برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1178 100 1

شکست دادن

معنی شکست دادن در لغت نامه دهخدا

شکست دادن. [ ش ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) شکستن :
به دست غلامان مستش دهم
به چوب شبانان شکستش دهم.
نظامی.
|| منهزم کردن. مغلوب کردن. هزیمت دادن. دچار شکست ساختن : هزم ، هزیمت ؛ شکست دادن لشکر دشمن را. (از یادداشت مؤلف ). منهزم کردن. (ناظم الاطباء).

معنی شکست دادن به فارسی

شکست دادن
( مصدر ) مغلوب کردن پیروز شدن بر .

شکست دادن در جدول کلمات

شکست دادن
هزم
شکست دادن حریف در جنگ یا مسابقه
پیروزی

معنی شکست دادن به انگلیسی

crush (فعل)
خرد شدن ، شکست دادن ، له شدن ، پیروز شدن بر ، فشردن ، چلاندن ، با صدا شکستن ، فشار اوردن
smash (فعل)
خرد کردن ، درهم شکستن ، ورشکست شدن ، شکست دادن ، بشدت زدن ، پرس کردن ، درهم کوبیدن
checkmate (فعل)
مات کردن ، شهمات کردن ، شکست دادن
floor (فعل)
شکست دادن ، بزمین زدن ، کف سازی کردن ، فرش کردن
worst (فعل)
شکست دادن ، وخیم شدن
drub (فعل)
زدن ، چوب زدن ، کتک زدن ، شکست دادن
trounce (فعل)
سخت زدن ، سرزنش کردن ، شکست دادن ، بسختی تنبیه کردن
skunk (فعل)
فریفتن ، شکست دادن
defeat (فعل)
شکست دادن ، پیروز شدن ، مغلوب ساختن ، از شکل افتادهگی
vanquish (فعل)
درهم شکستن ، شکست دادن ، غالب امدن ، پیروز شدن بر ، مغلوب ساختن
outdo (فعل)
شکست دادن ، بهتر از دیگری انجام دادن
smite (فعل)
کشتن ، زدن ، کوبیدن ، شکستن ، شکست دادن ، ذلیل کردن

معنی کلمه شکست دادن به عربی

شکست دادن
ازدحام , اسوا , بز , حطم , کش ملک , هزيمة ، إحباطٌ

شکست دادن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• شکست دادن به انگلیسی   • دادن به سگ   • تصاویر دادن   • آموزش شیر دادن به همسر   • شیر دادن زن به همسر   • معنی شکست دادن   • مفهوم شکست دادن   • تعریف شکست دادن   • معرفی شکست دادن   • شکست دادن چیست   • شکست دادن یعنی چی   • شکست دادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شکست دادن
کلمه : شکست دادن
اشتباه تایپی : a;sj nhnk
عکس شکست دادن : در گوگل

آیا معنی شکست دادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )