برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1322 100 1

شهادت (ابهام زدایی)

شهادت (ابهام زدایی) در دانشنامه اسلامی

شهادت (ابهام زدایی)
شهادت در معانی متفاوتی استعمال شده است:•شهادت به معنای گواهی دادن از روی علم و یقین.•شهادت به معنای کشته شدن در راه خدا.
...
شهادت (ابهام زدایی)
شهادت، ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

ارتباط محتوایی با شهادت (ابهام زدایی)

شهادت (ابهام زدایی) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شهادت (ابهام زدایی)   • مفهوم شهادت (ابهام زدایی)   • تعریف شهادت (ابهام زدایی)   • معرفی شهادت (ابهام زدایی)   • شهادت (ابهام زدایی) چیست   • شهادت (ابهام زدایی) یعنی چی   • شهادت (ابهام زدایی) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شهادت ابهام زدایی
کلمه : شهادت (ابهام زدایی)
اشتباه تایپی : aihnj (hfihl cnhdd)
عکس شهادت (ابهام زدایی) : در گوگل

آیا معنی شهادت (ابهام زدایی) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )