انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1012 100 1

صغرا

/soqrA/

معنی صغرا در فرهنگ فارسی عمید

صغرا
۱. کوچک، کوچک تر.
۲. (اسم) [مقابلِ کبری] (منطق) قضیۀ کوچک یا قضیۀ اول، مثلاً در «هر انسانی حیوان است»، «هر حیوانٍی جسم است»، «پس هر انسانی حیوان است» قضیۀ «هر انسانٍی حیوان است»، صغراست.

صغرا در دانشنامه اسلامی

صغرا
صغرا، یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم منطق بوده و به معنای یکی از دو مقدمه قیاس اقترانی؛ مشتمل بر حد اصغر است.
هر قیاسی از اجزای اولیه (حدود قیاسی) و اجزای ثانویه (مقدمات قیاس) تشکیل شده است. اجزای ثانویه که همان مقدمات قیاس اند به لحاظ موقعیت حد اکبر و حد اصغر در آنها نام خاصی به خود گرفته اند، بدین صورت که مقدمه ای که دربردارنده حد اکبر باشد «کبرا» و مقدمه ای که در بردارنده حد اصغر باشد «صغرا» نامیده می شود. به عبارت دیگر، در قیاس اقترانی حملی، موضوع نتیجه را «حد اصغر» و مقدمه مشتمل بر آن را «صغرا» می نامند، همچنان که محمول نتیجه را «اکبر» و مقدمه مشتمل بر آن را «کبرا» می نامند و آنچه را که در هر دو مقدمه تکرار می شود و واسطه رساندن اکبر به اصغر است «حد وسط» می نامند، زیرا بین آن دو واقع شده است؛ مثلاً در «هر انسانی حیوان است و هر حیوانی جسم است؛ پس هر انسانی جسم است»، مقدمه اول قیاس (هر انسانی حیوان است) را «صغرا» و انسانِ مذکور در این مقدمه را که در نتیجه، موضوع واقع شده است «حد اصغر»، و حیوان که در هر دو مقدمه تکرار شده است «حدّ وسط» می نامند. مقدمه دوم (هر حیوانی جسم است) را «کبرا» و جسمِ مذکور در این مقدمه را که محمول در نتیجه است، «حد اکبر» و حیوان را «حد وسط» می نامند.
مستندات مقاله
در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است: • شیرازی، قطب الدین، درة التاج (منطق).• خوانساری، محمد، منطق صوری.• گرامی، محمدعلی، منطق مقارن.• فرصت شیرازی، میرزا محمد، اشکال المیزان.• ابوالحسن سالاری، بهمنیار بن مرزبان، التحصیل.• ابن سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (منطق).• مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد.• سبزواری، ملاهادی، شرح المنظومة.    
 ۱. ↑ مظفر، محمدرضا، المنطق، ص۲۴۲.    
...
اشرفیت صغرا یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم منطق بوده و به معنای تقدم و شرافت صغرا بر کبرا در قیاس است.
قیاس اقترانی مشتمل بر دو مقدمه است که مقدمه اول را از اشتمال بر اصغر «صغرا» و مقدمه دوم را از لحاظ اشتمال بر اکبر «کبرا» می نامند. صغرا مقدم و اشرف از کبراست، چون صغرا مشتمل است بر اصغر که موضوع مطلوب است و البته موضوع بر محمول شرافت دارد.
مستندات مقاله
فرصت شیرازی، میرزا محمد، اشکال المیزان.
اماله صغرا، تلفظ فتحه بین فتحه و کسره ، و تلفظ الف بین الف و یا را می گویند.
اماله صغرا، مقابل اماله کبرا و آن جایی است که فتحه و الف اندکی به سمت کسره و «یا» میل داده شوند؛ یعنی بین فتحه و کسره، و بین الف و «یا» تلفظ می شود.
مثال
مانند:۱. «انا» و «کتاب» که فتحه مابعد کسره در دو کلمه اماله می گردد؛۲. «حیوة» که الف مقصوره مابعد «یا» اماله می شود؛۳. «عالم» که الف ماقبل کسره اماله می گردد.منظور از اماله صغرا، عدم اشباع فتحه ماقبل الف خواهد بود که همان ترقیق الف مدی است.
اسامی دیگر
به اماله صغرا، اماله بین بین، اماله متوسط ، تقلیل و تلطیف نیز می گویند.
ایجاب صغرا یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم منطق بوده و به معنای موجبه بودن صغرای قیاس؛ شرط انتاج شکل اول و سوم قیاس است.
از جمله شرایط انتاج شکل اول و شکل سوم، ایجاب صغراست.
شرط انتاج شکل اول
وجه این شرط در شکل اول این است که در این شکل، اوسط بر اصغر حمل شده است و حمل باید ایجابی باشد تا اتحاد اوسط با اصغر از صغرا استفاده شود و اگر اوسط با اصغر متحد نباشد مباین خواهند بود و با فرض مباینت، حکمی که در کبرا برای اوسط ثابت شده است (ایجاب یا سلب محمول) به اصغر سرایت نخواهد کرد، زیرا حکم شیء در مباین جاری نیست. خلاصه آنکه اندراج اصغر در اوسط و اتحاد آنها بایستی قطعی باشد تا اوسط، اکبر را برای اصغر اثبات یا از آن سلب کند.
شرط انتاج شکل سوم
در شکل سوم، حکم در کبرا بر اوسط شده است تا محمول (اکبر) را، که برای اوسط اثبات یا از آن سلب شده، به وسیله اوسط برای اصغر نیز اثبات یا از آن سلب کنیم. اگر صغرا موجبه نباشد اصغر با اوسط اتحادی ندارد تا حکم اوسط برای اصغر ثابت شود، زیرا حکم مباین به مباین سرایت نمی کند. علاوه بر این، اگر صغرا موجبه نباشد در موارد متعددی که اجزای قیاس از جهت کمّ و کیف و سایر شرایط یکسان اند، اختلاف پدید می آید و نتیجه صحیح، گاهی موجبه و گاهی سالبه می شود؛ مثلاً در صورتی که هر دو مقدمه سالبه باشد. اگر بگوییم: هیچ انسانی اسب نیست و هیچ انسانی صاهل نیست، نتیجه صحیح این است که بگوییم: بعضی از اسب ها صاهل اند، و در مثال دیگر اگر بگوییم: هیچ انسانی اسب نیست و هیچ انسانی پرنده نیست، نتیجه صحیح این است که بگوییم: بعضی از اسب ها پرنده نیستند. در صورتی که صغرا سالبه و کبرا موجبه باشد اگر بگوییم: هیچ انسانی اسب نیست و همه انسان ها ناطق اند، نتیجه صحیح این است که بگوییم: بعضی از اسب ها ناطق نیستند، اما اگر بگوییم: هیچ انسانی اسب نیست، و همه انسانها حساس اند، نتیجه صحیح این است که بگوییم: بعضی از اسب ها حساس اند. اختلاف نتیجه (در سلب و ایجاب) با اتحاد شرایط، نشان باطل بودن قیاس و دلیل بر این است که بین مطلوب و قیاس رابطه ای وجود ندارد و مطلوب، لازم قیاس نیست.
مستندات مقاله
...
دائمیت صغرا، اصطلاحیست در علم منطق و یکی از شرایط انتاج شکل دوم به حسب جهت می باشد.
یکی از شرایط صحت و انتاج شکل دوم به حسب جهت، دائمه بودن صغرا یا قابل انعکاس بودن سوالب کبراست.
← شروط انتاج شکل دوم
 ۱. ↑ مجتهدخراسانی(شهابی)، محمود، رهبر خرد، ص۲۸۹.۲. ↑ مجتهدخراسانی(شهابی)، محمود، رهبر خرد، ص۳۱۵.۳. ↑ ملا صدرا، محمد بن ابراهیم، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه، ص۴۳۲.    
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «دائمیت صغرا»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۰/۲۵.    
...
دلیل عکس صغرا، از اصطلاحات علم منطق بوده و برای اثبات ضروب منتج اشکال قیاس اقترانی از آن استفاده می شود.
دلیل عکس صغرا، از اصطلاحات علم منطق بوده و برای اثبات ضروب منتج اشکال قیاس اقترانی از آن استفاده می شود.دلیل عکس صغرا یکی از راه های اثبات صحت انتاج ضروب اشکال قیاس است که در برخی ضروب منتج شکل دوم، سوم و چهارم به کار می رود.
← طریقه عکس صغرا
 ۱. ↑ حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید، ص۱۱۶.    
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «دلیل عکس صغرا»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۰/۲۷.    
...ارتباط محتوایی با صغرا

صغرا را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی صغرا

آرتین ١٧:١٩ - ١٣٩٥/٠٧/١٤
صغرا. الف. املاءِ ناصحیح صغراء. ب. املاءِ ناصحیح صغری.
|

پیشنهاد شما درباره معنی صغرانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اسم صغرا   • مدت غیبت کبری امام زمان چند سال است   • صغري   • یاران امام زمان در غیبت کبری   • غیبت کبری امام زمان از چه سالی شروع شد؟   • غیبت کبری چند سال است   • اسامی نواب اربعه   • معنی صغرا   • مفهوم صغرا   • تعریف صغرا   • معرفی صغرا   • صغرا چیست   • صغرا یعنی چی   • صغرا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صغرا
کلمه : صغرا
اشتباه تایپی : wyvh
آوا : soqrA
نقش : اسم
عکس صغرا : در گوگل


آیا معنی صغرا مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )