برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1288 100 1

شیعه در اسلام (طبع جدید)

شیعه در اسلام (طبع جدید) در دانشنامه اسلامی

شیعه در اسلام (طبع جدید)
شیعه در اسلام، اثر علامه سید محمدحسین طباطبایی در موضوع موقعیت «شیعه» در جهان اسلام است که به همت سید هادی خسروشاهی بازیابی و تنظیم و از سوی انتشارات بوستان کتاب منتشر شده است.
کتاب شیعه در اسلام، یکی از آثار مفید و بسیار ارزشمند مرحوم علامه سید محمدحسین طباطبایی است. این کتاب اساسا برای معرفی تشیع به مغرب زمین تالیف شده؛ چرا که اغلب مطالعات و تحقیقات اندیشمندان مغرب زمین، پیرامون شیعه، عاری از تعصب و غرض ورزی نیست؛ چون مصادر تحقیقی آنان از اهل سنت و یا از فرقه اسماعیلیه می باشد.
این کتاب، یک تحقیق جدید با هدفی تازه است و هدف آن شناساندن شیعه و جوانب گوناگون آن به افرادی است که با عالم فکری اسلامی و شیعی آشنایی ندارند و مایلند از دیدگاهی کلی، نظری جامع به این بخش مهم از اسلام بیفکنند.
کتاب، در یک جلد منتشر شده و شامل یک مقدمه، سه بخش و یک خاتمه است. در ابتدای کتاب، پیشگفتاری از سید هادی خسروشاهی، سپس مقدمه دکتر حسین نصر از شاگردان علامه در سال 1345، آمده است.
در پیشگفتار آقای خسروشاهی، از اهمیت و جایگاه کتاب حاضر سخن رفته است.

ارتباط محتوایی با شیعه در اسلام (طبع جدید)

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شیعه در اسلام (طبع جدید)   • مفهوم شیعه در اسلام (طبع جدید)   • تعریف شیعه در اسلام (طبع جدید)   • معرفی شیعه در اسلام (طبع جدید)   • شیعه در اسلام (طبع جدید) چیست   • شیعه در اسلام (طبع جدید) یعنی چی   • شیعه در اسلام (طبع جدید) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شیعه در اسلام طبع جدید
کلمه : شیعه در اسلام (طبع جدید)
اشتباه تایپی : adui nv hsghl (xfu [ndn)
عکس شیعه در اسلام (طبع جدید) : در گوگل

آیا معنی شیعه در اسلام (طبع جدید) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )