برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1182 100 1

صدف رنگ

معنی صدف رنگ در لغت نامه دهخدا

صدف رنگ. [ ص َ دَ رَ ] (ص مرکب ) برنگ صدف. بمانند صدف.
- دیده ٔ صدف رنگ ؛ چشم مانند صدف از جهت ریختن اشک مرواریدگون :
مجنون ز دو دیده ٔصدف رنگ
می ریخت نثار در بفرسنگ.
نظامی.

معنی صدف رنگ به فارسی

صدف رنگ
( صدف ) به رنگ صدف مانند صدف . یا دیده صدف رنگ . چشمی که از جهت ریختن اشک مروارید گون مانند صدف باشد .

صدف رنگ را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی صدف رنگ   • مفهوم صدف رنگ   • تعریف صدف رنگ   • معرفی صدف رنگ   • صدف رنگ چیست   • صدف رنگ یعنی چی   • صدف رنگ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صدف رنگ
کلمه : صدف رنگ
اشتباه تایپی : wnt vk'
عکس صدف رنگ : در گوگل

آیا معنی صدف رنگ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )