برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1209 100 1

شکست افتادن

معنی شکست افتادن در لغت نامه دهخدا

شکست افتادن. [ ش ِ ک َ اُ دَ ] (مص مرکب ) شکست و مغلوبیت حاصل شدن. هزیمت رسیدن. (از یادداشت مؤلف ) :
بدانست کافتاد خواهد شکست
سبک نزد شه رفت زیچی بدست.
اسدی.
- شکست بر کسی افتادن ؛ مغلوب شدن وی : چون پیغمبر هجرت کرد نخستین حرب بدر بودچون شکست بر کافران افتاد پیران مکه گفتند... (قصص الانبیاء ص 226).
- شکست بر لشکر (صف ) دل افتادن ؛ آزرده خاطر شدن :
شبیخون غم آمد بر ره دل
شکست افتاد بر لشکرگه دل.
نظامی.
سخن درست بگویم که چون دلی بشکست
شکست در صف دلهای دوستان افتاد.
؟

معنی شکست افتادن به فارسی

شکست افتادن
شکست و مغلوبیت حاصل شدن

شکست افتادن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شکست افتادن   • مفهوم شکست افتادن   • تعریف شکست افتادن   • معرفی شکست افتادن   • شکست افتادن چیست   • شکست افتادن یعنی چی   • شکست افتادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شکست افتادن
کلمه : شکست افتادن
اشتباه تایپی : a;sj htjhnk
عکس شکست افتادن : در گوگل

آیا معنی شکست افتادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )