برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1289 100 1

شلوغ

/Soluq/

مترادف شلوغ: ازدحام، پرازدحام، پرجمعیت، پرسروصدا، پرهیاهو، هیاهو

متضاد شلوغ: ساکت

برابر پارسی: پرآمد و شد

معنی شلوغ در لغت نامه دهخدا

شلوغ. [ ش ُ ] (ترکی ، ص ، اِ)جای انبوه از جمعیت. جای باجمعیت انبوه. اجتماع مردم. جایی که در آن جمعیت ازدحام کرده باشد: آب انبار شلوغ کوزه ٔ بسیار شکند. (یادداشت مؤلف ). || ناامن شدن جایی و وضع غیر عادی گرفتن آن : وقتی ناصرالدین شاه را کشتند شهر شلوغ شد. (فرهنگ لغات عامیانه ). || نامنظم. نامرتب. (یادداشت مؤلف ). || جنجالی. پرهیاهو: آدم شلوغی است. (فرهنگ فارسی معین ). ندرتاً به صورت صفت برای اشخاص هارت و پورتی و افراطی و بی بند و بار و بریز و بپاش و پر سر و صدا استعمال شود: فلان کس آدم شلوغی است. این کلمه ظاهراً زبان فارسی اصیل نیست و باید از لهجه ٔ ترکی آذری و مانند آن باشد. (فرهنگ لغات عامیانه ).
- شلوغ بودن سر کسی ؛کثرت مشغله و گرفتاری. ارباب رجوع فراوان داشتن. در برابر این ترکیب «خلوت شدن...» بکار میرود. (فرهنگ لغات عامیانه ).
|| پرحرف. (فرهنگ فارسی معین ). || هرج و مرج. (یادداشت مؤلف ). سر و صدا. غوغا. ازدحام :
تو میگویی قیامت هم شلوغ است...
ایرج میرزا.
- شلوغ شدن ؛ هرج و مرج و بی نظمی پیش آمدن. (یادداشت مؤلف ).
- شلوغ کاری ؛ هرج و مرج راه انداختن. ایجاد بی نظمی. ایجاد هیاهو و غوغا. (یادداشت مؤلف ).
- || درهم و برهم کردن کارها. (فرهنگ فارسی معین ).
- شلوغ کردن ؛ هرج و مرج ایجاد کردن. سر و صداکردن. (یادداشت مؤلف ).
- || ازدحام کردن. (فرهنگ فارسی معین ).

معنی شلوغ به فارسی

شلوغ
ازدحام، انبوهی مردم، غوغا، جاروجنجال، هیاهو
( اسم ) ۱ - ازدحام انبوهی مردم . ۲ - سر و صدا غوغا . ۳ - ( صفت ) جنجالی پر هیاهو : آدم شلوغی است . ۴ - پر حرف .
در تداول عامه سخت و ردهم برهم یا هرج و مرج .
۱ - ایجاد هیاهو و غوا . ۲ - در هم و بر هم کردن کارها .
( مصدر ) ۱ - ازدحام کردن . ۲ - سر و صدا کردن .

معنی شلوغ در فرهنگ معین

شلوغ
(شُ) (اِ.) (عا.) ۱ - ازدحام . ۲ - سر و - صدا. ۳ - (ص .) جنجالی . ۴ - پرحرف .

معنی شلوغ در فرهنگ فارسی عمید

شلوغ
۱. پرازدحام.
۲. بی نظم وترتیب.
۳. پرسروصدا.
* شلوغ کردن: (مصدر لازم)
۱. سر و صدا کردن.
۲. نظم و ترتیب جایی را برهم زدن.
۳. [مجاز] جلوه دادن موضوعی بزرگ تر از آنچه هست، اغراق کردن.
ایجاد هیاهو و سر و صدا و آشوب.

شلوغ در جدول کلمات

شلوغ نیست
خلوت
بچه شلوغ و ناآرام
اتش پاره
مکان شلوغ است و دزد بیشتر می پسندد
آشفته بازار

معنی شلوغ به انگلیسی

tumult (اسم)
غوغا ، اشوب ، جنجال ، التهاب ، شلوغ ، همهمه ، هندل ، هنگامه ، جنجال راه انداختن
noise (اسم)
فریاد ، سر و صدا ، صدا ، شلوغ ، بانگ ، طنین ، اختلال ، قیل و قال ، خش خش ، پا رازیت ، امد و رفته ، شایعه و تهمت
hullabaloo (اسم)
اشفتگی ، هیاهو ، سر و صدا ، شلوغ ، همهمه ، غریو
pell-mell (اسم)
شلوغ ، شلوغ پلوغ
hubble-bubble (اسم)
غلیان ، شلوغ ، قلیان
olio (اسم)
مخلوط ، شلوغ ، درهم و برهم ، چیز درهم ریخته
chock-a-block (صفت)
شلوغ ، کیپ ، بهم متصل و پیوسته
tumultuous (صفت)
بی نظم ، پر سر و صدا ، شلوغ ، پر اشوب ، پر همهمه ، بهم ریخته
busy (صفت)
مشغول ، شلوغ ، دست بکار
disorderly (صفت)
بی ترتیب ، شلوغ
messy (صفت)
کثیف ، اشفته ، شلوغ ، بهم خورده ، شلوغ کار
noisy (صفت)
پر سر و صدا ، شلوغ ، پر صدا ، پر اشوب ، پر هیاهو ، پرجنجال ، پر همهمه
unquiet (صفت)
پر سر و صدا ، شلوغ

معنی کلمه شلوغ به عربی

شلوغ
اضطراب , غير مرتب , ملخبط
ملخبط
فوضي
مربي , نشاط
مربي
صارخ

شلوغ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اشکان
فرهنگ ترکی و زبان ترکی هر چه دارد از فرهنگ و زبان های ایرانی و ارمنی لزگی و ... است ، بیشتر زبان ترکی از زبان های ایرانی به ویژه سغدی ساخته شده است مانند خان و بشقاب و قاشق و ترخان و ...واژه شلوغ هم چه بسا که ایرانی باشد و همخانواده واژه شغل :

لغت ایرانی شغل به معنای �کار-کنش� از واژه ارمنستانی ئشختل աշխատել ašxatel به معنای کار work ستانده شده که همریشه با لغت աշխատ ašxat به معنای کارگر labor است. بدینسان روشن میشود جمع بستن شغل به شکل مشاغل غلط است و واژگان عربی مشغول و مشغله جعلی هستند.

فاطمه
سرسام
فر کیانی
تک تک این واژه و لغت ها باید ریشه یابی شوند شاید پارسی_آریایی باشد! در سغدی، سنسکریت، پهلوی، اوستایی، پارسی باستان و...
آروین قربانی
مکانی پر جمعیت
عذرا
شلوغ یک کلمه ی ترکی است.در زبان فارسی غین وقاف وجود ندارد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• چت روم شلوغ تهران   • چتروم شلوغ   • شلوغ ترین چت روم   • چت روم مختلط   • چت روم شلوغ و باحال   • چت روم باحال   • چت روم شلوغ بدون عضویت   • النسی چت   • معنی شلوغ   • مفهوم شلوغ   • تعریف شلوغ   • معرفی شلوغ   • شلوغ چیست   • شلوغ یعنی چی   • شلوغ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شلوغ
کلمه : شلوغ
اشتباه تایپی : ag,y
آوا : Soluq
نقش : صفت
عکس شلوغ : در گوگل

آیا معنی شلوغ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )