برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1156 100 1

شکست

/Sekast/

مترادف شکست: حرمان، ناکامی، انحطاط، انخفاض، انهزام، مغلوبی، هزیمت، انکسار، خردشدن، شکستگی

متضاد شکست: پیروزی

معنی شکست در لغت نامه دهخدا

شکست. [ ش ِ ک َ ] (مص مرخم ، اِمص ) حاصل بالمصدر شکستن ، و با لفظ آمدن و افتادن و افکندن و آوردن و خوردن و کشیدن و بالیدن مستعمل. (آنندراج ). کسر. شکستگی. عمل شکستن. نقض. شکسته شدن. (یادداشت مؤلف ). شکستن وکسر و انکسار و شکستگی. (ناظم الاطباء) :
گر خِضِر در بحر کشتی را شکست
صد درستی در شکست خضر هست.
مولوی.
خم شکسته آب از آن ناریخته
صد درستی زین شکست انگیخته.
مولوی.
چو بینی زبردست را زیردست
نه مردی بود پنجه ٔ خود شکست.
(بوستان ).
شکست خویش خواهد آبگینه
گرش در سر فتد سنگ آزمایی.
امیدی.
بشکست گَرَم دست چه غم کار درست است
کسری ز شکستم نه که افکار درست است.
ملک الشعراء بهار.
- شکست آستین ؛ چین و شکنج آن. (از آنندراج ).
- شکست دامن ؛ چین و شکنج آن. (از آنندراج ).
- شکست زلف ؛ چین و شکنج آن. (آنندراج ).
- شکست شیشه ؛ شکستن آن. خرد شدن آن.
- || کنایه از آوازی که از شکسته شدن شیشه بهم رسد و آنرا درنگ خوانند. (آنندراج ) :
به دست دل شکنی عاجزم که هر نفسم
شکست شیشه ٔ خاطر به گوش می آید.
شرف الدین شفایی (از آنندراج ).
- شکست نامه ؛ چین و شکنج آن. (آنندراج ).
- شکست و بست ؛ رتق و فتق. حل و عقد. بحث و جدل و مناظره : او کسی است که در حکم بر او غلبه نمیتوان کرد و در شکست و بست با او گفتگو و برابری نمی توان نمود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 310).
|| تَرَک. (ناظم الاطباء). شکاف.
- شکست پیدا کردن ؛ترکیدن. ترک و شکاف برداشتن دیوار و بنا. (یادداشت مؤلف ).
- شکست یافتن ؛ شکست خوردن. مغلوب شدن. منهزم شدن. (از یادداشت مؤلف ).
|| (مص مرخم ، اِمص ) مغلوبیت. مغلوبی. مقابل پیروزی. مقابل فتح. مغلوبیت در جنگ. (یادداشت مؤلف ). تار و مار کردن. پراکندن :
وز اویست پیروزی و هم شکست
به نیک و به بد زو بود کام و دست.
فردوسی.
اگر نیستی جز شکست همای
خردمند را ...

معنی شکست به فارسی

شکست
اسم مصدرمرخم، شکسته شدن، شکستگی، خردشدگی
( مصدر اسم ) ۱ - شکسته شدن . ۲ - مغلوبیت . ۳ - زیان خسارت . ۴ - گسیختگی سنگها و جدا کدن آن ها .
[fracture] [زمین شناسی] شکسته شدن یک کانی در امتداد سطوحی غیر از جهات اصلی بلورشناختی
[refraction] [شیمی، فیزیک] تغییر جهت انتشار موج هنگامی که از محیطی به محیط دیگر با سرعت انتشار متفاوت حرکت می کند
شکست رسیدن هزیمت یافتن .
[acoustic refraction] [فیزیک] تغییر مسیر انتشار صوت در هنگام عبور از محیطی به محیط دیگر یا به خاطر اختلاف دما و فشار و دیگر ویژگی های محیط متـ . شکست صوت
شکست و مغلوبیت حاصل شدن
[fibrous fracture] [مهندسی مواد و متالورژی] نوعی شکست با سطح شکستی کدر و بی شکل در فلزاتی با شکل پذیری و انعطاف پذیری کافی که بلورهای آنها قبل از شکست فلز کشیدگی پیدا کرده است
[fail-safe] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای، حمل ونقل ریلی، حمل ونقل هوایی] ویژگی قطعه ای که در صورت شکست آن خطری برای افراد یا خللی جدی در عملکرد کلی دستگاه ایجاد نشود و آسیب به حداقل برسد
[critical refraction] [ژئوفیزیک] شکست موج در مرز دو لایه هنگامی که زاویۀ فرود برابر زاویۀ بحرانی باشد
ترک و شکاف برداشتن بنا و مایل به ویرانی گردیدن آثار ویرانی چون شکاف و خسف در بنایی پدیدار شدن .
[crystalline fracture] [مهندسی مواد و متالورژی] شکستی در فلزات چندبلوری با سطح شکستی ناصاف و خشن
...

معنی شکست در فرهنگ معین

شکست
(ش کَ) ۱ - (مص مر.) شکسته شدن ، مغلوبیت . ۲ - (اِمص .) زیان ، خسارت .

معنی شکست در فرهنگ فارسی عمید

شکست
۱. مغلوب شدن.
۲. شکستگی، خردشدگی.
۳. (زمین شناسی) گسیختگی سنگ ها و جدا شدن آن ها.
۴. (فیزیک) انکسار.
* شکست خوردن (یافتن): (مصدر لازم) [قدیمی]
۱. هزیمت یافتن، مغلوب شدن.
۲. گریختن از پیش دشمن.
* شکست دادن: (مصدر متعدی) [مجاز] مغلوب کردن، منهزم ساختن.
* شکست ومکست: [قدیمی]
۱. شکسته.
۲. پرپیچ و خم.
۱. شکست یافته، هزیمت یافته، مغلوب.
۲. (قید) با حالت مغلوبیت و ناکامی.

شکست در دانشنامه اسلامی

پنجم اردیبهشت، یادآور شکست نیروهای آمریکایی در سال ۱۳۵۹ در صحرای طبس است.
این واقعه، پس از آن روی داد که جیمی کارتر، رئیس جمهور ایالات متحده، تصمیم گرفت تا به ایران حمله نظامی کند. بهانۀ این هجوم، آزادی جاسوسانی بود که در سیزدهم آبان ۱۳۵۸ به اسارت دانشجویان پیرو خط امام درآمده بودند. سران کاخ سفید که از حرکت دانشجویان غافلگیر شده بودند و توطئه هایشان آشکار شده بود، تصمیم گرفتند از قوای نظامی استفاده کنند و با حمایت مزدوران داخلی و پشتوانه تبلیغاتی خبرگزاری های استعماری به افکار خود جامعه عمل بپوشانند. و یکبار دیگر دولت دلخواه خود را در ایران به قدرت برسانند.
اشغال سفارت آمریکا
ملت ایران، دسیسه های آن دولت مستکبر برای شکست انقلابشان را دیده بودند. آمریکایی ها پس از انقلاب، سعی می کردند حضور خود را در ایران حفظ کند و بدین سبب نقاب دوستی بر چهره داشتند؛ اما رفتارهای آنان، شک برانگیز بود؛۱- ملاقات مقامات آمریکایی با مهندس بازرگان به صورت محرمانه؛۲- پذیرش شاه ایران به بهانۀ معالجات پزشکی.سابقۀ عملکرد این کشور مستکبر، سبب شد تا مردم وقوع کودتایی بر ضد انقلاب خود را قطعی بدانند؛ از این رو حدود ۴۰۰ نفر از دانشجویان، سفارت را اشغال کردند و اعضای آن را به گروگان گرفتند. اسناد به دست آمده از لانۀ جاسوسی، نشان داد که سفارت آمریکا، به مکانی برای طراحی توطئه بر ضد ایران تبدیل شده است و از این روی آن را «لانۀ جاسوسی» نامیدند.
علل و اهداف تهاجم نظامی
تداوم حرکت انقلاب، بیداری دانشجویان و اتخاذ موضع فعال و افشای دسیسه های آنان، همچون تلاش برای شکست یا انحراف مسیر نهضت باعث ناامیدی استعمارگران از دستیابی دوباره به منافع و منابع ایران شد. طولانی شدن اسارت گروگان ها، سبب تضعیف روحیۀ آمریکایی ها و شکستن غرور آنان شد؛ زیرا آنها عادت داشتند که همیشه، پیروز باشند و تحمل شکست، برایشان بسیار دشوار بود، آن هم شکستی تاریخی از ملتی بیدار.از جمله اهداف آمریکا برای این تجاوز، بازیابی روحیۀ سران کاخ سفید و سیاستمداران آن، ترمیم غرور آسیب دیدۀ خویش، آزادی گروگان ها و تضعیف روحیۀ مردم ایران می توان نام برد. بنا بود پس از اجرای عملیات آزادسازی گروگان ها، مراکز مهم اقتصادی و مکان شخصیت ها ...


شکست در دانشنامه ویکی پدیا

شکست
به جدا یا قطعه قطعه شدن یک جسم جامد به دو یا چند قسمت تحت تأثیر تنش های وارده، شکست (به انگلیسی:fracture) گفته می شود.
تمرکز تنش کافی بر روی نوک ترک باید موجود باشد تا انرژی لازم برای شکستن پیوندها فراهم باشد.
رشد ترک از لحاظ ترمودینامیکی خود به خودی باشد.
شکست یک ماده به واسطهٔ ایجاد ترک،ممکن است از راه های مختلفی صورت گیرد.اساسی ترین راه ها عبارتند از: 1.وارد کردن نیروهای خارجی به صورت آهسته 2.وارد کردن نیروهای خارجی به صورت سریع (ضربه) 3.بارگذاری پشت سرهم یا چرخه ای (خستگی) 4.تغییر شکل وابسته به زمان (خزش) 5.تنش های داخلی 6.اثرات محیطی
استحکام شکست تنشی است که وقتی به یک ماده وارد می شود،ماده دچار تخریب می شود.مطالعات بیشتر در مورد اینکه شکست چطور در مواد اتفاق می افتد در مکانیک شکست مورد بررسی قرار میگیرد.
1.تشکیل ترک 2.انتشار و پیشرفت ترک
شکست می تواند در موارد زیر به کار رود:
شکست نور
شکست (رمان)، رمان امیل زولا
شکست (ترانه)، ترانهٔ تری دیز گریس
شکست (فیلم ۲۰۰۴)، فیلم لری پار
شکست (فیلم ۲۰۰۷)، فیلم گرگوری هابلیت
«شکست» (به انگلیسی: Break) اولین تک آهنگ آلبوم زندگی الان شروع می شود اثر گروه کانادایی تری دیز گریس است که در ۱ سپتامبر ۲۰۰۹ منتشر شد. همچنین از تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۰۹ از ایستگاه های رادیویی راک پخش شد. این ترانه در آی تونز نیز موجود است.
شکست (به فرانسوی: La Débâcle)، با نام اصلی افتضاح، رمانی است از نویسنده، روزنامه نگار و نمایش نامه نویس فرانسوی، امیل زولا، که در سال ۱۸۹۲ در فرانسه منتشر شد. این کتاب نوزدهمین جلد از مجموعهٔ ۲۰ جلدی روگن ماکار است، داستان در زمان حوادث سیاسی و نظامی دوران حکومت ناپلئون سوم و امپراتوری رم، به ویژه جنگ فرانسه و پروس، نبرد سدان ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

شکست در دانشنامه آزاد پارسی

شکست (refraction)
خم شدن موج در گذار از محیطی به محیط دیگر. این پدیده از سرعت انتشار متفاوت موج در دو محیط با چگالی و ضریب شکست های متفاوت ناشی می شود. میزان شکست به چگالی های دو محیط، زاویۀ تابش موج با سطح محیط دوم، و مقدار تغییر سرعت بستگی دارد که به بسامد موج نیز مربوط می شود (پاشش/پاشیدگی). شکست برای همۀ انواع موج های پیش رونده، ازجمله موج های الکترومغناطیسی، موج های صوتی، و موج های روی سطح آب، اتفاق می افتد و با بازتاب، که متضمن تغییر سرعت نیست، تفاوت دارد.
شکست نور. میزان شکست تا حدی به زاویۀ برخورد نور با سطح ماده ای بستگی دارد که شکست در آن اتفاق می افتد، خط عمود بر سطح فصل مشترک بین دو محیط را خط عمود می گویند. زاویۀ بین پرتو نور فرودی و خط عمود بر سطح را زاویۀ تابش، و زاویۀ بین پرتو شکسته شده و خط عمود را زاویۀ شکست می نامند. مقدار زاویۀ شکست نمی تواند بیشتر از ۹۰ درجه باشد. شکست نور در برخورد با جام شیشه ای نمونه ای از شکست است. هنگامی که نور از هوا وارد محیط غلیظ تر می شود، براثر شکست به خط عمود نزدیک تر، و هنگامی که از محیط شیشه خارج و وارد هوا می شود، که محیطی رقیق تر است، از خط عمود دورتر خواهد شد. هرگاه سطوح ورودی و خروجی جام شیشه ای با هم موازی باشند، نور خروجی و نور تابیده شده موازی خواهند بود، اما اگر سطوح ورودی و خروجی باهم موازی نباشند، مانند آنچه در منشور اتفاق می افتد، نور خروجی با نور تابشی موازی نخواهد بود. در این صورت، به زاویۀ بین پرتو فرودی و پرتو خروجی زاویۀ انحراف می گویند. میزان خم شدگی یا شکست، و تغییر سرعت موج شکسته شده، بستگی به توان پاشش (پاشیدگی) دارد که به بسامد موج و ضریب شکست محیط ربط دارد. هنگامی که نور با محیطی غلیظ تر برخورد می کند، بسامد آن ثابت می ماند، ولی سرعت انتشارش تحت تأثیر الکترون های موجود در محیط غلیظ تر کاهش می یابد. بسامد ثابت بدان معنی است که تعداد موج های نور گذرنده در هر بازۀ زمانی یکسان است. اگر سرعت انتشار موج کاهش یابد، لازم است طول موج هم کاهش یابد تا بسامد ثابت بماند. در این صورت، موج ها فشرده تر و به خط عمود نزدیک تر می شوند، به طوری که گویی پس کشیده اند. ضریب شکست هر محیط حاکی از میزان خم شدن موج در آن محیط است. ضریب شکست هر ماده و محیط را از تقسیم سرعت حرکت موج در محیط اول به س ...

ارتباط محتوایی با شکست

شکست در جدول کلمات

شکست
هزیمت
شکست خوردن در جنگ
هزیمت
شکست خورده
مهزوم
شکست خورده در مسابقه
بازنده
شکست دادن
هزم
شکست دادن حریف در جنگ یا مسابقه
پیروزی
شکست در نبرد
هزیمت
شکست در ورزش
باخت
شکست دشمن
تارومار
شکست لشگر
هزیمت

معنی شکست به انگلیسی

fracture (اسم)
ترک ، شکاف ، شکست ، شکستگی ، انکسار
deflection (اسم)
انحراف ، شکست ، انحناء ، پیچش ، انکسار ، خم سازی
break (اسم)
وقفه ، تفریح ، تنفس ، شکاف ، شکست ، شکستگی ، فرصت ، مهلت ، فرجه ، انقصال ، بادخور
washout (اسم)
شستشو ، شکست
failure (اسم)
کوتاهی ، نا توانی ، ورشکستگی ، شکست ، بد شانسی ، قصور ، خرابی ، عدم موفقیت ، واماندگی ، درمانگی
reverse (اسم)
پشت ، بدبختی ، شکست
defeat (اسم)
شکست ، هزیمت
setback (اسم)
تنزل ، مانع ، شکست
losing (اسم)
شکست
breakage (اسم)
شکست
defeasance (اسم)
ابطال ، شکست ، باطل سازی ، بطلان ، شرط بطلان یا القاء
defeature (اسم)
شکست
refraction (اسم)
تخفیف ، انحراف ، تجزیه ، شکست ، انکسار
flunk (اسم)
شکست
fizzle (اسم)
شکست ، وزوز ، کوشش مذبوحانه
plumper (اسم)
شکست ، سقوط ، دروغ محض ، فربه کننده ، دروغ صرف
unsuccess (اسم)
شکست

معنی کلمه شکست به عربی

شکست
عکس , فاشل , کسر ، إحباطٌ ، اِخْتَرَقَ ، إخفاقٌ
اَختراقُ الحصار
افقد , فشل
ديک رومي
مفقود
أحْبَطَ ، أخْضَعَ
استظهر علي
ازدحام , اسوا , بز , حطم , کش ملک , هزيمة ، إحباطٌ
إخْفاقُ مَشْروعٍ
انزعاج
ترنح
اَختراقُ الحصار
فشل تام
منيع
تزلج
اِخترقَ الحصار
أثْقَلَ کاهِلَهُ

شکست را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد نظری
تجزیه
هومن دبیر
تلخکامی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• شکست و موفقیت   • شکست در کار   • درس گرفتن از شکست   • شکست و پیروزی   • شکست درسی   • شکست دل   • شکست در زندگی   • شکست عشقی در مردان   • معنی شکست   • مفهوم شکست   • تعریف شکست   • معرفی شکست   • شکست چیست   • شکست یعنی چی   • شکست یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شکست
کلمه : شکست
اشتباه تایپی : a;sj
آوا : Sekast
نقش : اسم
عکس شکست : در گوگل

آیا معنی شکست مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )