برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شفيق الله مصلح

شفيق الله مصلح را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شفيق الله مصلح
شاعر، نويسنده و کارشناس اداره و مدیریت در افغانستان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شفيق الله مصلح   • مفهوم شفيق الله مصلح   • تعریف شفيق الله مصلح   • معرفی شفيق الله مصلح   • شفيق الله مصلح چیست   • شفيق الله مصلح یعنی چی   • شفيق الله مصلح یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شفيق الله مصلح
کلمه : شفيق الله مصلح
اشتباه تایپی : atيr hggi lwgp
عکس شفيق الله مصلح : در گوگل

آیا معنی شفيق الله مصلح مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )