برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1317 100 1

شکم پرداز

معنی شکم پرداز در لغت نامه دهخدا

شکم پرداز. [ ش ِ ک َ پ َ ] (نف مرکب )مرادف شکم بنده. (آنندراج ). شکم باره. شکم خواره. شکم پرست. (یادداشت مؤلف ). رجوع به مترادفات کلمه شود.

معنی شکم پرداز به فارسی

شکم پرداز
مرادف شکم بنده شکم باره .

شکم پرداز را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شکم پرداز   • مفهوم شکم پرداز   • تعریف شکم پرداز   • معرفی شکم پرداز   • شکم پرداز چیست   • شکم پرداز یعنی چی   • شکم پرداز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شکم پرداز
کلمه : شکم پرداز
اشتباه تایپی : a;l ~vnhc
عکس شکم پرداز : در گوگل

آیا معنی شکم پرداز مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )