برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1324 100 1

شیشه

/SiSe/

مترادف شیشه: بطری، تنگ، قرابه، آبگینه، جام، زجاج

معنی شیشه در لغت نامه دهخدا

شیشت. [ شی ش َ ] (اِ) درشتی طبع و گرانی خوی. (ناظم الاطباء).

شیشه. [ شی ش َ / ش ِ ] (ص نسبی ، اِ) درتداول زارعان خراسان این است که گویند روز ششم فروردین و شانزدهم و بیست وششم و سی وششم بهار معمولاً باران می آید و این بارانها برای محصول دیم نافع است. سالی که مرتباً در روزهای شیشه باران ببارد سال خوبی است و اگر نبارد خشکسالی خواهد شد. ممکن است این بارانها یکی قبل یا بعد از روز شیشه ببارد و باز هم مفید است ، و معمولاً وقتی باران می بارد می گویند شیشه زده است یا برعکس شیشه نزده است. ظاهراً کلمه ٔ شیشه در اینجا لغتی در ششه از شش باشد. (از یادداشت محمدِ پروین گنابادی ). || نوعی از مار. (مهذب الاسماء) (اقرب الموارد). || داغی بر سرین شتر راست کشیده ٔ بر ران تا پاشنه. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء).

شیشه. [ شی ش َ / ش ِ ] (اِ) زجاج. آبگینه. زجاجه. (یادداشت مؤلف ). جسمی صلب و غیرحاجب (حاکی ) ماوراء و بیرنگ که آنرا از ذوب شن مخلوط با پتاس و سود حاصل می کنند و از آن ظروف و اوانی و عینک و جز آن می سازند و یکی از مواد گرانبهایی است که در تملک انسان می باشد و بدون آن علم کیمیا و علم فیزیک ناقص خواهند بود. از شیشه است که ذره بین و دوربین و جز آن ساخته می شود و اگرچه قدما معرفت به حال وی داشته اند ولی امروزه از آن بلور و ظروف بلوری بسیار بزرگ ترتیب می دهند و صلابت آن به درجه ای است که آهن و فولاد بر آن خط نمی اندازند و بیشتر آنرا با الماس می بُرند. هیچیک از ترشیها در آن اثر نمی نمایند و به صعوبت الکتریسته و حرارت را هدایت می کند و اشعه ٔ آفتاب از آن عبور می کند بدون آنکه وی را محسوساً گرم کند. (از ناظم الاطباء). جسمی است شفاف و حاکی ماوراءو شکننده ، و آن مخلوطی است از سیلیکاتهای قلیائی ، واین اجسام را در کوره ذوب کنند و در قالب ریزند. شیشه دارای شکلی هندسی نیست و درنتیجه می توان آنرا به شکل دلخواه درآورد. (فرهنگ فارسی معین ) :
که را پای خاطر برآید بسنگ
نیندیشد از شیشه ٔنام و ننگ.
سعدی.
گر نگهدار من آنست که من می دانم
شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد.
خیرانی.
شیشه ٔ خویش به روشنگر غربت برسان
تا کجا صبر کنی ...

معنی شیشه به فارسی

شیشه
جسمی است شفاف وشکننده که ازذوب کردن شن و آهک ومواد، دیگردرکوره های مخصوص به شکلهاواندازه های، مختلف ساخته میشود
۱ - جسمی است شفاف و حاکی ماورائ و شکننده و آن مخلوطی است از سیلیکاتهای قلیایی .این اجسام را در کوره ذوب کنند و در قالب ریزند . شیشه دارای شکلی هندسی نیست و در نتیجه می توان آن را به شکل دلخواه در آورد . ۲ - صراحی قرابه . یا شیشه آتشفشانی . عقیق سیاه . یا شیشه خوناب . آسمان . یا شیشه فرنگی . عینک . یا شیشه گردان . محیل دغا باز . یا شیشه ماه . ۱ - آسمان اول . ۲ - ماه قمر . یا شیشه معدنی . عقیق سیاه .
نوعی از مار یا داغی بر سرین شتر راست کشیده بر ران تا پاشنه .
[ گویش مازنی ] /shishe/ اولین شیری که پس از زاییدن گاو دوشیده شود
[glass-ceramic] [سراميک] نوعی مادۀ سرامیکی که همانند شیشه های معمولی در حالت مذاب شکل داده می شود، سپس تحت واپایش دقیق واشیشه ای می شود به طوری که محصول نهایی بلورین شود
ظروف و ابزاری که از شیشه سازند چون جام قرابه بطری .
[vitroclastic] [زمین شناسی] ویژگی ساختار سنگی آذرآواری که در آن خرده شیشه وجود دارد
دستور شیشه ای که یک سر تنگ و دیگر سر فراخ دارد و با آن حقنه کنند .
منسوب به شیشه فروشنده شیشه
[vitreous] [شیمی] ویژگی جامدی که در آن اتم ها یا مولکول ها فاقد نظم پردامنه باشند
[vitrification] [شیمی] پیدایش حالتی که در آن اتم ها یا مولکول ها نظم پردامنه نداشته باشند
سپید
( صفت ) ۱ - ...

معنی شیشه در فرهنگ معین

شیشه
(ش ) (اِ.) جسمی است شفاف وشکننده و بی شکل که از ذوب کردن سیلیکات به دست می آید.
( ~ . ) (ص فا.) = شیشه بازنده : ۱ - (کن .) محیل ، حیله گر، دغاباز. ۲ - آن که با گوی و ساغر شعبده بازی کند. ۳ - آفتاب .
( ~ . بُ) ۱ - (ص فا.) آن که کارش بریدن شیشه و نصب آن در پنجره یا در است . ۲ - (اِ.) ابزار بریدن شیشه .
( ~ . گَ) (ص شغل .) کسی که آلات و ادواتی از شیشه درست کند.

معنی شیشه در فرهنگ فارسی عمید

شیشه
ماده ای سخت، شفاف، و شکننده که در ساختن پنجره و بعضی ظروف به کار می رود.
* شیشهٴ نشکن: نوعی شیشه با مقاومت زیاد که هنگام شکستن ریز ریز می شود.
حیله گر، مکار، حقه باز، شعبده باز.
کسی که پیشه اش بریدن شیشه و جا دادن آن میان در و پنجره است.
۱. کسی که شیشه می سازد.
۲. آن که آلات و ادوات و ظروفی از شیشه درست می کند.
کارخانۀ شیشه سازی، کارگاه یا کارخانه ای که در آنجا آلات و ادوات و ظروفی از جنس شیشه درست می کنند.
حیله گر، مکار، حقه باز، شعبده باز، شیشه باز.
ابله، احمق، بی عقل.
شغل و عمل شیشه گر.
شیشه گر، شیشه ساز، کسی که شیشه می سازد یا آلات و ادواتی از شیشه درست می کند.
۱. شغل و عمل شیشه کار.
۲. تزیین دیوار یا سقف خانه با قطعه های کوچک شیشه.

شیشه در دانشنامه اسلامی

شیشه
شیشه مادّه‏ای سخت، شفاف و شکننده می باشد که از آن به مناسبت در بابهای طهارت، صلات و صید و ذباحه نام برده‏اند.
 ۱. ↑ العروة الوثقی‏ ج۱، ص۳۰۷.۲. ↑ مستمسک العروة ج۲، ص۸۴.۳. ↑ کشف الغطاء ج۳، ص۳۱۴.۴. ↑ جواهر الکلام ج۱۳، ص۱۵۸.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۷۷۹.    
...شیشه در دانشنامه ویکی پدیا

شیشه
شیشه یک جامد اَریخت (غیر بلوری) یا آمورف است که می تواند رفتار انتقالی از یک جامد سخت و شکننده به یک مادهٔ مذاب خمیری شکل و برعکس داشته باشد. این رفتار که انتقال شیشه نام دارد در محدودهٔ مواد اریخت یا اریخت های نیمه بلوری دیده می شود.
شیشه های رنگی : این شیشه ها در مقایسه با شیشه های معمولی بخش اعظمی از نور را جذب و بخش کمتر را از خود عبور می دهند.
شیشه های بازتابنده : این شیشه ها بخش بیشتری از طیف های مختلف نور را بازتاب می دهند و در کنترل ورود و خروج نور و انرژی تأثیر می گذارند. در انتخاب شیشه رفلکس باید به محدودیت های آن از جمله آیینه ای بودن آن در شب از سمت داخل نیز توجه نمود.
شیشه های Low-e: این شیشه ها پرتوهای گرمازای مادون قرمز را بازتاب داده اما نور مرئی را از خود عبور می دهند. در مناطق گرمسیر انتخاب این نوع شیشه موجب جلوگیری از اتلاف انرژی حرارتی داخل ساختمان به بیرون می گردد.
شیشه های Laminate: این نوع شیشه مانع عبور ۹۹٪ از پرتوهای ماوراء بنفش شده و هم زمان نور مرئی و مادون قرمز را از خود عبور می دهند.
در حدود ۱٬۵۰۰ پیش از میلاد، بطری های شیشه ای برای نخستین بار در مصر مورد استفاده قرار گرفت.
یکی از مهم ترین مشکلاتی که ممکن از در صنعتی شیشه رخ دهد ایجاد لکه در شیشه است که این بواسطه استفاده از آب سخت به وقوع می پیوندد . برای اینکه شیشه ها بدون لکه تولید یا برش داده شوند حتما میبایست از آب بدون سختی یا همان آب مقطر استفاده نمود .
واژه شیشه از پارسی میانه و از واژه شیشای گرفته شده است.
عکس شیشه
شیشه یکی از مواد صنعتی ست و می تواند به موارد زیر هم اطلاق شود:
شیشه، نام عامیانه مت آمفتامین، نوعی ماده مخدر
حباب شیشه، رمانی از سیلویا پلات
شیشه، نام دیگر قلیان در برخی از کشورها
شیشه، نام دیگر بطری
شیشه، نام دیگر لباس بدن نما
شیشه، نامی برای اشاره به ظروف شیشه ای
شیشه (اهر) ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

شیشه در دانشنامه آزاد پارسی

شیشه (glass)
ماده ای شفاف یا نیمه شفاف، و از لحاظ فیزیکی نه جامد و نه مایع. به آسانی می شکند، اما یکی از محکم ترین مواد شناخته شده است. شیشه از ذوب کردن انواع خاصی از ماسه (سیلیس) به دست می آید. در شیشۀ آتشفشانی این عمل به شکل طبیعی صورت می گیرد. در صنعت نوع شیشه به نوع ماسۀ به کار رفته، مواد شیمیایی خاص افزوده شده، ازجمله سرب، پتاسیم، باریوم، و فنون تصفیۀ شیشه بستگی دارد. انواع شیشه عبارت اند از شیشۀ سدیمی، شیشۀ بلوری که برای ساختن ظروف بلوری تراش دار (کریستال) به کار می رود، شیشۀ اپتیکی، شیشۀ میناکاری شده، شیشۀ مقاوم در برابر گرما، و شیشه هایی که بخش خاصی از طیف نوری را از خود عبور نمی دهند. شیشۀ بادی از باد کردن شیشۀ مذاب با لوله ای به طول حدود۱.۵ متر حاصل می شود. این روش برای ساختن ظروف شیشه ای گران قیمت به کار می رود. روش دیگر برای باد کردن شیشه، دمش خودکار در قالب است که از آن برای تولید حباب لامپ و بطری استفاده می کنند. برای تولید شیشۀ پرسی، شیشۀ مذاب در قالب ریخته، و پرس می شود. شیشه های مربا، گلدان های ارزان قیمت، و قطعات کوچک و سبک با این روش تولید می شوند. برای تولید شیشۀ جام، که در پنجره ها به کار می رود، شیشۀ مذاب از زیر غلتک عبور داده یا روی حوضچۀ قلع مذاب شناور می شود. فایبرگلاس (تارشیشه) از الیاف ظریف شیشه ساخته می شود. شیشۀ فلزی از سرد کردن بسیار سریع آلیاژهای فلزی به دست می آید. این نوع شیشه هم خواص شیشه و هم خاصیت های چکش خواری و رسانندگی فلزات را دارد.

ارتباط محتوایی با شیشه

شیشه در جدول کلمات

شیشه
زجاج
شیشه ای برای حمل مایعات
بطری
شیشه عرب
زجاج
شیشه میکروسکوپ
لام
شیشه و قرابه
کپ
شیشه و کریستال
بلور
برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم مرد | شانزدهمین جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم آژانس شیشه ای
رضا کیانیان
بسته استوانه ای فلزی | پلاستیکی یا شیشه ای
قوطی
جلد شیشه ای کتاب
سیلیفن
خمیر شیشه بری
بتونه

معنی شیشه به انگلیسی

bottle (اسم)
بطری ، شیشه ، محتوی یک بطری
glass (اسم)
جام ، شیشه ، گیلاس ، ابگینه ، لیوان ، استکان ، شیشه الات ، ایینه ، شیشه دوربین ، شیشه ذرهبین ، الت شیشهای

معنی کلمه شیشه به عربی

شیشه
زجاج , قنينة
زجاج , زجاجيات
مقلع الحجارة
زجاج
زجاجة امامية
جرة
زجاج
زجاج
عقيق
حصاة
زجاج
غامض
لوح الزجاج
شظية
زجاجيات
لوح الزجاج
صقيل

شیشه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس
در فرهنگ کوچه و بازار سالهای 1370-1380 هجری شمسی در ایران، نام نوعی ماده مخدر و بسیار خطرناک است.
این ماده مخدر شکلی شبیه شیشه دارد.
علی طرخانی
شیشه یک نوع ماده مخدرصنعتی میباشدکه ازترکیب انواع دسته های داروهای شمیایی دیگرکه مهمترین آنهاآمفتلمین هاومف آمفتامین وانواع دیگرمثل داروهای ضدحساسیت ازجمله آنتی هیستامین هامتشکل شده که بسته به نوع مصرف فردمعتادموردسوءاستفاده قرارمیگیرد که اغلب بصورت تدخین یادودکردن است.ومصرف آن درجامعه خصوصاقشر جوان رواج پیداکرده ازعوارض مصرف شیشه میتوان به افزایش ضربان قلب.تعریق بیش ازحد.بی اشتهایی.تشنگی مفرط.سرخوشی کاذب وزودگذر.بالارفتن انرژی وشهوت.بیش ازحدحرف زدن.بیخوابیهای ممتد.کاهش وزن وبه توهمات اشاره کرد.ومصرف مداوم آن سبب اختلالات مغزی وروح وروانی وافسردگی شدیدرابهمراه دارد.تجربه شخصی اینجانب دردوران مصرف بودکه درحال حاضرسالهاست پاک میباشم وآرزوی پاکی برای تمامی مصرف کنندگان راازخداوندخواهانم.علی طرخانی
علی باقری
شیشه آب ( ظروف آشپزخانه )
علی باقری
شیشه : برای عبور نور و جلوگیری از هدر رفتن انرژی از ماده ای سیلیسی استفاده می شود . (اصطلاح بنایی و ساختمان سازی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• شیشه کشیدن   • ترکیبات شیشه   • مواد مخدر شیشه ویکی پدیا   • معنی شیشه   • شیشه مخدر چگونه ساخته میشود   • تاریخچه شیشه   • شیشه ساختمانی   • طرز تهیه شیشه مخدر   • مفهوم شیشه   • تعریف شیشه   • معرفی شیشه   • شیشه چیست   • شیشه یعنی چی   • شیشه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شیشه
کلمه : شیشه
اشتباه تایپی : adai
آوا : SiSe
نقش : اسم
عکس شیشه : در گوگل

آیا معنی شیشه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )