انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1076 100 1

صادق

/sAdeq/

مترادف صادق: راستگو، صدیق، راستین، مخلص

متضاد صادق: کاذب

برابر پارسی: راستگو، پاکدل، درستکار، رو راست

معنی اسم صادق

اسم: صادق
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: sādeq) (عربی) آن که گفتارش مطابق با واقعیت است، راستگو، راست و درست و راستین، (در اعلام) لقب امام جعفر صادق (ع) - راستگو، راست و درست، راستین، نام امام امام ششم شیعیان

معنی صادق در لغت نامه دهخدا

صادق. [ دِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از صدق. راستگو. مقابل کاذب. راست گوینده. ج ، صادقون ، صادقین :
این دو صادق خرد و رأی که میزان دلند
بر پی عقرب عصیان شدنم نگذارند.
خاقانی.
گفتی که چو خاقانی عشاق بسی دارم
صادق تر از او عاشق بنمای کدام است آن.
خاقانی.
از صادقین وفا طلب از قانتین ادب
وز متقین حیا و ز مستغفرین بیان.
خاقانی.
سر انداز اگر عاشق صادقی
تو بدزهره بر خویشتن عاشقی.
سعدی.
|| راستین. راست و درست. خالص :
یا دوستی صادق یا دشمنی ظاهر
یا یکسره پیوستن یا یکسره بیزاری.
منوچهری.
که هیچکس از اعیان از دل پا پیش این کار نداشت و به حقیقت رغبتی صادق ننمود... (تاریخ بیهقی ص 412). باید که طعام بر شهوت صادق خورند وتأخیر نکنند. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). و چندانکه مایه ٔ وقوف افتاد... به رغبتی صادق و حرصی غالب در تعلم آن می کوشیدم. (کلیله و دمنه ). به رغبتی صادق... روی به علاج بیماران آوردم. (کلیله و دمنه ). بکوشم تا بیّنتی صادق به دست آید. (کلیله و دمنه ). تا در تحصیل فضل و ادب همتی بلند و رغبتی صادق نباشد... این منزلت نتوان یافت. (کلیله و دمنه ).
عشق تو بس صادق است آه که دل نیست
باده عجب راوق است و جام شکسته.
خاقانی.
|| (اِ) فجردوم. بام دوم. بام پسین :
چون شب مرا ز صادق و کاذب گریز نیست
تا آفتابی از دل دروا برآورم.
خاقانی.
مشعله ٔ صبح تو بردی به شام
کاذب و صادق تو نهادیش نام.
نظامی.

صادق. [ دِ ] (اِخ ) لقب اسماعیل پیغمبر است. رجوع به اسماعیل شود.

صادق. [ دِ ] (اِخ ) رجوع به صادق سمرقندی شود.

صادق. [ دِ ] (اِخ ) وی از مردم ادرنه بود و با حسن خطی که داشت کتب بسیار تحریر کرد. این بیت او راست :
ساقی سکا کوز قپد و غنی کوردی حبابک
آلندوغی هپ اوایدی مجلس ده شرابک.
(قاموس الاعلام ).

صادق. [ دِ ] (اِخ ) وی از مردم بلگراد و به حسن خط مشهور و طریقه ٔ علمی را سالک بود. این بیت او راست :
ایدر بر لحظه ده بیک کز بنی مقبول و مردودی
عتاب عشوه آمیزی خطاب خنده آلودی.
(قاموس الاعلام ).

صادق. [ دِ ] (اِخ ) (امام...) جعفربن محمدبن علی بن حسین بن علی (ع ). ابن خلکان گوید: وی بر مذهب امامیه یکی از ائمه ٔ اثناعشر است. از سادات اهل بیت بود و بخاطر صدق گفتار به صادق ملقب گشت. فضل او مشهورتر از آن است که گفته آید و او را گفتاری است در صنعت کیمیا و زجر و فال. شاگرد وی ابوموسی جابربن حیان صوفی طرسوسی کتابی در هزار ورق کرد و رسائل جعفر را که پانصد بود، در آن بیاورد. چون منصور از مدینه قصد عراق کرد عزم کرد که او را همراه خویش برد، وی خواست تا خلیفه او را معاف کند، نپذیرفت ، سپس دستوری خواست که چند روز درنگ کند و کارهای خود سامان دهد، منصور ابا کرد، صادق وی را گفت : پدرم از پدر خویش از جدّ خود رسول خدا حدیث کرد که همانا روزی مرد در این جهان میماند و اجل وی فرامیرسد، سپس با رحم خود پیوند کند و عمر او بیفزاید. منصور پرسید ترا به خدا سوگند این حدیث از پدرت شنیدی و او از جدّ خود شنود؟ فرمود: آری به خدا سوگند. منصور وی را از سفر معاف داشت و رخصت داد که در مدینه بماند واو را جایزه بخشید و با او صله کرد و گویند منصور کس فرستاد تا جعفر صادق را حرکت دهند، از آن پیش که محمدبن عبداﷲ به قتل رسد و چون به نجف رسید وضو ساخت ،سپس گفت : اللهم بک استفتح و بک استنجح و بمحمد صلی اﷲ علیه و آله اتوجه. اللهم انی ادراء بک فی نحره و اعوذ بک من شره. اللهم سهل لی حزونته و لین لی عریکته و اعطنی من الخیر ما ارجو و اصرف عنی من الشرّ ما اخاف و احذر. و چون بر وی درآمد منصور بپا خاست و اورا اکرام کرد و نیکی فرمود و موی وی به دست خویش خوشبو ساخت و او را به خانه بازگردانید و خود او را برای کشتن حرکت داده بود. و وی را از محمدبن عبداﷲ بپرسید، صادق گفت : لئن اخرجوا لایخرجون معهم و لئن قوتلوا لاینصرونهم و لئن نصروهم لیولن الادبار ثم لاینصرون . منصور گفت کمتر از این قول نیز تو را کفایت است و خدا را سجده ٔ شکر گزارد. ولادت وی سال هشتادم هجرت ، سنه ٔ «سیل الجحاف » بود و گویند روز سه شنبه هشتم رمضان پیش از طلوع فجر بسال 83 هَ. ق. متولد گشت و به شوال سال 148 هَ. ق. به مدینه درگذشت و در بقیع نزد پدر و جدّ و عم ّ جدّ خود مدفون گردید. فﷲ دره من قبر ما اکرمه و اشرفه ! مادر وی ام فروه دختر قاسم بن محمدبن ابی بکر صدیق است. کشاجم درکتاب المصائد و المطارد آرد که روزی صادق ابوحنیفه را پرسید: چه گویی در محرمی که رباعیه ٔ آهویی را بشکند؟ گفت یابن رسول اﷲ حکم آن ندانم. صادق فرمود تو خود را زیرک دانی و ندانی که آهو را رباعیه نیست و آن همیشه ثنی است ؟ (وفیات الاعیان چ تهران ج 1 ص 113).
ذهبی در میزان الاعتدال آرد: وی یکی از ائمه ٔ اعلام است که شأنی بزرگ داردو نیکوکار و صادق است. و نووی در تهذیب الاسماء و اللغات (ج 1 صص 149 - 150) گوید: از وی محمدبن اسحاق ویحیی انصاری و مالک و سفیانان و ابن جریح و شعبه و یحیی قطان و جز اینان روایت کنند و بر امامت و جلالت و سیادت او متفقند. عمروبن ابی مقدام گوید هر گاه به جعفر نگریستمی دانستمی که وی از دودمان پیمبران است.و شبلنجی در نورالابصار (ص 131) آرد که : مناقب او بسیار و از شماره افزون است و فهم کاتب هشیار در انواع آن حیران. مؤلف حیات الحیوان از ادب الکاتب ابن قتیبه آرد که کتاب جفر را امام صادق نوشت و آنچه را مردم تا قیامت بدان محتاجند، اندر اوست و ابوالعلا بدین جفر اشارت کند:
لقد عجبوا لاَّل البیت لما
اتاهم علمهم فی جلدجفر
فمرآةالمنجم و هْی صغری
تریه کل عامرة و قفر.
و زمخشری در ربیعالابرار از مکارم اخلاق وی از شقرانی مولای رسول خدا آرد که به روزگار منصور عطایا بیرون شد و مرا شفیعی نبود، حیران بر در خانه بایستادم که جعفربن محمد بیامد و حاجت خود بدو گفتم. او به درون شد و خارج گشت و عطای مرا که در آستین داشت بداد و گفت نیکویی از هر کس نیک است و از تو نیکتر با مکانتی که نزد ماداری و زشتی از هر کس زشت است و از تو زشت تر با مکانتی که نزد ما داری و این بدان گفت که شقرانی شراب مینوشید و از مکارم اخلاق جعفر است که او را ترحیب گفت و حاجت وی برآورد و بر وجه تعریض موعظت فرمود و این از اخلاق پیمبران باشد. محمدبن طلحه در مطالب السئول (ص 81) آرد: وی از بزرگان و سادات اهل بیت است که علمی و عبادتی بسیار و اورادی پیوسته و زهدی آشکار و تلاوتی کثیر داشت. از دریای گوهر معانی قرآن کریم بیرون می آورد و عجائب آن را استنتاج میکرد و اوقات خویش بر انواع طاعات صرف میفرمود چنانکه در صرف آن بر نفس خویش حساب میگرفت. دیدار او آخرت را به یاد می آوردو شنیدن حدیث وی موجب زهد دنیا میگشت و پیروی از هدایت او سبب بهشت. نور رخسار وی گواه بود که وی از دودمان نبوت است و طهارت افعال او شاهد بود که از ذریت رسالت باشد. اما مناقب و صفات او از شماره بیرون است. ابن حجر در صواعق گوید: مردم چندان از علوم وی نقل کردند که صیت آن در همه ٔ بلاد پراکنده گشت و شهرستانی در ملل و نحل گوید او را در دین و ادب علمی غزیر است و حکمتی کامل و زهدی بالغ و ورعی از شهوات. مدتی در مدینه ماند و شیعیان خویش را فائدت میرساند و برموالین ، اسرار علوم را افاضه میفرمود، سپس به عراق آمد و مدتی در آنجا بماند، نه معترض امامت شد و نه با کسی در خلافت منازعت کرد. کسی که در دریای معرفت غرق است در شط طمع نکند و آنکه بر ذروه ٔ حقیقت بالا رفته است از هبوط نترسد و گفته اند کسی که با خدا انس گرفت از مردم وحشت کرد و آنکه با جز خدا مأنوس گشت وسواس او را به نهب برد. و ابوالقاسم بغار در مسند ابی حنیفه آرد که حسن بن زیاد گفت ابوحنیفه را از فقیه ترین مردم پرسیدم و من از وی شنیدم که گفت : جعفربن محمد! چه آنگاه که منصور وی را طلبیده بود کس پی من فرستاد و گفت یا اباحنیفه مردم فریفته ٔ جعفرند. مسائلی دشوار آماده کردم و منصور کس پی جعفر فرستاد و او در حیره بود بیامد و منصور وی را گفت یا اباعبداﷲ اینک ابوحنیفه است. فرمود آری میشناسم ، سپس به من نگریست و گفت مسائل خود را بر ابی عبداﷲ برگو و من بر او القا میکردم و او میگفت شما در این مسئله چنین میگویید و مردم مدینه چنین و ما چنین میگوییم و گاه افتد که شما را متابعت کنیم و گاه ایشان را و گاهی مخالفت هردو کنیم ، تا آنکه چهل مسئله پایان یافت و او چیزی از آنها ناگفته نگذاشت ، سپس ابوحنیفه گفت : مگر نه داناترین مردم داناترین آنان به اختلاف مردمان است ؟ (از کتاب الصادق تألیف محمدحسین مظفر).
عطار در تذکرةالاولیاء گوید: آن سلطان ملت مصطفوی ، آن برهان حجت نبوی ، آن عامل صدیق ، آن عالم تحقیق ، آن میوه ٔ دل اولیا، آن جگرگوشه ٔ انبیا، آن ناقد (؟) علی ، آن وارث نبی ، آن عارف عاشق ، جعفر الصادق ، رضی اﷲ عنه. گفته بودیم که اگر ذکر انبیا و صحابه و اهل بیت کنیم کتابی جداگانه باید ساخت ، این کتاب شرح اولیاست که بعد از ایشان بوده اند اما بسبب تبرک به صادق ابتدا کنیم که او نیز بعد از ایشان بوده است و چون از اهل بیت بود وسخن طریقت او بیشتر گفته است و روایت از وی بیشتر آمده است کلمه ای چند ازآن ِ او بیاوریم که ایشان همه یکی اند، چون ذکر او کرده شود ازآن ِ همه بود، نبینی که قومی که مذهب او دارند مذهب دوازده امام دارند یعنی یکی دوازده است و دوازده یکی. اگر تنها صفت او گویم به زبان و عبارت من راست نیاید که در جمله علوم و اشارات و عبارات بی تکلف بکمال بود و قدوه ٔ جمله ٔ مشایخ بود و اعتماد همه بر وی بود و مقتداء مطلق بود، هم الهیان را شیخ بود و هم محمدیان را امام و هم اهل ذوق را پیشرو، هم اهل عشق را پیشوا، هم عباد را مقدم ،هم زهاد را مکرم ، هم صاحب تصنیف حقایق ، هم در لطایف تفسیر و اسرار تنزیل بی نظیر بود و از باقر رضی اﷲ عنه بسیار سخن نقل کرده است. نقل است که منصور خلیفه شبی وزیر را گفت کی برو و صادق را بیار تا بکشم. وزیر گفت او در گوشه ای نشسته است و عزلت گرفته و به عبادت مشغول شده و دست از ملک کوتاه کرده و امیرالمؤمنین را از وی رنجی نه ، از کشتن وی چه فایده بود، هرچند گفت سودی نداشت. وزیر برفت به طلب صادق. منصور غلامان را گفت چون صادق درآید و من کلاه از سر بردارم شمااو را بکشید. وزیر صادق را درآورد. منصور در حال برجست و پیش صادق باز دوید و در صدرش بنشاند، بدو زانوپیش او بنشست ، غلامان را عجب آمد. پس منصور گفت چه حاجت داری ؟ صادق گفت آنک مرا پیش خود نخوانی و به طاعت خدای بگذاری. پس دستوری داد و به اعزازی تمام روانه کرد. در حال لرزه بر منصور افتاد و دواج بر سر درکشید و بیهوش شد. گویند سه نماز از وی فوت شد. چون باز هوش آمد وزیر پرسید کی آن چه حال بود؟ گفت چون صادق از در درآمد اژدهایی دیدم کی با وی بود کی لبی بزیر صفه نهاد و لبی بزبر صفه و مرا گفت به زبان حال اگر تو او را بیازاری ترا با این صفه فروبرم و من از بیم آن اژدها ندانستم که چه میگویم ، از وی عذر خواستم و چنین بیهوش شدم. نقل است که یک بار داود طایی پیش صادق آمد و گفت ای پسر رسول خدای مرا پندی ده که دلم سیاه شده است. گفت یا باسلیمان تو زاهد زمانه ای ، ترا به پند من چه حاجت است ؟ گفت ای فرزند پیغمبر شما را بر همه خلایق فضل است و پند دادن همه بر تو واجب است. گفت یا باسلیمان من از آن می ترسم کی به قیامت جدّ من دست در من زند که چرا حق متابعت من نگذاردی ، این کار به نسبت صحیح و به نسبت قوی نیست. این کار به معاملت شایسته ٔ حضرت حق بود. داود بگریست و گفت بار خدایا آنک معجون طینت او از آب نبوت است و ترکیب طبیعت او از اصل برهان و حجت جدش رسول است و مادرش بتول است ، او بدین حیرانی است ، داود کی باشد کی به معامله ٔ خود معجب شود... نقل است که صادق را دیدند که خزی گرانمایه پوشیده بود، گفتند یابن رسول اﷲ لیس هذا من زی اهل بیتک ، دست آن کس بگرفت و در آستین کشید، پلاسی پوشیده بود که دست را خلیده میکرد، گفت هذا للحق وهذا للخلق... (تذکرةالاولیاء ج 1 صص 9 - 15). و نیز گوید: وی یکی از صدوسیزده پیر است که بایزید خدمت ایشان کرد، پس بایزید از بسطام برفت و سی سال در شام و شامات می گردید و ریاضت می کشید و بی خوابی و گرسنگی دایم پیش گرفت و صدوسیزده پیر را خدمت کرد و از همه فایده گرفت ، و از آن جمله یکی صادق بود. در پیش او نشسته بود، گفت : بایزید آن کتاب از طاق فروگیر! بایزید گفت کدام طاق ؟ گفت : آخر مدتی است که اینجا می آئی و طاق ندیده ای ؟ گفت : نه ! مرا با آن چه کار که در پیش تو سر از پیش بردارم. من به نظاره نیامده ام. صادق گفت : چون چنین است برو به بسطام بازرو که کار تو تمام شد . (تذکرةالاولیاء چ اوقاف گیب ج 1 ص 136).

صادق. [ دِ ] (اِخ ) (خواجه...) وی نویسنده ٔ ولات کردستان بود، طبعی داشته. این دو بیت را از او نگاشت و نامی از وی به روزگار گذاشت :
از ازل صادق به دنیا میل آمیزش نداشت
چند روزی آمد و یاران خود را دید و رفت.
گرد تمکین تو گردم که بدین شیوه اگر
به بهشتت گذرانند تماشا نکنی.
(مجمع الفصحاء ج 2 ص 316).

صادق. [ دِ ] (اِخ ) (محمودافندی...) دبیر مدرسه ٔ عابدین امریکائی در مصر. وی مؤلف کتاب جغرافیای تجارتی است که جزء اول آن بسال 1330 هَ. ق. چاپ شده. (معجم المطبوعات ستون 1711).

صادق. [ دِ ] (اِخ ) (میرزا...) از اهل اردوباد است. طالب علمی است بسیار خوش سلیقه. در زمان شاه مرحوم به مشهد مقدس رفت و سادات آن آستانه ٔ قدس را هجو کرد، پس از مقام بالاتر حکم اخراجش صادر شد. گویند اکنون در دکن است ولی بودنش معلوم نیست. چون اغلب اشعارش رباعی است لذا به ذکر چند رباعی اکتفا می شود:
صادق غم عشق گر بجان نپذیرد
ناکام بکام دل دشمن میرد
حق نمک خنده ات ار نشناسد
یارب نمک حسن تو چشمش گیرد.
(مجمعالخواص ص 90).
صاحب صبح گلشن گوید: در خوش فکری علم است و صبح صادق بیان روشنش کالنار علی العلم. از وطن در ملک دکن رسید و از حضور مرتضی نظام شاه به منصب جاگیر سرفراز گردید و هنگام تسلط اکبر پادشاه بر آن دیار صبح حیاتش به شام ممات رسید. رباعی :
شوخی که بسادگی از او کردم صبر
اکنون خطش از غبار داردسر جبر
ازخطش اگر فزون بسوزم چه عجب
سوزنده تر است آفتاب از ته ابر.
(صبح گلشن ص 242).

صادق. [ دِ ] (اِخ ) (میرزا...) وی از مردم اصفهان و معروف به گاو بود، خوش طبعان زمانه به این لقبش ملقب ساختند، چه این قطعه بطرز قطعه ٔ خاقانی موزون کرد:
ای صادق آن کسان که به راه تو میروند
ایشان خرند و خر روش گاوش آرزوست
گیرم که خر کند تن خود را بشکل گاو
کو شاخ بهر دشمن و کو شیر بهر دوست.
و خاقانی چنین فرمود: قطعه :
خاقانی آن کسان که به راه تو میروند
زاغند و زاغ را روش کبک آرزوست
گیرم که مارچوبه کند تن بشکل مار
کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست.
(صبح گلشن ص 340).
لطفعلی بیک آذر گوید: خادم مسجد قدیم اصفهان و به صادقای گاو مشهور بود. غیر این قطعه ای که در جواب خاقانی گفته شعری از او به نظر نرسید:
ای صادق آن کسان که به راه تو میروند...

صادق. [ دِ ] (اِخ ) صاحب آتشکده گوید: نام وی سیدمحمد صادق و تخلص او صادق است. سیدی والانژاد و عالمی پاک اعتقاد و فاضلی درویش نهاد است ، اصل وی از طبقه ٔ سادات عظیم الشأن از تفرش قم و در عنفوان و ریعان عمر به اصفهان آمده و در خدمت مولانا محمد صادق اردستانی که فیلسوف عهد و اویس زمان بود به تحصیل علوم و اکتساب اخلاق کوشیده و از اقران و امثال به امتیاز مخصوص گشت.بعد از وفات اوستاد به عز دولت صفویه انار اﷲ برهانهم به وطن اصلی خود هجرت فرمود و در زمان دولت نادری چندی به هم صحبتی رضاقلی میرزا که به جودت طبع و قساوت قلب مشهور بود مبتلا بود. بعلت سؤظن بیگناه به زجر عقبی مزجر گشته که کسی احتمال زیست او نمیداد. چون در اجلش تعویقی بود آن شاهزاده ٔ جبار نادم شده و سعی تمام در اصلاح حال ایشان به عمل آورده از آن مخمصه خلاصی یافته اما به اندک فاصله به دعای آن سید مظلوم آن امیر ظالم به مضمون دفع فاسد به افسد به سرانگشت غضب پدرش از حلیه ٔ بصر عاری گشت. و بعد از قتل پدر هم رسید به او آنچه رسید. غرض در اواخر دولت نادری آن سید با بعضی از اهل تفرش به مجاورت ارض طوس مأمورتا بعد از انقضای آن دولت از آنجا حرکت و به عزم وطن روانه گردید و در عرض راه هاتف غیب آیه ٔ «یا ایتهاالنفس المطمئنة. ارجعی الی ربک » را گوشزد او کرد و در بقعه ٔ شریفه ٔ شاه عبدالعظیم علیه التحیة داعی حق را لبیک اجابت فرمود...
قطع نظر از کمالات در مراتب نظم و نثر کمال مهارت داشته ، و گاهی اشعار عاشقانه به صفحه ٔ خاطر مینگاشت و به گفتن مثنوی بیشتر مایل بود. و به اسم تخلص می کرد و غزل ورباعی نیز می گفته. صحبتش مکرر اتفاق افتاده و کمال شفقت از او دیده. این چند بیت از اوست :
مدت سی سال از جور زمان
رنجها بردیم زیر آسمان
بارها با ناله و آه سحر
بیضه پروردیم با خون جگر
تا به عیش زاغ محنت پر گشود
با عقاب ظالم سرکش نمود(؟)
گرچه هر یک پاره ای بود از جگر
با یکی دل داشت پیوندی دگر(؟)
چون عنایت بودش از اول کفیل
زیر بال خود گرفتش جبرئیل.
(آتشکده ص 380).

صادق. [ دِ ] (اِخ ) نام وی علی خان میرزا و متخلص به صادق و برادر کوچکتر مراد است. جوانی بسیار نامراد و کوچک دل و هم زبان است و چنان عاشق پیشه و باذوق است که اگرمحتاج نباشد بجز کار ذوق به کار دیگر اهمیت نمی دهد،اگرچه سلطنت باشد. حقیر در یکی از فترتها اتفاقاً به گیلان افتادم ، ایشان نیز آنجا بودند، درباره ٔ من آنقدر که ممکن بود انسانیت و غریب نوازی کردند، خداوند به تمام آرزوهایشان برساند. همه گونه شعر ترکی و فارسی میگوید و تخلص او صادق است. این ابیات از اوست :
فریب نرگس مستش بقصد جان برود
چو رهزنی که بدنبال کاروان برود.
طبیب از بهر خود این لطف و احسان را نگه دارد
به دردش خوشدلم تدبیر درمان را نگه دارد...
(مجمعالخواص ص 66).

صادق. [ دِ ] (اِخ ) ابن اشعث. شیخ طوسی در رجال خود او را از اصحاب امیرالمؤمنین (ع ) شمرده است. امامی و مجهول الحال است. (تنقیح المقال ج 9 ص 90).

صادق. [ دِ ] (اِخ ) ابن خلف بن صادق بن کتیل انصاری طلیطلی اندلسی. ابن بشکوال گوید: وی سفری به مشرق کرد و حدیث شنید و روایت کرد و در برغش از قراء قرب طلیطله سکونت جست و پس از سال 470 هَ. ق. درگذشت. (معجم البلدان ج 2 ص 128). و در حلل السندسیة آرد: ابوالحسن صادق بن خلف بن صادق بن کتیل انصاری ، از مردم طلیطله است. وی در برغش سکونت جست از آن پس که سفری به مشرق کرد و حج گزاشت وبه بیت المقدس رفت. هنگامی که نصربن ابراهیم مقدس و ابوالخطاب علأبن حزم از مشرق بازگشته به اندلس میرفتند وی به دریا از ایشان حدیث فراگرفت. به خط خود علم بسیار نوشت. فاضل ، متدین ، عفیف و متواضع بود و پس از 470 هَ. ق. درگذشت. (الحلل السندسیة ج 2 ص 12).

صادق. [ دِ ] (اِخ ) ابن صالح. از مردم اصفهان. او راست : کتاب شاهد صادق که نسخه ای از آن در مدرسه ٔ اصری است. (احوال رودکی ص 511).

صادق. [ دِ ] (اِخ ) ابن صالح بن عبدالرحمان بانقوسی حلبی. وی از افاضل حلب است. در آن شهر متولد شد و به همانجا بسال 1203 هَ. ق. وفات یافت. شعری داردکه کمال الدین غزی قطعه ای از آن را یاد کرده است. (الاعلام زرکلی ص 422). کمال الدین دمشقی در تذکره ٔ کمالیه گوید: وی ادیب و صاحب قریحه ٔ شعری بود. مولد وی حلب بود و مکرر به قسطنطنیه رفت و به دمشق بازگشت ، و بسال 1203 هَ. ق. وفات یافت. شرح حال او در النفائح و اللوائح نیز آمده است. (اعلام النبلاء ج 7 ص 126).

صادق. [ دِ ] (اِخ ) ابن عبدالرحمان بن عبداﷲبن محمد بخشی حلبی حنفی خلوتی ، ملقب به صلاح الدین و رئیس فرقه ٔ اخلاصیه ٔ حلب است. مولد وی سال 1133 هَ. ق. وی در کنف پدر و اعمام پرورش یافت و از آنان علم فراگرفت و انتفاع یافت و بر ابوعبدالفتاح محمدبن حسین و ابوالسعادات طه بن مهنا جبرینی و ابوالعدل قاسم و ابومحمد عبدالکریم تلمذ کرده و به سال 1144 به حلب رفت و با رؤسای آن شهر دیدار کرده وبه طریقه ٔ خلوتیان پیوست ، و پس از آنکه ابوعبداﷲ جمال الدین محمدبن احمد بسال 1175 هَ. ق. درگذشت وی بجای او رئیس خلوتیان شد و در تکیه ٔ اخلاصیه نشست. و بسال 1205 هَ. ق. درگذشت. (اعلام النبلاء ج 7 ص 136).

صادق. [ دِ ] (اِخ ) ابن عبدالسلام ، معروف به بترونی حلبی. سیدمحمد امین محبی دمشقی در ذیل نفحة، او و خاندان او را بغایت ستوده و شعر وی را توصیف کند. او در اوائل قرن یازدهم هجری وفات کرد. محمد راغب حلبی دو صفحه ازاشعار او را در اعلام النبلاء ج 6 ص 436 آورده است.

صادق. [ دِ ] (اِخ ) ابن یوسف مجود. او راست رساله ای در تجوید.

معنی صادق به فارسی

صادق
محمد بن حسین افضلی حاذقی گیلانی . از دانشمندان ( ف. حدود ۹۷٠ ه.ق .). او راست: هدایه الروای الی الفاروق المداوی للعجز عن تفسیرالبیضاوی ( مولف بسال ۹۵۳ ه.ق .) و آن از سوره اعراف است تا آخر قر آن .
( اسم ) ۱ - راستگوی : مردی صادق است . ۲ - راست و درست : سنجر رایی صایب و عزیمتی صادق داشت . ۳ - پیدا آشکار . ۴ - علم رای مردان .
ابن یوسف مجود
نام محلی کنار راه اصفهان به نائین میان تودشک و صدر آباد
ده کوچکی است از دهستان چنار بخش مرکزی شهرستان آباده
ده از دهستان قنقری پایین بخش بوانات و سرچهان
او راست دیوانی بترکی
وی باتفاق اسماعیل پاشا مصطفی الفلکی کتاب را از فرانسه بعربی ترجمه و بسال ۱۲۹۲ بمصر بطبع رسانیدند
پاک و بی آلایش
پاک و بی آلایش صافی : (( بینی جمال حضرت عین الله آن زمان کابینه دلتو شودصادق الصفا . ( خاقانی )
آنکه گمانش راست و درست است راست گمان : علی بن عبیدالله صادق رفیع الشان امیرصادق الظن . ( منوچهری )
راست گمان
راست آهنگ راست عزیمت .
درست عهد . راست پیمان
درست عهد
خواهی که چو صبح صادق الوعد شوی خورشید صفت با همه کس یکرو باش . ( منسوب به بایزید بسطامی ) ۲- صفتی است از صفات خدا .
راست گو
عنوان اسماعیل ۴ بن ابراهیم ۴ توضیح ماخوذ از آیه [ و اذکر فی الکتاب اسمعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا.] ( سوره مریم آیه ۵۵ ).
۱- آنکه ببوعده خود وفا کند
راست نوید
وی از مردم کاشان است و از سادات ذیشان سید عبدالرحیم مازندرانی متخلص بمنصف در تذکره خود او را از معاصرین خوانده
ده جزئ دهستان منجوان بخش خدا آفرین
موید از خاندان آل اعظم ( در شام ) ( ف. ۱۳۲۸ ه.ق .). وی در قشون عثمانی فریق اول بود و از جانب دولت بنمایندگی بکشور بلغارستان و سپس از طرف سلطان عثمانی بسفارت حبشه رفت . وی مشاهدات خود را درین سفر و نیز تاریخ حبشه را در مجموعه ایبزبان ترکی تدوین کرد و آنرا [ رحله الحبشه ] نامید .
صادق خان زند .ملقب به استظهار الدوله برادر کریم خان زند ( انتحار ۱۱۹۶ ه. ق ./ ۱۷۸۵ م .). وی همواره از کریم خان اطاعت میکرد و کریم خان او را با ۳٠٠٠٠ سوار و پیاده مامور فتح بصره کرد و او شش ماه بصره را در حصار گرفت . سپس کریم خان علی محمد خان بن محمد خان زند را بیاری وی فرستاد و آن دو باتفاق بصره را فتح کردند. سلطان عثمانیاعتراض کرد و کریم خان عبدالله بیک کلهر را برسالت روانه استانبول نمود و کار بمصالحت کشید و صادق خان بصره را تخلیه کرد و رو به شیراز نهاد و چون بیک منزلی شیراز رسید و خبر مرگ کریم و قتل خوانین زند را شنید برشت گریخت و لشکری فراهم آورد و بجنگ زکی خان روی نهاد. چون زکی خان از قدوم وی مطلع شد بعزم جنگ باوی بسوی اصفهان رفت .در یک منزلی اصفهان ابو الفتح خان بن کریم خان باسران سپاه ساخته رکی خان را بکشت و خود در سلطنت مستقر شد . صادق خان بشیراز آمد و مدتی با ابو الفتح خان سازش کرد. چون ابو الفتح بی لیاقتی بود و بمیگساری پرداخت لشکریان صادق خان را بسلطنت بگزیدند . در سال ۱۱۹۶ ه.ق . علی مراد خان شیراز را فتح و صادق خان را کور کرد و پسران او را بکشت و صادق پس از کور شدن انتحار نمود.
جوانشیر فرزند محمد ولی خان جوانشیر
وی از ایل جلالوند و عم کرمخان است
وی از کسانی است که بر آقا محمد خان یاغی شد و در قزوین از فتحعلی شاه شکست خورد
وی یکی از بزرگان قزلباش است که از طرف میرسید محمد ملقب بشاه سلیمان مامور جنگ با تیمورخان افغان گردید

معنی صادق در فرهنگ معین

صادق
(دِ) [ ع . ] (اِفا.) ۱ - راستگو. ۲ - راست و درست . ۳ - پیدا و آشکار.

معنی صادق در فرهنگ فارسی عمید

صادق
۱. راست گو.
۲. راست، درست.
۳. [قدیمی] پیدا، آشکار.
۱. راست گو.
۲. خوش قول.
آن که به وعدۀ خود وفا کند.

صادق در دانشنامه اسلامی

صادق
معنی صَادِقٌ: راست - راست گو
معنی صَدِيقٍ: دوستي که در دوستي و رفاقت صادق باشند
معنی خَلِيلاًَ: دوست بسیار نزدیک( کلمه خليل از نظر مصداق ، خصوصيتر از کلمه صديق است . چون دو نفر دوست همين که در دوستي و رفاقت صادق باشند ، کلمه صديق بر آندو صادق است ، ولي باين مقدار آندو را خليل نميگويند ، بلکه وقتي يکي از آندو را خليل ديگري مينامند ، که حوائج خو...
معنی صَدَقَ: راست گفت (صدق در اصل به معناي اين است که گفتار و يا خبري که داده ميشود با خارج مطابق باشد ، و آدمي را که خبرش مطابق با واقع و خارج باشد صادق ميگويند . و ليکن از آنجائي که بطور استعاره و مجاز اعتقاد و عزم و اراده را هم قول ناميدهاند در نتيجه صدق را د...
معنی کهيعص: از حروف مقطعه و رموز قرآن ((در روايتي از امام صادق عليه السلام آمده که " کهيعص " معنايش اين است که" منم کافي و هادي و ولي و عالم و صادق الوعد "و بر همين اساسدعايي از امير المؤمنين (عليهالسلام) نقل شده که حضرت دعا را با اين عبارت آغاز مي کنند : "اي ...
معنی الم: از حروف مقطعه و رموز قرآن (در روايتي از امام صادق عليه السلام آمده که الم معنايش " انا الله الملک " است . يعني منم خداوند سلطان )
معنی رَّاسِخُونَ: ثابت قدمان - استواران - پابرجاها (در کافي از امام صادق (عليهالسلام) روايت آورده که فرمود : ماييم راسخين در علم ، و ما تاويل (منظور و مقصود اصلي )قرآن را ميدانيم )
معنی حم: از حروف مقطعه و رموز قرآن (در روايتي از امام صادق عليه السلام آمده که " حم " معنايش " حميد مجيد "است يعني ستوده صفات و با مجد وعظمت)
معنی عسق: از حروف مقطعه و رموز قرآن (در روايتي از امام صادق عليه السلام آمده که حمعسق معنايش حليم ، مثيب ( ثواب دهنده )،عالم ، سميع ، قادر ، قوي ، است )
معنی طس: از حروف مقطعه و رموز قرآن (در روايتي از امام صادق عليه السلام آمده که طس معنايش "انا الطالب السميع : من (خداوند) طالب و شنوايم "است )
معنی مُدَّخَلاًَ: کوره راهي که به زحمت بتوان از آن عبور کرد -راه زير زميني(در اصل متدخل ،در باب افتعال بوده که حرف "تا"به دال تبدیل و سپس در دال بعدی ادغام شده است. بنا به روايتي از امام صادق (عليهالسلام) فرمود اين کلمه به معناي راه زير زميني است)
معنی عَالِيَهُمْ: بالاي سر آنها (درعبارت "عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ "از امام صادق (عليهالسلام) روايت شده که در معناي آن فرمود : جامه بهشتي خودش بالاي سر اولياي خدا قرار ميگيرد پس آن را در تن خود ميکنند . )
ریشه کلمه:
صدق‌ (۱۵۵ بار)
این صفحه مدخلی از فرهنگ قرآن است
صادق از اسمای الهی به معنای راستگو، این واژه به صورت اسم یک بار در قرآن آن هم به صورت جمع «صادقون» آمده است:
«ذلک جزیناهم ببغیهم و انّا لصدقون». (سوره انعام(6)/146)
فرهنگ قرآن، جلد 18، صص 180-179.
نجاشی والی اهواز که به نام رساله عبدالله بن نجاشی شهرت دارد.
نجاشی مؤلف رجال گوید که وی به جز این رساله، تصنیف دیگری از امام صادق علیه السلام ندیده است. اما می توان نظر نجاشی را چنین توجیه کرد که این تنها اثری است که به دست امام صادق علیه السلام تدوین شده و باقی آثار از جمله چیزهایی است که توسط راویان آن حضرت جمع آوری شده است.
شیخ صدوق سندش را از اعمش به امام صادق علیه السلام رسانیده است. این نامه حاوی احکام اسلامی از قبیل وضو و غسل و انواع آن ها و نماز و اقسام آن و زکات، زکات مال و زکات فطره، و حیض و صیام و حج و جهاد و نکاح و طلاق، صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و دوستی اولیای خدا و برائت از دشمنان خدا و نیکی به پدر و مادر و حکم متعه ازدواج و حج و احکام اولاد و کردار بندگان و جبر و تفویض و حکم کودکان و عصمت پیامبران و ائمه و مخلوق بودن قرآن و وجوب امر به معروف و نهی از منکر و معنای ایمان و عذاب قبر و بعث و تکبیر در عید فطر و قربان و احکام زنی که وضع حمل کرده و احکام خوردنی ها و نوشیدنی ها و صید ماهی و قربانی و گناهان کبیره و مسائلی از این قبیل، می باشد.
کتابی در توحید که به خاطر نام روایتگر آن توحید مفضل نام دارد. این کتاب در رد دهریون و اثبات خداوند جزو بهترین کتاب ها به شمار می رود و تمام آن در ضمن بحارالانوار موجود است. همچنین این کتاب به صورت جداگانه با چاپ سنگی در مصر به چاپ رسیده است. و بنابر آن چه در مجله المقتبس خوانده ام این کتاب در استانبول هم به چاپ رسیده که هنوز آن را ندیده ام.
این کتاب هم به وسیله مفضل بن عمر روایت شده و در ضمن بحارالانوار موجود است. در مقدمه بحار آمده است که سیاق کتاب های توحید (مفضل) و اهلیلجة بر صحت آن ها دلالت دارد.
سید علی بن طاوس در کشف المحجة لثمرة المهجه در آن جا که فرزندش را سفارش می کند، گوید: به کتاب مفضل بن عمر که امام صادق علیه السلام آن را بر وی املا فرموده بنگر که درباره آثار و پدیده هایی است که خداوند آفریده است. و نیز کتاب اهلیلجة را بخوان که کتاب بس پرارزشی است.
اما در فهرست ابن ندیم آمده است: نویسنده کتاب اهلیلجة معلوم نیست و گویند آن را امام صادق علیه السلام نوشته است اما این محال است. اما ابن ندیم درباره علت محال بودن این امر هیچ دلیلی نیاورده است.
نجاشی والی اهواز که به نام رساله عبدالله بن نجاشی شهرت دارد.
نجاشی مؤلف رجال گوید که وی به جز این رساله، تصنیف دیگری از امام صادق علیه السلام ندیده است. اما می توان نظر نجاشی را چنین توجیه کرد که این تنها اثری است که به دست امام صادق علیه السلام تدوین شده و باقی آثار از جمله چیزهایی است که توسط راویان آن حضرت جمع آوری شده است.
شیخ صدوق سندش را از اعمش به امام صادق علیه السلام رسانیده است. این نامه حاوی احکام اسلامی از قبیل وضو و غسل و انواع آن ها و نماز و اقسام آن و زکات، زکات مال و زکات فطره، و حیض و صیام و حج و جهاد و نکاح و طلاق، صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و دوستی اولیای خدا و برائت از دشمنان خدا و نیکی به پدر و مادر و حکم متعه ازدواج و حج و احکام اولاد و کردار بندگان و جبر و تفویض و حکم کودکان و عصمت پیامبران و ائمه و مخلوق بودن قرآن و وجوب امر به معروف و نهی از منکر و معنای ایمان و عذاب قبر و بعث و تکبیر در عید فطر و قربان و احکام زنی که وضع حمل کرده و احکام خوردنی ها و نوشیدنی ها و صید ماهی و قربانی و گناهان کبیره و مسائلی از این قبیل، می باشد.
کتابی در توحید که به خاطر نام روایتگر آن توحید مفضل نام دارد. این کتاب در رد دهریون و اثبات خداوند جزو بهترین کتاب ها به شمار می رود و تمام آن در ضمن بحارالانوار موجود است. همچنین این کتاب به صورت جداگانه با چاپ سنگی در مصر به چاپ رسیده است. و بنابر آن چه در مجله المقتبس خوانده ام این کتاب در استانبول هم به چاپ رسیده که هنوز آن را ندیده ام.
این کتاب هم به وسیله مفضل بن عمر روایت شده و در ضمن بحارالانوار موجود است. در مقدمه بحار آمده است که سیاق کتاب های توحید (مفضل) و اهلیلجة بر صحت آن ها دلالت دارد.
«صادق آیینه وند» در سال 1330ش در یکی از روستاهای تویسرکان متولد شد و تحصیلات ابتدایی را در زادگاه و دوران دبیرستان را در اسدآباد همدان به پایان رسانید.
و در همین دوران بود که به فعالیت های فرهنگی و سیاسی پرداخت و با کانون فعالیت های جوانان ولی عصر (عج) همدان ارتباط یافت.
وی در دانشگاه تهران به تحصیل در رشته ادبیات عرب پرداخت و فعالیت های سیاسی و فرهنگی خود را نیز ادامه داد. تأسیس تشکلی اسلامی با عنوان کتابخانه دانشجویی «ن والقلم و ما یسطرون» از جمله فعالیت های او در دوران دانشجویی قبل از انقلاب است.
وی در همان دانشگاه به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات عرب پرداخت و همراه با آن، مقداری دروس حوزوی را نیز خواند. در 1361ش به عضویت هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درآمد و در گروه تاریخ آن دانشگاه، مشغول به کار گردید. یک سال بعد، با سمت رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی، عازم سوریه شد و همزمان در 1363ش به تحصیل در مقطع دکتری ادبیات عرب در دانشگاه قدیس یوسف لبنان پرداخت و پس از اتمام تحصیل و بازگشت به ایران، در دانشگاه های تربیت مدرس، تهران، الزهراء و قم، دروس تاریخ اسلام و سیره نبوی و تاریخ نگاری در اسلام و ادبیات عرب تدریس کرد.
تا 1372ش مسئولیت های فرهنگی متعددی از جمله مدیریت کل پژوهش ها و برنامه ریزی فرهنگی، ریاست مرکز سیاست علمی و پژوهشی وزارت آموزش عالی و ریاست دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس و... را برعهده داشت. در سال 1373ش به عنوان استاد نمونه کشور به دریافت لوح تقدیر از ریاست جمهوری وقت نایل آمد و تاکنون مقالات گوناگونی از او در نشریات معتبر داخلی و خارجی منتشر شده است.
وی در چندین کنگره بین المللی، به عنوان داور و عضو هیئت علمی حضور داشته که از جمله آنها بوده عبارتند از: تاریخ پزشکی در اسلام، سید جمال الدین اسدآبادی، خوارزمی، امام خمینی(ره) و فرهنگ عاشورا. او از کنگره تاریخ پزشکی و نیز از ریاست دانشگاه باقرالعلوم، لوح تقدیر دریافت کرده است.
اِبْراهیمِ بْنِ صادِق، فقیه، ادیب، شاعر و از عالمان امامی (۱۲۲۱-۱۲۸۴ق/۱۸۰۶-۱۸۶۷م) است.
تبارنامۀ کامل او چنین است: ابراهیم بن صادق بن ابراهیم بن یحیی مخزومی عاملی طیبی. خاندان او (آل یحیی و آل صادق) که عموماً امامی اند، در جبل عامل لبنان به علم و ادب معروفند. پدرش ابراهیم و جدش یحیی هر دو به دانش و ادب و شعر شهره بودند.
تولد
ابراهیم در روستای طیبۀ جبل عامل زاده شد. مقدمات علوم و ادبیات را در زادگاهش فرا گرفت، اما به دانشهای ادبی علاقۀ بیشتری نشان می داد. در ۱۲۵۲ق/۱۸۳۶م به قصد فراگیری علوم اسلامی به نجف کوچ کرد و مدت ۲۸ سال در حوزۀ علمی نجف، چندی در درس شیخ محمدحسن نجفی صاحب جواهر (د ۱۲۶۶ق/۱۸۹۴م) و برخی از عالمان آل کاشف الغطاء و آل قزوینی و اندکی نیز در درس شیخ مرتضی انصاری (۱۲۱۴-۱۲۸۱ق/۱۷۹۹-۱۸۶۴م) شرکت کرد و فقه و اصول را از آنان فرا گرفت. او در شعر و ادب شهرت یافت و در شمار نویسندگان و شاعران عراق، به ویژه نجف، درآمد.
زندگانی
از زندگانی دراز او در نجف، بجز مناسباتی که انگیزۀ مدح و رثا بوده، چیزی دانسته نیست. مأخذ مهمی هم جز آنچه او خود به جای گذاشته در دست نیست. امین اشاره می کند که مجموعه ای به خط او نزد فرزندش دیده است، اما نمی داند بر سر آن مجموعه چه آمده است.
محسن امین، اعیان الشیعه، ج۵، ص۱۶۷، بیروت، ۱۳۸۰ق.
...صادق در دانشنامه ویکی پدیا

صادق
صبح بخیر ایران - ۱۳۹۰
شبا، ردپا، تنهایی - ۱۳۹۰
کسی به نام خدا - ۱۳۹۱
سرباز خدا - ۱۳۹۱
پرورش - ۱۳۹۲
بال - ۱۳۹۵
صادق واحدی (متولد ۷ اردیبهشت ۱۳۶۹ در کرج) با نام هنری صادق خواننده رپ فارسی است. صادق از طریق حصین اولین آهنگ رسمی خود با نام «جفت کفش» را منتشر کرد. چندی بعد نیز اولین آلبوم رسمی خود با نام «صبح بخیر ایران» را منتشر کرد که در این آلبوم آهنگ های «جفت کفش» و «سنگین» به محبوبیت زیادی دست پیدا کرد. در سال ۱۳۹۰ صادق آلبوم کوتاهی با نام «شبا، رد پا، تنهایی» را به همراه حصین منتشر کرد که با محبوبیت زیادی همراه شد. حرف های صادق در آهنگ های او بیشتر دل نوشت و چالش های فردیست. تک آهنگ «اعتراف» و «تکرار» به همراهی علی اوج از بهترین آهنگ های اوست. او در آهنگ عاشق زندگی ام با دانیال همکاری داشته است. همچنین صادق اولین ویدئو خود را به نام نپرس با کارگردانی احمد پارسا پخش کرد. او در شهریور ۹۵ آلبوم بال را که شامل ۵ آهنگ بود را منتشر کرد. از او دو آهنگ پخش نشده نیز موجود است اولی با همکاری دایان به نام سرگیجه و دومین ترک جمعه کشی با همکاری جاستینا که قرار بوده است در آلبوم کوتاه جاستینا پخش شود .
صادق در سن ۱۳ سالگی به دلیل شرایط کاری پدرش مجبور به ترک ایران و مهاجرت به ارمنستان شد. آشنایی او با حصین در ارمنستان شکل گرفت، صادق قبل از این آشنایی علاقهٔ زیادی به رپ داشت و حتی شعر هم می نوشت ولی بعد از دوستی با حصین بیشتر به سوی اینکار کشیده می شود. اولین ترکِ رسمی صادق در دی ماه ۱۳۸۹ به همراهی حصین به نام «جفت کفش» که یکی از ترک های آلبوم «صبح بخیر ایران» نیز بود منتشر شد. این دو به کمک هم کمپانی کاغذ رکوردز را تشکیل دادند و صادق آلبومی تحت عنوان " صبح بخیر ایران " را با لیبل "کاغذ رکوردز" عرضه کرد. چند ماه بعد به همراه حصین آلبوم کوتاه "شبا، ردپا، تنهایی" که به عقیده خیلی ها موفقترین آلبوم او تا به امروز هست را منتشر کردند. همچنین در سال ۱۳۹۱ صادق دو آلبوم به نام های "کسی به نام خداً و "سرباز خداً را بیرون داد که در هر دو آلبوم خواننده های مهمان زیادی از جمله: حصین، سوگند، جاستینا شرکت داشتند.
در فوریه ۲۰۱۳ او و حصین به دلیل حمل مواد مخدری چون ماری جوانا در ارمنستان دستگیر شدند حصین بعد از چند ساعت آزاد شد ولی صادق تاروز دادگاه درحبس ماند.
صادق (شوش)، روستایی از توابع بخش شاوور شهرستان شوش در استان خوزستان ایران است.
این روستا در دهستان آهودشت قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۴۵ نفر (۲۲خانوار) بوده است.
سیارک ۱۲۵۷۲ (به انگلیسی: 12572 Sadegh، نامگذاری:1999NN8) دوازده هزار و پانصد و هفتاد و دومین سیارک کشف شده است که در ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹ کشف شد.
قدر مطلق سیارک برابر ۱۵.۵ است.
صادق آباد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
صادق آباد (آباده)
صادق آباد (آشیان)
صادق آباد (ابرکوه)
صادق آباد (اسدآباد)
صادق آباد (اصفهان)
صادق آباد (باغ بهادران)
صادق آباد (بافق)
صادق آباد (بوئین زهرا)
صادق آباد (بیجار)
صادق آباد (تاکستان)
صادق آباد (تفت)
صادق آباد (تنکابن)
صادق آباد (جهرم)
صادق آباد (خرامه)
صادق آباد (دهگلان)
صادق آباد (دیواندره)
صادق آباد (رشتخوار)
صادق آباد (روانسر)
صادق آباد (ری)
صادق آباد (سپیدان)
صادق آباد (سرباز)
صادق آباد (سلسله)
صادق آباد (سمیرم)
صادق آباد (شهرکرد)
صادق آباد (فسا)
صادق آباد (فلاورجان)
صادق آباد (گالیکش)
صادق آباد (نوبندگان)
صادق آباد (نهبندان)
صادق آباد (نی ریز)
صادق آباد (آباده)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان آباده در استان فارس ایران است.
فهرست روستاهای ایران
این روستا در دهستان بهمن قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است.این روستا متروکه بوده و تعدادی خانه خشتی خرابه از آن به جای مانده است . در اواخر دهه 70 با حفر چاهای بیشمار توسط جهاد کشاورزی در این منطقه باعث خشک شدن قنات و چاههای دیگر این منطقه شده و حتی کشاورزی این منطقه نیز به پایان خود نزدیک شده است.
صادق آباد روستایی واقع در دهستان اشیان است که در بخش مرکزی شهرستان لنجان قرار دارد و طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۸۵) دارای ۲۰ خانوار متشکل از ۶۹ نفر است.
صادق آباد (ابرکوه)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ابرکوه در استان یزد ایران است.
این روستا در دهستان فراغه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۳۵ نفر (۶۵خانوار) بوده است.
صادق آباد (اسدآباد)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان اسدآباد در استان همدان ایران است.
این روستا در دهستان پیرسلیمان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۲۱۸ نفر (۵۹خانوار) بوده است.
صادق آباد (اصفهان)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان اصفهان در استان اصفهان ایران است.
این روستا در دهستان کرارج قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۲ نفر (۴خانوار) بوده است.
صادق آباد (لنجان)، روستایی از توابع بخش باغ بهادران شهرستان لنجان در استان اصفهان ایران است.
این روستا در دهستان چم رود قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۶۶ نفر (۷۷خانوار) بوده است.
ابوالقاسم عبدالرحمن بن علی بن ابی صادق نیشابوری (۹۹۵–۱۰۷۷) پزشک و فیلسوف ایرانی و برجسته ترین شاگرد ابوعلی سینا و شارح آثار بقراط و جالینوس، از نیشابور بود.
شرح فصول بقراط: مهم ترین اثر، در ۴۶۰ قمری /۱۰۶۸ میلادی نوشته شده و فرّ الشّروح هم نامیده می شود.
شرح تقدّمة المعروفة بقراط: در مبادی دانش پزشکی.
شرح منافع الاعضای جالینوس: در مورد علم تشریح.
شرح مسائل حُنین بن اسحاق: ابن ابی صادق دو شرح مفصل بر این کتاب که در سوالات آن از حنین بن اسحاق است، نوشته است.
جواب ایرادهای محمد زکریای رازی بر جالینوس
تاریخ کبیر.
نخبة العلاج
رسالهٔ الادویة و الاطعمة المقتبسه من الاحادیث المکرمه.
اسماعیل جرجانی مطالعات او را با راهنمایی خود ابن ابی صادق تکمیل کرد. وی دربارهٔ مسائل پزشکی حنین بن اسحاق یادداشت و تفسیری نوشته است. امروزه نسخه های زیادی از کتاب های وی موجود می باشند.
ابوالقاسم عبدالرحمن بن ابی صادق النیشابوری ملقب به بقراط ثانی.
امام صادق ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره بدارد:
جعفر صادق ششمین امام شیعیان
پایگاه رصد و مراقبت فضایی امام صادق
مسجد امام صادق
مجتمع علوم پزشکی امام صادق گراش
دانشگاه امام صادق
شهرک امام صادق
دبیرستان امام صادق
امامزاده شاه صادق مربوط به دوره ساسانی، دوره اسلامی است و در شهرستان دشتستان، بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای خوشمکان واقع شده و این اثر در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۷۱۲۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
پایگاه جامع رصد و مراقبت فضایی امام صادق (ع) نخستین مرکز رصد و مراقبت فضایی ایران می باشد. این پایگاه در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۲ و با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و سردار احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردید. پایگاه جامع رصد و مراقبت فضایی امام صادق در منطقه جاسب و در نزدیکی شهر دلیجان در استان مرکزی قرار دارد. این پایگاه توسط صنایع الکترونیک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (صا ایران) طراحی و ساخته شده است. نبو
پایگاه جامع رصد و مراقبت فضایی امام صادق وظیفه رصد و پیگیری اجسام فضایی را در فضای بیرونی جو دارد.
این پایگاه به منظور کشف، شناسایی، جستجو و رصد اجسام فضایی ایجاد شده است؛ همچنین ردیابی راداری، ردیابی الکترواپتیکی و ردیابی رادیویی سه روشی است که در این مرکز برای جستجو و ردیابی اجسام فضایی بکار گرفته می شود.
کلیه داده های رصد از سامانه های رصدی به سالن فرماندهی و کنترل عملیات مراقبت فضایی منتقل و از آنجا بعد از دسته بندی داده ها جمع آوری شده، فرایند کشف و شناسایی اهداف فضایی آغاز می گردد.
ابوعبدالله جعفر بن محمد صادق (به عربی: ابو عبدالله جعفر بن محمدٍ الصّادق) (۱۷ ربیع الاول ۸۳–۲۵ شوال ۱۴۸) معروف به امام صادق یا امام جعفر صادق مشهور به رئیس مذهب جعفری و همینطور رئیس مذهب شیعه و امام ششم شیعیان دوازده امامی و امام پنجم شیعیان اسماعیلیه بعد از پدرش محمد باقر و قبل از پسرش موسی کاظم می باشد. او از جانب پدر از نسل علی بن ابیطالب و از جانب مادرش ام فروه از نسل ابوبکر می باشد. جعفر صادق در ۱۷ ربیع الاول ۸۳ هجری قمری (۷۰۲-۷۰۳ میلادی) در مدینه به دنیا آمد و در ۲۵ شوال ۱۴۸ هجری قمری در سن ۶۵ سالگی در مدینه توسط منصور دوانیقی، خلیفه عباسی مسموم شد. او بیشترین سال عمر را در میان یازده امام اول شیعیان داشته است. محل دفن وی کنار قبر پدرش در قبرستان بقیع شهر مدینه است.نبو
صادق کاشف الحقایق طاهر محقق
پیش از امامت ۳۱ سال(سال ۸۳ تا ۱۱۴ پس از هجرت)
الــلــهمحمد • علی • فاطمه • حسن • حسینسجاد • باقر • صادقکاظم • رضا • جواد • هادیعسکری • مهدی
حبیب صادق (انگلیسی: Habib Sadegh؛ زادهٔ ۱۵/۰۸/۱۹۶۲) یک مربی فوتبال اهل تونس است.
از باشگاه هایی که در آن بازی کرده است می توان به باشگاه ورزشی الغرافه اشاره کرد.
خانه حاجی صادق مربوط به دوره قاجار است و در ندوشن، محله قلعه، جنب مسجد قلعه واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۲۳۷۱ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
نبو
دانشگاه امام صادق از زیر مجموعه های جامعة الامام الصادق؛ و از دانشگاه های راهبردی جمهوری اسلامی ایران است. سیستم آموزشی این دانشگاه ترکیبی از علوم جدید و علوم حوزوی است. هدف از تأسیس این دانشگاه، تربیت دانش آموختگانی با توانایی علمی بالا در یکی از رشته های نوین دانشگاهی همراه با دانش دینی برای مدیریت کشور در سمت های کلیدی و اصلی جمهوری اسلامی است. این دانشگاه قبل از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، شعبهٔ مطالعات مدیریت دانشگاه هاروارد بوده است. به گفتهٔ محمد رضا مهدوی کنی دانشگاه امام صادق در تلاش است، که به دانشگاه اسلامی و پایگاه علمی و تربیتی جهان اسلام تبدیل شود.
تا اواسط سال ۱۳۹۳ ریاست این مجموعه بر عهدهٔ محمد رضا مهدوی کنی بود. پس از درگذشت محمد رضا مهدوی کنی، فرزندش محمد سعید مهدوی کنی طی یک دورهٔ موقتِ ۳ ساله و تا ۱۷ مهرماه ۱۳۹۷ ریاست این دانشگاه را بر عهده داشت. در تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۳۹۷ بنا بر تصویب هیئت أمناء جامعه الامام الصادق طی حکمی از سوی صادق آملی لاریجانی رئیس هیئت امناء جامعه الامام الصادق، حسین علی سعدی برای یک دوره سه ساله به عنوان رئیس دانشگاه امام صادق علیه السلام تعیین شد. وی هم اکنون ریاست این دانشگاه را بر عهده دارد.
دانشگاه امام صادق یک دانشگاه غیرانتفاعی است که هزینه های خود را از سرمایه گذاری های هلدینگ جامعة الامام الصادق و مجموعه کارخانجات نساجی جامعه، کارخانه داروسازی حیان، پاساژ نور و میلاد نور در تهران، کمک های دولتی و تعدادی از بازاری های تهران تأمین می کند. اگرچه این دانشگاه در وزارت علوم غیرانتفاعی محسوب می شود، اما هیچ گونه شهریه ای از دانشجویان خود دریافت نمی کند و تمامی امکانات رفاهی آن رایگان است. هزینه های تغذیه آن نیز به میزان سایر دانشگاه های دولتی است. این دانشگاه طی چند سال با سطح بندی دانشجویان مقطع دکتری، از برخی از آنان که در ارزشیابی علمی رتبه «ب» یا «ج» کسب می کردند شهریه تحصیلی دریافت می کرد. که به خاطر این شهریه های سنگین مورد انتقاد دانشجویان قرار گرفت که در نهایت از سال ۱۳۹۶ اقدام به پذیرش دانشجویان دکتری به صورت رایگان و تنها در گروه «الف» نمود. در حال حاضر جهت پذیرش در مقطع دکتری در این دانشگاه لازم است که متقاضیان حداقل ۲۰ امتیاز پژوهشی کسب کنند تا بتوانند وارد رقابت با سایر متقاضیان شوند که کسب این مقدار امتیاز برای دانشجویان و دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد، کمی دشوار است.
ده صادق روستایی در دهستان قائم آباد بخش صابری شهرستان نیمروز استان سیستان و بلوچستان ایران است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ جمعیت این روستا ۶۳۴ نفر (در ۱۷۳ خانوار) بوده است.
مختصات: ۳۴°۳۸′۰۸″شمالی ۵۰°۵۲′۳۸″شرقی / ۳۴٫۶۳۵۵۱۱۳°شمالی ۵۰٫۸۷۷۱۷۹۴°شرقی / 34.6355113; 50.8771794
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
دبیرستان ماندگار امام صادق (پیشتر: حکیم نظامی) بزرگترین و قدیمی ترین دبیرستان استان قم می باشد که در سال ۱۳۱۷ فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود. این اثر در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۳۳۴۶ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. و به دلیل قدمت تاریخی و سوابق درخشان علمی، آموزشی و فرهنگی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان مدرسه مدرسه ماندگار شناخته شد.
ساختمان این دبیرستان در قم، بلوار معلم، میدان روح الله قرار دارد.
در سال ۱۳۱۳ آقای سید علی اکبر برقعی که از علما و دانشمندان طراز اول ایران بودند و از معارف پروران حقیقی به شمار می رفتند، جهت دریافت مجوز مدرسهٔ حیات رهسپار تهران شدند و طی ملاقاتی که در آنجا بین ایشان و آقای علی اصغر حکمت روی داد، تأسیس دبیرستان مجهزی که در شأن جوانان علاقه مند قمی باشد مطرح شد که با استقبال اولیای امور معارف مواجه گردید. از این زمان رابطهٔ معارف خواهان قم و وزارت معارف بیشتر شد و رفت و آمدهای پی در پی آقای برقعی به تهران و پشتیبانی دانشمند معظم آقای سید محمد فاطمی قمی «مؤسس بیمارستان فاطمی قم» به پیشرفت کار کمک کرد. از حسن اقبال، آقای علی اصغر حکمت به وزارت معارف منصوب گشت و به قولی که قبلاً داده بود وفا نمود و شالودهٔ دبیرستانی را که شایستهٔ مردم این شهر باشد بنیان گذاشت


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با صادق

صادق در جدول کلمات

صادق و راست کردار
درستکار
ازا ثرهای معروف صادق هدایت
سایه روشن
امام صادق (ع) فرمودند این صفت در شخص مسلمان یافت نمی شود
لجاجت
امام صادق (ع) فرمودند:به هرکسی تهمت زده شد اگر سوره •••••• را هفت بار بخواند از آن تهمت رهایی پیدا می کند
نور
امام صادق علیه السلام فرمودند: به هر کسی تهمت زده شد اگر سوره••• را هفت بار بخواند از آن تهمت رهایی پیدا می کند
نور
به فرمایش امام صادق (ع) | بهترین چیزی که پدران برای فرزندان خود به ارث می گذارند•••است نه مال
ادب
به فرمایش امام صادق (ع) این صفت در مسلمان یافت نمیشود
لجاجت
به فرموده امام صادق ( ع) •••••از نشانه های نفاق است
بد زبانی
پر فروش ترین کتاب صادق چوبک
روز اول قبر
داستانی از صادق هدایت
سگ ولگرد

معنی صادق به انگلیسی

truthful (صفت)
راست ، صادق ، راستگو ، حقگو ، موافق باحقایق ، از روی صدق و صفا
frank (صفت)
صریح ، صادق ، صمیمی ، بی پرده ، رک ، رک گو
allegiant (صفت)
وفادار ، صادق ، هم پیمان
loyal (صفت)
وفادار ، صادق ، ثابت ، پا بر جا ، وظیفه شناس ، با وفا ، امین ، مشروع
leal (صفت)
وفادار ، صادق ، حق شناس
honest (صفت)
صادق ، بامروت ، راد ، امین ، راستکار ، درست کار ، بی غل و غش
sincere (صفت)
خالص ، صادق ، صمیمی ، بی ریا ، قلبی ، راست نما ، مخلص
veridical (صفت)
خالص ، صادق ، راستگو ، از روی حقیقت گویی

معنی کلمه صادق به عربی

صادق
صادق , مخلص , مستقيم , موالي

صادق را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

صادق صدیقی ٢٢:٥٥ - ١٣٩٥/١٢/١٥
راستگو و پاک
|

علی کارجو ٢١:١٣ - ١٣٩٦/٠٩/٠٢
راستگو
|

ياسر ١٤:٠٢ - ١٣٩٦/١٠/٠٤
راستگو و پاک
|

محمد ٢١:٤١ - ١٣٩٧/٠٢/٢٨
راستین
|

صادق ٢٢:٥٤ - ١٣٩٧/٠٤/٣١
راستگو و پاک
|

امیران ٢٢:٢٠ - ١٣٩٧/١٠/١١
راستگو .پاک .راست
|

صادق ١٦:٥٨ - ١٣٩٧/١٠/٢٣
راستگو و درستکار
|

امید ٠٢:٠٢ - ١٣٩٧/١١/١٢
راست و راستگو
|

صادق ١٣:٢٨ - ١٣٩٨/٠٧/١١
راستگو و پاک...بهترین اسم عربی.توی تلفظ انگلیسیشم جالبه Honest
|

امین ١٢:٤٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٣
امام صادق علیه السلام:

اِلبَس مالاتُشتَهَرُ بِهِ ولایُزری بِکَ

نه لباس شهرت بپوش و نه لباسی که تو را بی مقدار جلوه دهد.

میزان الحکمه، ح ۱۸۰۸۰
|

لیلا ١٧:٥٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٣
فاطمه ، مشهور به ام‌فروه، دختر قاسم بن محمد بن ابوبکر، ازهمسران امام محمدباقر (ع)و مادر امام جعفرصادق(ع) بود. وی راوی حدیث بوده‌است. ام فروه با محمدباقر بن زین‌العابدین بن حسین بن علی بن ابیطالب ازدواج کرد و جعفرصادق از او متولد شد.
|

ساره ١٤:٤٧ - ١٣٩٨/٠٨/٢٠
الصّادق (علیه السلام)- عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَا فَعَلَ عُمَرُ‌بْنُ‌مُسْلِمٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَقْبَلَ عَلَی الْعِبَادَهًِْ وَ تَرَکَ التِّجَارَهًَْ فَقَالَ وَیْحَهُ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ تَارِکَ الطَّلَبِ لَا یُسْتَجَابُ لَهُ.
امام صادق (علیه السلام)- علی‌بن‌عبدالعزیز گوید: امام صادق (علیه السلام) به من فرمود: �عمربن‌مسلم چه کرد�؟ عرض کردم: �او به عبادت خدا روی آورده و تجارت را ترک کرده است�. حضرت (علیه السلام) از عمل او اظهار تأسّف کرد و فرمود: �مگر نمی‌داند که هرکس کار خود را در طلب معاش ترک نماید دعای مستجابی در پیشگاه الهی نخواهد داشت�؟
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۱۶۲ الکافی، ج۵، ص۸۴/ نورالثقلین
|

طیبه ١٦:٣٩ - ١٣٩٨/٠٨/٢٢
در روایتی می ‏خوانیم هنگامی که منصور دوانیقی درِ خانه امام صادق علیه‌السلام را آتش زد، تعدادى از شیعیان خدمت آن حضرت شرفیاب شدند، امام علیه‌السلام را گریان و اندوهگین دیدند، از دلیل آن پرسیدند، فرمود: �لَمَّا أَخَذَتِ النَّارُ ما فِی الدِّهْلیزِ نَظَرْتُ إلَى نِسائِی وَبَناتِی یَتَراکَضْنَ فِی صَحْنِ الدَّارِ مِنْ حُجْرَةٍ إلى‏ حُجْرَةٍ وَمِنْ مَکانٍ إلى‏ مَکانٍ، هذا وَأَنا مَعَهُنَّ فی الدّارِ فَتَذَکَّرْتُ فِرارَ عِیالِ جَدِّیَ الْحُسَیْنِ علیه السلام یَوْمَ عاشُورا مِنْ خَیْمَةٍ إلى‏ خَیْمَةٍ وَمِنْ خَباءٍ إلى‏ خَباءٍ؛ گریه من براى آن است که وقتی آتش در دهلیزخانه زبانه کشید، زنان و دخترانم را دیدم که از این اطاق به آن اطاق و از این جا به آن جا پناه می ‏برند با آنکه (تنها نبودند و) من نزدشان حضور داشتم، با دیدن این صحنه به یاد بانوان جدّم حسین علیه‌السلام در روز عاشورا افتادم که از خیمه‏‌اى به خیمه دیگر و از پناهگاهی به پناهگاه دیگر فرار می ‏کردند�.
این صحنه‏‌ها نشان از بی ‏رحمی و سنگ‏‌دلی دشمنان و اوج مظلومیت خاندان اهل‌‏بیت علیهم‌السلام‏ دارد.
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• صادق اهنگ جدید   • صادق و حصین   • صادق خواننده   • صادق واحدی   • صادق فول البوم   • صادق رپر   • اسم صادق   • صادق اعتراف   • معنی صادق   • مفهوم صادق   • تعریف صادق   • معرفی صادق   • صادق چیست   • صادق یعنی چی   • صادق یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صادق
کلمه : صادق
اشتباه تایپی : whnr
آوا : sAdeq
نقش : صفت
عکس صادق : در گوگل


آیا معنی صادق مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )