برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1166 100 1

شکست برداشتن

معنی شکست برداشتن در لغت نامه دهخدا

شکست برداشتن. [ ش ِ ک َ ب َ ت َ ] (مص مرکب ) ترک و شکاف برداشتن بنا و مایل به ویرانی گردیدن. ترک و غاچ برداشتن. آثار ویرانی چون شکاف و خسف در بنایی پدیدار شدن. (یادداشت مؤلف ).
- شکست برداشتن سقف (دیوار) ؛ ترک برداشتن آن.(یادداشت مؤلف ).

معنی شکست برداشتن به فارسی

شکست برداشتن
ترک و شکاف برداشتن بنا و مایل به ویرانی گردیدن آثار ویرانی چون شکاف و خسف در بنایی پدیدار شدن .

شکست برداشتن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شکست برداشتن   • مفهوم شکست برداشتن   • تعریف شکست برداشتن   • معرفی شکست برداشتن   • شکست برداشتن چیست   • شکست برداشتن یعنی چی   • شکست برداشتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شکست برداشتن
کلمه : شکست برداشتن
اشتباه تایپی : a;sj fvnhajk
عکس شکست برداشتن : در گوگل

آیا معنی شکست برداشتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )