انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1039 100 1

شیشه

/SiSe/

مترادف شیشه: بطری، تنگ، قرابه، آبگینه، جام، زجاج

معنی شیشه در لغت نامه دهخدا

شیشت. [ شی ش َ ] (اِ) درشتی طبع و گرانی خوی. (ناظم الاطباء).

شیشه. [ شی ش َ / ش ِ ] (ص نسبی ، اِ) درتداول زارعان خراسان این است که گویند روز ششم فروردین و شانزدهم و بیست وششم و سی وششم بهار معمولاً باران می آید و این بارانها برای محصول دیم نافع است. سالی که مرتباً در روزهای شیشه باران ببارد سال خوبی است و اگر نبارد خشکسالی خواهد شد. ممکن است این بارانها یکی قبل یا بعد از روز شیشه ببارد و باز هم مفید است ، و معمولاً وقتی باران می بارد می گویند شیشه زده است یا برعکس شیشه نزده است. ظاهراً کلمه ٔ شیشه در اینجا لغتی در ششه از شش باشد. (از یادداشت محمدِ پروین گنابادی ). || نوعی از مار. (مهذب الاسماء) (اقرب الموارد). || داغی بر سرین شتر راست کشیده ٔ بر ران تا پاشنه. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء).

شیشه. [ شی ش َ / ش ِ ] (اِ) زجاج. آبگینه. زجاجه. (یادداشت مؤلف ). جسمی صلب و غیرحاجب (حاکی ) ماوراء و بیرنگ که آنرا از ذوب شن مخلوط با پتاس و سود حاصل می کنند و از آن ظروف و اوانی و عینک و جز آن می سازند و یکی از مواد گرانبهایی است که در تملک انسان می باشد و بدون آن علم کیمیا و علم فیزیک ناقص خواهند بود. از شیشه است که ذره بین و دوربین و جز آن ساخته می شود و اگرچه قدما معرفت به حال وی داشته اند ولی امروزه از آن بلور و ظروف بلوری بسیار بزرگ ترتیب می دهند و صلابت آن به درجه ای است که آهن و فولاد بر آن خط نمی اندازند و بیشتر آنرا با الماس می بُرند. هیچیک از ترشیها در آن اثر نمی نمایند و به صعوبت الکتریسته و حرارت را هدایت می کند و اشعه ٔ آفتاب از آن عبور می کند بدون آنکه وی را محسوساً گرم کند. (از ناظم الاطباء). جسمی است شفاف و حاکی ماوراءو شکننده ، و آن مخلوطی است از سیلیکاتهای قلیائی ، واین اجسام را در کوره ذوب کنند و در قالب ریزند. شیشه دارای شکلی هندسی نیست و درنتیجه می توان آنرا به شکل دلخواه درآورد. (فرهنگ فارسی معین ) :
که را پای خاطر برآید بسنگ
نیندیشد از شیشه ٔنام و ننگ.
سعدی.
گر نگهدار من آنست که من می دانم
شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد.
خیرانی.
شیشه ٔ خویش به روشنگر غربت برسان
تا کجا صبر کنی در ته زنگار وطن.
صائب.
گریه ٔ شادی ما تلخ نگردد صائب
آسمان شیشه ٔخود گر شکند بر سر ما.
صائب (از آنندراج ).
به شیشه ٔ دل من می زنی چوسنگ جفا
چنان بزن که اگر بشکند صدا نکند.
؟
ما شیشه ایم و باک نداریم از شکست
شیشه اگر شکسته شود تیزتر شود.
؟
- امثال :
شیشه تا گرم است کی از سنگ پروا می کند.
؟ (از امثال و حکم دهخدا).
شکست شیشه ٔ یک دل چنان است
که چندین کعبه ویران کرده باشی.
قاضی (از امثال و حکم ).
شیشه ٔ بشکسته را پیوند کردن مشکل است .
؟ (از امثال و حکم ).
شیشه و تبر؛ دو ناهمتا. دو فراهم نیامدنی. (امثال و حکم ).
- آتشی شیشه ؛ شیشه ٔ گداخته شده. (ناظم الاطباء).
- سنگ در شیشه ٔ چیزی افکندن (فکندن )؛ شکستن و از بین بردن آن :
هین که ایام شام خورد بر او
سنگ در شیشه ٔ سحر فکنید.
مجیر بیلقانی.
- چون شیشه گشتن ؛ مثل شیشه شدن. سخت ترد و زودشکن و ظریف شدن. (یادداشت مؤلف ) :
کی توان او را فشردن یا زدن
که چو شیشه گشته است او را بدن.
مولوی.
- شیشه ٔ آتشفشانی ؛ (اصطلاح زمین شناسی ) عقیق سیاه. (فرهنگ فارسی معین ). شیشه ٔ معدنی. رجوع به ترکیب شیشه ٔ معدنی شود.
- شیشه از اطاق افتادن ؛ کنایه از افشای راز شدن است. (از آنندراج ).
- شیشه انداختن در (پنجره و جز آن ) را؛ شیشه گذاشتن بدانها تا روشنایی در خانه افتد. (یادداشت مؤلف ).
- شیشه بر سر بازار شکستن ؛ افشای رازکردن. (غیاث ) (از آنندراج ) :
صائب ز پرده داری ناموس شد خلاص
هر کس شکست بر سر بازار شیشه را.
صائب (از آنندراج ).
- شیشه بر سنگ آمدن ؛ منغص شدن عیش.(آنندراج ) :
به نوعی رازدل را پاس دارم
که می میرم گر آید شیشه بر سنگ.
وحید (از آنندراج ).
و رجوع به ترکیب شیشه در سنگ افتادن شود.
- شیشه بر سنگ زدن ؛ کار خطرناک کردن. قطع امید کردن :
عتابش گرچه می زد شیشه بر سنگ
عقیقش نرخ می برّید در جنگ.
نظامی.
- شیشه ٔ خوناب ؛ آسمان. (ناظم الاطباء). کنایه از آسمان است. (برهان ). کنایه از فلک است. (انجمن آرا) (آنندراج ).
- شیشه در جگر شکستن ؛ بیقرار ساختن. (آنندراج ).
- شیشه در سنگ افتادن (درافتادن )؛ منغص شدن عیش. (از آنندراج ) :
درافتاد آن جوان را ساغر از چنگ
درافتد کوهکن را شیشه در سنگ.
میرخسرو (از آنندراج ).
- شیشه را بند کردن (زدن )؛ پیوند کردن. (آنندراج ) :
شوخی که زند شیشه ٔ دلها را بند
سوزد ز نجوم هر شبش چرخ اسپند
زد بند بسی شیشه ٔ قلیان و نکرد
یک بار دل شکسته ٔ ما را بند.
محمدصادق دست غیب.
- شیشه ٔ راه ؛ کنایه از مانع وحایل ، لیکن مشهور به این معنی سنگ راه و سد راه است. (آنندراج ) :
تعلق شیشه ٔ راه خرام است
به پای وحشتم این رشته دام است.
میرمحمدزمان راسخ (از آنندراج ).
- شیشه ٔ روزن ؛ شیشه های الوان که در تابدانها تعبیه کنند. (آنندراج ). جام :
خانه ٔ دل را زبهر دیدنت روشن کنم
روزن آن چشم و عینک شیشه ٔ روزن کنم.
خواجه آصفی (از آنندراج ).
- شیشه شکستن ؛ خرد کردن شیشه را :
ما شیشه ٔ می در شب مهتاب شکستیم
زین شیشه شکستن دل احباب شکستیم.
طالب آملی (از آنندراج ).
- شیشه ٔ فرنگی ؛عینک. (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به عینک شود.
- شیشه ٔ ماه (مه )؛ کنایه از فلک است. (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). آسمان اول. (فرهنگ فارسی معین ).
- || کنایه از ماه است. (ناظم الاطباء) (از آنندراج ) (از انجمن آرا) :
گوی فلک را جرسش بشکند
شیشه ٔ مه را نفسش بشکند.
نظامی.
- شیشه ٔ معدنی ؛ (اصطلاح زمین شناسی ) عقیق سیاه. (فرهنگ فارسی معین ). شیشه ٔ آتشفشانی. رجوع به ترکیب شیشه ٔ آتشفشانی شود.
- مثل شیشه ؛ سخت ترد. سخت زودشکن : کاهوهای مازندران مثل شیشه است. (یادداشت مؤلف ).
|| صراحی و قرابه و بطری. (ناظم الاطباء). ظرفی که در آن شراب و گلاب و مانند آن بدارند. سربسته ، سرباز، آتش زبان ، شیرازی از صفات و انگشت ، شاخ ، کمان از تشبیهات اوست. (آنندراج ). ظرفی از شیشه : شیشه ٔ شراب. انواع ظروف از شیشه : بلونی. قرابه. کپ. بغلی. کتابی. خایه قوچی. لیمونادی. بطری. نیم بطری. مرتبان. چارپر. مینا. صراحی. کلابی. برنی.(یادداشت مؤلف ). بستو. (عبید زاکان ). قاروره. (منتهی الارب ) (دهار) (مجمل اللغة). قران. کراز. کُرّاز. قنینة. نها. نهاء. (منتهی الارب ) : سرطان بباید گرفتن... و در کوزه ٔ نو نهادن. و اگر شیشه ٔ آبگینه نهند بهتر باشد. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).
شیشه ای بینم پر دیو فلک
من پی هر بشری خواهم داشت.
خاقانی.
- شیشه بر سر کشیدن ؛ بر سر کشیدن جام شراب را. شراب جام راتا آخرین قطره خوردن. (یادداشت مؤلف ) :
بی سبب کی جام می یا شیشه بر سر می کشم
همچو داغ لاله خون از ریشه بر سر می کشم.
بهزادبیگ گرجی (ازآنندراج ).
بر تنک ظرفی نمی گردد حریف آسمان
شیشه ٔ پرزهر را بر سر کشیدن مشکل است.
صائب.
- شیشه بر سر کشیدن غواص ؛ آن است که غواص وقت غوطه زدن در دریا برای حفظ صورت و پاس دم از تندی و تلخی آب شور چیزی از شیشه ساخته بر سر می کشد وبعد از آن غوطه می زند. (آنندراج ) :
چون تنک ظرفان کجا من می ز ساغر می کشم
همچو غواص گهرجو شیشه بر سر می کشم.
سلیم.
چو غواص اگر شیشه بر سر کشم
توانم در عیش در بر کشم.
ملاطغرا (از آنندراج ).
- شیشه بر هم خوردن (بر یکدیگر خوردن )؛ در هم شکستن آرامش خیال. مانع در راه کامیابی پیدا شدن :
گر نسیمی بر بساط عشرت ما بگذرد
شیشه ها بر یکدگر چون موج دریا خورده است.
محمدقلی سلیم (از آنندراج ).
پا به هر جامی گذارم نشتری در خاک هست
شیشه های آسمان گویا که بر هم خورده است.
صائب (از آنندراج ).
- شیشه ٔ حلبی ؛ شیشه که در حلب برای شراب و غیره سازند. (آنندراج ) :
شکست خاطر ما خانه زاد خاطر ما
گواه نسبت خارا به شیشه ٔ حلبی است.
جمال اسیر (از آنندراج ).
- شیشه ٔ ساعت ؛ شیشه که اوقات و مقادیر روز و شب بدان معلوم کنند، چه دو شیشه که دهنهای هر دو با هم ملتصق باشد از ریگ پر کنند، چون ریگ شیشه ٔ بالا بتمامه در شیشه ٔ پائین واقع شود و فرودآید یک ساعت قرار دهند. (آنندراج ) (از غیاث ) :
زبر و زیر اگر شود عالم
ای بدخشی چه غم که بر گذر است
کاین جهان همچو شیشه ٔ ساعت
ساعتی زیر و ساعتی زبر است.
بدخشی بدخشانی.
غم عالم فراوان است و من یک غنچه دل دارم
بسان شیشه ٔ ساعت کنم ریگ بیابان را.
صائب (از آنندراج ).
شیشه ٔ ساعت هنگامه ٔ مستان شده است
بس که بر ساغر ما سنگ ندامت افتاد.
محمدسعید اشرف.
مشتی ز خاک پای تو یابند اگر دو چشم
عمری بهم چو شیشه ٔ ساعت بهم دهند.
یحیی کاشی (از آنندراج ).
- شیشه ٔ سیمین ؛ شیشه ٔ نقره ای :
آب گلفهشنگ گشته از فسردن ای شگفت
همچنان چون شیشه ٔ سیمین نگون آویخته.
فرالاوی.
- شیشه ٔ شیرازی ؛ شیشه های ساخت شیراز. منسوب به شیراز :
به لفظ نازک صائب معانی رنگین
شراب لعلی در شیشه های شیرازیست.
صائب.
- شیشه ٔ عمر؛ اعتقادی است خرافی مبنی بر اینکه موجودات افسانه ای ، خاصه دیوان دارای شیشه ای هستند که آنرا شیشه ٔ عمر ایشان گویند. دیوان این شیشه را با دقت بسیار در جامی محفوظ پنهان می کنند و هرگاه این شیشه به دست آدمیزادی بیفتد در حقیقت مالک عمر وزندگی دیو است و می تواند او را فرمانبردار خویش سازد و حتی از بین ببرد. در عرف عام گاهی این ترکیب را به معنی به دست آوردن برگه و مدرک جرم کسی و بدین وسیله تهدید کردن و منقاد ساختن او بکار می برند و فی المثل گویند شیشه ٔ عمر فلان کس دست من است ، یعنی می توانم او را تهدید کنم و از رسوایی بترسانم و در صورت لزوم کاری دستش بدهم و به دردسرش بیندازم ، یا او را بدین وسیله به اطاعت از خود وادارم. (فرهنگ لغات عامیانه ).
- شیشه ٔ عمر کسی بودن ؛ محبوب و ناگزیر او بودن (دیوها و جادوها در افسانه های ایران شیشه ای دارند که هرگاه کسی به شکستن آن دست یابد دیو بمیرد). جنگیرها جن و پری را با اوراد می گرفتند و آنها را در شیشه زندانی می کردند تا دفع شر از بیمار شود :
بداندیش را جاه و فرصت مده
عدو در چه و دیو در شیشه به.
سعدی (یادداشت مؤلف ).
و رجوع به ترکیب شیشه ٔ عمر شود.
- شیشه ٔ گلدار؛ شیشه ای که گلها در آن سازند، مثل غلیانهای گلدار که عالم عالم دیده شده ، و در نسخه ٔ مخلص شیشه ٔ گلدار، حقه ٔ شیشه است که در آن گلهای شیشه باشد که آنرا قلیان گلدار وحقه ٔ گلدار نیز گویند. (آنندراج ) :
به رنگ شیشه ٔ گلدار از لطافت تن
شود عیان ز رخش آنچه در خیال بود.
محسن تأثیر (از آنندراج ).
- || شیشه ای که بر اوراق تصویرات و غیره بگذارند تا آسیب و نم و غبار بدان نرسد، پس اگر ورق مذکور تصویر ذیحیات داشته باشد آئینه ٔ تصویر گویند و اگر نقش باغ و بهار داشته باشد آئینه ٔ گلزار و شیشه ٔ گلزار خوانند و اگر گلدار بود پس به معنی شیشه ای که گلها در آن ریخته باشند و آن گلها هم از شیشه بود که در شیشه تعبیه کرده باشند چنانکه حقه های گلدار باشد. (آنندراج ).
- شیشه ٔ گلزار؛ شیشه ای که در آن گلها و نقش باغ وبهار باشد. (از آنندراج ). و رجوع به ترکیب شیشه ٔ گلدار شود.
- شیشه ٔ نارنج ؛ آن است که اطفال نارنج را خالی ساخته در آن چراغ برافروزند و آن مانند شیشه صافی بنظر آید. (یادداشت مؤلف ) :
آسمان شیشه ٔ نارنج نماید ز گلاب
کز دمش بوی گلستان به خراسان یابم.
خاقانی.
- شیشه ٔ نبات ؛ شیشه ای که نبات در آن ریزند تا بسته شود. (آنندراج ) :
سنگ مزار من همه شد شیشه ٔ نبات
بردم ز بس که حسرت شیرین زنان بخاک.
محسن تأثیر (از آنندراج ).
- به شیشه ٔ تهی کسی را به خواب کردن ؛ به مکر و حیله و خدعه او را رام و آرام ساختن : خصمان اندر خراسان چنین به ما نزدیک و ازبهر ایشان آمده ایم پیش ما را به خواب کرده اند به شیشه ٔ تهی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 620).
- حلبی شیشه ؛ شیشه ٔ حلبی. شیشه که در حلب سازند :
من چه بودم حلبی شیشه ٔ لعلی صهبا
پای کوبان به کجا بر سر سندان رفتم.
عرفی.
|| شیشه و ظرفی که مخصوص شراب است. (یادداشت مؤلف ) :
ترسمت ای نیکنام پای برآید بسنگ
شیشه ٔ پنهان بیار تا بخورم آشکار.
سعدی.
سختم عجب آید که چگونه بردش خواب
آن را که به کاخ اندر یک شیشه شراب است.
منوچهری.
دهان شیشه گشا صبح شد شراب بریز
میی به ساغرمن همچو آفتاب بریز.
خاقانی.
شیشه ز گلاّب شکر می فشاند
شمع به دستارچه زر می فشاند.
نظامی.
بی می به رنگ غنچه نشستیم تنگدل
ساقی ز شاخ شیشه ٔ گل پنبه چیده است.
ملا طاهر غنی (از آنندراج ).
تاب روز باده جز عارف که راست
کی کشد زاهد کمان شیشه را.
ابونصر نصیرای بدخشانی (از آنندراج ).
- شیشه ٔمی ؛ شیشه ای که در آن شراب ریزند :
هرچند که زد شیشه ٔ می بر لبش انگشت
بی لعل تو پیمانه به گفتار نیامد.
ملا طاهر غنی (از آنندراج ).
- امثال :
کس از برون شیشه نبوید گلاب را.
نوعی خبوشانی (از امثال و حکم ).
|| پیاله و ساغر. (ناظم الاطباء). || به معنی شاش و بول مجاز است. (آنندراج ). قاروره ٔ بیمار. شیشه ای که در آن بیمار ادرار نماید آزمایش پزشک را. (یادداشت مؤلف ) :
آنکه مدام شیشه ام از پی عیش داده است
شیشه ام از چه می برد پیش طبیب هر زمان.
حافظ.
|| شاخ حجامت. (ناظم الاطباء). || گاه از شیشه مطلق محجمه اراده کنند. (یادداشت مؤلف ) : بازگردانیدن ماده از بالا و به زیر فرودآوردن ، بستن اطراف است و شیشه بر ساقها نهادن و رگ صافن و نابض زدن. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).
- شیشه ٔ حجام ؛ شیشه ای بود که حجامان بدان خون می مکند، و در بعضی امراض شیشه خالی باشد و خون در آن نباشد و این برای اماله ٔ ماده بود و رایج ایران است ، و در هندوستان این عمل به شاخ گاو و مانند آن کنند و شیشه مطلقاً رواج ندارد. (آنندراج ) :
بس که رنگ خون ز همت باخت در اندام من
کار پستان می نماید شیشه ٔ حجام من.
سعید اشرف (از آنندراج ).
خون خوردن من چنانکه در پستان بود
پستان به دهن شیشه ٔ حجام مرا.
سعید اشرف (از آنندراج ).
- شیشه ٔ حجامت ؛ شاخ حجامت و آلتی که بدان حجامت کنند. (ناظم الاطباء). کپه. محجم. شاخ حجامت. کدوی حجامت. (یادداشت مؤلف ). || آبگینه. (ناظم الاطباء). به معنی آئینه مجاز است. (آنندراج ) (از غیاث ). || به لغت هندی اسم رصاص است. (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). || بلندترین فلک را گویند. (ناظم الاطباء).

معنی شیشه به فارسی

شیشه
جسمی است شفاف وشکننده که ازذوب کردن شن و آهک ومواد، دیگردرکوره های مخصوص به شکلهاواندازه های، مختلف ساخته میشود
۱ - جسمی است شفاف و حاکی ماورائ و شکننده و آن مخلوطی است از سیلیکاتهای قلیایی .این اجسام را در کوره ذوب کنند و در قالب ریزند . شیشه دارای شکلی هندسی نیست و در نتیجه می توان آن را به شکل دلخواه در آورد . ۲ - صراحی قرابه . یا شیشه آتشفشانی . عقیق سیاه . یا شیشه خوناب . آسمان . یا شیشه فرنگی . عینک . یا شیشه گردان . محیل دغا باز . یا شیشه ماه . ۱ - آسمان اول . ۲ - ماه قمر . یا شیشه معدنی . عقیق سیاه .
نوعی از مار یا داغی بر سرین شتر راست کشیده بر ران تا پاشنه .
[ گویش مازنی ] /shishe/ اولین شیری که پس از زاییدن گاو دوشیده شود
[glass-ceramic] [سراميک] نوعی مادۀ سرامیکی که همانند شیشه های معمولی در حالت مذاب شکل داده می شود، سپس تحت واپایش دقیق واشیشه ای می شود به طوری که محصول نهایی بلورین شود
ظروف و ابزاری که از شیشه سازند چون جام قرابه بطری .
[vitroclastic] [زمین شناسی] ویژگی ساختار سنگی آذرآواری که در آن خرده شیشه وجود دارد
دستور شیشه ای که یک سر تنگ و دیگر سر فراخ دارد و با آن حقنه کنند .
منسوب به شیشه فروشنده شیشه
[vitreous] [شیمی] ویژگی جامدی که در آن اتم ها یا مولکول ها فاقد نظم پردامنه باشند
[vitrification] [شیمی] پیدایش حالتی که در آن اتم ها یا مولکول ها نظم پردامنه نداشته باشند
سپید
( صفت ) ۱ - محیل حیله گر دغا باز . ۲ - آنکه با گوی و ساغر شعبده بازی کند . ۳ - آفتاب .
۱ - حیله گری . ۲ - شعبده بازی با گوی و ساغر .
سپید
[window lift, window regulator] [قطعات و مجموعه های خودرو] سازوکاری برقی یا دستی برای بالا و پایین کردن شیشۀ کناری
( صفت ) کسی که شغلش بریدن و جا گذاشتن آن در پنجره ها و در هاست .
حجامت بی بیرون کردن خون .
کنایه از شکست و خراب
۱ - عمل و شغل شیشه بر . ۲ - ( اسم ) دکان شیشه بر .
[hypocrystalline, hypohyaline] [زمین شناسی] ویژگی سنگ آذرینی که مخلوطی از بلور و شیشه است
شیشکی بند آنکه تحقیر و تمسخر کسی را از دهان آوازی مخصوص بر آورد .
خرس مهمانی ولادت در شب ششم یا رسوم اعمال خرافی زنانه در آن شب .
نوعی از صفیر که انگشتان بر دهان نهاده آوازی کنند شیشه بند کردن .

معنی شیشه در فرهنگ معین

شیشه
(ش ) (اِ.) جسمی است شفاف وشکننده و بی شکل که از ذوب کردن سیلیکات به دست می آید.
( ~ . ) (ص فا.) = شیشه بازنده : ۱ - (کن .) محیل ، حیله گر، دغاباز. ۲ - آن که با گوی و ساغر شعبده بازی کند. ۳ - آفتاب .
( ~ . بُ) ۱ - (ص فا.) آن که کارش بریدن شیشه و نصب آن در پنجره یا در است . ۲ - (اِ.) ابزار بریدن شیشه .
( ~ . گَ) (ص شغل .) کسی که آلات و ادواتی از شیشه درست کند.

معنی شیشه در فرهنگ فارسی عمید

شیشه
ماده ای سخت، شفاف، و شکننده که در ساختن پنجره و بعضی ظروف به کار می رود.
* شیشهٴ نشکن: نوعی شیشه با مقاومت زیاد که هنگام شکستن ریز ریز می شود.
حیله گر، مکار، حقه باز، شعبده باز.
کسی که پیشه اش بریدن شیشه و جا دادن آن میان در و پنجره است.
۱. کسی که شیشه می سازد.
۲. آن که آلات و ادوات و ظروفی از شیشه درست می کند.
کارخانۀ شیشه سازی، کارگاه یا کارخانه ای که در آنجا آلات و ادوات و ظروفی از جنس شیشه درست می کنند.
حیله گر، مکار، حقه باز، شعبده باز، شیشه باز.
ابله، احمق، بی عقل.
شغل و عمل شیشه گر.
شیشه گر، شیشه ساز، کسی که شیشه می سازد یا آلات و ادواتی از شیشه درست می کند.
۱. شغل و عمل شیشه کار.
۲. تزیین دیوار یا سقف خانه با قطعه های کوچک شیشه.

شیشه در دانشنامه اسلامی

شیشه
شیشه مادّه‏ای سخت، شفاف و شکننده می باشد که از آن به مناسبت در بابهای طهارت، صلات و صید و ذباحه نام برده‏اند.
 ۱. ↑ العروة الوثقی‏ ج۱، ص۳۰۷.۲. ↑ مستمسک العروة ج۲، ص۸۴.۳. ↑ کشف الغطاء ج۳، ص۳۱۴.۴. ↑ جواهر الکلام ج۱۳، ص۱۵۸.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۷۷۹.    
...شیشه در دانشنامه ویکی پدیا

شیشه
شیشه یک جامد اَریخت (غیر بلوری) یا آمورف است که می تواند رفتار انتقالی از یک جامد سخت و شکننده به یک مادهٔ مذاب خمیری شکل و برعکس داشته باشد. این رفتار که انتقال شیشه نام دارد در محدودهٔ مواد اریخت یا اریخت های نیمه بلوری دیده می شود.
شیشه های رنگی : این شیشه ها در مقایسه با شیشه های معمولی بخش اعظمی از نور را جذب و بخش کمتر را از خود عبور می دهند.
شیشه های بازتابنده : این شیشه ها بخش بیشتری از طیف های مختلف نور را بازتاب می دهند و در کنترل ورود و خروج نور و انرژی تأثیر می گذارند. در انتخاب شیشه رفلکس باید به محدودیت های آن از جمله آیینه ای بودن آن در شب از سمت داخل نیز توجه نمود.
شیشه های Low-e: این شیشه ها پرتوهای گرمازای مادون قرمز را بازتاب داده اما نور مرئی را از خود عبور می دهند. در مناطق گرمسیر انتخاب این نوع شیشه موجب جلوگیری از اتلاف انرژی حرارتی داخل ساختمان به بیرون می گردد.
شیشه های Laminate: این نوع شیشه مانع عبور ۹۹٪ از پرتوهای ماوراء بنفش شده و هم زمان نور مرئی و مادون قرمز را از خود عبور می دهند.
در حدود ۱٬۵۰۰ پیش از میلاد، بطری های شیشه ای برای نخستین بار در مصر مورد استفاده قرار گرفت.
یکی از مهم ترین مشکلاتی که ممکن از در صنعتی شیشه رخ دهد ایجاد لکه در شیشه است که این بواسطه استفاده از آب سخت به وقوع می پیوندد . برای اینکه شیشه ها بدون لکه تولید یا برش داده شوند حتما میبایست از آب بدون سختی یا همان آب مقطر استفاده نمود .
واژه شیشه از پارسی میانه و از واژه شیشای گرفته شده است.
عکس شیشه
شیشه یکی از مواد صنعتی ست و می تواند به موارد زیر هم اطلاق شود:
شیشه، نام عامیانه مت آمفتامین، نوعی ماده مخدر
حباب شیشه، رمانی از سیلویا پلات
شیشه، نام دیگر قلیان در برخی از کشورها
شیشه، نام دیگر بطری
شیشه، نام دیگر لباس بدن نما
شیشه، نامی برای اشاره به ظروف شیشه ای
شیشه یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان ورگهان بخش مرکزی شهرستان اهر واقع شده است.
این روستا دارای یک کتیبه تاریخی است؛ که در کوه های زیبای آلاصندل واقع شدن است.
شیشه روستایی است از توابع شهرستان بروجرد در استان لرستان. این روستا در دهستان همت آباد در بخش مرکزی این شهرستان قرار دارد. روستای شیشه در جنوب شهر بروجرد بر روی دشت سیلاخور قرار گرفته است.
بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت شیشه در سال ۱۳۸۵، برابر با ۲۸۱ نفر بوده است که از این میان ۱۴۹ نفر مرد و بقیه زن بوده اند. ۷۸٪ ساکنان باده باسوادند. این روستا ۶۵ خانوار دارد.
شیشه (در عربی: اَلشیشةَ )، نام روستایی است از توابع شهرستان خصب در شبه جزیره و استان مسندم در کشور پادشاهی عمان . این روستا در داخل کوه واقع شده است. روستا درپایهٔ زنجیره کوه حجر در منطقه رؤوس الجبال مسندم واقع شده است.
السلطان:قابوس، البوسعید، موسوعة دلیل الأعلام: مسقط، چاپ اول، سال ۱۹۹۸ میلادی. (به عربی).
عمان فی عام ۱۹۸۶ (عام الحصاد والتراث) إصدار وزارة الإعللام، دارالعرب للطباعة والنشر والتوزیع، ۱۹۸۶ میلادی .
جمعیت آن ۵۵ نفر (۶ خانوار) است که از اهل سنت و مالکی مذهب هستند. شغل مردم روستا دامداری و کشاورزی است.
در این روستا تعداد چشمهٔ آب شیرین وجود دارد، لذا از لحاظ کشاورزی روستایی نصبتاً بارونقی است.
شیشه (به انگلیسی: Glass) یک فیلم مهیج آمریکایی به نویسندگی و کارگردانی ام. نایت شیامالان است. شیامالان این فیلم را به عنوان قسمت نهایی در سه گانه فیلم های این مجموعه شامل نشکن (۲۰۰۰) و شکافته (۲۰۱۶) در نظر گرفته است. بروس ویلیس، ساموئل ال. جکسون و اسپنسر تریت کلارک به ایفای نقش های خود در نشکن، و جیمز مک آووی و آنیا تیلور-جوی در نقش های خودشان در شکافته باز گشته اند.
بروس ویلیس
جیمز مک آووی
ساموئل ال. جکسون
آنیا تیلور-جوی
سارا پلسون
اسپنسر تریت کلارک
این فیلم توسط یونیورسال استودیوز در تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۱۹ در ایالات متحده اکران شد.
سیارک ۳۲۵۶۴ (به انگلیسی: 32564 Glass، نامگذاری:2001QM68) سی و دو هزار و پانصد و شصت و چهارمین سیارک کشف شده است که در ۲۰ اوت ۲۰۰۱ کشف شد.
شیشهٔ آتشفشانی یک جامد آمورف (بلوری نشده) است که محصول سردشدن سریع تَفتال های آتشفشانی است. مانند همهٔ گونه های شیشه، یک حالت ماده میان بلور منظم آرایش یافته و گاز بسیار نامنظم آرایش یافته است. شیشهٔ آتشفشانی می تواند برای اشاره به بافت ماده در یک سنگ آتشفشانی ناویدا (دانه ریز) یا هرگونه سنگ آذرین شیشه ای باشد. اما در بیشتر موارد برای اشاره به ابسیدین یا یک شیشهٔ ریولیتی که سرشار از محتوای سیلیسیم دی اکسید است بکار می رود.
سنگ پا، که شیشه دانسته می شود چون هیچ ساختار بلوری در خود ندارد.
اشک های آپاچی، گونه ای ابسیدین گره ای
تاشیلیت، یک گونهٔ شیشه ای بازالتی که محتوی سیلیسی نسبتاً کمی دارد.
سیدروملان، یک گونهٔ کمتر دیده شدهٔ تاشیلیت
پالاگونیت، یک گونهٔ شیشه ای بازالتی که محتوی سیلیسی نسبتاً کمی دارد.
هیالوکلاستیت
موی پله، رگه ها یا رشته هایی از شیشهٔ آتشفشانی که معمولاً بازالتی است.
اشک های پله، شیشه های آتشفشانی اشک مانند که معمولاً بازالتی است.
لیمو او پله (علف دریایی پله) صفحه های نازک و پوسته های سبز-قهوه ای تا نزدیک به شفاف شیشهٔ آتشفشانی که معمولاً بازالتی است.
دیگر گونه های شیشهٔ آتشفشانی عبارتند از:
شیشه سودالایم یا شیشه آهک سوددار متداول ترین و پرکاربردترین نوع شیشه است. بیشتر از ۹۵ درصد از میزان کل شیشه تولیدی در جهان، شیشه سودالایم است. شیشه های در و پنجره ساختمان، شیشه های خودرو، بطری ها و بسیاری دیگر از محصولات شیشه ای روزمره از جنس شیشه سودالایم هستند. مهمترین اجزای تشکیل دهنده این نوع شیشه عبارتند از اکسید سیلیسیوم، اکسید کلسیم و اکسید سدیم.
واهاک مارقوسیان (۱۳۸۱)، «فصل چهارم»، شیشه، ساختار، خواص و کاربرد (ویراست اول)، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، شابک ۹۶۴-۴۵۴-۴۲۳-۴
با وجود تنوع کاربردی بسیار زیاد، شیشه های سودالایم در محدوده ترکیبی نسبتاً باریکی قرار دارند. مناسب ترین ترکیبات برای ساخته این نوع شیشه ها در این محدوده هستند:
SiO2: 70-73.5%
CaO: 6-11%
شیشه بر کسی است که پیشه اش انتخاب، برش، نصب و جایگرینی شیشه برای مجموعه های مسکونی و تجاری و همچنین ایجاد کارهای هنرمندانه با شیشه در ساختمان هاست. شیشه برها همچنین در و پنجره و حفاظ های آلومینیومی را نصب می کنند.
ویکی انگلیسی
شیشه بوروسیلیکات (به انگلیسی: Borosilicate glass) نوعی شیشهٔ سیلیکاتی با مقدار اکسید بور بیش از ۴ درصد وزنی است.Borosilicate beakers
این نوع شیشه ها ضریب انبساط حرارتی کم تا متوسط داشته، رفتار ویسکوزیته-دمای بلند و چگالی کمی دارند.
بسیاری از ظروف شیشه ای آزمایشگاهی، صنعتی و خانگی با استفاده از این نوع شیشه ساخته می شوند.
این شیشه ها در بازار با نام های تجارتی مانند پیرکس، سیماکس، ترکس و … شناخته می شوند.
آب کل شیشه، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد ایران است.
این روستا در دهستان لیشتر قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۹۶ نفر (۵۰خانوار) بوده است.
الیاف شیشه (به انگلیسی: Glass fiber) مشهورترین تقویت کننده مورد استفاده در صنعت کامپوزیت می باشد و انواع مختلفی از آن به صورت تجاری وجود دارند ترکیبات شیمیایی این الیاف با هم متفاوت است و هر کدام برای کاربرد خاصی مناسب است. از این در صنعت ساختمان به جهت پوشش های حفاظتی و مقاوم سازی المان های مختلف سازه ای استفاده زیادی می شود. از مهم ترین ویژگی های این الیاف می توان به مقاومت کششی بالا و وزن کم و هم چنین قیمت کمتر نسبت به الیاف کربن در بازارهای جهانی اشاره کرد.
glass- Eمصارف عمومی
glass- Rخواص مکانیکی بالاتر
glass-S خواص مکانیکی بالاتر
glass-c مقاومت شیمیایی مناسب
glass-ECR مقاومت اسید و باز خوب
glass-AR مقاومت اسید و باز خوب
تقریباً ۹۰ درصد الیاف مورد استفاده در کامپوزیتهای مهندسی الیاف شیشه می باشد. الیاف شیشه استحکام و سختی مناسبی دارد، خواص مکانیکی خود را در دماهای بالا حفظ می کند، مقاومت رطوبت و خوردگی مناسبی دارد و نسبتاً ارزان است. تقسیم بندی شش نوع الیاف شیشه و ترکیب درصدهای آن در زیر نشان داده شده است:
شیشه از این نظر بی نظیر است که بارها می توان آن را به کار برد. شیشه های شکسته یا ضایعاتی را می توان با ماسه، سنگ آهک و کربنات سدیم مخلوط کرد و شیشهٔ نو به دست آورد.
شیشه
بازیافت
مدیریت پسماند
با گسترش سریع شهرها و افزایش پسماندها، بر مشکلات شهر و هزینه های حمل و نقل و دفع این پسماندها افزوده شده و آثار جانبی آن را بر محیط زیست و سلامت بشر می توان مشاهده کرد.
پسماندهای حاصل از فعالیت های انسان، سال ها طول می کشد تا تجزیه شیمیایی و فیزیکی شوند، به همین علت متخصصان بر این تلاش اند که ضمن استفاده مطلوب از این منابع، بتوان به طور بهینه و بدون برهم زدن نظم حیاتی آن را به طبیعت بازگردانند.
شیشه یکی از مواد قابل بازیافت است که در صورت بازیافت می تواند اولاً صرفه جویی در استفاده از مواد خام را دربرداشته باشد، ثانیاً به صرفه جویی در مصرف انرژی منجر می شود. نزدیک به ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح، شیشه بیشتر به صورت دانه های تزئینی در خاورمیانه مورد استفاده قرار می گرفت.
پشم شیشه (به انگلیسی: Glass wool) ماده ای است مرکب از الیاف بسیار نازک شیشه که در موارد گوناگون، ازجمله به عنوان عایق مورد استفاده است.
پشم سنگ
فایبر گلاس
فناوری نانو
اولیگو دی متیل هیدرو سیلوکسان
لازم است ذکر شود اصطلاح فایبرگلاس در زبان فارسی معمولاً به کامپوزیت حاصل از مخلوط پشم شیشه و لاستیک اشاره دارد.
برای محصولاتی که نیاز به عایق حرارتی دارند یا به ماده ای مقاوم در برابر خوردگی و مستحکم است از فایبرگلاس استفاده می شود. از فایبرگلاس برای ساخت لوله ها با مشخصات مختلف از نظر مکانیکی و هیدرولیکی برای انتقال سیالات و... در اکثر پروژه های بزرگ مانند خطوط انتقال نفت، خطوط فرآیند صنایع و پتروشیمی، انتقال آب و فاضلاب شهری و ایجاد تونل های شهری استفاده می شود. همچنین از الیاف شیشه در ساخت ورق های فایبرگلاس نیز استفاده می شود.
بیشترین مصرف الیاف شیشه در ایران برای ورق سازی و ساخت قطعات صنعتی است.
تپه شیشه مربوط به مفرغ- دوره اشکانیان است و در کمیجان، جنوب دانشگاه پیام نور واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۳۸۰۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
حباب شیشه (انگلیسی: The Bell Jar) رمان شبه زندگی نامه ای سیلویا پلات شاعر آمریکایی است که سال ۱۹۶۳ منتشر شد و تنها رمان او به شمار می رود. سیلویا پلات این اثر را با نام مستعار «ویکتوریا لوکاس» منتشر و یک ماه پس از آن خودکشی کرد. حباب شیشه شباهت بسیاری با زندگی واقعی پلات دارد و چنین به نظر می رسد که تنها اسامی شخصیت ها و مکان ها تغییر کرده اند. اثر به زبان های متعدد ترجمه شده و با وجود درونمایهٔ تیره اش در دبیرستان های کشورهای انگلیسی زبان به عنوان متن درسی استفاده می شود.
حباب شیشه به دست گلی امامی به فارسی ترجمه و یک بار با نام «شیشه» و بعدتر با نام «حباب شیشه» منتشر شده است.
حمام شیشه در ضلع شمالی بلوار کردستان در سنندج و مجاور پل و مسجد «ملاویسی» قرار دارد و از بناهای عمومی و قدیمی شهر سنندج به شمار می رود. این حمام دارای فضاهای ورودی، هشتی، سربینه و حمام گرم با ستون های سنگی است. سکوها، آب نمای گرم و سرد، خزینه و خلوتی بنا دارای خصوصیات ویژه ای است. در حمام زنانه در کوچه مجاور حمام قرار دارد. از در و پنجره ها و شیشه های رنگی، که وجه تسمیه حمام به آن باز می گردد، آثار زیادی باقی نمانده است. از دیگر ویژگی های این بنا، تزیینات آهک بری است که شامل نقش های مختلف گیاهی و حیوانی است. به احتمال قریب به یقین این حمام در دوره قاجار بنا شده است. حمام شیشه تا چند سال پیش مورد استفاده بود. این حمام تاریخی در سال ۸۳ به صورت کامل مرمت شد و قرار شد که به عنوان یکی از آثار تاریخی مورد بازدید گردشگران و به عنوان موزه دائمی عکس کردستان قرار گیرد ولی تنها یک سال بعد از مرمت، درب حمام شیشه بسته شد. عبور کانال فاضلاب شهر سنندج از نزدیکی آن باعث شده تا آب به دیوارهای آن نفوذ پیدا کرده و هر روز بخشی از دیوارهای حمام تاریخی شیشه از بین برود که با توجه به این وضعیت هر روز بخشی از گچ و گل روی دیوارهای حمام شیشه فرو می ریزد و اگر این روند ادامه داشته باشد بدون شک باید منتظر تخریب کل دیوارها بود.
وب گاه فرمانداری سنندج؛ مراکز دیدنی سنندج
حمام قلعه شیشه مربوط به اواخر دوره قاجار است و در شهرستان نیشابور، بخش میان جلگه، دهستان بلهرات، روستای قلعه شیشه واقع شده و این اثر در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۱۹۱۱۴ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
خودکشی شیشه (خودشکنی شیشه) پدیده ای است که بدون دلیل آشکاری یک شیشه نشکن (به انگلیسی: Tempered glass) به طور خودبه خود می شکند. رایج ترین دلایل عبارتند از:
خرابی های کوچک طی نصب، مانند خراش یا خوردگی لبه که بعداً گسترش می یابد.
نصب شیشه در قابی که ضریب حرارتی یکسانی با شیشه ندارد و در اثر گرما یا فشار هوا، طول شیشه با طول قاب به طور یکسان کش نیامده و موجب شکست می شود.
ناخالصی در شیشه مانند ترکیبات سولفید نیکل.
تنش های گرمایی در شیشه.
ضخامت ناکافی شیشه در برابر فشار باد.
قالب گیری در فرایند تولید و عملیات حرارتی طی ساخت شیشه از عامل ضخامت شیشه در خودکشی شیشه خودرو موثرتر هستند. احتمال بروز خودکشی در شیشه، به میزان ۸ در ۱۰۰۰ در ۱۰ سال برآورد شده است. قدیمی ترین تحقیق دربارهٔ شکست خود به خودی شیشه ها به دنبال شکست یک جام شیشه نصب شده بر روی ساختمانی در ملبورن در سال ۱۹۶۱ انجام شد.
دمای انتقال به شیشه (به انگلیسی: Glass transition temperature) ( T g ) {\displaystyle (T_{g})} دمایی است که در آن هنگام گرم کردن، رفتار شیشه از حالت الاستیک به حالت ویسکوالاستیک تبدیل می شود. این دما با تغییر ناگهانی در ضریب انبساط حرارتی ماده مشخص می شود.
ASTM Standard C 162, 2003, Standard Terminology of Glass and Glass Products, ASTM International, West Conshohocken, PA, www.astm.org.
این دما فقط منحصر به شیشه نیست و در مواد بسیار زیادی بررسی می شود از جمله صنایع پلیمری و نساجی که با تهیه پلیمر مورد نظر می توان الیاف مورد نظر را نیز تهیه کرد.
رسیدن به دمای انتقال شیشه در پلیمرها بدین گونه است : با گرم شدن ماده و منبسط شدن آن حجم آزاد در ماده افزایش می یابد و شرایط حرکت پیوندهای زنجیر اصلی به صورت استرچی و حرکت زنجیرهای جانبی مهیا می شود. این تحول، تحول گاما نامیده می شود . حتی می تواند این تحول به واسطه تعامل آب با زنجیره های پلیمری رخ دهد. وقتی آب اضافه می کنیم تورم داریم با افزایش درجه حرارت و ازدیاد حجم آزاد، کلیه زنجیره های جانبی و برخی از اتم های ستون فقرات پلیمر دارای فضای کافی می شوند تا بتوانند حرکت کنند به این انتقال، تحول بتا گفته می شود. وقتی که درجه حرارت بالا رود مناطق آمورف شروع به حرکت می کنند و لغزش زنجیره ها را داریم که به این تحول، دمای انتقال شیشه می گویند. بعد از این دما پلیمر کم کم آماده برای ذوب شدن می شود.
دمای انتقال شیشه تا درجه ای به درجه پلیمریزاسیون و وزن مولکولی وابسته بسته است اما از آن درجه به بعد دیگر وابستگی به آن ها ندارد البته این برای پلیمرهای مختلف متفاوت است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

شیشه در دانشنامه آزاد پارسی

شیشه (glass)
ماده ای شفاف یا نیمه شفاف، و از لحاظ فیزیکی نه جامد و نه مایع. به آسانی می شکند، اما یکی از محکم ترین مواد شناخته شده است. شیشه از ذوب کردن انواع خاصی از ماسه (سیلیس) به دست می آید. در شیشۀ آتشفشانی این عمل به شکل طبیعی صورت می گیرد. در صنعت نوع شیشه به نوع ماسۀ به کار رفته، مواد شیمیایی خاص افزوده شده، ازجمله سرب، پتاسیم، باریوم، و فنون تصفیۀ شیشه بستگی دارد. انواع شیشه عبارت اند از شیشۀ سدیمی، شیشۀ بلوری که برای ساختن ظروف بلوری تراش دار (کریستال) به کار می رود، شیشۀ اپتیکی، شیشۀ میناکاری شده، شیشۀ مقاوم در برابر گرما، و شیشه هایی که بخش خاصی از طیف نوری را از خود عبور نمی دهند. شیشۀ بادی از باد کردن شیشۀ مذاب با لوله ای به طول حدود۱.۵ متر حاصل می شود. این روش برای ساختن ظروف شیشه ای گران قیمت به کار می رود. روش دیگر برای باد کردن شیشه، دمش خودکار در قالب است که از آن برای تولید حباب لامپ و بطری استفاده می کنند. برای تولید شیشۀ پرسی، شیشۀ مذاب در قالب ریخته، و پرس می شود. شیشه های مربا، گلدان های ارزان قیمت، و قطعات کوچک و سبک با این روش تولید می شوند. برای تولید شیشۀ جام، که در پنجره ها به کار می رود، شیشۀ مذاب از زیر غلتک عبور داده یا روی حوضچۀ قلع مذاب شناور می شود. فایبرگلاس (تارشیشه) از الیاف ظریف شیشه ساخته می شود. شیشۀ فلزی از سرد کردن بسیار سریع آلیاژهای فلزی به دست می آید. این نوع شیشه هم خواص شیشه و هم خاصیت های چکش خواری و رسانندگی فلزات را دارد.

ارتباط محتوایی با شیشه

شیشه در جدول کلمات

شیشه
زجاج
شیشه ای برای حمل مایعات
بطری
شیشه عرب
زجاج
شیشه میکروسکوپ
لام
شیشه و قرابه
کپ
شیشه و کریستال
بلور
برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم مرد | شانزدهمین جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم آژانس شیشه ای
رضا کیانیان
بسته استوانه ای فلزی | پلاستیکی یا شیشه ای
قوطی
جلد شیشه ای کتاب
سیلیفن
خمیر شیشه بری
بتونه

معنی شیشه به انگلیسی

bottle (اسم)
بطری ، شیشه ، محتوی یک بطری
glass (اسم)
جام ، شیشه ، گیلاس ، ابگینه ، لیوان ، استکان ، شیشه الات ، ایینه ، شیشه دوربین ، شیشه ذرهبین ، الت شیشهای

معنی کلمه شیشه به عربی

شیشه
زجاج , قنينة
زجاج , زجاجيات
مقلع الحجارة
زجاج
زجاجة امامية
جرة
زجاج
زجاج
عقيق
حصاة
زجاج
غامض
لوح الزجاج
شظية
زجاجيات
لوح الزجاج
صقيل

شیشه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

عباس ١٨:٢٠ - ١٣٩٥/٠٨/٠٤
در فرهنگ کوچه و بازار سالهای 1370-1380 هجری شمسی در ایران، نام نوعی ماده مخدر و بسیار خطرناک است.
این ماده مخدر شکلی شبیه شیشه دارد.
|

علی طرخانی ١٩:٤٩ - ١٣٩٧/٠٧/٠٨
شیشه یک نوع ماده مخدرصنعتی میباشدکه ازترکیب انواع دسته های داروهای شمیایی دیگرکه مهمترین آنهاآمفتلمین هاومف آمفتامین وانواع دیگرمثل داروهای ضدحساسیت ازجمله آنتی هیستامین هامتشکل شده که بسته به نوع مصرف فردمعتادموردسوءاستفاده قرارمیگیرد که اغلب بصورت تدخین یادودکردن است.ومصرف آن درجامعه خصوصاقشر جوان رواج پیداکرده ازعوارض مصرف شیشه میتوان به افزایش ضربان قلب.تعریق بیش ازحد.بی اشتهایی.تشنگی مفرط.سرخوشی کاذب وزودگذر.بالارفتن انرژی وشهوت.بیش ازحدحرف زدن.بیخوابیهای ممتد.کاهش وزن وبه توهمات اشاره کرد.ومصرف مداوم آن سبب اختلالات مغزی وروح وروانی وافسردگی شدیدرابهمراه دارد.تجربه شخصی اینجانب دردوران مصرف بودکه درحال حاضرسالهاست پاک میباشم وآرزوی پاکی برای تمامی مصرف کنندگان راازخداوندخواهانم.علی طرخانی
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• شیشه کشیدن   • ترکیبات شیشه   • مواد مخدر شیشه ویکی پدیا   • معنی شیشه   • شیشه مخدر چگونه ساخته میشود   • تاریخچه شیشه   • شیشه ساختمانی   • طرز تهیه شیشه مخدر   • مفهوم شیشه   • تعریف شیشه   • معرفی شیشه   • شیشه چیست   • شیشه یعنی چی   • شیشه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شیشه
کلمه : شیشه
اشتباه تایپی : adai
آوا : SiSe
نقش : اسم
عکس شیشه : در گوگل


آیا معنی شیشه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )