انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1095 100 1

شوشتر

/SuStar/

معنی شوشتر در لغت نامه دهخدا

شوشتر. [ ت َ ] (اِخ )تعریب آن تُسْتَر است. (از معجم البلدان ). نام شهری است در خوزستان. (برهان ). لقب آن دارالمؤمنین. (فرهنگ خطی ). تستر. ششتر. شهری است به خوزستان که از زمانهای دیرین پیش از اسلام با قناتهای متعدد خود وجود داشته است. بلوشه آن را در نامهای شهرهای ایران شوشتر و بلیناس بنام سسترا ضبط نموده است. در روایات ایرانی شهر شوشتر از شهرهای بسیار قدیمی معرفی شده است و عبداﷲ شوشتری در کتاب شوشتر به تفصیل از آن سخن رانده است. در داستانهای افسانه ای بنای این شهر را به هوشنگ نسبت داده اند که آن را بعد از بنای شهر شوش بنیاد نهاده است و گویند که نقشه ٔ بنای شوشتر شکل اسبی را ماند. در دوره ٔ اسلامی به روزگار عمربن خطاب شهر شوشتر بوسیله ٔ برأبن مالک مورد تاخت و تاز قرار گرفت و براء در همانجا درگذشت. در عهد امویان این شهر قدیمی دژ و پناهگاه خوارج بود و شبیب الخارجی آنجا را مقر فرماندهی خود قرار داد و حجاج بن یوسف ثقفی پس از مرگ شبیب خارجی بر شهر شوشتر دست یافت و در دوره ٔ خلفای عباسی بود که بنیان نهادن قدیمیترین مساجد این شهر آغاز گردید و در زمان المعتز این امر شروع گشت و در دوران المسترشد پایان یافت. در دوران بعد شهر شوشتر به تصرف تیموریان درآمد و تا سال 820 هَ. ق. در تصرف ایشان بود و پس ازانقراض تیموریان به دست گروهی از شیعیان صفویه افتاد و مرکز تشیع گردید. والیان و حکام متعدد در این شهر حکومت کردند که یکی از آنان واخشتوخان را میتوان نام برد که تا پایان دوره ٔ صفویه اعقاب او در شوشتر حکومت میکردند. شوشتر در دوران قاجاریه در زیر فرمان محمدعلی میرزا پسر فتحعلیشاه قرار گرفت و جمعیت این شهر در آن هنگام به 45 هزار تن بالغ گشت. گویند که قبر دانیال در شوشتر کشف گردید آنگاه او را به شوش حمل کردند. در زمان حلاج یک آتشگاه در شهر شوشتر وجود داشته است. رجوع به دائرة المعارف اسلام و تستر شود.
شوشتر امروزه شهرستانی است در خوزستان واقع در مغرب مسجد سلیمان ، در زاویه ٔ حادث بین کارون و آب گرگر در 64کیلومتری محلی که کارون وارد جلگه (میان آب ) میشود و شامل بخشهای حومه ای و گتوند است. جمعیت حوزه ٔ شوشتر 57333 تن است. در عهد عیلامیان شهر هیدالو ظاهراً در موضع شهر شوشتر کنونی بود و سپاهیان آسوربانیپال در دنباله ٔ فتوحات خود بدانجا رسیدند. قدیمترین آثاری که بدست آمده میرساند که شوشتر در زمان ساسانیان وجود داشته. در عهد قاجاریه شوشتر کرسی خوزستان محسوب میشده است. (از فرهنگ فارسی معین ).
در فرهنگ جغرافیایی ایران آمده است : شهرستان شوشتر یکی از شهرستانهای استان ششم کشور است و محدود است از طرف شمال به شهرستان دزفول ، از خاور و جنوب به شهرستان اهواز، از باختر به شهرستان دزفول. هوای این شهرستان مانند سایر شهرستانهای استان خوزستان گرم و درجه حرارت در تابستان در سایه 50 درجه و حداقل درجه حرارت در زمستان 5 درجه ٔ سانتی گراد و نسبت به شهرستانهای ساحلی (خرم شهر، آبادان ) خشک تر است. در روزهای تابستان که هوای آن گرم می شود اهالی از سرداب هائی که دارند استفاده میکنند. مهمترین رودخانه ای که در این شهرستان جریان دارد رود کارون است که از کوههای بختیاری سرچشمه گرفته و در شمال باختری این شهرستان به دو قسمت می شود: یک شعبه ٔ آن را که گرگر می گوینداز شمال خاوری شهر از بند معروف به بند میزان گذشته و در داخل شهر تشکیل چندین آبشار را میدهد که مورد استفاده است. و شعبه ٔ دیگر که از شمال باختری شهر ازسد معروف شادروان می گذرد و بطرف جنوب باختری جریان دارد. می گویند سد شادروان بدستور شاپور یکم و بدست قیصر دوم و رومیان که در آن زمان در اسارت ایران بودند ساخته شده و حدس می زنند که در ازمنه ٔ قدیم کلیه ٔ آب کارون در رشته ٔ شطیط جریان داشته و شعبه ٔ گرگر فقطبه منظور استفاده ٔ کشاورزی تهیه شده است. بند میزان توسط فتحعلیخان که یکی از سرداران صفویه بوده در سنه ٔ 1106 هَ. ق. پایه گذاری گردیده ولی موفق به ساختمان آن نشد و نادرشاه افشار در مسافرت به خوزستان امربه تکمیل این داد و سد مزبور ساخته شد، ولی بعداً در نتیجه ٔ فشار آب و سیل خراب گردیده و سپس محمدعلی میرزا دولتشاه آن را تعمیر نمود، اما مجدداً در نتیجه ٔفشار شدید آب خراب شد. دو شعبه ٔ گرگر و شطیط در جنوب بند قیر به یکدیگر متصل و بسمت اهواز جاری میگردند. سازمان اداری شهرستان شوشتر دارای سه بخش بنام مرکزی ، گتوند و عقیلی است و از 138 قریه تشکیل شده و جمعیت شهرستان در حدود 56 هزار نفر است. مساحت تقریبی شهرستان 25300 کیلومتر مربع است. بخش مرکزی شهرستان شوشتر از 6 دهستان خیران ، تیوند، میان آب ، کندزلو، سردارآباد و شاه ولی تشکیل شده است. این بخش در بین بخشهای عقیلی و گتوند و شهرستان اهواز واقع و سکنه ٔ آن در حدود 18000 تن است. دو شعبه ٔ رودخانه ٔ کارون بنام گرگر و شطیط از شمال به جنوب در این بخش جریان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
شهر شوشتردر 850هزارگزی تهران و 26هزارگزی شمال اهواز واقع است. شهر شوشتر یکی از شهرهای قدیمی کشور است و در روی تخته سنگهای کنار کارون بنا و بین دو شعبه از کارون بنام شطیط و گرگر (چهاردانگه و دودانگه ) واقع شده است. هوای شهر گرم و در تابستان حداکثر حرارت در بعضی سالها نزدیک به 60 درجه است. شوشتر 22416 تن سکنه داشته است ولی امروز بیش از 15 هزار تن سکنه ندارد. این شهرستان بسیار قدیمی و دارای ابنیه و آثار و مسجدو امام زاده های متعدد است که معروف ترین آنها بشرح زیر است :
1 - مسجد جامع شوشتر که در زمان خلفای عباسی بنا شده.
2 - قلعه ٔ سلاسل که امروز خرابه های آن مشاهده میشود.
3 - بند میزان که در شمال خاوری شهر واقع است و رود گرگر از آن عبور میکند.
4 - پل شاهپور که در شمال باختری شهر واقع است و امروزه خرابه های آن مشاهده میشود.
5 - در شهر شوشتر و اطراف آن قریب 40 امامزاده وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
و رجوع به مرآت البلدان ج 1 و ج 4 و تاریخ رشیدی و تاریخ سیستان و آتشکده و تاریخ گزیده و یشتها ج 1 و ایران در زمان ساسانیان و تاریخ مغول و خاندان نوبختی عباس اقبال و تاریخ ادبیات ادوارد براون و مجمل التواریخ والقصص و تاریخ اسلام و جغرافی غرب ایران و تاریخ عصر حافظ و تاریخ ایران باستان و تاریخ پانصدساله ٔخوزستان تألیف احمد کسروی شود :
چندین حریر و حله که پوشید بر درخت
مانا که برزدند به قرقوب و شوشتر.
کسایی.
مه طرازی است بدست چپ گردون شب عید
نقش آن گویی در شوشتر آمیخته اند.
خاقانی.
سوس را با پلاس کینی نیست
کین او با پرند شوشتر است.
خاقانی.
خود دل و طبع او ز سیم و شکر
کان طمغاج و باغ شوشتر است.
خاقانی.
حبش را زلف بر طمغاچ بندد
طراز شوشتر در چاچ بندد.
نظامی.
- پل شوشتر؛ از بناهای غریبه است و هشتادوچهار طاق دارد و گویند شاپور بانی آن بود. (انجمن آرا) (مرآت البلدان ج 1 ص 437). و رجوع به تاریخ پانصدساله ٔ خوزستان تألیف احمد کسروی شود.

معنی شوشتر به فارسی

شوشتر
شوشتر امروزه شهرستانی است در خوزستان واقع در مغرب مسجد سلیمان در زوایه حادث بین کارون و آب گرگر در ۶۴ کیلومتری محلی که کاورن وارد جلگه ( میان آب ) میشود و شامل بخشهای حومه و کنوند است . جمعیت حوزه شوشتر ۵۷۳۳۳ تن است .مرکز شهرستان شهر شوشتر است که دارای ۱۸۵۲۷ تن سکنه میباشد. توضیح در عهد عیلامیان شهر هیدالو ظاهرا در موضع شوشتر کنونی بود و سپاهیان آسوربانیپال در دنباله فتوحات خود بدانجا رسیدند . قدیمترین آثاری که بدست آمده میرساند که شوشتر در زمان ساسانیان وجود داشته.در عهد قاجاریه شوشتر کرسی خوزستان محسوب میشده .
( پل شادروان ) پلی است بطول ۱۷۱٠ پا ( ۵۷٠ یارد ) (جمعا) که بر روی سد شوشتر قراردارد . شاپور ذوالاکتاف پس از غلبه بر والدین امپراتور روم و اسیر کردن او حکم کرد تارومیان پل مذکور و بند شوشتر را بنا کنند.قیصر مهندسان و معماران رومی را طلبید و توسط آنان پل مزبور بنا شد . درین پل سنگهای عظیم بکار رفته وهر دو سنگ باطوق آهنی بهم متصل شده و از دهنه تا زیر پل رابیک تراز فرش کردند و با سرب آب کرده رخنه های سنگهارا مسدود ساختند وبعرض رود شادروانی (چون زمین رودخانه یعنی بنیان این پل را از سنگ مرمر فرش کرده بودند آن را شادروان خواندند و بعضی شادروان رابجدول و راهرو و آب ترجمه کرده اند) ساختند.این پل عظیم برای سهولت عبور و مرور با کمالاستحکام ساخته شده و فاصله آن تا شهرتقریبایک میل است .
عبارتست از پنجاه باب خانه و یکصد نفر ذکور و یکصد و شش نفراناث .
بند قیصر سدی است که بامر شاپور اول ساسانی بدست رومیان و توسط مهندس رومی بنام برانوش ( بزانوش اورانوش ) در شوشتر ( کنار پل شوشتر ) ساخته شد . ترتیب ساختن این سد چنین بود که همه آب رودخانه را بشعبه ای که از آن خارج کرده بودند برگردانیده اند و آن معروف به آب گرگر است که هنوز موجود میباشد . کف رودخانه را با سنگهای بسیار محکم فرش کرده اند . خود سد از سنگهای بزرگ سماقی که همه آنها را بهم پیوند داده اند ترکیب یافته است که با چشمه ها و دریچه های مربوط برای اجرای آبیاری اراضی مجاور بسیارمناسب است . پلی بر روی این سد قرار دارد .
سد شوشتر : [ از عمارتهائ بزرگ و عجیب بخوزستان شاد روان تسترست و آن پلی است که کرده اند عظیم بزرگ بر رودخانه و درازای آن پل سیصد گام است ... و بر دو طرف این پل شادروانی کشیده از سنگ قریب نیم فرسنگ و این بجهت آن کرده اند تا آب بر در شهر آید ...] ( جهان نامه . تالیف محمد بن نجیب بکران . چا . مسکو ۱۹۶٠ ص ۱۹ الف ).

شوشتر در دانشنامه ویکی پدیا

شوشتر
شوشتَر در استان خوزستان واقع شده است. این شهر دارای تاریخ و تمدنی کهن است و زبان بیشتر مردم فارسی (گویش شوشتری) است. شوشتر تا ابتدای دوره پهلوی مرکز استان خوزستان بوده و به پایتخت سازه های آبی جهان مشهور است. این شهر در دامنه کوه های زاگرس قرار دارد.
دروازه ماپاریان
دروازه دسبول
دروازه آدینه
دروازه لشکر
دروازه مقام علی
دروازه گرگر
شوشتر با مساحت ۲۴۳۶ کیلومتر مربع در شمال استان خوزستان کشور ایران، بین ۴۸ درجه و ۳۵ دقیقه تا ۴۹ درجه و ۱۲ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و ۳۱ درجه و ۳۶ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۲۶ دقیقه فرض شمالی از خط استوا قرار گرفته است. جمعیت آن ۱۳۹ هزار نفر است (سرشماری سال ۱۳۹۵) و پنجاه و هفتمین شهر از نظر جمعیت در ایران است و در استان خوزستان پس از کلانشهر اهواز و شهرهای دزفول و آبادان چهارمین شهر بزرگ استان از لحاظ جمعیت محسوب می شود. موقعیت شوشتر در استان خوزستان مرکز و متمایل به شمال است. از لحاظ طبیعی دامنه های پایانی کوه های زاگرس، مرز شرقی این شهرستان و رود دز مرز غربی این شهرستان را تشکیل می دهد. میانگین ارتفاع شهرستان شوشتر از سطح دریا ۱۵۰ متر و ارتفاع نقطه مرکزی شهر شوشتر از سطح دریا ۶۵ متر است. کوه های مشرف به شوشتر فدلک نام دارند که پایان چین خوردگی های زاگرس در جلگه خوزستان هستند. فاصله شوشتر تا اهواز ۸۵ کیلومتر و تا تهران ۸۳۱ کیلومتر و تا خلیج فارس ۲۲۲ کیلومتر است.
شوشتر تا سال ۸۳ دارای بخش های مرکزی و گتوند بود. با تبدیل بخش گتوند به شهرستان گتوند، هم اکنون شهرستان شوشتر دارای بخش های مرکزی به مرکزیت شوشتر و شعیبیه، به مرکزیت گوریه است. شوشتر از اطراف با شهرستان های اهواز، دزفول، گتوند، هفتکل، مسجد سلیمان و شوش هم مرز است.
شهر شوشتر توسط شاخه های مختلف رودخانه کارون به سه منطقه بافت قدیم، بُلِیتی، و مناطق جدید شمال غربی شهر تقسیم شده است. منطقه بُلِیتی در شرق شاخه گرگر واقع شده است. مناطق جدید شمال غربی شهر در شمال شاخه شطیط واقع شده و شامل مناطقی چون شوشترنو، شاه نجف، فرهنگ شهر، مهرشهر و کوی نیرو می باشند. بافت قدیم که همچون جزیره ای در میان شاخه های گرگر، شطیط، داریون و رَقَت قرار دارد، در دوران گذشته به چهارده محله تقسیم می شده که محله های شرقی به نام نعمت خانه یا موگِهی و محله های غربی به نام حیدر خانه یا کهواز نامیده می شده اند.
عکس شوشتر
آسیاب های شوشتر نوعی از سازه های آبی در شهر شوشتر است.
سومین کنگره تاریخ معماری و شهر سازی ایران
این آسیاب از محوری عمودی و تعدادی پره قاشقی شکل تشکیل شده است. که آب را از سطح بالا به پایین انتقال میدهد که به آن تنوره می گویند.آب از مجرای خروجی تنوره با فشار خارج می شود و به پره برخورد می کند و محور عمودی که بالای آن به سنگ آسیاب است را گردانده و گندم را آرد می کند.
این آسیاب دارای محوری افقی است که توسط چرخ دنده تبدیل به محوری عمودی می شود.
تفاوت آن با آسیاب رو گرد در سیستم به حرکت در آمدن چرخ یا پره آسیاب و محل احداث آن می باشد. زیرا آسیاب روگرد معمولاً در کنار رودخانه قرار داشته یا از طریق قنات که بر روی پره های آن می ریخته به حرکت در می آمده است. ولی آسیاب شناور در میان رودخانه ساخته می شده و آب از زیر پره های آن عبور کرده و در اثر برخورد با پره ها آن را به حرکت در می آورده در نتیجه نیروی تولید شده توسط پره ها، از طریق محور افقی به کمک دو چرخ دنده به محور عمودی منتقل می شده و باعث به حرکت در آمدن سنگ و در نتیجه خرد شدن گندم شده است. آسیاب تنوره ای و روگرد در منطق کم آب قابل استفاده بود در حالی که آسیاب های شناور در مناطق مسطح و پر آب ساخته می شد.
بیشتر منازل تاریخی در بافت قدیم شوشتر از دوران صفویه است. نکات قابل توجه در بافت قدیم شوشتر عبارت اند از، ساباط ها، کوچه های پیچ در پیچ با دیوارهای قدیمی منازل، دربهای چوبی، سردر خانه ها با تزئینات سنگی و آجری که گاهی منحصر بفردند، ایوان های بلند با طاق رومی، شبستان های متعدد و شوادان(سرداب) که در عمق زمین (درون تخت سنگ) حفر می شود و اغلب بدون استفاده از هیچگونه مصالحی است. منازل مستوفی، مرعشی، امین زاده، جولازاده، معین تجار و مدرسه رضوان به عنوان نمونه جالب توجه هستند.
بخش مرکزی شهرستان شوشتر یکی از بخش های تابعه شهرستان شوشتر در استان خوزستان در جنوب غربی ایران است.
بخش مرکزی
دهستان سردارآباد
دهستان شهید مدرس
دهستان میان آب
دهستان میان آب شمالی
شهرها: شوشتر
بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش مرکزی شهرستان شوشتر در سال ۱۳۹۵ برابر با ۱۰۵،۰۰۰ نفر بوده است.
برج کلاه فرنگی شوشتر مربوط به دوره قاجار است و در شوشتر، میدان ۱۷ شهریور، انتهای خیابان بلوار واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۸ با شمارهٔ ثبت ۲۶۱۱ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
نام اظهارشده در فهرست میراث جهانی یونسکو
این برج به همراه ۱۵ اثر تاریخی دیگر شوشتر در نشست سالانه کمیته میراث جهانی یونسکو در ۲۶ ژوئن ۲۰۰۹ (۵ تیرماه ۱۳۸۸) در شهر سویل اسپانیا، با احراز معیارهای ۱، ۲ و ۵ با عنوان نظام آبی تاریخی شوشتر به عنوان دهمین اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو با شماره ۱۳۱۵ به ثبت رسید.پرونده نظام آبی تاریخی شوشتر در یونسکو
کلاه فرنگی شوشتر کلاه فرنگی بقایای برج ۸ ضلعی در کنار رود شطیط است که بر فراز تپه کوتاهی مشرف به بند میزان ساخته شده است. مردم شوشتر این بنا را کلاه فرنگی می نامند که بر این باورند جای دیده بانی بر پهنه رودخانه و نظارت بر کار کارگران بوده است، بنا به نظریه دیگری از این برج بر مقدار و شدت جریان رودخانه نظارت می شده است.
بند ماهی بازان یا بند خداآفرین، یک بند طبیعی در مسیر رودخانه گرگر است که احتمالاً درزمان حفر رودخانه آن را پیش بینی کرده اند (رودخانه گرگر ساخته دست انسان است). این بند از یک رشته سنگ یکپارچه تشکیل شده و در وسط آن سه دیوار ساخته شده از مصالح وجود دارد که مجرای گذر آب است. پیشینه ساخت این پل همانند دیگر بناهای آبی تاریخی شوشتر، به دورهٔ ساسانیان باز می گردد این بند به همراه 15 اثر تاریخی دیگر شوشتر در نشست سالانه کمیته میراث جهانی یونسکو در ۲۶ ژوئن ۲۰۰۹ (۵ تیرماه ۱۳۸۸) در شهر سویل اسپانیا، با احراز معیارهای ۱، ۲ و ۵ با عنوان نظام آبی تاریخی شوشتر به عنوان دهمین اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو با شماره ۱۳۱۵ به ثبت رسیده است.نبو
بیمارستان
درمانگاه
مجتمع درمانی
بیمارستان الهادی واقع در استان خوزستان، شهرستان شوشتر بیمارستانی است درمانی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با ۱۱۰ تخت ثابت که در سال ۱۳۶۲ شمسی تأسیس گردید.
هم اکنون این بیمارستان دارای بخش های جراحی زنان و زایمان، نوزادان، NICU، تالاسمی، اتاق عمل، زایمان، لیبر، اورژانس، رادیولوژی، آزمایشگاه و دیگر واحدهای پاراکلینیکی و درمانگاهی می باشد.
بیمارستان خاتم الانبیا واقع در استان خوزستان، شهرستان شوشتر بیمارستانی است درمانی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با ۱۲۶ تخت ثابت که در سال ۱۳۷۶ شمسی تاسیس گردید.
هم اکنون این بیمارستان دارای بخش های CCU، داخلی ، اطفال، ICU جنرال، ارولوژی، ارتوپدی، چشم، ENT، جراحی عمومی، ICU جراحی، نورولوژی ، ICU داخلی ، اتاق عمل، دیالیز، اورژانس و دیگر واحدهای پاراکلینیکی و درمانگاهی می باشد.
بیمارستان شهدا واقع در استان خوزستان، شهرستان شوشتر بیمارستانی است درمانی و وابسته به سازمان تامین اجتماعی که دارای ۳۲ تخت خواب می باشد و در سال ۱۳۸۷ خورشیدی تاسیس شده است.
هم اکنون این بیمارستان دارای بخش های CCU ،ICU، اورژانس، اتاق عمل، زایشگاه، داخلی، اطفال، جراحی عمومی، قلب، زنان، رادیولوژی و دیگر واحدهای پاراکلینیکی و درمانگاهی می باشد.
جنگ شوشتر به یکی از رشته جنگ های حملهٔ مسلمانان به ساسانیان که در سال ۱۷ هجری بین کشور ساسانی و مسلمانان در شوشتر به وقوع پیوسته است، اشاره دارد.
اساوره (defected)
شاهنشاهی ساسانی
خلافت راشدین
یکسال پس از جنگ قادسیه و جنگ مداین، شهر تیسفون که تا آن زمان پایتخت ایران به شمار می آمد، مقر سپاه مسلمانان گشت. پس از این جنگ مسلمانان به فکر لشگرکشی به سرزمین اصلی خورزستان افتادند. در این زمان بخش زیادی از زمین های خوزستان در تصرف هرمزان یکی از اشراف زادگان ساسانی بود که مورد حمایت یزدگرد سوم قرارداشت و پس از شکست از لشگریان عرب به قلعه رامهرمز عقب نشینی کرده بود. یزدگرد سوم گمان می کرد کماکان می توان به مقابله با لشکر مهاجم برخاست و سرزمین های اشغال شده را بازپس گرفت. اما هرمزان در نهایت شکست خورد و تقاضای صلح نمود که این تقاضا به شرط پرداخت جزیه مورد قبول اعراب قرار گرفت. هرچند پس از مدتی کوتاه با ممانعت از پرداختن جزیه توسط هرمزان صلح شکسته شد و دوباره جنگ درگرفت. پس از شکست هرمزان از لشگریان عرب قلعه رامهرمز تسخیر گردید و لشگریان همراه وی که حدود ۹۰۰ نفر آنان کشته شده و ۶۰۰ نفر نیز اسیر گشته و سرانجام اعدام می شدند به قلعه شوشتر عقب نشینی نمودند. آنان قلعه شوشتر را بدیل استحکام و وجود موانع طبیعی به عنوان مرکز نظامی قرار دادند. en:Siege of Shushtar
شوشتر شهری است کهن که قدمت آن به بلندای تاریخ است. شهری که از ابتدای شکل گیری به صورت «شهر» بوده است. در قدیم شهرها را به شکل حیوانات می ساختند، چنان که «شهر شوش به شکل باز و محیط شهر شوشتر به شکل اسب و محیط شهر اهواز به شکل ضلع شطرنج است»(۱) حصار شهرهای تاریخی حوادث بسیاری را به یاد دارند. حصار شوشتر می تواند یادگاری از حمله اعراب به ایران و جنگ شوشتر، حمله مغول، فتنه های مشعشعیان، جنگ های خزعل و بسیاری حوادث تاریخی دیگر باشد. قسمتی از این حصار هم اکنون در کنار پل بند لشکر شوشتر وجود دارد که قابل مشاهده است.
دروازه ماپاریان
دروازه دسبول
دروازه آدینه
دروازه لشکر
دروازه مقام علی
دروازه گرگر
مستوفی در نزهة القلوب می گوید: که شوشتر را شش دروازه است از این رو برخی اصل واژه شوشتر را ششدر احتمال داده اند. آن بدین دلیل بوده که این شهر دارای شش دروازه بوده که عبارت اند از:
۱- تاریخ سنی الملوک والانبیا، به نقل از مجالس المومنین، جلد۱ صفحهٔ ۶۹چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با شوشتر

شوشتر را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر   • شوشتر دیوار   • جاهای دیدنی شوشتر   • تاریخ شوشتر   • صبح شوشتر   • شهر شوشتر   • نقشه شوشتر   • شهرداری شوشتر   • معنی شوشتر   • مفهوم شوشتر   • تعریف شوشتر   • معرفی شوشتر   • شوشتر چیست   • شوشتر یعنی چی   • شوشتر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شوشتر
کلمه : شوشتر
اشتباه تایپی : a,ajv
آوا : SuStar
نقش : اسم خاص مکان
عکس شوشتر : در گوگل


آیا معنی شوشتر مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )