انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1020 100 1

صدا

/sedA/

مترادف صدا: آوا، آواز، بانگ، شرفه، صلا، صوت، ندا

برابر پارسی: آوا، آواز، بانگ، سدا

معنی اسم صدا

اسم: صدا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: انعکاس صوت، پژواک

معنی صدا در لغت نامه دهخدا

صدا. [ ص َ ] (ع اِ) معرب «سدا» است و آن آوازی باشد که در کوه و گنبد وامثال آن پیچد و باز همان شنیده شود و در عربی نیز همین معنی را دارد. (برهان ). بانگ که بر کوه افتد. (بحر الجواهر). آواز که از گنبد و کوه و چاه و غیره بازآید و مطلق هر آواز را نیز گویند. (غیاث اللغات ). ابن الجبل. ابن الطود. ابنةالجبل. بنات رضوی. (المرصع). نوف.بانگ. پژواک. پژوال. چرنگ. صوت. آواز. در عربی صدی است. || (اصطلاح فیزیک ) صدائی است که از انعکاس صوت بوجود می آید. به این قسم که چون امواج صوتی با سطح انعکاس تلاقی نمایند، منعکس میگردند و صدائی نظیر صدای اولی احداث مینمایند، شرط لازم برای اینکه صدا از صدای اصل تمییز داده شود اینستکه فاصله ٔ شخص تا سطح انعکاس لااقل هفده متر بوده باشد :
شجر کافور چون زاید نگوئی حکمتش با من
صدا از کوه چون آید چگونه نی شکر دارد.
ناصرخسرو.
وزآن شبدیز تندرشیهه ٔ او
زمانه پر صدا چون کوهسار است.
مسعودسعد.
هرچه گویم همی بر این سر کوه
پاسخ من همه صدا باشد.
مسعودسعد.
سقفش به صدا پس از دو هفته
بی هیچ مدد نشیدخوانست.
انوری.
گر ز غمم صد یکی شرح دهم پیش کوه
آه دهدپاسخم کوه بجای صدا.
خاقانی.
گر این فصل بر کوه خوانی همانا
که جز بارک اﷲ صدائی نیابی.
خاقانی.
اگر بکوه رسیدی روایت سخنش
زهی رشید جواب آمدی بجای صدا.
خاقانی.
آخر آوازی در کوهی دهی صدائی بازدهد. (سندبادنامه ص 54).
مگر طشت دوشینه کافتاده بود
بوقت سحرگه صدا داده بود.
نظامی.
صدائی برآورد کوه از نهفت
همان را که او گفته بد بازگفت.
نظامی.
این جهان کوه است و فعل ما ندا
بازگردد این نداها را صدا.
مولوی.
پرس پرسان کاین مؤذن کو کجاست
که صدای بانگ او راحت فزاست.
مولوی.
گوئی کدام سنگدل این پند بشنود
بر کوه خوان که باز بگوش آیدش صدا.
سعدی.
ترا که این همه بلبل نوای عشق زند
چه التفات بود بر صدای منکر زاغ.
سعدی.
گر برسد ناله ٔ سعدی به کوه
کوه بنالد بزبان صدا.
سعدی.
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
حافظ.
منزل سلمی که بادش هردم از ما صد سلام
پر صدای ساربانان بینی و بانگ جرس.
حافظ.
بانگ گاوی چه صدا بازدهد عشوه مخر
سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد.
حافظ.
ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند
فضای سینه ٔ حافظ هنوز پر ز صداست.
حافظ.
ساقی بیا که عشق صدا می کند بلند
کآنکس که گفت قصه ٔ ما هم ز ما شنید.
حافظ.
ما می به بانگ چنگ نه امروز میکشیم
بس دور شد که گنبد چرخ این صدا شنید.
حافظ.
سنگین نمی شد این همه خواب ستمگران
می شد گر از شکستن دلها صدا بلند.
صائب.
شد فزون ناله و افغان من از بخت سیاه
سرمه حرفی است که گویند صدا میگیرد.
مخلص کاشی (از آنندراج ).
چه موسم است که گر ناله می کند بلبل
صدای قهقهه در صحن باغ می پیچد؟
طالب آملی (از آنندراج ).
و با برداشتن دادن ، گرفتن ، نشستن ترکیب گردد. رجوع به ذیل هر یک از این لغات شود.
- یک صدا ؛ متحد، هم آواز. متفقاً.
- امثال :
شما اسم بگذارید تا ما صدا کنیم .
یک دست بی صداست ؛ یعنی توفیق از آن جمعیت است. رجوع به امثال و حکم شود.
|| بوم. (منتهی الارب ). رجوع به صدی شود. || تن مرده. رجوع به صدی شود. || دماغ. (منتهی الارب ) (بحر الجواهر). رجوع به صدا شود.

معنی صدا به فارسی

صدا
( اسم ) آوازی که در کوه و گنبد و امثال آن پیچد و باز همان آواز شنیده شود . توضیح آوازی است که از انعکاس صوت به وجود آید بدین نحو که چون امواج صوتی با سطح انعکاس تلاقی کنند منعکس گردند و آوازی نظیر آواز اول احداث نمایند . شرط لازم برای این که صدا از آواز اصلی تمیز داده شود این است که فاصله شخص تا سطح انعکاس لااقل ۱۷ متر باشد . ۲ - آواز انسان و آوازهایی که از آلات موسیفی حادث شود : صدای جعفر صدای تار . ۳ - بانگ جانوران : صدای گربه صدای سگ . ۴ - پخش اخبار و افکار به وسیله رادیو : رادیوی صدای آمریکا . یا صدا و ندا . بانگ و فریاد داد و فریاد . یا صدای لرزان . آوازی که هنگام خروج از گلو لرزان بیرون آید به سبب حزن ترس و جز آن آواز مرتعش . یا یک دست صدا ندارد ( بی صداست ) توفیق از آن جمعیت است .
[sound] [فیزیک] آنچه تحت تأثیر آشفتگی صوتی پدید آید و با گوش حس شود
[tone] [موسیقی] نتیجۀ ارتعاش های ایجادشده از ساز یا حنجره در موسیقی متـ . صوت 3
( مصدر ) انعکاس صدا در محوطه ای چنانکه بر اثر انعکاس آواز قوی شود .
دهی جزئ دهستان دهشال بخش آستانه شهرستان
( اسم ) محلی که در آن صدا را ضبط و حفظ کنند .
( مصدر ) آواز دادن بانگ دادن .
( صفت ) با صدا با آواز .
[ گویش مازنی ] /sedaa daar/ دارای صدا - داشتن آوازه
( مصدر ) بانگ در آوردن آواز در آوردن از خود .
[ گویش مازنی ] /sedaa dar neyaardan/ مانع از خروج صدا از چیزی شدن - مخفی کردن رازی
( مصدر ) بانگ دادن آواز دادن کسی را نامیدن و احضار کردن .
( صفت اسم ) آلتی است که به وسیله آن ارتفاع صوت را سنجد .
بر نیامدن آواز از حنجره به خوبی آواز گرفتگی .
( مصدر ) صدا از گلو بیرون نیامدن گرفتن آواز شخص .
( صفت ) کسی که آواز او گرفته است و به خوبی بر نمی آید .
( مصدر ) آواز برنیامدن خاموش شدن ساکت گردیدن .
( مصدر ) ۱ - آواز دادن آوازی از شیئی بیرون آمدن . ۲ - کسی را به نام خواندن و احضار کردن : حسن را صدا کرد و گفت ....
( صفت ) آن که دارای آوازی خشن است خشن آواز درشت آواز .
[voice recognition] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] ← بازشناسی گفتار
[ گویش مازنی ] /baam sedaa/ یکی از صداهای له وا و سرنا را گوینددر فرهنگ دهخدا بام – بامب – بامبه و بامچه به معنی آوایی که از زدن کف دست گشاده بر سر کسی می آیددر فرهنگ نظام با دست بر سر کسی زدن، نوای بام، آهنگ بم مقابل زیر و صدای بلندی که از ساز یا گلوی آوازه خوان برآید
[sound department] [سینما و تلویزیون] بخشی در سینما یا تلویزیون که امور مربوط به صدای فیلم یا برنامه، مانند صدابرداری و صداگذاری و صداسازی، را انجام می دهد
( صفت ) ۱ - آرام ساکت . ۲ - بدون هیاهو.

معنی صدا در فرهنگ معین

صدا
(صَ یا ص ) [ ع . ] (اِ.)۱ - پژواک ، انعکاس صوت . ۲ - بانگ ، آواز. ۳ - آن چه که شنیده می شود. ، ~ی چیزی را درنیاوردن کنایه از: دربارة آن با کسی سخن نگفتن و رازش را فاش نکردن . ، ~ی کسی را درآوردن کنایه از: موجب خشم و اعتراض او شدن . ،~ی کسی از جای گرم
(تَ. صِ) (اِ.) صدای اندکی خوش ، آواز اندکی خوش .

معنی صدا در فرهنگ فارسی عمید

صدا
۱. آواز، بانگ: تو را که این همه بلبل نوای عشق زند / چه التفات بُوَد بر صدای منکر زاغ (سعدی: لغت نامه: صدا).
۲. آوازی که در کوه یا جای دیگر می پیچد و دوباره به گوش می رسد، آوازی که از انعکاس صوت به وجود می آید: این جهان کوه است و فعل ما ندا / سوی ما آید نداها را صدا (مولوی: ۴۳).

صدا در دانشنامه اسلامی

صدا
صدا در سه معنا به کار می رود: ۱.آنچه شنیده می شود؛ ۲.صوت؛ ۳. آوا.
از آن به مناسبت در بابهای طهارت ، صلات ، حج ، تجارت ، نکاح و دیات سخن گفته اند.
جهر و اخفات
بلند خواندن (آشکار کردن جوهر صدا) در قرائت حمد و سوره نماز صبح و دو رکعت اول نماز مغرب و عشا بر مرد واجب است (جهر)؛ چنان که آهسته خواندن (آشکار نکردن جوهر صدا) در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر جز نماز جمعه و نماز ظهر جمعه و در رکعت سوم و چهارم واجب است.
گوش دادن به صدای نامحرم و غنا
گوش دادن به صدای زن نامحرم، بدون لذت و قصد ریبه جایز و با قصد لذت و ریبه حرام است. برخی مطلقا جایز ندانسته اند . همچنین به تصریح قرآن کریم، زن هنگام سخن گفتن با نامحرم نباید صدای خود را نازک کند و به گونه مهیج توأم با ناز و عشوه سخن بگوید. گوش دادن به غنا و خواندن آوازی که غنا به شمار می رود حرام است.
جنایت بر صدا
...
یکی از مصادیق احترام به پیامبر صلی الله علیه وآله، احترام هنگام صدا زدن پیامبر صلی الله علیه وآله است. در این مقاله آیات مرتبط با صدا زدن حضرت محمد صلی الله علیه وآله معرفی می شوند.
مؤمنان، موظّف به اجتناب از بالاتر بردن صداى خود، از تُن صداى پیامبر صلی الله علیه وآله:یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ وَ لا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ ....
حجرات/سوره۴۹، آیه۲.    
اجتناب از بلندتر کردن صداى خود از صداى پیامبر صلی الله علیه وآله، لازمه ایمان:یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ وَ لا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ ....
حجرات/سوره۴۹، آیه۲.    
بلندتر کردن صداى خود از صداى پیامبر صلی الله علیه وآله، موجب حبط ناآگاهانه اعمال انسان:یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ وَ لا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُکُمْ وَ أَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ.
حجرات/سوره۴۹، آیه۲.    
...صدا در دانشنامه ویکی پدیا

صدا
صدا یا صوت از انواع انرژی است که از تحرک ذرات ماده بوجود می آیند به این گونه که یک ذره با حرکت (برخورد) خود به ذره ای دیگر ذرهٔ دیگر را به حرکت درمی آورد و به همین ترتیب است که صوت نشر می یابد. صدا ارتعاشیست که توسط حس شنوایی انسان درک می شود. ما معمولاً اصواتی که در هوا حرکت می کنند را می شنویم ولی صدا می تواند در گاز، مایع و حتی جامدات نیز حرکت کند.
سرعت صوت در جامدات به دلیل تراکم زیاد مولکولها، بیشتر از مایعات و در مایعات نیز بیشتر از گازها است. صوت بر خلاف امواج دیگر مانند نور و گرما فقط در محیطی نشر می یابد که ماده وجود داشته باشد و این بدین معناست که اگر بر سطح ماه (که هوایی وجود ندارد) انفجاری روی دهد صدای آن شنیده نخواهدشد. از واحد دسی بل نیز برای اندازه گیری شدت صوت استفاده می کنند. محدودهٔ شنوایی انسان بین ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز می باشد.
صدا ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
صدا (فیلم)
صدا (فیلم ۱۹۹۲)
صدا (فیلم ۲۰۱۰)
صدا (هفته نامه)
صدا (انگلیسی: The Voice) یک مسابقه نمایش استعدادیابی است که در ۲۶ فوریه ۲۰۱۸ از شبکه ان بی سی پخش شد.
«صدا» (فرانسوی: La voix) یک فیلم در سبک درام است که در سال ۱۹۹۲ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به دومینیک زاردی، لائورا مورانته، و ناتالی بی اشاره کرد.
«صدا» (ترکی استانبولی: Ses) یک فیلم در سبک ترسناک به کارگردانی Ümit Ünal است که در سال ۲۰۱۰ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به سلما ارگچ و محمد گونسور اشاره کرد.
«صدا» (انگلیسی: Voice (film)) یک فیلم در سبک ترسناک است که در سال ۲۰۰۵ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به سئو جی های اشاره کرد.
صدا (انگلیسی: The Voice) برنامه بین المللی رقابت خوانندگی است که بر اساس برنامه صدای هلند ساخته شده است.
صدا هفته نامهٔ، خبری تحلیلی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به سردبیری سعید لیلاز است که از ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ منتشر می شود. این هفته نامه به دنبال توقیف هفته نامه آسمان در بهمن ۱۳۹۲ که به مدت حدود ۲ سال منتشر می شد، انتشار یافت.
این هفته نامه را گروهی از روزنامه نگاران اصلاح طلب تحت عنوان هفته نامه اعتدالیون منتشر می کنند که شامل یادداشت ها، گفتگوها و گزارش های متعددی در زمینه های سیاست،جهان، اقتصاد، جامعه و فرهنگ است. از ۲۴ آذر ۱۳۹۳ و با انتشار شماره جدید صدا در قطع جدید، سردبیری آن به سعید لیلاز واگذار شد و متین غفاریان نیز دبیر تحریریه این نشریه شد.صاحب نظران گرداندگان اصلی این هفته نامه را اعضای باقی مانده از حلقه کیان میدانند .
صدا روی پروتکل اینترنت (به انگلیسی: VoIP) مخفف کلمات Voice Over Internet Protocol است .VoIP به یک گروه از تکنولوژی می گویند که برای انتقال صدا و چندرسانه از شبکه های مبتنی بر پروتکل اینترنت، مانند اینترنت استفاده می کند. VoIP با عنوان های تلفن IP، تلفن اینترنتی، تلفن پهن باند، صدای پهن باند و صدا روی پهن باند نیز شناخته می شود.
معمولاً از شرکت های ارایه کنندهٔ سرویس های VoIP به عنوان تهیه کنندگان، و از پروتکل های استفاده شده برای حمل علایم صدا روی شبکهٔ IP، به عنوان صدا روی IP یا پروتکل های VoIP یاد می شود. آن ها را می توان در اصل توسعهٔ تجاری تجربهٔ پروتکل صدای شبکه (۱۹۷۳) که توسط تهیه کنندگان نسل قدیمی اینترنت (ARPANET) اختراع شده بود، در نظرگرفت.
برخی از کاهش هزینه ها تا حدودی به دلیل استفاده از یک شبکهٔ منفرد برای حمل صدا و اطلاعات است، مخصوصاً در جایی که استفاده کنندگان به شبکه ای دسترسی دارند که از ظرفیت آن کمتر استفاده شده و می توانند از VoIP بدون هیچ هزینهٔ اضافی استفاده کنند. تماس های VoIP به VoIP برخی اوقات مجانی هستند، در حالی که تماس VoIP به شبکه های تلفن عمومی(PSTN) ممکن است هزینه ای در بر داشته باشد که باید توسط استفاده کنندگان VoIP پرداخت شود.
پروتکل های صدا روی IP، سیگنال های تلفنی را به عنوان دادهٔ دیجیتال (که معمولاً با فنون فشرده سازی کاهش حجم یافته است) حمل می کنند.
دو نوع شبکهٔ تلفن بر روی سرویس های VoIP وجود دارد: شماره گیری داخلی مستقیم (DID) و شماره های دسترسی. شماره گیری داخلی مستقیم(DID)، تماس گیرنده را به صورت مستقیم متصل می کند در صورتی که لازمهٔ شماره های دسترسی، گرفتن شمارهٔ داخلی توسط تماس گیرنده است.
صدا شکن ابزاری برای جلوگیری از ورود صدا به گوش می باشد که در محیط های پُر سروصدا (به خصوص در کارنجات) استفاده می شود. صدا شکن ها معمولاً ضد آب نیز می باشند. طبق قوانین کار مقرر شده است که اگر فرد در محیط کاری قرار داشته باشد که شدت اصوات موجود در آن بیش از ۸۵ دسی بل باشد، باید از وسایل حفاظت از شنوایی استفاده کند. اگر فردی از قبل دچار مشکلات کاهش شنوایی باشد؛ حتی با شدت صوت کمتر و مدت زمان کار کمتر نیز به محافظ گوش نیاز دارد. اگر فردی از قبل دچار مشکلات کاهش شنوایی باشد حتی با شدت صوت کمتر و مدت زمان کار کمتر نیز به محافظ گوش نیاز دارد. ضروری است که در تمام طول ساعات کار در محیط پر سر و صدا، محافظ بر روی گوش باقی بماند چرا که در بعضی موارد حتی برداشتن ۱۵ دقیقه محافظ از روی گوش، کارآیی فرد را به نصف کاهش می دهد. اما استفاده از وسایل محافظ شنوایی باید شرایطی را فراهم کند که از شدت صدای بلند کاسته شود، ولی در عین حال فرد توانایی شنیدن سایر صداهای موجود در محیط را داشته باشد تا اگر خطر یا حادثه ای مانند آتش سوزی در محل کار رخ داد، فرد بتواند علایم صوتی هشدار دهنده را بشنود.
آمیختن صدا در ضبط و نشر آواها به فرایندی گفته می شود که چندین صدا و آوای ضبط شدهٔ گوناگون؛ در یک یا چند کانال (رایجش دو کانال یا همان استریو می باشد) ادغام می شود.
آمیختن آواها معمولاً در استودیوهای ضبط به عنوان بخشی از ساخت یک آلبوم انجام می شود. این کار را مهندس آمیختن صدا انجام می دهد؛ گرچه تهیه کننده موسیقی و هر هنرمندی که قادر به آمیختن صداها باشد می تواند انجامش دهد. این فرایند معمولاً به دنبال ضبط آواها و صداهای مختلف انجام می شود.
بعد از این مرحله مهندس مسترینگ مراحل نهایی را برای تولید محصول به صورت لوح فشرده یا سایر انجام می دهد.
بی صدا فیلمی سینمایی به نویسندگی تهیه کنندگی و کارگردانی حسین شهابی ساخته شده در سال ۱۳۹۵ است.
پیام دهکردی
مرضیه وفامهر
گیتی قاسمی
بهدخت ولیان
محمد کارهمت
ندا مقصودی
محمد اکبری
دريا مقبلى
این فیلم در آستانه اکران عمومی از (سرطان) به (بی صدا) تغییر نام داده و در ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷ در سینماهای ایران اکران گردید.
صدای پروژه (انگلیسی: The Voice Project) یک سازمان ۵۰۱ (سی) غیر انتفاعی گروه مدافع متمرکز شده در ترویج آزادی بیان هنری به عنوان یک عامل تغییر اجتماعی است.
سیستم سایلنت (Silent)، یک وسیله جنبی برای پیانو می باشد.وقتی این وسیله بر روی پیانو نصب می شود، پیانیست می تواند حالت سایلنت(ساکت) یا حالت عادی نوازندگی را انتخاب کند.انتخاب حالت سایلنت، برای نوازندگی شخصی پیانیست است و دیگران صدایی نخواهند شنید.در این حالت، نحوه نواختن پیانو توسط نوازنده به کمک سنسور هایی اندازه گیری می شود و در بیشتر آنها با کمک یک سیستم الکترونیکی، تولید صدا انجام خواهد شد که با استفاده از هدفون برای نوازنده قابل استفاده است.بعضی سیستم های سایلنت، فقط تولید کننده midi هستند. در بسیاری از موارد، پیانو همراه با سیستم سایلنت که بر روی پیانو نصب شده است عرضه می گردد که در این صورت به آن پیانوی سایلنت (Silent Piano)می گویند.
وقتی حالت سایلنت بر روی پیانو فعال می شود، میله ای در جلوی چکش ها قرار می گیرد که مانع بر خورد «چکش» به «سیم پیانو» می گردد.بدین طریق از تولید صدا جلوگیری می کند.با غیر فعال کردن حالت سایلنت در پیانو، این میله باز دارنده کنار می رود و مجددا امکان بر خورد چکش ها به سیم و تولید صدا فراهم می شود و پیانو به حالت عادی باز می گردد. در بیشتر سیستم های سایلنت، نحوه نواختن پیانیست توسط سنسور هایی اندازه گیری می شود که این سنسورها در زیر کلید ها(ککیبورد) نصب شده اند.تولید صدا توسط یک سیستم الکترونیکی و با توجه به حرکت اندازه گیری شده تولید می شود.
شرکت های یاماها(Yamaha)، زایلر(Seiler)، شیمل(Schimmel)، کاوایی(Kawai)، بویزندرفر(Bösendorfer)، کمبل(Kemble) سیستم سایلنت را به صورت نصب شده بر روی پیانو(پیانوی سایلنت) عرضه می کنند. شرکت های دیگری هستند که سیستمهای سایلنت قابل نصب بر روی پیانو را ارائه می دهند از این جمله هستند شرکت های: گابر(Gabor)، پیانودیسک(Pianodisc)، میدی۹ (Midi9) و ضرباهنگ(Zarbahang).
تشخیص صدا یا شناسایی گوینده (به انگلیسی: Speaker Recognition یا Speaker Identification) یکی از مسائل علوم رایانه و هوش مصنوعی است که هدف آن شناسایی یک فرد تنها از روی صدای شخص است.
بازشناسی گفتار
یکی از اصلی ترین ابزارهای ریاضی برای حل این مسئله مدل های پنهان مارکوف یا به اختصار م.پ.م هستند.
برای حل این مسئله با استفاده از روش فوق، مدل های آماری ابتدا باید مورد آموزش قرار بگیرند. بدین منظور ابتدا مقدار قابل توجهی از صدای ضبط شده افراد پردازش می شود. داده های پردازش شده که در حقیقیت مجموعه عظیمی از اعداد می باشند، متناوباً مورد استفاده قرار می گیرند تا م.پ.م برای هر گوینده به دست آید. در حقیقت م.پ.م ها مانند یک ماشین عمل می کنند که ورودی آن ها یک سری داده است و خروجی شان یک عدد برای هر مجموعه ای از داده ها، به این صورت که آن عدد نشان دهنده اختلاف داده های ورودی با م.پ.م هر ماشین است. برای آموزش م.پ.م، در هر تناوب داده ها به م.پ.م داده می شود و پارامترهای م.پ.م ذره ای تغییر داده می شود تا عدد خروجی (که نشان دهنده اختلاف داده ها با م.پ.م است) کوچک تر شود. برای اطمینان از اینکه تغییر پارامترهای م.پ.م در جهت درست انجام می گیرد و نهایتاً به حداقل شدن عدد خروجی می انجامد از یک روش ریاضی به نام Expectation Maximization استفاده می شود.
در نهایت بعد از آموزش این مدل ها که با استفاده از صدای مرجع انجام شده، می توان برای آزمایش سامانه صدای یکی از افرادی که قبلاً از صدای وی برای آموزش م.پ.م استفاده شده را به هر یک از م.پ.م ها داد. م.پ.م ای که کوچک ترین عدد را تولید می کند به عنوان فرد شناسایی شده در نظر گرفته می شود.
جادوی صدا یک مسابقه تلویزیونی است که از شبکه ۳ پخش شده است و در آن شرکت کنندگان با هم در زمینهٔ دوبله رقابت می کنند.
منوچهر والی زاده
مینو غزنوی
فریبا رمضان پور
ژرژ پطرسی
مریم شیرزاد
منوچهر زنده دل
سعید مظفری
نصرالله مدقالچی
بهرام زند
جلال مقامی
شهلا ناظریان
چنگیز جلیلوند
زهره شکوفنده
حسین عرفانی
در فصل اول این مسابقه حدود ۸۰۰۰ نفر شرکت کردند تا این که در نهایت دو گروه شامل چهار شرکت کننده که دو خانم و دو آقا هستند، به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کنند. در نهایت یک نفر به عنوان برنده نهایی انتخاب خواهد شد ولی قرار نیست جایزه ویژه ای دریافت کند.
داوران این مسابقات به شرح زیر است:
شرکت کنندگان:
جایزه اسکار بهترین تدوین صدا (انگلیسی: Academy Award for Best Sound Editing) یک جایزه اسکاری است که هر ساله برای ارائه بهترین و زیباترین طراحی صدا و ویرایش صدای فیلم اعطا می شود.
بن برت، چارلز ال. کمپبل، پر هالبرگ، ریچارد هیمنز، ریچارد کینگ و گری رایدستورم بیشترین تعداد برد (۳)، از جمله شامل جوایز دستاورد ویژه را دارند.
ویلی استیتمن بیشترین تعداد نامزدی بدون یک برد را دارد. او تا سال ۲۰۱۶، هفت بار نامزد شده است.
ریچارد هیمنز و الن رابرت موری بیشترین تعداد نامزدی (۹) را دارند.
۳:
۲:
۹:
جایزه اسکار بهترین میکس صدا (انگلیسی: Academy Award for Best Sound Mixing)
سومین دوره جوایز اسکار: خانه بزرگ: Douglas Shearer, مترو گلدوین مایر Studio
The Case of Sergeant Grischa: John Tribby
جلوه عشق: فرانکلین هنسن
Raffles: Oscar Lagerstrom
نغمه شعله: George Groves
حالت بی صدا که به آن حالت سایلنت (انگلیسی: silent mode) نیز می گویند نوعی تنظیم مخصوص گوشی های موبایل و پی جو است که با فعال شدنش آهنگ های زنگ و هشدار و در برخی موارد حتی حالت لرزش یا زنگ های هشدار غیرفعال و بی صدا می شوند. بر خلاف حالت هواپیما حالت بی صدا همچنان به کاربر اجازه می دهد تا تماس برقرار کرده و پیامک بفرستد یا دریافت کند.
این گزینه برای موقعیت ها یا مکان هایی مانند جلسات سخنرانی، کتابخانهها، موزه ها، مکان های عبادت و همچنین در برخی مکان ها که استفاده از حالت سکوت یا خاموش کردن دستگاه اجباری است، مناسب است.
رأی یک صدا نوعی رأی است که به صورت دسته جمعی و با صدای بلند از رأی دهندگان اخذ می شود. در رأی یک صدا، رأی گیرنده اکثریت برنده را از روی بلندی صدایشان تشخیص می دهد. رأی گیری یک صدا به عنوان یکی از سریع ترین روش های رأی گیری شناخته می شود.
Congressional Quarterly, inc (1971). Congressional Quarterly's Guide to the Congress of the United States: origins, history and procedure. Guide to the Congress of the United States: Origins, History and Procedure. Congressional Quarterly Service. Retrieved 2015-11-22.
"RFC 7282 - On Consensus and Humming in the IETF". IETF Tools. 2008-08-04. Retrieved 2015-11-22. نگهداری یادکرد:تاریخ و سال (link)
کارگروه مهندسی اینترنت به صورت سنتی از نوع خاصی رأی یک صدا به شکل «هوممم»گفتن برای تشخیص تقریبی اجماع استفاده می کند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

صدا در جدول کلمات

صدا
آواز, اوا, بانگ
صدا | نغمه
اوا
صدا پخش کن
بلندگو
صدا پیشه کلاه قرمزی و پسرخاله و بازیگر فیلم های «رفیق بد» و «زیر درخت هلو»
جبلی
صدا زدن
ندا
صدا و آوا
ندا
صدا و صوت
ندا
صدا و نوا
اوا
از گزارشگران فوتبال پیشکسوت صدا و سیما با نام کوچک عطا
بهمنش
از گزارشگران ورزشی پیشکسوت صدا و سیما
کوتی

معنی صدا به انگلیسی

report (اسم)
گزارش ، خبر ، شهرت ، صدا ، انتشار ، اشعار
bruit (اسم)
گزارش ، اوازه ، سر و صدا ، صدا
vocal (اسم)
صدا
throat (اسم)
خرخره ، دهانه ، نای ، صدا ، دهان ، حلق ، گلو
call (اسم)
طلب ، فریاد ، صدا ، دعوت ، ندا ، احضار ، بانگ ، نامبری
tone (اسم)
اهنگ ، صدا ، مقام ، لحن ، دانگ ، نوا ، درجه صدا
noise (اسم)
فریاد ، سر و صدا ، صدا ، شلوغ ، بانگ ، طنین ، اختلال ، قیل و قال ، خش خش ، پا رازیت ، امد و رفته ، شایعه و تهمت
sound (اسم)
درست ، صدا ، بانگ ، صوت ، اوا
vocation (اسم)
کار ، میل ، حرفه ، کسب ، صدا ، احضار ، پیشه ، شغل ، حرفهای ، هنرستانی
roar (اسم)
خروش ، سر و صدا ، غرش ، صدا ، بانگ ، غریو ، توف
yell (اسم)
صدا ، ضجه ، هلهله ، نعره
voice (اسم)
صدا ، بانگ ، صوت ، اوا ، واک
calling (اسم)
صدا ، ندا ، فراخوانی ، پیشه ، پیشه و شغل
phoneme (اسم)
صدا ، صوت ، اوا ، واج ، صدای ساده ، واگ ، حرف صوتی ، صدای صوتی
phone (اسم)
صدا ، صوت ، تلفن ، اوا
tonicity (اسم)
صدا ، نیرو بخشی ، نیروی ارتجاعی
sonance (اسم)
اهنگ ، صدا
tingle (اسم)
صدا ، حس خارش

معنی کلمه صدا به عربی

صدا
توخز , حنجرة , صرخة , صوت , صوتي , نغمة , هاتف
توخز
خمار , غط , کاتم الصوت
صمة
صوت
صوتي
برد , زبد
شخص متصل
انقر , بکاء
دندنة
لهجة
رافق
فجوة
اخرس
صاخب , عنيد
عالي
سجل
لهجة
ترنيم
تناسق الانغام

صدا را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی صدا

مونا ١١:٥٢ - ١٣٩٦/١٠/٠٧
call or noise
|

ey ٠٦:٢٣ - ١٣٩٧/٠٩/٢٦
صدا چی میده
|

یوسفیان ٢٢:٤٤ - ١٣٩٨/٠٢/٠١
صدا همون صدا بود
صدای شاخه ها و ریشه ها بود
|

یوسفیان ٢٢:٤٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠١
چیپس
خورد شدن
له شدن
|

امیر ١٢:٠٠ - ١٣٩٨/٠٢/٠٧
بانگ
|

محسن ١٩:٤٧ - ١٣٩٨/٠٢/٠٧
آواز
|

حامدبیات ١٣:٠٣ - ١٣٩٨/٠٢/٢١
صوت
|

پیشنهاد شما درباره معنی صدانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• صدا در جدول   • انواع صدا   • معنی صدا   • مجله صدا   • هفته نامه صدا   • ایران صدا دانلود   • صدا چیست   • سایت ایران صدا   • مفهوم صدا   • تعریف صدا   • معرفی صدا   • صدا یعنی چی   • صدا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صدا
کلمه : صدا
اشتباه تایپی : wnh
آوا : sedA
نقش : اسم
عکس صدا : در گوگل


آیا معنی صدا مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )