برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1204 100 1

شکست خورده گمراه

معنی شکست خورده گمراه به انگلیسی

lost (صفت)
منحرف ، مفقود ، گم شده ، از دست رفته ، زیان دیده ، شکست خورده گمراه

معنی کلمه شکست خورده گمراه به عربی

شکست خورده گمراه
مفقود

شکست خورده گمراه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شکست خورده گمراه   • مفهوم شکست خورده گمراه   • تعریف شکست خورده گمراه   • معرفی شکست خورده گمراه   • شکست خورده گمراه چیست   • شکست خورده گمراه یعنی چی   • شکست خورده گمراه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شکست خورده گمراه
کلمه : شکست خورده گمراه
اشتباه تایپی : a;sj o,vni 'lvhi
عکس شکست خورده گمراه : در گوگل

آیا معنی شکست خورده گمراه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )