برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1313 100 1

شیمی معدنی

شیمی معدنی در دانشنامه ویکی پدیا

شیمی معدنی
شیمی معدنی شاخه ای از دانش شیمی است که با کانی ها (مواد معدنی) و خواص آن ها سروکار دارد. شیمی معدنی شاخه بزرگی از علم شیمی است که بطور کلی شامل بررسی، تحلیل و تفسیر نظریه های خواص و واکنشهای تمام عناصر و ترکیبات آن ها بجز هیدروکربنها و اغلب مشتقات آنهاست. به عبارت دیگر می توان چنین اظهار نظر کرد که شیمی معدنی کلیه موادی که از جمله ترکیبات کربن نباشند، به استثنای اکسیدهای کربن و کربن دی سولفید را دربر می گیرد.
در شیمی معدنی در مورد گستره وسیعی از موضوعات از جمله: ساختمان اتمی، بلورنگاری (کریستالوگرافی)، انواع پیوندهای شیمیایی اعم از پیوندهای کووالانسی، یونی، هیدروژنی و ...، ترکیبات کئوردیناسیون و نظریه های مربوط، از جمله نظریه میدان بلور و نظریه اوربیتال مولکولی، واکنشهای اسید و باز، سرامیکها، تقارن مولکولی و انواع بخش های زیرطبقه الکتروشیمی (برقکافت، باتری، خوردگی، نیمه رسانایی و غیره) بحث می شود.
در باب اهمیت شیمی معدنی، ساندرسن چنین نوشته است:
در واقع بیشترین مباحث علم شیمی را دانش اتمها تشکیل می دهد و کلیه خواص مواد و ترکیبات، به ناچار ناشی از نوع اتمها و روشی است که با توجه به آن، اتمها به یکدیگر می پیوندند و مجموعه تشکیل می دهند و از طرف دیگر کلیه تغییرات شیمیایی متضمن بازآرایی اتمهاست. در این حال شیمی معدنی تنها بخشی از علم شیمی است که با توجه به آن می توان به صورتی ویژه، در باب مغایرتهای موجود در میان کلیه انواع اتمها بررسی نمود.
شیمی معدنی زیستی (به انگلیسی: Bioinorganic chemistry) (زیست شیمی معدنی نیز گفته می شود که معادل Inorganic Biochemistry است) ، میان رشته ای از دانش های شیمی معدنی و زیست شیمی است که به مطالعه کاربردهای ترکیب های معدنی و فلزها در ارگانیسم ها و برهم کنش های آنان می پردازد.
متالوپروتئین ها
فلزها در پزشکی
مخمرشناسی و آنزیم ها
شیمی محیط زیست
شیمی آلی فلزی زیستی
جابجایی اکسیژن در یاخته های زیستی
کانی سازی زیستی
شیمی معدنی زیستی به بررسی موارد زیر می پردازد:


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

شیمی معدنی در دانشنامه آزاد پارسی

شیمی معدنی (inorganic chemistry)شاخه ای از شیمی برای بررسی رفتار شیمیایی عناصر و ترکیبات آن ها جز ترکیبات کربن که بررسی ترکیبات اخیر در شیمی آلی صورت می گیرد. اساس شیمی معدنی بر مشاهدۀ مشخصات و آزمایش اجسام، ترکیبات، و عناصر حاصل از مواد معدنی قرار دارد. طبقه بندی این ترکیبات بر حسب خصوصیات شیمیایی آن ها عبارت است از عناصر فلزی یا غیرفلزی؛ ترکیبات اسیدی یا بازی؛ عوامل اکسنده یا کاهنده؛ و ترکیبات یونی، ازجمله نمک ها، یا کووالانسی، ازجمله گازها. آرایش عناصر در گروه هایی با خواص مشابه منجربه عرضۀ جدول تناوبی عناصر به دستِ مندلیف شد و شیمی دان ها برای پیشگویی خواص عناصر نامعلوم در جاهای خالی جدول تناوبی به فعالیت وادار شدند. در نتیجه، عناصر جدیدی کشف شد. تعدادی از این عناصر شدیداً رادیواکتیوند و در طبیعت یافت نمی شوند.

ارتباط محتوایی با شیمی معدنی

شیمی معدنی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شیمی معدنی   • مفهوم شیمی معدنی   • تعریف شیمی معدنی   • معرفی شیمی معدنی   • شیمی معدنی چیست   • شیمی معدنی یعنی چی   • شیمی معدنی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شیمی معدنی
کلمه : شیمی معدنی
اشتباه تایپی : adld lunkd
عکس شیمی معدنی : در گوگل

آیا معنی شیمی معدنی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )