انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1048 100 1

شیمی

/Simi/

برابر پارسی: کیمیا

معنی شیمی در لغت نامه دهخدا

شیمی. (فرانسوی ، اِ) (مأخوذ از کلمه ٔ «کیمیا») علمی است که در آن از خواص اجسام طبیعی و تغییرات عمیق گوهرها و عناصر بحث می شود. بنابراین علم شیمی وابسته به ساختمان نهایی ماده است و در آن می کوشند تا ماده را به کوچکترین اجزای وی تقسیم کنند و آنرا مورد مطالعه قرار دهند. این اجزا یا عناصر در مواد مختلف وجود دارند و با کمک شیمی معلوم می شود که یک قطعه سنگ آهک از یک فلز درخشان (کلسیم ) و دو شبه فلز، یکی جامدو سیاه (کربن ) و دیگری گاز (اکسیژن ) بوجود آمده است. دانش شیمی تنها محدود به تجزیه کردن مواد نیست بلکه با ترکیب عناصر، اجسام پیچیده تری بوجود می آیند. این ترکیب عناصر یا اجسام را با یکدیگر فعل و انفعال شیمیایی نامند، مانند عنصر کلر که گازیست زرد متمایل به سبز، و آن خودبخود با عنصر فسفر که جامد است ترکیب و به کلرور فسفر تبدیل می گردد. از مجموع عناصر اساسی و مواد اصلی بسیط که تاکنون شناخته شده بیش از 100 عنصر را می توان نام برد. (از فرهنگ فارسی معین ).
- شیمی آلی ؛ بحث ترکیباتی است که بدن گیاهان و جانوران را تشکیل داده اند و چون در ترکیب این اجسام همیشه مقداری کربن وجود دارد، این بخش از شیمی را شیمی ترکیبات کربن نیز می نامند. (از فرهنگ فارسی معین ).
- شیمی معدنی ؛ بحث عناصر و ترکیباتی است که اکثر تشکیلات غیرزنده را بوجود می آورند و در حقیقت ترکیبات معدنی هستند و در ترکیب این مواد امکان دارد کربن نیز وجود نداشته باشد. (از شیمی معدنی تألیف برّی چ دانشگاه ص 7).

معنی شیمی به فارسی

شیمی
( اسم ) علمی است که از خواص اجسام طبیعی و تغییرات عمیق گوهرها و عناصر بحث می کند بنابراین علم شیمی وابسته به ساختمان نهایی ماده است و در آن سعی میشود ماده را به کوچکترین اجزای وی تقسیم کنند و آن را مورد مطالعه قرار دهد . این اجزا یا عناصر در مواد مختلف وجود دارند . با کمک شیمی معلوم می شود که یک قطعه سنگ آهک از یک فلز درخشان ( کلسیم ) و دو شبه فلز : یکی جامد و سیاه ( کربن ) و دیگری گاز ( اکسیژن ) به وجود آمده است . دانش شیمی محدود به تجزیه کردن مواد نیست بلکه با ترکیب عناصر اجسام پیچیده تری به وجود می آورد . وقتی عناصر با هم ترکیب شوند ترکیبات شیمیایی به وجود می آیند . این ترکیب عناصر یا اجسام را با یکدیگر فعل و انفعال شیمیایی نامند مانند عنصر کلر که گازیست زرد متمایل به سبز و آن خود به خود با عنصر فسفر که جامد است ترکیب و به کلرور فسفرو تبدیل می گردد . از مجموع عناصر اساسی و مواد اصلی بسیط که تا کنون شناخته شده است بیش از ۱٠٠ عنصر را می توان نام برد . یا شیمی آلی . مبحث ترکیبات است که بدن گیاهان و جانوران را تشکیل داده اند و چون در سوختن این اجسام اگر اکسیژن به اندازه کافی نباشد مقداری کربن باقی می ماند این بخش شیمی را شیمی ترکیبات کربن می نامند .
[chemoorganotroph] [زیست شناسی] شیمی پروردی که منبع تأمین الکترون آن مادۀ آلی است
[supramolecular chemistry] [شیمی] حوزه ای از علم شیمی که موضوع مطالعۀ آن شکل گیری و خواص اَبَرمولکول هاست
[archaeological chemistry] [باستان شناسی] کاربرد نظریه ها و روش ها و آزمایش های شیمیایی در تاریخ گذاری داده های باستان شناختی و شناخت تنوع مواد مصرفی در جوامع باستانی
[chemotroph] [زیست شناسی] اندامگانی که انرژی مورد نیاز خود را از واکنش های شیمیایی تأمین می کند
[chemotrophy] [زیست شناسی] فرایندی که در آن، اندامگان انرژی مورد نیاز خود را از واکنش های شیمیایی تأمین می کند
[combinatorial chemistry] [شیمی] روشی برای واکنش دادن تعداد کمی از مواد شیمیایی برای تولید هم زمان تعداد بسیار زیادی از ترکیبات که با غربالگری این ترکیبات محصولات مفیدی مانند گزینه های دارویی مشخص می شوند
[atmospheric chemistry] [شیمی، علوم جَوّ] بررسی ترکیب جوّ و تبدیل های شیمیایی آن
[chemoautotroph] [زیست شناسی] خودپروردی که انرژی خود را از واکنش های شیمیایی به دست می آورد
[pharmaceutical chemistry, pharmacochemistry, medicinal chemistry, chemical pharmacy] [شیمی، علوم دارویی] دانشی میان رشته ای در حوزۀ شیمی و داروشناسی که موضوع آن مطالعۀ ساختار و سنتز و خواص شیمیایی دارو است
( صفت ) آن که علم شیمی داند .
[chemotherapy] [علوم دارویی] درمان بیماری با مواد شیمیایی
[chemoheterotroph] [زیست شناسی] دگرپروردی که انرژی و کربن خود را از اکسید کردن ترکیبات آلی به دست می آورد
[chemosphere] [علوم جَوّ] منطقه ای از جوّ بالا که در آن واکنش های نورشیمیایی رخ می دهد
[chemorheology] [مهندسی بسپار] مطالعۀ تغییر رفتار شارشی یک ماده درطی زمان براثر تغییرات شیمیایی
[stereochemistry] [شیمی] مطالعۀ آرایش فضایی اتم ها و مولکول ها
[chemoselective] [شیمی] واکنشگری که با یک گروه عامل در حضور گروه های عامل مشابه به طور گزینشی عمل می کند
[chemoselectivity] [شیمی] واکنشی که در آن یک مادۀ شیمیایی تمایل به واکنش با تعداد محدودی گروه عامل دارد
[computational chemistry] [شیمی] بخشی از شیمی که در آن با استفاده از رایانه ها و قدرت محاسباتی آنها ساختار مولکولی و خواص و واکنش ها پیش بینی می شود
[host-guest chemistry] [شیمی] شیمی مولکول هایی با طراحی خاص که به عنوان میزبان مولکول های دیگر عمل می کنند

معنی شیمی در فرهنگ معین

شیمی
[ فر. ] (اِ.) علمی است که موضوع آن خواص ماده ، ترکیب ، تجزیه و تأثیر آنهاست .

معنی شیمی در فرهنگ فارسی عمید

شیمی
علمی که در خواص مواد، تجزیه وترکیب، و اثر آن ها در یکدیگر بحث می کند.
* شیمی آلی: (شیمی) قسمتی از شیمی که دربارۀ کربن یعنی درمورد مواد اولیۀ حیوانی و گیاهی بحث می کند، شیمی کربن.
متخصص علم شیمی، شیمیست.

شیمی در دانشنامه ویکی پدیا

شیمی
شیمی (به فرانسوی: Chimie) (به انگلیسی: Chemistry) یکی از دانش های بنیادین است که به مطالعه و بررسی ساختار، خواص، ترکیبات، و دگرگونی ماده می پردازد. گسترهٔ زیاد این دانش باعث شده است تا تعریف یکپارچه برای آن مشکل گردد.
قانون آووگادرو
قانون بیر-لامبرت
قانون بویل (۱۶۶۲, مربوط به فشار و حجم)
قانون شارل (۱۷۸۷, مربوط به حجم و دما)
قانون نفوذ فیک
قانون شارل - گیلوساک (۱۸۰۹, مربوط به فشار و دما)
اصل لوشاتلیه
قانون هنری
قانون هس
پایستگی انرژی منجر به مفاهیم مهم تعادل شیمیایی، ترمودینامیک، و سینتیک شیمیایی.
پایستگی جرم
قانون نسبت های معین
قانون نسبت های چندگانه
قانون رائول
واژهٔ شیمی از کیمیا در زبان [[زبان مصری باستان، کیمیا از واژهٔ خامه یا خَمِه به معنای زمینِ سیاه برگرفته شده است. پس از تسلط ایرانیان بر مصر در ۵۲۰ پیش از میلاد، این واژه به صورت کیمیا به شرق آمده است و پس از تسلط یونانیان در ۳۳۰ پیش از میلاد به صورت خومِیا (به یونانی: χυμεία) در یونانی نیز وارد گردیده است. در دوران تسلط خلافت اسلامی در خاور میانه، به صورت الکیمیاء درآمده است و با جنگ های صلیبی به صورت الشمی(به انگلیسی: Alchemy) مجدداً است. در زبان فارسی، شیمی یک ترانویسی از برابر فرانسوی است و نخستین بار در سال ۱۸۳۱ توسط میرزا صالح شیرازی در یک رسالهٔ علوم طبیعی که خود وی مرقوم داشته بود به کار برده شد که بعدها در مدرسهٔ دارالفنون با عنوان رسالهٔ طبیعیات تدریس می گردید.
کوشش های نخستین بشر برای فهمیدن طبیعت مواد و بیان چگونگی دگرگونی آن ها ناموفق بود. اندک اندک کوشش ها برای تبدیل مواد کم ارزش، به مواد ارزشمندی چون زر و سیم، منجر به پیدایی دانش کیمیا گردید. هر چند در ظاهر دانش کیمیا به خواست اصلی خود نرسید، اما دستاوردهای کیمیاگران در این راه به اندوخته گرانبهایی تبدیل شد که پایه گذار شیمی مدرن گردید.
نظریه اتمی پایه و اساس علم شیمی است. این تئوری بیان می دارد که تمام مواد از واحدهای بسیار کوچکی به نام اتم تشکیل شده اند. یکی از اصول و قوانینی که در مطرح شدن شیمی به عنوان یک علم تأثیر به سزایی داشته، اصل بقای جرم است. این قانون بیان می کند که در طول انجام یک واکنش شیمیایی معمولی، مقدار ماده تغییر نمی کند. (امروزه فیزیک مدرن ثابت کرده که در واقع این انرژی است که بدون تغییر می ماند و همچنین انرژی و جرم با یکدیگر رابطه دارند)
عکس شیمی
شیمی یک منطقهٔ مسکونی در ایران است که در دهستان قهاب رستاق واقع شده است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، شیمی ۱۵۶ نفر جمعیت دارد.
فهرست روستاهای ایران
واژهٔ شیمی از کیمیا که نام یکی از علوم پنجگانه خفیه در دوران کهن است، اقتباس شده است. ریشه شناسی واژهٔ کیمیا، نشان از ستاک های مصری باستان و یونانی دارد. با این همه خاستگاه این واژه هرگز مشخص نبوده است.
Bernard Jaffe;Crucibles: The Story of Chemistry from Ancient Alchemy to Nuclear Fission;۱۹۷۶;Dover Publications
کیمیا که صورتی از تغییر در ماهیت ماده در جهان باستان به شمار می رفته، بر دوپایه قرار داشته است. نخست یافتن خوراکی برای عمر جاویدان که آن را در اصطلاح اکسیر می گفته اند و دوم، یافتن راهی برای تبدیل مس به زر. مردمان باستان در میان رودان، مصر، ایران باستان، هندوستان، چین و بسیاری از دیگر سرزمین ها در پی یافتن این دو کوشیده اند. از آنجا که خاستگاه کیمیا مشخص نیست، نمی توان به قطعیت گفت که این واژه نیز از کجا سربرآورده است. با این حال کهن ترین شواهدی که از آن کشف گردیده است، مربوط به نگاشته های پاپیروسی است که حدود ۸۰۰ سال پیش از میلاد در مصر تحریر شده اند.
محتمل ترین فرض بر ستاک واژهٔ کیمیا، ریشهٔ مصری باستان آن است. در زبان مصری باستان، کیمیا از واژهٔ خامه یا خَمِه به معنای زمینِ سیاه برگرفته شده است. پس از تسلط ایرانیان بر مصر در ۵۲۰ پیش از میلاد، این واژه به صورت کیمیا به شرق آمده است و پس از تسلط یونانیان در ۳۳۰ پیش از میلاد به صورت خومِیا (به یونانی: χυμεία) در یونانی نیز وارد گردیده است. در دوران تسلط خلافت اسلامی در خاور میانه، به صورت الکیمیاء درآمده است و با جنگ های صلیبی به صورت الشمی(به انگلیسی: Alchemy) مجدداً به اروپا آمده است.
واژهٔ نوین شیمی، با انقلاب صنعتی در اروپا و با بنیان نهاده شدن پژوهش های حوزهٔ شیمی و فیزیک در دانشگاه ها در زبان فرانسوی ایجاد و سپس ترانویسی های گوناگونی از آن وارد زبان های دیگر شده است. این واژه از برابر عربی خود در زبان فرانسوی(Alchimie) اقتباس شده است و با حذف حرف تعریف از آن به صورت شیمی (به فرانسوی: Chimie) ارائه گردیده است. واژه کمیستری (به انگلیسی: Chemistry) نیز یک ترانویسی از برابر فرانسوی و به معنای کیمیاگری و نه کیمیا است.
شیمی آب تجزیه و تحلیل و شناسایی آب و تعیین کمیت اجزای شیمیایی و خواص آب است که شامل آنیون ها و کاتیون های PH و عناصر کمیاب است؛ که در تحلیل شیمیآب بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل شیمی آب بیشتر در زمینه مطالعات کیفیت آب و آلودگی هوا و آب های گرم زمین کاربرد دارد.
شیمی تجزیه
بسته به نوع اجزا روش های مختلفی در تعیین مقدار یا نسبت استفاده از اجزا وجود دارد. در حالی که برخی از روش ها را می توان با تجهیزات آزمایشگاه انجام داد اما بعضی مواقع هم نیاز به دستگاه های پیشرفته، مانند القایی همراه پلاسما طیف سنجی جرمی (ICP-MS) است.
شیمی آلی زیر مجموعه ای از دانش شیمی است که دربارهٔ ترکیبات کربن یا مواد آلی سخن می گوید، عنصر اصلی که با کربن ترکیبات آلی را تشکیل می دهند، هیدروژن می باشد.
CF2Cl2 یا CFC12 دی کلرو دی فلوئورو متان
CF3Cl یا CFC11 کلرو تری فلوئورو متان
در گذشته به موادی که ریشه گیاهی یا حیوانی داشتند، مواد آلی (ارگانیک) می گفتند اما امروزه مواد آلی را می توان از طریق روش های صنعتی و آزمایشگاهی و به کمک مواد معدنی نیز سنتز کرد. در فرهنگ های فارسی معنای کلمه «آلی» منسوب به آلت و هر موجودی که دارای آلات (اعضا) مختلف باشد آمده است. همچنین ترکیبات آلیفاتیک نام شاخه ای از ترکیبات شیمی آلی است.
موادی که از منابع آلی بدست می آیند، در یک ویژگی مشترک هستند و آن اشتراک در دارا بودن عنصر کربن است. دو منبع بزرگ مواد آلی که از آن ها مواد آلی با ترکیبات ساده، تأمین می شوند، نفت و زغال سنگ هستند، این دو ماده فسیلی در مفهوم قدیمی آلی بوده و حاصل تجزیه جانوران و گیاهان هستند. این ترکیبات ساده به عنوان مصالح ساختمانی، در ساختن ترکیبات بزرگتر و پیچیده تر مصرف می گردند. شیمی آلی، شیمی ترکیبات کربن با سایر عناصر به ویژه هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، هالوژن ها و غیر فلزات دیگر نظیر گوگرد و فسفر است. هم چنین فلزاتی مثل منیزیم، مس و پالادیم هم در برخی ترکیب های آلی حضور دارند. الکل ها، اترها، هیدروکربن ها، آلدئیدها، کتون ها، کربوکسیلیک اسیدها، ترکیبات آلیفاتیک حلقوی، ترکیبات آروماتیک (مانند بنزن)، آمین ها، فنل ها، درشت مولکول ها و بسپارها (پلیمر) و نظیر آن ها جزء مواد آلی بوده و مباحث شیمی آلی را به خود اختصاص داده اند. امروزه از مواد آلی و دانش شیمی آلی در رنگ سازی، کاغذ و جوهرسازی، مواد غذایی، پوشاک، پتروشیمی، مواد پلاستیکی و لاستیکی، داروسازی، پزشکی و ده ها صنعت دیگر بهره می برند. افزون بر بیست میلیون ترکیب شناخته شدهٔ کربن وجود دارد و هر ساله نیم میلیون ملکول جدید به خانواده مواد آلی اضافه می شوند. شیمی آلی شالوده زیست شناسی و پزشکی است. ساختمان موجودات زنده به غیر از آب، عمدتاً از مواد آلی ساخته شده اند، مولکول های مورد بحث در زیست شناسی مولکولی همان مولکول های آلی هستند. امروزه ما در عصر کربن زندگی می کنیم، هر روزه روزنامه ها و مجلات، ذهن ما را متوجه ترکیبات کربن نظیر کلسترول، چربی های اشباع نشده، هورمون ها، استروئیدها، حشره کش ها و فرومون ها می نماید. در دهه های گذشته به خاطر نفت، جنگ های متعددی راه افتاده است، همچنین دو فاجعه نازک شدن لایه اوزون که عمدتاً به خاطر وجود کلروفلوئوروکربن ها می باشد و پدیده گازهای گلخانه ای که ناشی از حضور متان، کلروفلوئوروکربن ها و دی اکسید کربن است، زندگی انسان ها را به خطر انداخته است.
تا حدود سال ۱۸۵۰ میلادی بسیاری از دانشمندان بر این باور بودند که منشأ مواد آلی، جانداران و گیاهان هستند، آن ها تصور می کردند که مواد آلی را هرگز نمی توان از مواد معدنی و غیر آلی تولید نمود. دانشمندان همواره دنبال پاسخ به این پرسش بودند که چه ویژگی در ترکیبات کربن وجود دارد که آن ها را از ترکیبات مربوط به صد و چند عنصر دیگر جدول تناوبی متمایز کرده است. تعداد بسیاری از ترکیبات کربن وجود دارند که مولکول های آن ها می توانند بسیار بزرگ و پیچیده باشند. تعداد ترکیباتی که دارای عنصر کربن هستند چندین برابر بیشتر از تعداد ترکیبات بدون کربن است. مولکول های آلی شامل هزاران اتم شناخته شده اند و ترتیب قرار گرفتن اتم ها حتی در مولکول های نسبتاً کوچک نیز بسیار پیچیده است. یکی از مسائل اصلی در شیمی آلی، آگاهی از طرز قرار گرفتن اتم ها در مولکول ها یا تعیین ساختمان ترکیبات است.
شیمی آلی آرسنیکی (Organoarsenic chemistry) عبارت است از شیمی ترکیبات دارای پیوند شیمیایی میان آرسنیک و کربن. برخی ترکیب های آلی آرسنیکی را که اُرگانوآرسنیکال می نامند به صورت صنعتی تولید می شوند و به عنوان حشره کش، علف کش و قارچ کش کاربرد دارند. البته در کل به دلیل ملاحظات محیط زیستی و آسیب به سلامت انسان، تولید این محصولات رو به کاهش است. ترکیب مادر در این محصولات، آرسین و آرسنیک اسید است. برخلاف مسموم بودن این مواد، زیست مولکول ترکیب های آلی آرسنیکی به خوبی شناخته شده است.
با وجود اینکه بحث شیمی آلی آرسنیکی از اهمیت کمتری برخوردار است اما می توان گفت این مبحث به نوعی تاریخ علم شیمی است. قدیمی ترین ترکیب آلی آرسنیکی کاکودیل است که در سال ۱۷۶۰ گزارش آن منتشر شد و گاهی آن را نخستین ترکیب آلی فلزی می نامند. ترکیب سالوارسان نخستین مادهٔ شیمیایی دارویی است که سازنده اش، پل الریخ برای ساخت آن جایزهٔ نوبل دریافت کرد. بسیاری از ترکیب های آلی آرسنیکی قبلاً به عنوان آنتی بیوتیک مصرف می شدند یا دیگر کاربردهای پزشکی داشتند.
ترکیب های آرسنیک معمولاً عدد اکسایش ۳ یا ۵ دارند که در پیوند با هالیدها با فرض X = F, Cl, Br, I به شکل AsX3 و AsF5 دیده می شوند. از این رو ترکیب های آلی آرسنیک هم معمولاً با همین دو عدد اکسایش دیده می شوند.
ترکیب های آلی آرسنیکی بویژه آنهایی که پیوند As-Cl دارند در جریان جنگ جهانی اول به عنوان جنگ افزار شیمیایی کاربرد داشتند. نمونه هایی که چندان شناخته شده نیستند عبارتند از: لوئیزیت (کلرووینیل-۲-آرسنیک دی کلرید)، کلارک ۱ (دی فنیل کلرآرسین) و فنیل دی کلروآرسین.
شیمی آلی آهن(به انگلیسی: Organoiron chemistry) شاخه ای از علم شیمی آلی فلزی است که به بررسی ترکیبات شامل پیوند شیمیایی کربن با آهن می پردازد. ترکیبات آلی آهن به عنوان واکنشگر در سنتز ترکیبات آلی به کار می روند. ترکیباتی از قبیل پنتاکربونیل آهن، دی آیرون نوناکربونیل، دی سدیم تتراکربونیل فرات از این دسته هستند.
شیمی آلی اورانیوم(به انگلیسی: Organouranium chemistry) شاخه ای از علم شیمی آلی است که به مطالعه ترکیبات آلی فلزی شامل اورانیوم می پردازد. این شاخه علمی در صنایع هسته ای از اهمیت خاصی برخوردار است اما در علوم شیمیایی بیشتر در حد مطالعات و تحقیقات دانشگاهی بوده و کاربرد صنعتی خاصی ندارد.
شیمی آلی پالادیم شاخه ای از شیمی آلی فلزی است که با ترکیبات آلی پالادیم و واکنش های آنها سر و کار دارد. پالادیم معمولاً به عنوان فروکافت در واکنش های کاهشی آلکن و آلکین ها با هیدروژن کار می کند. در این فرایند پیوند کووالانسی کربن-پالادیم تشکیل می شود. همچنین در واکنش جفت شدن کربن-کربن، پالادیم نقش مهمی دارد.
شیمی آلی تلوریم یا شیمی اورگانوتلوریم(به انگلیسی: Organotellurium chemistry) شاخه ای از علم شیمی آلی است که به بررسی خواص و واکنش های ترکیبات آلی که در آن پیوند کربن و تلوریم وجود دارد، می پردازد.
شیمی آلی روتنیم (به انگلیسی: Organoruthenium chemistry) شاخه ای از شیمی آلی فلزی است که به بررسی ترکیباتی که در آن اتم کربن و روتنیم با یکدیگر پیوند کووالانسی برقرار کرده اند، می پردازد.ترکیبات آلی روتنیم به دلیل این که رونتیم و آهن در یک گروه در جدول تناوبی قرار دارند، به یکدیگر نزدیک است.کاتالیزور گروبز Shvo catalyst (Cymene)ruthenium dichloride dimer تری روتنیم دودکاکربونیل. کلرو(سیکلو پنتا دی انیل)بیس(تری فنیل فسفین)روتنیوم
کاتالیزور گروبز
Shvo catalyst
(Cymene)ruthenium dichloride dimer
آموزش شیمی (به انگلیسی: Chemistry education) اشاره به آموزشِ دانشِ شیمی در مدرسه و دانشگاه و افزایش آگاهی های همگانی در کاربردهای این دانش دارد. مهمترین موضوعات مطرح در این شاخه درک چگونگی آموزش حرفه ای شیمی در راستای فراگیری دانشجویان و دانش آموزان، بهترین راه های آموزش شیمی و بهبود نتایج یادگیری با تغییر روش آموزشی به شمار می آیند. از بهترین روش های یادگیری در حوزه شیمی استفاده از کتاب های مرجع، مجلات آموزشی مناسب و بهره گیری از ویدئوهای آموزشی می باشد. وبسایت های بسیاری در این حوزه فعالیت دارند و می توان از محصوات آن ها در جهت یادگیری هر چه بهتر شیمی استفاده نمود. مجلات فارسی از جمله مجله رشد آموزش شیمی و مجلات خارجی از جمله مجله Chemistry today و یا Chemistry spectrum که مجلات بسیار جالب در زمینه آموزش شیمی می باشند. دسترسی به این منابع در وبسایت های فارسی زبان متاسفانه در اکثر مواقع به صورت رایگان نبوده و لذا می بایست هزینه ای پرداخت شود اما با جستجو در اینترنت می توانید این موارد را به صورت رایگان نیز دریافت نمایید.
نشریه ها و ژورنالهای زیادی در این زمینه منتشر می گردند که Journal of Chemical Education , Education in Chmiestry و The Chemical Educator از معتبرترین آن ها به شمار می روند.
ویکی پدیا انگلیسی
احمد شیمی (۱۲۹۴ در بروجرد – ۱۹ تیر ۱۳۹۳) میکروب شناس و استاد دانشگاه اهل ایران بود. او از جمله برگزیدگان پنجمین دوره چهره های ماندگار در رشته میکروب شناسی (۱۳۸۴) است. وی مولف و مترجم شماری از کتاب های دانشگاهی در زمینه میکروب شناسی، ایمنی شناسی، ویروس شناسی، دامپزشکی ، پزشکی و بیماری های طیور است.
احمد شیمی در سال ۱۲۹۴ خورشیدی در بروجرد متولد شد. وی پس از اخذ دیپلم از دبیرستان شرق تهران وارد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۲۱ دکتری گرفت. سپس در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و در سال ۱۳۵۸ بازنشسته شد. احمد شیمی در این سال ها آزمایشگاه باکتری شناسی، آزمایشگاه ویروس شناسی و بخش بیماری های طیور دانشگاه تهران را راه اندازی کرد. او از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۲ نیز به تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت.
وی روز چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۳ بر اثر کهولت سن درگذشت.
اولین المپیاد جهانی شیمی (International Chemistry Olympiad یا IChO) در کشور چکسلواکی، شهر پراگ، در سال ۱۹۶۸ برگزار شد. از این زمان، این مسابقه بین المللی و برای دانش آموزان دبیرستانی معمولاً در جولای هر سال (به غیر از سال ۱۹۷۱) در یکی از کشورهای جهان به عنوان میزبان و به صورت دو آزمون تئوری و آزمایشگاهی برگزار شده است.
سایت رسمی المپیاد بین المللی شیمی
این مسابقات جهانی سالانه برای دانش آموزان دبیرستانی و با هدف تشویق هر چه بیشتر دانش آموزان علاقه مند به شیمی به حل مسایل به روش های خلاقانه و مستقل برگزار می شود. آزمون تئوری معمولاً شامل شش پرسش و آزمون آزمایشگاهی معمولاً شامل دو پرسش است . مدت زمان هر یک از آزمونها بین ۴ تا ۵ ساعت و دو آزمون در دو روز متفاوت برگزار می گردند. آزمون تئوری ۶۰ نمره و آزمون آزمایشگاهی ۴۰ نمره دارند. هر تیم متشکل از چهار دانش آموز دبیرستانی و دو ناظر علمی است (همچنین تعداد محدودی دانش آموز و ناظر علمی می توانند تیم اصلی را، به عنوان مهمان و به هزینه کشور شرکت کننده، همراهی کنند). دانش آموزان باید زیر بیست سال بوده و وارد دانشگاه نشده باشند. کشورهای متمایل به شرکت باید در دو سال پیاپی حضور ناظر علمی داشته باشند تا پس از آشنایی کافی با نحوه مسابقات بتوانند با تیم دانش آموزی در مسابقات شرکت کنند. حدود ۱۰% برتر شرکت کنندگان مدال طلا، ۲۰% مدال نقره، ۳۰% مدال برنز و ۱۰% دیپلم افتخار را دریافت می کنند. مابقی شرکت کنندگان، گواهی شرکت در المپیاد جهانی شیمی را دریافت می کنند. همچنین شرکت کننده با بیشترین امتیاز کل، شرکت کننده با بیشترین امتیاز در آزمون تئوری و شرکت کننده با بیشترین امتیاز در آزمون آزمایشگاهی جایزه ویژه دریافت می کنند. گاهی به شرکت کننده رتبه یک دختران نیز جایزه ویژه تعلق می گیرد. برای آمادگی و آگاهی هر چه بیشتر شرکت کنندگان به نوع مسایل مطرح شونده در هر سال، کشور میزبان آزمون آماده سازی تئوری و آزمایشگاهی را چندین ماه قبل از برگزاری خود مسابقات اعلام می کند. مباحث مطرح شونده معمولاً شامل شیمی معدنی، شیمی آلی، شیمی فیزیک، شیمی تجزیه، بیوشیمی و طیف بینی است.
اولین آزمون ملی المپیاد شیمی در ایران در سال ۱۳۷۰ برگزار شد. پس از حضور در دو دوره المپیاد جهانی به عنوان ناظر علمی در سال های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ و کسب جواز رسمی حضور در این مسابقات، اولین تیم ملی المپیاد شیمی ایران در بیست و پنجمین المپیاد جهانی شیمی در پروجای ایتالیا در سال ۱۹۹۳ شرکت کرد. تاریخچه شرکت تیمهای ملی دانش آموزی ایران در زیر آمده است.
۲۴. ۱۹۹۲،   ایالات متحده آمریکا، پیتسبورگ و واشنگتن دی.سی.: حضور به عنوان ناظر برای دریافت جواز حضور در المپیادهای بین المللی شیمی. اعضای تیم شش نفره کشوری: شهرام اویس قرن، شهرام شهیم، علیرضا شریفی، فریبرز فردوسی، مرجان جدی و پدرام رضوی.
انجمن سلطنتی شیمی(به انگلیسی: Royal Society of Chemistry) انجمنی علمی-تخصصی در زمینه شیمی است. این انجمن بریتانیایی در سال ۱۹۸۰ از ادغام انجمن شیمی، مؤسسه سلطنتی شیمی، انجمن فارادی و انجمن شیمی تجزیه تشکیل شد. این انجمن بیش از ۳۴٬۰۰۰ عضو در بریتانیا و ۸٬۰۰۰ عضو در خارج از این کشور دارد.
بریتانیا
مختصات: ۵۱°۳۰′۳۲″شمالی ۰°۰۸′۲۰″غربی / ۵۱٫۵۰۸۹°شمالی ۰٫۱۳۹۰°غربی / 51.5089; -0.1390
انجمن مهندسان شیمی(به انگلیسی: Institution of Chemical Engineers به صورت مخفف IChemE) یک موسسه بین المللی در زمینه مهندسی شیمی است که در بیش از ۱۲۰ کشور بیش از ۳۳۰۰۰ عضو دارد. این انجمن در سال ۱۹۲۲ تأسیس شد و در حال حاضر در بریتانیا، نیوزلند، استرالیا، مالزی، چین و سنگاپور دفتر دارد.
مهندسی شیمی
انجمن مهندسان شیمی آمریکا
ایمهاوزن شیمی، (به آلمانی: Imhausen-Chemie) یک شرکت متوسط شیمیایی و داروسازی آلمانی بود که در زنجیره پیش تولیدات شیمیایی «بسیار حیاتی» در دوران جنگ جهانی دوم نقش به سزایی بازی می کرد. در دهه پنجاه میلادی بخش های بزرگی از این شرکت را کمپانی «دینامیت نوبل» آلمان خرید. این کارخانه تولیدی در دهه ۱۹۸۰ میلادی بخاطر تخلفات فراوان و در نوع خود بسیار سنگین اقتصادی، جنحه ای و جنایی ورشکست و تعطیل شد. شرکت ایمهاوزن در اواسط دهه هشتاد میلادی به عراق و لیبی تأسیسات تولید جنگ افزارهای شیمیایی فروخت که در جنگ عراق علیه ایران قویا به کار گرفته و عامل کشته و زخمی شدن ده ها هزار سرباز، غیر نظامیان ایرانی و مردم کرد مقیم عراق گشت.
مجله اشپیگل ۱۹۸۴ ثابت شد که عراق در جنگ با ایران از گاز خردل استفاده می کند
مجله اشپیگل ۱۹۸۸ خواب خوش. کارشکنی مقامات در رابطه با موضوع فروش کارخانه تسلیحات شیمیایی توسط آلمان به عراق
مجله اشپیگل ۱۹۹۱ دادگاه جرائم فروش کارخانه تسلیحات شیمیایی توسط آلمان به عراق
مجله اشپیگل ۱۹۹۰ آبروریزی: کارشکنی چهار هفته ای بن در دادگاه صدور کارخانه گازهای سمی به لیبی
مجله اشپیگل ۱۹۹۳ حساب های تخلیه شده در بانک های سوئیس
مجله اشپیگل ۱۹۹۰ نامه تاجر اردنی صادق قدومی به طرف آلمانی اش لوداد: فروش تسلیحات آلمانی بحران (جنگ) خاور میانه را تشدید می کند
مجله اشپیگل ۱۹۸۹ مدارک اثبات روی میز هستند. در رابطه با فروش کارخانه گازهای سمی... قایم موشک بازی تمام شد
بنا به افشاگری های برخی رسانه ها از جمله مجله اشپیگل، بسیاری از سازمان های دولتی و محافل رسمی آلمان از این موضوع دقیقاً اطلاع داشتند و پس از برملا شدن تخلفات این شرکت، در دادگاه برای «حفظ آبروی دولت آلمان» به نفع مدیر و مالک شرکت «هیپنشتیل ایمهاوزن» کارشکنی های فراوان کردند.
این شرکت عاقبت بخاطر تولید و صادرات مواد مخدر از نوع اکستازی و امثالهم و بخاطر ساختن کارخانه سموم شیمیایی جنگی در لیبی (نه در عراق که موضوع اصلی دعاوی بود) به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. مالک شرکت نیز به چند سال زندان محکوم شد، ولی بخاطر «ناراحتی های عصبی» چند ماهی بیش در زندان نماند. از پیش آمدهای انگشت نمای این پرونده، به گفته مجله اشپیگل این است که درآمدهای شخصی مالک کارخانه و مدیران زیردست او که از راه های غیرقانونی کسب شده بودند و همچنین ثروت شخصی آنها هرگز توسط دولت ضبط نشدند.
جنگ افزارهای شیمیایی / جنگ ایران و عراق / استفاده عراق از سلاح های شیمیایی / جنگ آمریکا و ویتنام
ChemisLab — شیمی دان های گذشته
SHAC: Society for the History of Alchemy and Chemistry
Selected classic papers from the history of chemistry
Biographies of chemists
تاریخ شیمی به سلسله اتفاقاتی اطلاق می شود که از زمان باستان تاکنون برای دانش شیمی اتفاق افتاده است. تا ۱۰۰۰ سال پیش از میلاد، تمدن های باستان از ابزارهایی استفاده می کردند که سرانجام اساس تنوع شاخه های شیمی شدند. برای نمونه استخراج فلزها از سنگ معدن، سفالگری با استفاده از لعاب، تخمیر آبجو و شراب، تهیهٔ رنگدانه برای لوازم آرایشی و نقاشی، استخراج مواد شیمیایی از گیاهان برای دارو و عطر، تهیهٔ پنیر، ریسندگی، دباغی کردن چرم، تهیهٔ صابون از چربی، ساخت شیشه و ساخت آلیاژهایی مانند برنج.
در گذشته تلاش برای بیان طبیعت مواد و چگونگی دگرگونی آن ها ناموفق بود. دانش پیشرفته تر کیمیاگری نیز در این مورد ناتوان بود. به هرحال دانش کیمیا به کمک انجام تحقیقات اولیه و ثبت نتیجه ها، پایه گذار شیمی مدرن بود. تغییر نگرش در شناخت مواد، زمانی شروع شد که رابرت بویل در سال ۱۶۶۱ در کتاب شیمی دان شکاک میان شیمی و کیمیا تفاوت قائل شد. پس از آن شیمی با تلاش های آنتوان لاووازیه و ارائه قانون پایستگی جرم، به یک دانش تکامل یافته تبدیل شد. دغدغهٔ هر دو دانش کیمیا و شیمی شناخت طبیعت مواد و چگونگی دگرگونی آن ها بود، اما تنها شیمی از شیوه های علمی قوی بهره مند شد. با کوشش های ویژهٔ جوسایا ویلارد گیبز تاریخ شیمی با ترمودینامیک رابطهٔ عمیقی پیدا کرد.
تاریخ شیمی از آغاز تاکنون با صنعت رابطه ای مستقیم داشته است. در ابتدای دوران مدرن در اروپا، شیمی از ترکیب دانسته های باستان با فعالیت های دانشمندان مسلمان در قرون وسطی توسعه یافت. سپس شیمی در کنار فیزیک توانست ماهیت درونی مواد را شرح دهد. امروزه شیمی دانشی بسیار پیچیده است که بخش های زیادی با اهداف متنوع در زمینه های مختلف فناوری دارد.
مهندسی شیمی به عنوان یک دانش سامان یافته و روشمند، عمری کمی بیشتر از صد سال دارد. در اواخر سدهٔ ۱۹ میلادی این دانش به دلیل نیازی که به فرایندهای شیمیایی احساس می شد از مهندسی مکانیک جدا شد. پیش از انقلاب صنعتی در سدهٔ ۱۸ میلادی، شیمی در صنعت بیشتر به صورت تولیدات دسته ای یا (Batch production) بود. این گونه فرایندها بیشتر به آشپزی مانند است یعنی مواد خام (مواد به صورت تکی) در یک ظرف در برابر گرما و فشار مناسب قرار می گرفتند، پس از دگرگونی های مورد نیاز، آزمایش کیفیت می شدند تا مطمئن شوند به محصول نهایی دست یافته اند یا خیر، البته گاهی این فرایند به صورت گام به گام و از ظرفی به ظرف دیگر انجام می شد. این روش کند و کم بازده است ولی همچنان برای تولید برخی محصولات گران قیمت مانند عطر یا برخی عصاره های گیاهی کاربرد دارد. امروزه بیشتر مواد شیمیایی پس از عبور از یک «خط تولید» شیمیایی پیوسته تولید می شوند. انقلاب صنعتی در بازهٔ زمانی گذار از روش تولید دسته ای به فرایند تولید پیوسته روی داد.
«تاریخ مهندسی شیمی: تلاش برای بقا»
"دربارهٔ AIChE" (از وبگاه www.stevens-tech.edu)
برندگان در شیمی: مهندسی شیمی، دربارهٔ افرادی بحث می کند که زمینهٔ مهندسی شیمی را در آغاز تعریف کردند.
جایزه نوبل شیمی یکی از پنج جوایز نوبل است که هرسال از سوی آکادمی سلطنتی علوم سوئد اعطا می شود.
فهرست برندگان جایزه نوبل شیمی
اولین جایزه نوبل شیمی در سال ۱۹۰۱ میلادی به یاکوبوس هنریکوس وانت هوف دانشمند هلندی برای کشف قوانین دینامیک شیمیایی و فشار اسمزی در محلول ها اعطا شد. بر اساس آمار، تا سال ۲۰۱۱، به ترتیب کشورهای آمریکا (۳۳٬۳٪)، آلمان (۱۸٬۲٪)، بریتانیا (۱۳٬۸٪)، فرانسه (۴٬۴٪) و ژاپن (۳٬۷٪)، پنج کشور برتر از نظر دریافت بیشترین تعداد جوایز نوبل شیمی می باشند. همچنین تاکنون ۴ زن موفق به دریافت نوبل شیمی شده اند.
مهندسی شیمی عبارت است از علم تبدیل مواد خام به مواد مفید دیگر.این علم با علوم پایه ای همچون ریاضیات،فیزیک و شیمی ارتباط تنگاتنگی دارد.همچنین علومی چونزیست شیمی،میکروبیولوژی،زیست شناسی و علم اقتصاد به طور غیر مستقیم در ارتباط است.
شیمی
علوم مهندسی
فیزیک
علم مواد


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

شیمی در دانشنامه آزاد پارسی

شیمی (chemistry)
شاخه ای از علم برای بررسی ساختار و ترکیب انواع گوناگون ماده و تغییرات و پدیده های به وجود آمده در مسیر این تغییرات.
شیمی آلی. شاخه ای از علم شیمی است که به بررسی ترکیبات کربن می پردازد.
شیمی معدنی. خواص، واکنش ها، و روش تهیه و توصیف همۀ عناصر و ترکیبات را، جز ترکیبات کربن، در این شاخه از علم شیمی بررسی می کنند.
شیمی فیزیک. به شرح کمّی پدیده های شیمیایی، واکنش ها، و اندازه گیری داده های لازم برای این توضیحات می پردازد. شاخۀ اخیر توجه ویژه ای به حرکت مولکول ها و تأثیر دما و فشار، غالباً در مایعات و گازها دارد.
مولکول ها، اتم ها و عناصر. مواد به سه حالت فیزیکی گاز، مایع، و جامد وجود دارند و از ذرات بسیار کوچکی به نام مولکول تشکیل شده اند. مولکول ها پیوسته در حرکت اند و خود شامل ذرات کوچک تری به نام اتم می شوند. مولکول هایی که همۀ اتم هایشان یکسان است، عنصر نام دارند. مولکول ترکیب ها شامل انواع متفاوتی از اتم هاست.
ترکیبات و مخلوط ها. طی فرآیند شیمیایی، ترتیب قرار گرفتن (آرایش) اتم ها در مولکول های واکنش دهنده تغییر می کند و ترکیبات حاصل می شوند. گاهی عواملی چون گرما، نور، ارتعاش، عمل کاتالیزوری تابش یا فشار، و همچنین رطوبت لازم برای یونش، برای ایجاد تغییر شیمیایی لازم اند. به تعیین اجزای سازندۀ یک ترکیب از طریق آزمایش یا شکستن مولکول های آن ترکیب تجزیه، و به ایجاد ترکیبات از اجزاء سنتز می گویند. وقتی مولکول های مواد در کنار هم قرار گیرند و ساختار مولکولی شان تغییری نکند، مخلوط ها ایجاد می شوند.
فرمول ها و معادله ها. برای نشان دادن عناصر از نمادها استفاده می کنند. نمادها معمولاً اولین حرف یا حروف انگلیسی یا لاتین نام آن عنصرند. مثلاً از C برای کربن، از Ca برای کلسیم، و از Fe برای آهن است استفاده می کنند. این نمادها نشانۀ یک اتم از آن عنصرند. مولکولی که بیش از یک اتم از عنصری داشته باشد، با عدد زیروند مشخص می شود. مثلاً، نمایش مولکول آب به صورت H۲O است. در بعضی از مواد، گروهی از اتم ها مانند یک واحد عمل می کنند و در نماد ترکیب شیمیایی در پرانتز قرار می گیرند. مثلاً،(NH۴)۲ SO۴ نشان دهندۀ سولفات آمونیوماست. نمایش نمادینِ هر مولکول را فرمول می نامند. عددی که پیش از فرمول نوشته می شود، نشان دهندۀ تعداد مولکول های ماده ای است که در واکنش شیمیایی شرکت می کند یا تولید می شود. مثلاً۲H۲O نشان دهندۀ دو مولکول آب است. واکنش های شیمیایی را با معادله شیمیایی بیان می کنند، مانند واکنش زیر: NaCl + H۲SO۴→NaHSO۴ + HCl
معادلۀ بالا نشان می دهد که از ترکیب کلرید سدیم (NaCl) با اسید سولفوریک (H۲SO۴)، سولفات هیدروژن سدیم (NaHSO۴) و کلرید هیدروژن (HCl) تولید می شود (← معادلۀ شیمیایی).
فلزات، نافلزات، و عناصر سیستم تناوبی. عناصر به فلزاتیبا جلای فلزی، رسانای گرما و الکتریسیته ، و نافلزاتیتقسیم می شوند که معمولاً این خواص را ندارند. در ۱۸۶۳، جان نیولندز سیستم تناوبی را برای اولین بار مطرح کرد. در ۱۸۶۹، دیمتری مندلیُف عناصر را برحسب جرم اتمی نسبی شان طبقه بندی، و جدول تناوبی را تهیه کرد. عناصری که در خواص عمومی مشابه اند، از نظر وزنی نیز با هم رابطه دارند. این عناصر در یک گروه یا خانواده قرار می گیرند. برخی بی قاعدگی های خاص این سیستم با طبقه بندی عناصر برحسب عدد اتمی برطرف شد. عدد اتمی تعداد بارهای مثبت هستۀ هر اتم است.
کیمیاگری. تمدن های باستان با برخی از فرآیندهای شیمیایی، مانند استخراج فلزات از سنگ معدن و ساختن آلیاژها، آشنا بودند و کیمیاگران برای تبدیل فلزات پست به طلا کوشش می کردند. در پایان قرن ۱۷، علم شیمی از فنون و بینش کسب شده طی آزمایش های کیمیاگری شکل گرفت.رویدادهای برجستۀ شیمی. رابرت بویل عناصر را به صورت ساده ترین جزئی تعریف کرد که ماده به آن تجزیه می شود. عقیدۀ کیمیاگران دربارۀ چهار عنصر خاک، باد، آتش، و آب رفته رفته اعتبار خود را ازدست داد. تا قرن ۱۸، همۀ مواد سوختنی را دارندۀ ماده ای به نام فلوژیستون می دانستند و این ماده را عنصر بی وزنی از عناصر آتش می دانستند که ضمن احتراق تولید می شد. پس از تحقیقات تجربی جوزف بلک، آنتوان لاوازیه، و جوزف پریستلی، کاشف اکسیژن در هوا، این نظریه نیز بی اعتبار شد. هنری کاوندیش ترکیب عناصر آب را کشف کرد و جان دالتون نظریۀ اتمی را مطرح کرد. بنابراین نظریه، اتم خاص هر عنصر وزن نسبی دقیقی دارد. تحقیقات وسیعی که پس از آن صورت گرفت سبب پیدایش زیست شیمی، شیمی درمانی و پلاستیک ها شد.

نقل قول های شیمی

شیمی شاخه ای از علوم فیزیکی است که ترکیب، ساختار، خواص و تغییر ماده را مطالعه می کند.
• «این علم رشته ای است که در تمام شئون زندگی انسان های کره زمین به نحوی مورد استفاده قرار می گیرد که اگر به آن توجه زیادی شود، می توان با مدیریت صحیح تولید ثروت کرد. در ضمن ارزش افزوده آن نیز بسیار نامحدود است.»
• «دنیا بدون علم شیمی معنا ندارد، چون بدون داشتن این علم، ناتوان از درک بسیاری از مسائل و روابط حیاتی محیط پیرامون خود خواهیم بود. این علم در همه زمینه ها کاربرد دارد. همه وسایل دور و اطرافمان مانند مواد غذایی، شیمیایی، پوشیدنی، دارویی و ترکیبات آن مانند عطرها و رنگ ها یا تجهیزات عمومی که استفاده می کنیم همه مرتبط با علم شیمی است و در هیچ جای دنیا نمی توانیم بدون دخالت این علم به زندگی خود ادامه دهیم..» مصاحبه با روزنامهٔ جام جم؛ چاپ ۴ اوت ۲۰۱۳ / ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ -> حبیب الله فیروزآبادی

ارتباط محتوایی با شیمی

شیمی در جدول کلمات

شیمی درمانی
کمو تراپی
شیمی قدیم
کیمیا
شیمی کربن
الی
شیمی کربنی
الی
شیمی کره زمین
ژیوشیمی
برنده نوبل 1920 شیمی از آلمان
والتر نرست
برنده نوبل شیمی 1913
الفردورنر
برنده نوبل شیمی ۲۰۰۹
توماس اشتیتز
بنیانگذار شیمی جدید
لاوازیه
پدر شیمی امروزی
لاوازیه

معنی کلمه شیمی به عربی

صيدلي
کيمياء حيوية
کيمياء
کيمياوي حيوي
متخصص في الکيمياء الحيوية

شیمی را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

علی اکبر ٠١:٣١ - ١٣٩٦/٠٢/٢١
شیمی (به پارسی سَره: کیمیا) مطالعهٔ ساختار، خواص، ترکیبات، و تغییر شکل مواد است. این علم مربوط می شود به عناصر شیمیایی و ترکیبات شیمیایی که شامل اتمها، مولکولها، و برهم کنش میان آنهاست. ویکیپدیا
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• شیمی دبیرستان   • تحقیق شیمی   • دانستنی های شیمی   • مطالب شیمی   • شیمی جالب   • شیمی چیست   • شیمی استخدام   • علم شیمی   • معنی شیمی   • مفهوم شیمی   • تعریف شیمی   • معرفی شیمی   • شیمی یعنی چی   • شیمی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شیمی
کلمه : شیمی
اشتباه تایپی : adld
آوا : Simi
نقش : اسم
عکس شیمی : در گوگل


آیا معنی شیمی مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )