برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1346 100 1

صدف فلک

معنی صدف فلک در لغت نامه دهخدا

صدف فلک. [ ص َ دَ ف ِ ف َ ل َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایت از فلک الافلاک است که فلک اعظم باشد. (برهان ) (انجمن آرای ناصری ). || آفتاب. || ماه. || (اِخ ) شکلی را گویند در جانب شمال از پنج ستاره ٔ بنات النعش و سه ستاره ٔ دیگر که بصورت صدفی بنماید و نقطه ٔ قطب در میان آن واقع است. (برهان ) :
پیش که غمزه زن شود چشم ستاره ٔ سحر
بر صدف فلک رسان خنده ٔ جام گوهری.
خاقانی.
رجوع به صدف شود.

معنی صدف فلک به فارسی

صدف فلک
فلک الافلاک ( ه.م .) فلک اعظم .

صدف فلک را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی صدف فلک   • مفهوم صدف فلک   • تعریف صدف فلک   • معرفی صدف فلک   • صدف فلک چیست   • صدف فلک یعنی چی   • صدف فلک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صدف فلک
کلمه : صدف فلک
اشتباه تایپی : wnt tg;
عکس صدف فلک : در گوگل

آیا معنی صدف فلک مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )