برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1170 100 1

شکست خوردن

معنی شکست خوردن در لغت نامه دهخدا

شکست خوردن. [ ش ِ ک َ خوَرْ / خُرْ دَ ] (مص مرکب ) انهزام. شکست یافتن. شکست دیدن. مغلوب شدن. (یادداشت مؤلف ). منهزم شدن. (زمخشری ) (ناظم الاطباء). انهزام یافتن و متفرق و پریشان گشتن. (ناظم الاطباء).
- امثال :
جنگ را یک تن میکند شکست را یک تن میخورد. (امثال و حکم دهخدا).
دوثة: اقبان ؛ شکست خوردن از دشمن. اکصاص. کفاء؛ شکست خوردن قوم. عبعبة. کشف. هب. هبوب. (منتهی الارب ). || چاک خوردن. ترک برداشتن. شکاف پیدا کردن بنا و غیره. (از یادداشت مؤلف ).

معنی شکست خوردن به فارسی

شکست خوردن
( مصدر ) مغلوب شدن شکست یافتن .

شکست خوردن در جدول کلمات

شکست خوردن در جنگ
هزیمت
فرار و شکست خوردن در جنگ
هزیمت

معنی شکست خوردن به انگلیسی

lose (فعل)
گم کردن ، تلف کردن ، شکست خوردن ، از دست دادن ، باختن ، مفقود کردن ، زیان کردن
fail (فعل)
سر خوردن ، رد شدن ، تصور کردن ، شکست خوردن ، موفق نشدن ، قصور ورزیدن ، ورشکستن ، واماندن ، در ماندن ، خیط و پیت شدن ، فروگذار کردن ، عقیم ماندن
flop (فعل)
شکست خوردن ، با صدای تلپ افتادن
flunk (فعل)
چیدن ، شکست خوردن ، موجب شکست شدن
slip up (فعل)
اشتباه کردن ، شکست خوردن
lose out (فعل)
شکست خوردن ، عقیم ماندن ، توفیق نیافتن

معنی کلمه شکست خوردن به عربی

شکست خوردن
افقد , فشل

شکست خوردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• شکست و موفقیت   • درس گرفتن از شکست   • شکست در زندگی زناشویی   • شکست خوردن در زندگی   • شکست خوردن در جدول   • شکست در کار   • معنی شکست خوردن   • شکست درسی   • مفهوم شکست خوردن   • تعریف شکست خوردن   • معرفی شکست خوردن   • شکست خوردن چیست   • شکست خوردن یعنی چی   • شکست خوردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شکست خوردن
کلمه : شکست خوردن
اشتباه تایپی : a;sj o,vnk
عکس شکست خوردن : در گوگل

آیا معنی شکست خوردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )