برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1316 100 1

شکم پاییان

معنی شکم پاییان در لغت نامه دهخدا

شکم پاییان. [ ش ِ ک َ ] (اِ مرکب ) شکم پایان. (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به شکم پایان شود.

معنی شکم پاییان به فارسی

شکم پاییان
جمع شکمپای رده ای از نرم تنان که داری سر مشخص و در قسمن شکم دارای ماهبچه هایی هستند که بر روی آن میخزند . صدف این نرم تنان یک پارچه و مار پیچی است . نمونه این حیوانات حلزون است حیوانات بطنی رجلی .
شکم پایان .

شکم پاییان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سر پایان   • دوکفه ای ها   • معنی شکم پاییان   • مفهوم شکم پاییان   • تعریف شکم پاییان   • معرفی شکم پاییان   • شکم پاییان چیست   • شکم پاییان یعنی چی   • شکم پاییان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شکم پاییان
کلمه : شکم پاییان
اشتباه تایپی : a;l ~hddhk
عکس شکم پاییان : در گوگل

آیا معنی شکم پاییان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )