برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1176 100 1

صدف وار

معنی صدف وار در لغت نامه دهخدا

صدف وار. [ ص َ دَ ] (ص مرکب ، ق مرکب ) بکردار صدف. بمانند صدف :
شود پلنگ کشف وار در میان حجر
رود نهنگ صدف وار در نشیب میاه.
عبدالواسع جبلی.
او در آورده در شکنج کلاه
من صدف وار مانده در بن چاه.
نظامی.
زمین در مشک پیمودن بخروار
هوا در غالیه سودن صدف وار.
نظامی.
سعدی دل روشنت صدف وار
هر قطره که خورد گوهر آورد.
سعدی.
صدف وار باید زبان درکشیدن
که وقتی که حاجت بود درچکانی.
سعدی.
صدف وار گوهرشناسان راز
دهان جز به لؤلؤ نکردند باز.
(بوستان ).
رجوع به صدف سان و صدف گون و صدف وش شود.

معنی صدف وار به فارسی

صدف وار
( صفت ) به مانند صدف بکردار صدف .
[conchoid of Nicomedes] [ریاضی] خمی به معادلۀ قطبی r=b+aSecθ

معنی صدف وار در فرهنگ فارسی عمید

صدف وار
مانند صدف، همچون صدف: صدف وار باید زبان درکشیدن / که وقتی که حاجت بُوَد و دُر چکانی (سعدی۲: ۵۹۱).

صدف وار را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی صدف وار   • مفهوم صدف وار   • تعریف صدف وار   • معرفی صدف وار   • صدف وار چیست   • صدف وار یعنی چی   • صدف وار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صدف وار
کلمه : صدف وار
اشتباه تایپی : wnt ,hv
عکس صدف وار : در گوگل

آیا معنی صدف وار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )