برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1353 100 1

شفعه

/Sof'e/

معنی شفعه در لغت نامه دهخدا

شفعة. [ ش ُ ع َ ] (ع مص ) شفعه. خواهشگری چیزی که شخصی میخواهد آنرا. (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). خواهش کردن. (المصادر زوزنی ). || ضمیمه کردن چیزی بر چیزی که دارد تا زیاده گردد. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). || (اِمص ) جنون و دیوانگی. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). دیوانگی. (منتهی الارب ) (آنندراج ). || (اِ) عین. (اقرب الموارد). || مال و ملک. || تملک. (ناظم الاطباء). || حق تملک در خانه و زمین همسایه بر شریک خود به قهر و به عوض. (از تعریفات جرجانی ) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). حق همسایه. (زمخشری ). حق سبقت و تقدم همسایه بر سایر خریداران خانه و زمین همسایه با شروط مساوی. (یادداشت مؤلف ). || (اصطلاح فقه ) در شرع ، تملک عقار باشد بر خریدار بطور اجبار به مثل پولی که داده است در اموال غیرمنقول. توضیح آنکه اگر کسی سهم خود را از مال مشترک مشاعی بخواهد بفروشد حق تقدم در خرید با شریک اوست و اگر بدون اطلاع شریک مشاع خود فروخت و شریک متوجه شد بیدرنگ میتواند از حق شفعه استفاده کند و همان مبلغ را به خریدار بدهد و مبیع را ضبط و تملک کند. و اعمال این حق فوری است. کسی را که حق شفعه دارد شفیع گویند. (فرهنگ علوم تألیف سجادی از کشاف اصطلاحات الفنون ). استحقاق شریک برای تملک سهمی که شریک فروخته است ، با رعایت شرایط زیر:
1- غیرمنقول بودن مال.
2- غیرقابل تقسیم بودن آن.
3- محدود بودن عده ٔ شرکاء به دو نفر.
4- بعمل آمدن انتقال بسبب بیع.
حق دارد برای روبرو نشدن با مشکلات در اثر شرکت جدید ثمن را به مشتری بدهد و سهم شریک را تملک نماید. غیرمنقولی که با غیرمنقول دیگر در طریق یا مجرای آب شرکت دارد در حکم غیرمنقول مشترک است و درنتیجه در صورت فروش یکی از آن دو برای مالک غیرمنقول دیگر حق تملک بشرح فوق ایجاد میشود. آنچه را شریک ملزم به دادن آن است همان ثمن مبیع بوده و حق الزحمه ٔ دلال و دیگر هزینه ها بعهده ٔ او نخواهد بود. اعمال حق شفعه باید پس از اطلاع فوراًبعمل آید ولی برای پرداخت بها در صورت تقاضای شریک مدعی سه روز به وی مهلت داده میشود و اگر طبق قرارداد بین بایع و مشتری بها باید پس از مدتی پرداخت گرددشریک نیز حق دارد ثمن را در سررسید معین تأدیه کند. حق ...

معنی شفعه به فارسی

شفعه
حق همسایگی، حق تقدمی که همسایه وشریک ملک دارند
( اسم ) حق همسایگی . یا حق شفعه . هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو تن مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به فصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند . این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع گویند .
شفعه الضحی دو رکعت نماز چاشت دو رکعت چاشت است و شفعه بدان نامیدند که از یک رکعت زاید است .
حامی یا منتقم و انتقام گیرنده

معنی شفعه در فرهنگ معین

شفعه
(شُ عَ یا عِ) [ ع . شفعة ] (اِ.) حق همسایگی .

معنی شفعه در فرهنگ فارسی عمید

شفعه
حق همسایگی، حق تقدمی که همسایه و شریک ملک در خرید ملک همسایه یا سهم شریک دارد.

شفعه در دانشنامه اسلامی

شفعه
شفعه یکی از حقوقی است که بوسیله آن شریک می تواند سهم فروخته شده شریک خود را تملک کند.
شُفعه به استحقاق تملّک سهم فروخته شده‏ شریک شفعه گفته می شود.
چنانچه یکی از دو شریکِ ملکی، سهم خود را به فردی سوم بفروشد، شریک دیگر حق دارد با شرایطی سهم فروخته شده را به ملک خود درآورد. چنین استحقاقی را «شفعه» گویند.

← تعریف دیگر شفعه
شفعه عنوان بابی مستقل در فقه است که همه مسائل و احکام مربوط به آن به تفصیل در این باب آمده است.
شفعه در شرع مقدس، امری ثابت و مشروع است.

مورد شفعه
شفعه در اموال غیر منقول قسمت پذیر، همچون زمین، خانه، باغ و مزرعه ثابت است. ثبوت آن در اموال منقول، اختلافی‏ است. عدم ثبوت به اکثر فقها، بلکه مشهور و قول به ثبوت به اکثر متقدمان و گروهی از متأخران نسبت داده شده است.
برخی قائلان قول نخست، در خصوص حیوان و برده شفعه را جاری دانسته ‏اند.
ثبوت شفعه در اموال غیر منقول غیر قابل قسمت- که قسمت کردن آن موجب ضرر است- از قبیل حمام، راه و آسیاب، اختلافی است. قول به عدم ثبوت آن به اکثر متأخران، بلکه اکثر فقها، بلکه مشهور، بویژه متأخران نسبت داده شده است.
شفعه در درخت و نیز در بنا به تبع زمین ثابت است؛ لیکن در صورتی که مستقل داد و ستد شوند، اختلاف مطرح در اموال منقول درباره آنها نیز مطرح است.

شرایط شفعه
...
«ایقاع اخذ به شفعه» اثر آیت الله سید مصطفی محقق داماد، به بررسی مفهومی شفعه از دیدگاه فقهی و حقوقی، احکام و شرایط و کیفیت اعمال آن از نظر قانون و شرع پرداخته است.
نگارنده با تسلطی که بر مبانی فقهی و قوانین حقوقی دارد سعی کرده این مسئله را به طور همه جانبه مورد مطالعه قرار دهد و لذا رساله جامعی در این موضوع به نگارش درآورده است البته این کتاب در سال 1364 به صورتی دیگر، همراه با اشکالات و نواقصی به چاپ رسید که مؤلف، آن نواقص و مشکلات را در این چاپ اصلاح کرده است.
این موضوع در پنج فصل و هر فصل دارای چند گفتار و هر گفتار شامل چند مبحث می باشد که با عناوین ماهیت اخذ به شفعه، شرایط اخذ به شفعه، آثار اخذ به شفعه، ...

شفعه در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:حق

ارتباط محتوایی با شفعه

شفعه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مازیار مهیمنی
{تخصصی حقوق} survivorship

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• حق شفعه در قانون مدنی   • اخذ به شفعه یعنی چه؟   • مقاله در مورد حق شفعه   • معنی شفعه   • حق شفعه در آپارتمان   • معنی کلمه شفعه   • معنی لغوی شفعه   • شفعة   • مفهوم شفعه   • تعریف شفعه   • معرفی شفعه   • شفعه چیست   • شفعه یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی شفعه
کلمه : شفعه
اشتباه تایپی : atui
آوا : Sof'e
نقش : اسم
عکس شفعه : در گوگل

آیا معنی شفعه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )