برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1149 100 1

شیونگ نو

شیونگ نو در دانشنامه ویکی پدیا

شیونگ نو
شیونگ نو نام فدراسیونی از بیست و چهار قبیله عشایر است که میان سده سوم پیش از زایش مسیح تا سده یکم پس از زایش مسیح بر استپ های آسیای میانه (امروزه مغولستان، مغولستان داخلی، سیبری، سین کیانگ، گانسو) چیره بودند. یانوش هارماتا در گزارشی چاپ شده توسط یونسکو، آنان را از ایرانیان کوچ رو شمالی می داند چراکه همه واژگان شیونگ نویی آورده شده در منابع چینی از جمله نام شاهان آنان از یک زبان ایرانی شرقی (سکا) می باشد.
عکس شیونگ نو


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

شیونگ نو در دانشنامه آزاد پارسی

شیونْگ نو (Xiongnu)
احتمالاً کنفدراسیونی از صحراگردان ترک. در قرن ۳پ م با چین می جنگیدند. آنان حدود ۲۰۰پ م در مغولستان قدرت گرفتند، ولی در ۱۱۹پ م وودی (وو ـ تی، حک: ۱۴۱ـ۸۷ پ م) امپراتور سلسله هان چین آنان را به صحرای گُبی عقب رانده و چین شی هوانگ دی دیوار بزرگ چین را برای جلوگیری از حمله های آنان ساخت. آنان سرانجام مطیع چین شدند و بازماندگانشان به منزلۀ مرزبان به خدمت امپراتوران چین درآمدند. آنان بر گائوزو، امپراتور هان، در پینگ چِنگ غلبه کردند. وودی نیز با آنان چندین بار جنگید؛ که در این جنگ ها سردارانش عبارت بودند از هوئوچوبینگ، لی گوانگ، لی لینگ، و لی گوانگ لی. سپاهیان چین در برابر شیوه های جنگ و گریز سواران کماندار آنان درمانده بودند. چین سرانجام قدرت آنان را با دامن زدن به جنگ های داخلی از بین بُرد و در یکی از جنگ ها چی چی به غرب گریخت و در جنگی دیگر کنفدراسیون به دو شاخۀ شمالی و جنوبی تقسیم شد. ائتلافی متشکل از چینی ها، شیونگ نو جنوبی و شین بِی، شاخۀ شمالی ها را مغلوب و وادار کرد که به درۀ ایلی (قزاقستان جنوبی) بگریزند (۹۲م). آنان در برابر حملۀ سپاه چین برای اشغال دوبارۀ شهرهای تاریم مقاومت کردند و پس از آن ناپدید شدند، و احتمالاً به غرب کوچ کردند و هون ها را تشکیل دادند. جنوبی ها در مرز چین ساکن شدند، و در جنگ های داخلی مانند شورش هشت شاهزاده شرکت کردند و در ۳۰۴م تحت فرمان لیو یوان و لیو کونگ شوریدند و یکی از شانزده مملکت چین را تشکیل دادند. جی، از قبایل تشکیل دهندۀ شیونگ نو، نیز به فرماندهی شی له برضد اتحادیه قیام کرد. ممالک این قوم را به ترتیب فو جیان، و توبا گویی و جانشینان آنان تصرف کردند، و بازماندگان آنان جذب چین شدند. نیز ← هون ها

ارتباط محتوایی با شیونگ نو

شیونگ نو را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شیونگ نو   • مفهوم شیونگ نو   • تعریف شیونگ نو   • معرفی شیونگ نو   • شیونگ نو چیست   • شیونگ نو یعنی چی   • شیونگ نو یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شیونگ نو
کلمه : شیونگ نو
اشتباه تایپی : ad,k' k,
عکس شیونگ نو : در گوگل

آیا معنی شیونگ نو مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )