برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1309 100 1

صراط مستقیم


برابر پارسی: راه راست

معنی صراط مستقیم در لغت نامه دهخدا

صراط مستقیم. [ ص ِ طِ م ُ ت َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) صراطالمستقیم. رجوع به همین کلمه شود.

صراط مستقیم. [ ص ِ طِ م ُ ت َ ] (اِخ ) چند منظومه است از جمله مثنویی است از امیر حسینی شاعر متوفی به سال 717 هَ. ق. رجوع به حبیب السیر چ خیام ج 3 ص 379 شود.

معنی صراط مستقیم به فارسی

صراط مستقیم
مثنویی است اثر طبع امیر حسینی شاعر ( ف. ۷۱۷ ه.ق .).
صراط المستقیم

صراط مستقیم در دانشنامه اسلامی

صراط مستقیم
یکی از اوصاف قرآن صراط مستقیم است که در آیه ۶ سوره مبارکه حمد ذکر شده است.
در تفسیر : "اهدنا الصراط المستقیم". "طبرسی از پیامبر (صلی الله علیه و|آله) و علی(علیه السلام) ، و "ابن مسعود" روایتی را نقل می کند که مراد از "صراط مستقیم" قرآن است . و نیز "زر کشی" و "سیوطی" صراط مستقیم در آیه ۱۵۳ سوره انعام را از اسامی قرآن شمرده اند ؛ "و انّ هذا صراطی مستقیماً فاتبعوه".
معنای صراط مستقیم
چون قرآن کریم بشر را مستقیم و بی هیچ کژی به سعادت جاودانه که همان خشنودی خداوند است ره نمون می سازد به آن "صراط مستقیم" گویند.
مستندات مقاله
طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج ۱، ص ۲۸    
...
صراط مستقیم (قرآن)، یکی از اوصاف قرآن است.
طبرسی در تفسیر آیه (اهدنا الصراط المستقیم) از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم و علی علیه السّلام و ابن مسعود روایتی را نقل می کند که مراد از «صراط مستقیم»، «قرآن» است.همچنین زرکشی و سیوطی «صراط مستقیم» در آیه ۱۵۳ سوره انعام را از اسامی قرآن شمرده اند، (وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه).
وجه تسمیه قرآن به صراط مستقیم
چون قرآن کریم بشر را مستقیم و بی هیچ کژی به سعادت جاودانه -که همان خشنودی خداوند است- رهنمون می شود، به آن «صراط مستقیم» گویند.

ارتباط محتوایی با صراط مستقیم

صراط مستقیم را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیدحسین اخوان بهابادی
راه راست، نه افراط نه تفریط

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• صراط مستقیم+آیت الله تحریری   • صراط مستقیم چیست   • صراط مستقیم در قران   • صراط مستقیم در خطبه غدیر   • کتاب صراط مستقیم   • یا علی انت صراط المستقیم   • سایت صراط مستقیم   • محمد باقر تحریری   • معنی صراط مستقیم   • مفهوم صراط مستقیم   • تعریف صراط مستقیم   • معرفی صراط مستقیم   • صراط مستقیم یعنی چی   • صراط مستقیم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صراط مستقیم
کلمه : صراط مستقیم
اشتباه تایپی : wvhx lsjrdl
عکس صراط مستقیم : در گوگل

آیا معنی صراط مستقیم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )