر لحظه در شرف ريختن باشد)
معنی شَفَا حُفْرَةٍ: لبه حفره ، البته لبهاي که هر کس قدم بر آن بگذارد ، مشرف بر سقوط در آن شود
معنی شَّفْعِ: زوج
معنی تُبْرِئُ: شفا مي دهي
معنی يَشْفِينِ: مرا شفا مي دهد
معنی أُبْرِئُ: بهبود مي بخشم-شِفا مي دهم
معنی رَاقٍ: شفا دهنده - افسون کننده
معنی يَشْفِ: شفا بخشد (جزمش به دلیل جواب واقع شدن برای قبل از خود می باشد)
معنی هَارٍ: به آرامی افتاده ( کلمه هار اصلش هائر بوده و به معني به آرامي افتاده است . و عبارت "علي شفا جرف هار فانهار به في نار" جهنم استعارهاي است که حال منافقين مورد نظر را تشبيه ميکند به حال کسي که بنائي بسازد که اساس و بنيانش بر لب آبرفت یا مسیل باشد که هيچ...
معنی مَسِيحُ: لقب حضرت عیسی بن مریم علی نبینا و علیه السلام (مسيح به معناي ممسوح (مسح شده)است و اگر آن جناب را به اين نام ناميدند ، به اين مناسبت بوده که آن جناب ممسوح به يمن و برکت و ياممسوح به تطهير از گناهان بوده و يا با روغن زيتون تبرک شده ممسوح گشته ، چون ان...
ریشه کلمه:
شفو (۲ بار)

«شفا» در اصل لغت به «کناره چاه» و یا خندق و مانند آن گویند، و شاید اطلاق «شفه» بر «لب» نیز به همین مناسبت باشد. و همچنین استعمال این کلمه در بهبودی از بیماری نیز به خاطر آن است که انسان در کناره «سلامت و تندرستی» قرار می گیرد.
-به فتخ ش) کنار. حاشیه «شفا البئر» یعنی کنار چاه، نثنیه آن شفوان، جمع آن اشفاء است (مجمع - مفردات) . یعنی در کنار گودالی از آتش بودید از آن نجاتتان داد غرض از کنار آتش هلاکت است. . شفاء: به کسر (ش) به معنی صحّت و سلامت است راغب گوید: الشفاء من المرض رسیدن به کنار سلامتی است و آن اسم گردیده به صحّت. در اقرب دوا نیز گفته است از باب تسمیه سبب به اسم مسبّب که دوا سبب صحت است ، . بنابرآن که «مِنَالْقُرْآنِ» بیان «ما» است معنی آیه چنین می‏شود: آنچه شفا و رحمت برای مؤمنان است مازل می‏کنیم و آن قرآن است و به ظالمان جز زیان نمی‏افزاید . به نظر می‏آید مراد تز شفا صحت قلب است چنانکه فرموده . مرض تنها مرض بدن نیست بلکه قرآن از مرض قلب نیز نام می‏برد که از مرض بدن شدید و صعب العلاج است ، . قلب مریض دوازده بار در قرآن آمده است (المعجم المفهرس). قرآن شفا و دوای دردهای قلوب است شک، حقد، حسد، شرک، کفر، نفاق که امراض قلوب اند به وسیله قرآن زدوده می‏شوند «هُوَ شِفاءٌ» از طرف دیگر معرفت، ایمان، عاطفه، انصاف، و غیره به وسیله آن وارد قلوب می‏شوند و آنهاعبارت اخرای رحمت اند لذا در زدودن اسقام قلب شفاء و در وارد کردن فضائل به قلب رحمت است . این قرآن یکپارچه رحمت و شفاء است ظالمان را جز زیان نیافزاید چنانکه در «خسر» گذشت.
کتاب گرانسنگ شفا اثری فلسفی، نگاشته حسین بن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا معروف به ابن سینا، ابوعلی سینا و شیخ الرئیس، متولد 370 هـ.ق و متوفی 428 هـ.ق. است.
امور عامه یا الهیات به معنای عام.
گرچه شفاء (شامل منطق، الهیات، طبیعیات و ریاضیات) در مدت زمان اندکی نوشته شده لکن به لحاظ این که ابن سینا این مجموعه گرانقدر را فقط در اوقاتی که از کارهای دیوانی و غیره فراغت می یافته، نوشته است لذا از زمان آغاز آن حداقل 12 سال طول کشیده تا این مجموعه به پایان برسد.
تألیف شفاء بعد از این که شیخ الرئیس در سال 405 هـ.ق مجدداً وزارت شمس الدولة را در همدان به عهده گرفت و به درخواست شاگردش ابوعبید جوزجانی آغاز گردید، او در این باره می گوید.
من از شیخ التماس نمودم که کتب ارسطوطالیس را شرح نماید، فرمود: در این اوقات فراغ آن ندارم اما اگر راضی می شوی کتابی تصنیف نمایم که مشتمل باشد بر آنچه از این علوم نزد من به صحت رسیده بی آنکه تعرضی به مباحث مخالفین و رد اقوال ایشان کرده شود، پس من راضی شدم و شیخ شروع نمود در طبیعیات کتاب شفاء...
آخرین بخش های کتاب شفاء یعنی بحث حیوان و نبات حداقل در سال 417 هـ.ق نوشته شده زیرا این دو بخش از شفاء و نیز کتاب نجات در سفری که علاءالدولة به شاپور خواست کرد و شیخ الرئیس همراه او بود، تألیف شده است.
اما بخش الهیات، در همدان و در سال 412 هـ.ق نوشته شده یعنی سالی که سماءالدولة از شیخ تقاضای قبول وزارت نمود ولی شیخ آن را رد کرد و در خانه شخصی به نام ابی غالب پنهان شد و چند روزی فراغت یافت تا بخش هایی از کتاب شفاء از جمله الهیات را به اتمام برساند.
آیه ۸۲ اسراء، درباره شفابخش بودن قرآن برای مؤمنان را بیان می کند. که به آیه شفا معروف است
به آیه ۸۲ سوره اسراء "آیه شفاء" می گویند.
آیه مربوطه
(وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا)؛ "و ما آنچه را برای مؤمنان مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل می کنیم و (لی) ستمگران را جز زیان نمی افزاید".
اسراء/سوره۱۷، آیه۸۲.    
شفا معمولا مقابل بیماری ها، عیب ها و نقص ها است؛ بنابراین، نخستین کار قرآن در وجود انسان ها، همان پاک سازی از انواع بیماری های فکری و اخلاقی فرد و جامعه است.
برنامه شفابخش قرآن
...
برهان شفا، ترجمه فارسی فن پنجم، از منطق شفای بو علی است. این ترجمه، توسط مهدی قوام صفری، به انگیزه آشنایی دانش جویان فلسفه، با یکی از بهترین متون فلسفه ی علم و بخشیدن دیدگاه جدیدی به آنان درباره بسیاری از ادعاها و نوآوری ها، صورت گرفته است.
ترجمه، پس از سپاس گزاری و دیباچه، به تبعیت از اصل، چهار مقاله دوازده، ده، نه و ده فصلی را در بر گرفته است. مترجم، در هر فصلی، نخست، بخشی از متن را ذکر کرده و به ترجمه آن پرداخته و سپس به سراغ بخش بعدی رفته است.
به گفته مترجم، محورهای اصلی ای که متن برهان شفا را تشکیل می دهند، عبارتند از: 1- تقسیم علم به تصور و تصدیق. 2- معنی برهان و انواع آن. 3- شرایط مقدمات برهان. 4- مسبوق بودن هر علمی به علم دیگر. 5- کیفیت نیل به مجهولات از طریق معلومات و ارتباط آنها. 6- ماهیت علم یقینی؛ یعنی مسئله تمییز علم از غیر علم. 7- مسئله استقراء، مشکل آن و راه حل آن و تفاوت آن با تجربه. 8- نقل برهان از علمی به علمی؛ یعنی مسئله تداخل علوم. 9- مسئله تمایز علوم. 10- فضیلت بعضی از اشکال قیاس بر بعضی دیگر. 11- ماهیت حد، محدودیت های آن و شرایط آن. 12- فرق علم و ظن. 13- سودمندی حس در اکتساب علم یقینی. 14- چگوگی وقوع غلط در انواع استدلال های منطقی. 15- چگونگی مشارکت حد و برهان. 16- معانی مختلف اعراض ذاتی و معنی آن در کتاب برهان. 17- معنی مناسبت مقدمات برهانی با استدلال برهانی. 18- متناهی بودن حدود اوساط در استدلال های موجبه و سالبه. 19- فرق اساسی علوم ریاضی با علوم غیر ریاضی و اینکه چرا ریاضیات، علمی یقینی محسوب می شود. 20- محدودیت های علوم تجربی. 21- چگونگی اکتساب حد. 22- چگونگی اکتساب مبادی اولی، انکار فطریت فلسفی. 23- سهم تقسیم و طبقه بندی اشیاء و موجودات در شناسایی آنها. 24- مفهوم کلیت در کتاب برهان و بنا بر این در حوزه علوم تجربی و تفاوت این مفهوم با مفهوم سور کلی. 25- مفهوم ضرورت در کتاب برهان و بنا بر این در حوزه علوم تجربی. 26- کیفیت اعطای لمیت و انیت مسئله ای واحد در دو علم مختلف و...
پاورقی های مربوط به توضیح مواضع مشکل از برهان شفا که از 1 تا 727، در متن ترجمه، شماره گذاری شده، در آخر کتاب به ترتیب شماره تفسیر شده است و فهرست مطالب، پس از آن واقع گردیده است.
مطالعه کتاب برهان شفا در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور]
ترجمه و شرح کتاب نفس شفا، از آثار محمدحسین نائیجی است که در آن به شرح مبحث نفس از کتاب شفاء نوشته بوعلی سینا، پرداخته است. درباره این شرح چند نکته گفتنی است:
2. النفس من کتاب الشفاء، الشیخ الرئیس ابن سینا، تحقیق آیةالله حسن حسن زاده الآملی، مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلامی، الطبعة الأولی، قم 1375ش.
مطالعه کتاب ترجمه و شرح کتاب نفس شفا در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور
شرح و تعلیقه صدرالمتألهین بر الهیات شفا، از آثار ارزنده صدرالمتألهین شیرازی (979- 1050ق) است که در آن، مقاله های اول تا پایان مقاله ششم از مقالات ده گانه بخش الهیات کتاب شفاء نوشته حکیم بزرگ بوعلی سینا (370- 428ق) در دو جلد شرح شده است و در نتیجه، این کتاب از آثار ناتمام ملاصدرا به شمار می رود. با دقت در این اثر تفاوت های دو روش و جریان مهمّ حکمت مشاء و حکمت متعالیه بیشتر آشکار می شود زیرا ابن سینا مهمترین حکیم در حوزه حکمت مشاء و مؤسّس آن است و ملاصدرا نیز شخصیت بس بزرگی است که قرنها بعد از شیخ الرئیس، حکمت متعالیه را پدید آورده است.
درباره این شرح ارزشمند چند نکته گفتنی است:
مطالعه کتاب شرح و تعلیقه صدر المتالهین بر الهیات شفا در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور

شفا در دانشنامه ویکی پدیا

شفا
شفا می تواند به موارد زیر اشاره کند:
شفا یا بهبودی از بیماری
کتاب شفا، یکی از معروفترین تالیفات ابوعلی سینا در حوزه فلسفه و منطق
شجاع الدین شفا، ادیب، نویسنده، پژوهشگر و مترجم سرشناس ایرانی
بیمارستان شفا، در خرم آباد
شفا بدران، شهری در کشور اردن
کانی شفا ۲، مربوط به عصر مس
تپه کینی شفا شاهسوند، مربوط به دوران های تاریخی پس از اسلام
خانه شفا (صارم السلطان)، مربوط به دوره قاجار
شفا امر (به لاتین: Shefa-'Amr; عبری: שְׁפַרְעָם) شهری عرب نشین واقع در استان شمال اسرائیل است. در سال ۲۰۱۶ جمعیت این شهر ۴۰٬۵۳۵ نفر بود.
שְׁפַרְעָם
شفاعمرو
شفا بدران (به عربی: شفا بدران) شهری در استان عمان است که در کشور اردن واقع شده است. جمعیت این شهر ۱۵٫۳۳۳ نفر است.
فهرست شهرهای اردن
پرویز شفا (۱۳۱۷–۱۳۹۶) مدرس سینما، نویسنده، منتقد، و مترجم کتاب و مقالهٔ سینمایی و سیاسی اجتماعی بود. وی به زبان انگلیسی تسلطی کم نظیر داشت و مقالات و کتاب های باارزشی از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه کرده. شفا با بیش از چهار دهه فعالیت، آثار مکتوب مهمی دربارهٔ فیلمسازان شوروی (به ویژه ژیگا ورتوف، ایزینشتاین و پودفکین)، سینمای پیشروِ کشورهای آمریکایِ لاتین، سینمای آفریقا، سینمای سیاسی، سینمای کشورهایِ عرب، و فیلم های کارگردانان شاخص سینما از خود به جای گذاشته.
زنده باد مکزیک/ آیزنشتاین (فیلمنامه)، ۱۳۵۳
سینما، سلاح تئوریک/ جیمز روی مک بین، ۱۳۵۸
سینمای سوم و سینمای چریکی/ جیمز روی مکبین، فرناندو سولاناس، اکتاویو گتینو، ۱۳۵۹
استعمار و ضد استعمار در سینما، ۱۳۶۰، نشر توس حسر
فصلی در سینما، سینمای زمان
فاشیزم در سینما (با همکاری شهاب الدین عادل)
سرگیجه (ورتیگو) (با همکاری ناصر زراعتی)/ دن اویلر، ۱۳۸۸، نشر هرمس
آمریکای الیور استون: سینما، تاریخ، مناظره/ رابرت تاپلن، ۱۳۸۹، نشر هرمس
جنگ نیرویی که به ما معنا می دهد (باهمکاری ناصر زراعتی)/ کریس هجز، ۱۳۹۱ باشگاه ادبیات
شفا متولد مشهد بود. پس از پایان دبیرستان به ایالات متحده رفت و به تحصیل در زمینهٔ سینما پرداخت. پس از تکمیل مطالعات خود در دانشگاه سن فرانسیسکو به ایران بازگشت و در دانشکدهٔ هنرهای دراماتیک تهران شروع به تدریس کرد و همزمان به نوشتن و ترجمهٔ مقالات متعدد در مجلات سینمایی مختلف پرداخت. از وی تا کنون چندین کتاب و مقالات بسیاری منتشر شده. وی در سال های گذشته ساکن ایالات متحده بود. شفا عمر را پیوسته در کار مطالعه و ترجمه و نوشتن گذراند. پرویز شفا در یکم شهریور ۱۳۹۶ برابر با ۲۲ ماهِ اوت ۲۰۱۷، در بیمارستانی در نزدیکیِ شهرِ سانفرانسیسکوی آمریکا، در هفتاد و نُه سالگی، از دنیا رفت.
در دی ماه ۱۳۹۶ دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر مراسمی برای بزرگداشت پرویز شفا برگزار کرد که در این مراسم ویدئویی درباره زندگی و آثار او پخش شد، و شاگردان و دوستان او به ایراد سخنرانی درباره اش پرداختند.
بیمارستان شفا می تواند اشاره ای به یکی از موارد زیر باشد:
بیمارستان شفا سمنان
بیمارستان شفا شیراز
بیمارستان شفا خرم آباد
بیمارستان شفا اهواز
بیمارستان شفا (غزه)
چشمه شفا یک منطقهٔ مسکونی در افغانستان است که در ولایت بلخ واقع شده است.
فهرست شهرهای افغانستان
شجاع الدین شفا (زادهٔ ۱۳ آذر ۱۲۹۷ ه‍.ش در قم - درگذشتهٔ ۲۷ فروردین ۱۳۸۹ ه‍.ش در پاریس)، ادیب، نویسنده، پژوهشگر و مترجم سرشناس ایرانی بود که قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷، سمت های فرهنگی مختلفی از جمله ریاست کتابخانه ملی پهلوی را بر عهده داشت. بیشتر آثار انتشار یافتهٔ شجاع الدین شفا در سه دهه آخر زندگی اش، رو به سوی تاریخ اسلام و نقد خرافات ادیان ابراهیمی دارد.
معاون فرهنگی دربار شاهنشاهی
سفیر بین المللی ایران در امور فرهنگی
رئیس کتاب خانه ملی پهلوی
دبیرکل شورای فرهنگی سلطنتی
دبیرکل انجمن بین المللی ایران شناسان
ایدهٔ تغییر تقویم ایران از هجری خورشیدی به شاهنشاهی، به شجاع الدین شفا نسبت داده می شود.
شجاع الدین شفا در ۱۲۹۷ (خورشیدی) در قم به دنیا آمد. او تحصیلات خود را تا پایان دبیرستان در قم به انجام رساند، برای تحصیلات دانشگاهی به تهران رفت و پس از فارغ التحصیلی در رشته ادبیات فارسی، تحصیلاتش را در بیروت و فرانسه ادامه داد.
در طول دوران فعالیت فرهنگی شجاع الدین شفا، وی، کارهای بسیاری در زمینه تاریخ و ادبیات ایران انجام داد. او در معرفی ادبیات جهان به فارسی زبانان و فرهنگ ایران به جهانیان، فعالیت مؤثری داشته است. پس از آغاز جنگ جهانی دوم و اشغال فرانسه و سپس ایران، به کشورش بازگشت و به عنوان مترجم در رادیو استخدام شد، هم زمان فعالیت سیاسی را نیز آغاز کرد و از بنیان گذاران حزبی شد به نام میهن پرستان، با روزنامه ای به همین نام که سرمقاله هایش را شجاع الدین شفا می نوشت. تا سال ۱۳۵۷ (خورشیدی)، حدود شصت عنوان ترجمه و تألیف از شجاع الدین شفا به چاپ رسید. وی مترجم کتاب سه جلدی کمدی الهی شاهکار ادبیات ایتالیایی، اثر دانته آلیگیری به زبان فارسی است. همچنین آثاری از گوته (دیوان شرقی و غربی) و آندره ژید و شاعران رمانتیک فرانسه مانند لامارتین و شاتوبریان را نیز به فارسی درآورده است.
نشان شفا نشان افتخار ویژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است برای امدادگرانی که به منظور حفظ جان نیروهای رزمنده خود را به خطر انداخته اند تعلق می گیرد.
مختصات: ۴۰°۲۴′۴۰″شمالی ۴۹°۵۳′۵۲″شرقی / ۴۰٫۴۱۰۹۸۶۲°شمالی ۴۹٫۸۹۷۷۱۱°شرقی / 40.4109862; 49.897711
فهرست ورزشگاه های فوتبال در جمهوری آذربایجان
ورزشگاه شهر قبله (به ترکی آذربایجانی: Şəfa stadionu) یک ورزشگاه فوتبال در شهر باکو کشور جمهوری آذربایجان و متعلق به باشگاه فوتبال اینتر باکو که در سال ۲۰۰۱ میلادی با گنجایش ۸٬۱۲۵ نفری تأسیس شده است. در حال حاضر بازی های خانگی تیم فوتبال باشگاه فوتبال اینتر باکو در این ورزشگاه برگزار می شود.
در مورد کتاب شفا
مقاله اول: از موضوع فلسفه اولی و منفعت و مرتبه و نام این علم و اجمالی از آنچه در این علم مورد بحث قرار می گیرد و… سخن گفته می شود.
مقاله دوم، از جوهر و اقسام آن، جوهر جسمانی و… و عاری نبودن ماده جسمانی از صورت و… و تقدیم صورت بر ماده در مرتبه وجود و… بحث می شود.
مقاله سوم، مباحثی در مورد وضعیت مقولات نه گانه و عرضیت آن ها و واحد و تحقیق واحد و کثیر و عرض بودن عدد و دربارهٔ علم و عرض بودن آن و… مطرح می شود.
مقاله چهارم، متقدم و متأخر و حدوث و قوه و فعل و قدرت و عجز و تام و ناقص و… بررسی می شود.
مقاله پنجم، از امور عامه و کیفیت وجود آن ها و چگونه بودن کلیت برای طبایع کلی و تفاوت بین کل و جزء با کلی و جزیی و تفاوت بین جنس و ماده و… سخن به میان می آید.
مقاله ششم، دربارهٔ اقسام علل و احوال آن ها و حل اشکال بر معیت هر علتی با معلولش و… بحث می شود.
مقاله هفتم، دربارهٔ هوهویت و اقسام آن و غیریت و خلاف و اصناف تقابل و مثل و مبادی تعلیمیات و… بحث می شود.
مقاله هشتم، سخن از تناهی علل فاعلی و قابلی و علل غایی و صوری و اثبات مبدأ اول و صفات اولیه واجب الوجود و… به میان می آید.
مقاله نهم، صفت فاعلی مبدأ اول و اثبات دوام حرکت و کیفیت صدور افعال از مبادی عالیه و… بررسی می شود.
مقاله دهم، دربارهٔ مبدأ و معاد و الهامات و منامات و دعاهای مستجاب و بلاهای آسمانی و احوال نبوت و… سخن گفته می شود.
الشِّفاء مهم ترین و جامع ترین اثر ابن سینا را می توان دائرةالمعارفی به زبان عربی، در علوم عقلی به حساب آورد که در آن چکیدهٔ آرای فلاسفهٔ بزرگ قدیم یونان و شارحان مدرسهٔ اسکندریه و افلاطونیان و نوافلاطونیان و… در همهٔ علوم عقلی، اعم از منطق، طبیعیات، ریاضیات و الهیات فراهم آمده و مورد تحلیل و نقد و بررسی علمی قرار گرفته است. مؤلف در کتاب گران سنگ شفاء در هر چهار قسمتِ منطق، ریاضی، طبیعی و الهیات توانسته به طور دقیق و کامل سخن بگوید و مطالب لازم را دربارهٔ هریک از این چهار علم شریف به صورتی منظم و قابل استفاده در اختیار مخاطب قرار دهد.
کتاب شفاء، مشتمل بر فنون طبیعیات، منطق، الهیات و ریاضیات است؛ به این صورت که مباحث هر علمی به فنونی، و مباحث هر فنی به مقالاتی، و مباحث هر مقاله ای به فصولی تقسیم شده و در هر فصل، مسائل، با حوصله و تفصیلی که شایستهٔ آثار علمی است، بدون تکرار و اطناب، مورد بررسی قرار گرفته است.
این بخش کتاب، با آن که به طور پراکنده و در بیش از ده سال و در حالات و شرایط کاملاً متفاوت و پرفراز و نشیب، نوشته شده است و با آن که بخش اعظم آن، بدون دست رسی به منابع و تنها با تکیه بر حافظه، تألیف گردیده است، از عالی ترین دقایق و تحلیل های علمی و فلسفی برخوردار است. بخش منطق شفا از جامع ترین آثار دربارهٔ علم منطق می باشد و در چهار جلد رحلی، به زبان عربی، به چاپ رسیده است. بخش منطق این کتاب در نه فن تنظیم شده است به این صورت:


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های شفا

شفا روند بازسازی سلامت از یک ارگانیسم نامتعادل، بیمار یا آسیب دیده است. نتیجهٔ بهبودی می تواند درمانی برای یک چالش سلامت باشد، اما بدون درمان می تواند نیز بهبودی یابد. شفا ممکن است با درمان پزشکی یا بهبودی یکی انگاشته شود یا به طور معنوی بررسی شود، هرچند هریک مفهومی متفاوت اند.
• « و درمان، بیماری با درد و رنج یکی نیستند. درمان وقتی است که بیماری جسمی به اندازهٔ مهمی رو به بهبود است. شفا فرآید تندرستی کامل است. حتی کلمات ، کامل و مقدس از یک ریشه اند. نسبت دادنِ شفا به پزشکی مثل نسبت دادن عدالت به قانون است.» -> شفا
• «شفا حتی زمانی که درمان ناممکن باشد می تواند رخ دهد. حتی زمانی که از نظر جسمی آثار بهبود دیده نمی شود، ممکن است انسان به کمال نزدیک شو. در فرایند شفا، انسان به مرحله ای از کمال و آرامش درونی می رسد که با ترس و رنج کمتر، شفافیت و علاقهٔ بیشتر می تواند به بیماری خود بپردازد. هرچند درمان بسیار عالی است، شفا غالباً معنادارتر است، زیرا انسان را بیشتر از درد و رنج می رهاند.»
• «همانگونه که شفا و درمان یکی نیستند، درد و رنج هم با یکدیگر متفاوت اند. درد فرآیندی جسمی است یعنی انتقال اطلاعات به مغز از راه اعصاب در هنگام صدمه دیدن. رنج، درکِ این تجربه است. حتی زمانی که درد تغییرناپذیر نباشد، درکِ تجربه یا همان رنج می تواند کاهش یابد. به همین نحو، بیماری بروز فیزیکی اختلال زیستی است در حالی که رنجوری تجربهٔ انسان از فرایند بیماری و ارتباط با آن است.»
• «ما می توانیم ارتباطات و اجتماعات خود را بر اساس عشق و محبت، نه ترس و نفرت بنا کنیم. ما می توانیم از رنج های دیگران درس بگیریم. آگاهی نخستین مرحلهٔ شفاست.» در عشق و زندگی، فصل اول -> دین اورنیش

ارتباط محتوایی با شفا

شفا در جدول کلمات

شفا دهنده
شافی
شفا و علاج
درمان
رقیق تر و شفا ف تر
ارق
کاغذ نیمه شفا ف طراحی
کالک

معنی کلمه شفا به عربی

شفا
علاج
طبي
اشف , عالج , علاج , مستنزف
انتهي

شفا را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

غزل > cookpit
s.m > Caterpillar
مرتضی بزرگیان > misjudgment
jim potter > set up camp
Mostafa.Z > بزغاله
.. > slowly
حیدر نیک آیین > انتقادی
علی خراسانی > low income

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شفا   • شفا یزد   • شفا ابن سینا   • موسسه شفا   • شفا چیست   • شفا بیمارستان   • شفا خواننده   • شفا خواننده باکو   • مفهوم شفا   • تعریف شفا   • معرفی شفا   • شفا یعنی چی   • شفا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شفا
کلمه : شفا
اشتباه تایپی : ath
آوا : SafA
نقش : اسم
عکس شفا : در گوگل


آیا معنی شفا مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )