برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1306 100 1

شهادت کتبی دادن

معنی شهادت کتبی دادن به انگلیسی

certify (فعل)
تصدیق کردن ، تضمین کردن ، شهادت کتبی دادن ، مطمئن کردن ، گواهی کردن ، صحت و سقم چیزی را معلوم کردن

معنی کلمه شهادت کتبی دادن به عربی

شهادت کتبی دادن
اشهد

شهادت کتبی دادن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شهادت کتبی دادن   • مفهوم شهادت کتبی دادن   • تعریف شهادت کتبی دادن   • معرفی شهادت کتبی دادن   • شهادت کتبی دادن چیست   • شهادت کتبی دادن یعنی چی   • شهادت کتبی دادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شهادت کتبی دادن
کلمه : شهادت کتبی دادن
اشتباه تایپی : aihnj ;jfd nhnk
عکس شهادت کتبی دادن : در گوگل

آیا معنی شهادت کتبی دادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )