برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1323 100 1

شنگ زن

معنی شنگ زن در لغت نامه دهخدا

شنگ زن. [ ش َ زَ] (اِ) شنگرف (یکی مصحف دیگری است ). (حاشیه ٔ برهان چ معین ). کرمی است که کشت و زراعت را خورد و ضایع کند. (برهان ). در مؤید: کرمی که کشت خورد، اما اشعار به حرکتش نکرده است. (رشیدی ). برهان این کرم را شنگرف خوانده و آن خطا است. (از انجمن آرا) (از آنندراج ). کرمی دراز و گندمخوار که در غله زار بهم رسد و غله را خراب کند. (ناظم الاطباء). و رجوع به شنگرف شود.

شنگ زن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شنگ زن   • مفهوم شنگ زن   • تعریف شنگ زن   • معرفی شنگ زن   • شنگ زن چیست   • شنگ زن یعنی چی   • شنگ زن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شنگ زن
کلمه : شنگ زن
اشتباه تایپی : ak' ck
عکس شنگ زن : در گوگل

آیا معنی شنگ زن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )