برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1337 100 1

شهادت (درفقه)

شهادت (درفقه) در دانشنامه اسلامی

شهادت (درفقه)
کلید واژه: حقوق، احکام شهادت، شهادت، حق الله، حق الناس، شاهد،
شهادت به معنای گواهی دادن به چیزی از روی علم و یقین، یکی از دلایل اثبات دعوی است.
«شهادت» در لغت، چند معنا دارد که عبارت است از:
در اسلام، شهادت شاهدی برای قاضی اعتبار دارد که دارای شروط ذیل باشد:
الف) جلب منفعت: مورد شهادت به گونه ای باشد که به نفع شاهد منتهی شود.
ب) دفع ضرر: مورد شهادت به گونه ای باشد که منجر به دفع ضرر از شاهد گردد.
ج) عداوت: شاهد با فردی که شهادت علیه او است دشمنی دنیوی داشته باشد، ولی دشمنی دینی ایرادی ندارد.
د) گدایی: کسی که گدایی را شغل خود قرار داده باشد، شهادت او در هیچ موردی قبول نمی شود ولی اگر تنها در حال ضرورت و در مورد خاصی سؤال کرده باشد، گواهی او رد نمی شود.

ارتباط محتوایی با شهادت (درفقه)

شهادت (درفقه) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شهادت (درفقه)   • مفهوم شهادت (درفقه)   • تعریف شهادت (درفقه)   • معرفی شهادت (درفقه)   • شهادت (درفقه) چیست   • شهادت (درفقه) یعنی چی   • شهادت (درفقه) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شهادت درفقه
کلمه : شهادت (درفقه)
اشتباه تایپی : aihnj (nvtri)
عکس شهادت (درفقه) : در گوگل

آیا معنی شهادت (درفقه) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )